Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Планування. Календарно-тематичні плани природознавство 5 клас

Природознавство

Для кого: 5 Клас

04.06.2020

601

44

0

Опис документу:
Календарно-тематичні плани для учнів 5 класу з природознавства. Допоможуть молодому спеціалісту організувати свою роботу на початку свого професійного росту. Включають в себе всі програмові аспекти, підібраний індивідуальний підхід до рівня учнів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Фронтальні види навчання

Контрольні роботи – 5

І семестр: 2

ІІ семестр: 3

Практичні роботи – 2

І семестр: 1

ІІ семестр: 1

Практичні заняття – 12

І семестр: 4

ІІ семестр: 8

Навчальні проекти: 4

І семестр: 2

ІІ семестр: 2

Календарно-тематичне планування з природознавства 5 клас

70 годин, 2 години на тиждень

І семестр – 32 години

ІІ семестр – 38 годин

п/п

Тема

Кіл-ть

год.

Дата

Примітка

Вступ (6 год.)

1

Науки, що вивчають природу

1

2

Методи вивчення природи

1

3

Практичне заняття №1. Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів

1

4

Обладнання для вивчення природи

1

5

Практичне заняття №2. Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень і дослідів

1

6

Значення природничо-наукових знань для людини. Навчальний проект «Жива і нежива природа навколо нас»

1

Розділ І. Тіла, речовини та явища навколо нас (15 + 1 год)

7

Тіла навколо нас. Характеристика тіла, їх вимірювання.

1

8

Практична робота №1 Вимірювання маси та розмірів тіл

1

9

Речовини. Фізичні властивості речовин

1

10

Властивості твердих тіл, рідин і газів

1

11

Атоми й молекули

1

12

Дифузія

1

13

Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні

1

14

Різноманітність речовин. Самостійна робота

1

15

Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточені людини

1

16

Чисті речовини і суміші

1

17

Способи розділення сумішей

1

18

Практичне заняття №3. Розділення сумішей фільтруванням.

1

19

Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.

1

20

Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.

1

21

Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.

1

22

Контрольна робота з теми «Тіла. Речовини та явища навколо нас» (різнорівневі завдання)

1

Розділ ІІ. Всесвіт (8 + 2 год.)

23

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.

1

24

Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства.

1

25

Практичне заняття №4. Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.

1

26

Небесні тіла. Зоря – самостійне небесне тіло. Відмінності між зорями. Міжзоряний простір

1

27

Планети. Сонячна система. Відмінності між планетами.

1

28

Зоряні системи – галактики. Всесвіт та його складові.

1

29

Методи та засоби астрономічних досліджень

1

30

Контрольна робота за І семестр (різнорівневі завдання)

1

31

Людина і Всесвіт. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт.

1

32

Навчальний проект «Наш дім – Сонячна система»

1

Розділ ІІІ. Земля – планета сонячної системи

Тема 1. Земля як планета (16 годин)

33

Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі

1

34

Рухи Землі. Пори року.

1

35

Місяць – супутник Землі. Сонячні і місячні затемнення.

1

36

Способи зображення Землі

1

37

Ґрунт, його значення і властивості. Догляд за ґрунтом.

1

38

Повітря – суміш газів. Значення повітря. Властивості повітря.

1

39

Вода на Землі. Властивості води.

1

40

Три стани води. Кругообіг води.

1

41

Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини.

1

42

Розчини в природі

1

43

Практичне заняття №5. Дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії)

1

44

Практичне заняття №6. Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, півкуль материків і частин світу; географічних об’єктів.

1

45

Практичне заняття №7. Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти.

1

46

Практичне заняття №8. Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.

1

47

Практичне заняття №9. Дослідження нагрівання тіл(різних кольорів і прозорості) променями Сонця.

1

48

Значення води у природі. Використання води людиною. Контрольна робота з теми: Земля як планета (різнорівневі завдання)

1

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів (15 год)

49

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

1

50

Різноманітність організмів: рослини, тварини, гриби, бактерії.

1

51

Практичне заняття №10. Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій.

1

52

Умови життя на планеті Земля

1

53

Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи

1

54

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

1

55

Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них

1

56

Наземно-повітряне середовище.

1

57

Водне середовище життя. Грунтове середовище життя.

1

58

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозвя’зки між організмами

1

59

Співіснування організмів.

1

60

Угрупування організмів. Екосистеми.

1

61

Рослинний і тваринний світ Кіровоградщини.

1

62

Практичне заняття №11. Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами Кіровоградщини (віртуальна екскурсія).

1

63

Навчальний проект «Вирощування найвищої бобової рослини». Контрольна робота за темою: Планета Земля як середовище життя організмів (усно)

1

Тема 3. Людина на планеті Земля (7 год.)

64

Людина – частина природи Зв'язок людини із природою.

1

65

Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.

1

66

Екологічні проблеми та їх вирішення. Практичне заняття № 12. Дослідження екологічних проблем Кіровоградщини

1

67

Контрольна робота за ІІ семестр (різнорівневі завдання)

1

68

Охорона природи. Червона книга України.

1

69

Практична робота №2. Складання Червоної книги Кіровоградщини

1

70

Навчальний проект «Друге життя побутових речей»

1

Всього

70 годин

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.