Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Планування. Календарно-тематичні плани географія 9 клас

Географія

Для кого: 9 Клас

04.06.2020

527

22

0

Опис документу:
Календарно-тематичні плани для учнів 9 класу з географії. Допоможуть молодому спеціалісту організувати свою роботу на початку свого професійного росту. Включають в себе всі програмові аспекти, підібраний індивідуальний підхід до рівня учнів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно – тематичне планування з географії

9 клас (52 години, 1,5години на тиждень)

І семестр – 24 години, 1,5години на тиждень;

ІІ семестр – 28 години, 1,5години на тиждень

п/п

Дата

Тема уроку

Практична складова

Примітка

ВСТУП (1 год.)

1

Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Економічна географія в системі географічних наук. Значення знань з економічної географії

Розділ І. Національна економіка і світове господарство (9 год.)

Тема 1. Національна економіка

2

Національна економіка. Поняття «економічний розвиток» та його показники: валовий внутрішній продукт (ВВП) Структура ВВП, індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП)

3

Секторальна модель економіки країни. Форми суспільної організації виробництва. Чинники розміщення виробництва. Форми просторової організації національної економіки

4

Практична робота № 1. Аналіз секторальної моделі економіки

Тема 2. Світове господарство

5

Світове господарство (світова економіка), світовий ринок. Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці» Типи економічних систем. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній

6

Практична робота № 2. Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їх місця в сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку

7

Багаторівневість світового господарства, його просторова структура за концепцією «Центр – периферія»

8

Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Глобалізація та регіональна економічна інтеграція

9

Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив на функціонування міжнародної економіки

10

Контрольна робота з розділів «Вступ» та «Національна економіка та світове господарство»

Тематична оцінка

Розділ ІІ. Первинний сектор господарства (10 год.)

Тема 1. Сільське господарство

11

Сільське господарство, його значення в сучасному світі.

12

Сільське господарство України. Сільське господарство Кіровоградщини. Сільське господарство світу.

13

Практична робота № 3. Визначення основних зернових і технічних культур, що їх вирощують у помірному, субтропічному й тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей

Тема 2. Лісове господарство

14

Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість.

15

Лісове господарство в Україні

Тема 3. Добувна промисловість

16

Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Показники ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами.

17

Видобування вугілля, нафти і природного газу. Основні закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти і природного газу.

Дослідження

Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів.

18

Видобування металічних руд. Основні закономірності розміщення родовищ металічних руд. Країни з найбільшими обсягами видобутку залізних, марганцевих руд, руд кольорових, рідкісноземельних і благородних металів

19

Практична робота № 4. Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам’яного вугілля, нафти і природного газу

Розділ ІІІ. Вторинний сектор господарства (16 год.+1 год.)

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

20

Значення електроенергетики. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Паливно-енергетичний баланс

21

Електроенергетика України. Електроенергетика світу.

22

Практична робота № 5 Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення.

Тема 2. Металургійне виробництво

23

Значення металургійного виробництва в господарстві. Сучасні технології виробництва чавуну й сталі. Комбінування в чорній металургії. Сучасні чинники розміщення підприємств чорної металургії.

24

Контрольна робота з розділу «Первинний сектор господарства»

ІІ семестр

25

Кольорова металургія. Основні центри, місце України на світовому ринку чорних металів. Основні центри виробництва кольорових металів в Україні Металургійне виробництво світу.

26

Практична робота № 6. Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу. Виробництво будівельних матеріалів

27

Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичної продукції, гумових і пластмасових виробів

28

Хімічне виробництво в Україні.

29

Виробництво деревини й паперу в Україні. Найбільші в світі країни-виробники деревини й паперу

30

Виробництво будівельних матеріалів в Україні

31

Контрольна робота з тем «Виробництво та постачання електроенергії. Металургійне виробництво. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу. Виробництво будівельних матеріалів»

Тематична оцінка

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

32

Роль машинобудування в сучасному світі. Машинобудування в Україні. Машинобудування світу.

33

Практична робота № 7. Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

34

Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємстві, що виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію. Чинники та центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні.

Дослідження

Малі і середні міста України — центри швейного виробництва

35

Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття. Народні промисли в Україні

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв

36

Харчова промисловість в Україні. Виробництво харчових продуктів на Кіровоградщині. Виробництво продуктів харчування в світі

Дослідження

Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах

37

Контрольна робота з тем «Виробництво машин та устаткування. Виробництво тканин, одягу та взуття. Виробництво харчових продуктів, напоїв»

Тематична оцінка

Розділ ІV. Третинний сектор господарства (10 год.+2 год)

Тема 1. Транспорт

38

Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки.

39

Транспорт України. Залізничний транспорт – основний вид транспорту України. Найважливіші автомагістралі України.

Дослідження

Міські види транспорту свого обласного центру

40

Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України.

41

Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мереж залізниць й автомобільних шляхів.

42

Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості. Найбільші судноплавні річки світу.

43

Повітряний транспорт Найбільші аеропорти світу. Міжнародні транспортні коридори. Транспортні вузли. Міжнародні транспортні коридори на території України

Тема 2. Торгівля

44

Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі.

45

Торгівля в Україні. Світовий ринок товарів і послуг.

Тема 3. Туризм

46

Туризм як складник національної економіки, його види. Туристична інфраструктура. Туризм в Україні. Міжнародний туризм.

47

Контрольна робота (різнорівневі завдання)

Тематична оцінка

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

48

Роль науки й освіти в суспільстві. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні. Охорона здоров’я. Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі

Тема 5. Фінансові послуги. Комп’ютерне програмування

49

Фінансові послуги. Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність. Країни-лідери на світовому ринку комп’ютерного програмування

Розділ V. Глобальні проблеми людства (3 год)

50

Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення.

Дослідження

Прояв глобальних проблем у своєму регіоні

51

Контрольна робота з розділу «Третинний сектор господарства»

52

Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ століття.

Тематична оцінка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.