Календарно-тематичне планування 5 клас природознавство

Правознавство

Для кого: 5 Клас

09.01.2019

3411

160

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування на 2018-2019 навчальний рік. Відповідає чинній навчальній програмі" Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Природознавство, 5 клас". (затверджена наказом МОН від 07.06.2017 №804) 2018-2019. Створено згідно з підручником "Природознавство 5 клас" О.Г.Ярошенко, В.М.Бойко - К.; Видавництво "Світоч", 2018 - 224 с.; іл.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Запорізької гімназії №71

________________ Л.І. Терновська

«11» вересня 2018 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Запорізької гімназії №71

________________ Л.І. Терновська

« » січня 2019 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з ПРИРОДОЗНАВСТВА

для 5-х класів

на 2018-2019 навчальний рік

Вчитель: Кирян О.Л.

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з НВР

______________ О.М. Анісова

«10» вересня 2018 року

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з НВР

______________ О.М. Анісова

« » січня 2019 року

ПОГОДЖЕНО

Керівник шкільного МО

____________ І.І. Чернова

«07» вересня 2018 року

ПОГОДЖЕНО

Керівник шкільного МО

____________ І.І. Чернова

« » січня 2019 року

5 клас

(70 годин, 2 години на тиждень, із них 3 години – резервний час)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Природознавство, 5 клас. (затверджена наказом МОН від 07.06.2017 №804)

І семестр

Уроку

Тема уроку

Дата

Примітка

ВСТУП (6 годин)

1

1

Науки, що вивчають природу.

03.09

2

2

Джерела природознавчої інформації. Практичне заняття: Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедіями, словниками, довідниками величин, атласами географічних карт, визначниками рослин і тварин, науково-популярною літературою природознавчого змісту, хрестоматіями з природознавства, інтернет-ресурсами тощо.

05.09

3

3

Методи вивчення природи.

10.09

4

4

Обладнання для вивчення природи. Практичне заняття: Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень і дослідів.

12.09

5

5

Значення природничо-наукових знань для людини. Визначні вчені-натуралісти

17.09

6

6

Навчальний проект: «Жива і нежива природа навколо нас»

19.09

тематична

РОЗДІЛ І. Тіла, речовини та явища навколо нас

(15 годин)

27.09

7

1

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.

24.09

8

2

Практична робота:

Вимірювання маси та розмірів різних тіл.

26.09

9

3

Речовини. Фізичні властивості речовин.

01.10

10

4

Властивості твердих тіл, рідин і газів.

03.10

11

5

Дифузія.

08.10

12

6

Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини.

10.10

13

7

Чисті речовини і суміші.

17.10

14

8

Способи розділення сумішей.

22.10

15

9

Практичне заняття: Розділення сумішей фільтруванням

24.10

16

10

Явища природи.

05.11

17

11

Фізичні явища, їх різноманітність.

07.11

18

12

Практичне заняття: Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні

12.11

19

13

Хімічні явища, їх ознаки. Гниття. Горіння.

14.11

20

14

Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.

19.11

21

15

Узагальнення та систематизація вивченого з теми «Тіла, речовини та явища навколо нас»: тестування

21.11

тематична

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ

(8 годин)

22

1

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.

26.11

23

2

Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства.

Практичне заняття: Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.

28.11

24

3

Небесні тіла. Зоря – самосвітне небесне тіло. (Сонце)

03.12

25

4

Планети. Відмінності між планетами. Сонячна система.

05.12

26

5

Зоряні системи – галактики. Всесвіт та його складові.

10.12

27

6

Людина і Всесвіт. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень.

12.12

28

7

Семестрова контрольна робота

17.12

29

8

Навчальний проект: «Наш дім – Сонячна система».

Узагальнення та систематизація вивченого з теми «Всесвіт»

19.12

тематична

ІІ семестр

Уроку

Тема уроку

Дата

Примітка

Розділ ІІІ. Земля – планета Сонячної системи

Тема 1. Земля як планета (16 - 2 година = 14 годин)

30

1

Форма і розміри Землі.

14.01

31

2

Практичне заняття: Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль

16.01

32

3

Внутрішня будова Землі

21.01

33

4

Рухи Землі. Пори року

23.01

34

5

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

28.01

35

6

Способи зображення Землі.

30.01

36

7

Практичне заняття: Знаходження на карті та глобусі материків і частин світу; географічних обєктів.

04.02

37

8

Грунт, його значення і властивості. Догляд за грунтом.

06.02

38

9

Повітря – суміш газів. Значення повітря.

1.02

39

10

Властивості повітря. (Нагрівання й переміщення повітря) Практичне заняття: Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця

13.02

40

11

Вода на Землі. Три стани води. Кругообіг води.

18.02

41

12

Властивості води. Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Практичне заняття: Дослідження та вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти, цукру (солі).

20.02

42

13

Розчини в природі. Значення води у природі. Використання води людиною. Практичне заняття: Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді

25.02

43

14

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Земля як планета»: тестування

27.02

тематична

Тема2. Планета Земля як середовище життя організмів (15 годин)

44

1

Організм і його властивості

04.03

45

2

Клітинна будова організмів

06.03

46

3

Різноманітність організмів: Рослини, Тварини.

11.03

47

4

Різноманітність організмів: Гриби, Бактерії.

13.03

48

5

Практичне заняття: Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами Запорізької області

18.03

49

6

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи

20.03

50

7

Навчальний проект: «Вирощування найвищої бобової рослини»

01.04

51

8

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища

03.04

52

9

Практичне заняття: Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій.

08.04

53

10

Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них. Наземно-повітряне середовище.

10.04

54

11

Водне середовище життя.

15.04

55

12

Ґрунтове середовище життя.

17.04

56

13

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами. Співіснування організмів

22.04

57

14

Угрупування організмів. Екосистеми. Рослинний і тваринний світ Запорізької області

24.04

58

15

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Планета Земля як середовище життя організмів»: тестування

06.05

тематична

Тема2. Людина на планеті Земля (5 годин)

59

1

Людина – частина природи. Звязок людини з природою. Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.

08.05

60

2

Екологічні проблеми та їх розв’язання (збереження біологічного різноманіття, боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів) Практичне заняття: Дослідження екологічних проблем Запорізької області

13.05

61

3

Охорона природи. Червона книга України. Практична робота: Складання Червоної книги своєї місцевості. Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення для збереження природи Землі

15.05

62

4

Семестрова контрольна робота

20.05

63

5

Навчальний проект: «Смітити не можна - переробляти» (про «друге життя» побутових речей )

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Людина на планеті Земля».

Узагальнення й систематизація вивченого в 5 класі

22.05

тематична

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.