Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Планування. Календарно-тематичні плани географія 7 клас

Географія

Для кого: 7 Клас

04.06.2020

375

25

0

Опис документу:
Календарно-тематичні плани для учнів 7 класу з географії. Допоможуть молодому спеціалісту організувати свою роботу на початку свого професійного росту. Включають в себе всі програмові аспекти, підібраний індивідуальний підхід до рівня учнів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно – тематичне планування з географії

7 клас (70 годин, 2 години на тиждень)

І семестр – 32 години, 2 години  на тиждень;

ІІ семестр – 38 години, 2 години на тиждень

п/п

Тема уроку

Практична складова

Дата

Примітка

ВСТУП (2 год.)

1

Материки та океани – як об’єкти вивчення регіональної географії. Співвідношення і розподіл на Землі материків і океанів. Материки і частини світу

2

Джерела вивчення і дослідження материків та океанів. Карти материків та океанів, їх класифікація за охопленням території, змістом і призначенням

РОЗДІЛ І. Закономірності формування природи материків та океанів (9 год.)

Тема 1. Форма і рухи Землі

3

Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Рухи Землі, їх наслідки.

Тема 2. Материки й океани — великі природні комплекси географічної оболонки

4

Походження материків та океанічних западин внаслідок руху літосферних плит. Геологічні ери та епохи горотворення.

5

Тектонічні структури: платформи і області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і океанах.

Практична робота № 1 Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу

6

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів.

7

Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас. Закономірності розподілу атмосферних опадів.

8

Кліматичні пояси і типи клімату Землі.

9

Водні маси, їх властивості. Океанічні течії

Дослідження

Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки

10

Природні комплекси материків і океанів. Широтна зональність і висотна (вертикальна) поясність.

11

Контрольна робота з теми «Вступ» та «Закономірності формування природи материків і океанів»

РОЗДІЛ ІІ. Материки тропічних широт (21 год.+4 год.)

Тема 1. Африка (12 год.)

12

Географічне положення Африки.

Практична робота № 2 Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності Африки з півночі на південь та із заходу на схід

13

Дослідження та освоєння Африки

14

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини Африки

15

Загальні риси клімату Африки

16

Кліматичні пояси і типи клімату Африки

17

Води суходолу Африки. Використання водних ресурсів

18

Природні зони, закономірності їх розміщення. Вологі екваторіальні ліси.

19

Природні зони Африки.

20

Практична робота № 3

Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки

21

Стихійні явища. Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, занесені до списку природної спадщини ЮНЕСКО на материку

22

Населення Африки. Держави Африки. Головні держави Африки. Зв’язки України з державами африканського континенту

Практична робота № 4 Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами

23

Контрольна робота за темою «Африка»

Тема 2. Південна Америка (9 год.)

24

Географічне положення, дослідження та освоєння Південної Америки

25

Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Південної Америки

26

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Південної Америки.

27

Води суходолу Південної Америки

28

Природні зони Південної Америки. Вертикальна поясніть Анд. Зміни природи материка людиною.

Практична робота № 5

Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка

29

Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Південної Америки, занесені до списку природної спадщини ЮНЕСКО

30

Населення. Держави Південної Америки. Зв’язки України з державами Південної Америки.

Дослідження

Природні унікуми Південної Америки

31

Практична робота № 6

Визначення типів клімату за кліматичними діаграмами

32

Контрольна робота з теми «Південна Америка»

Тема 3. Австралія (4 год.)

33

Географічне дослідження Австралії. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф та корисні копалини Австралії

34

Клімат. Води суходолу Австралії

Практична робота № 7 Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка

35

Унікальність рослинності і тваринного світу Австралії. Природні зони Австралії. Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО

Практична робота № 8 Визначення типів клімату за кліматичними діаграмами

36

Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна і Австралія.

РОЗДІЛ ІІІ. Полярний материк планети (2 год.+1 год.)

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду

37

Географічне положення та дослідження Антарктиди. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка. Антарктида й Антарктика.

Тема 2. Природа материка

38

Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка.

39

Контрольна робота з теми «Австралія» та розділу «Полярний материк планети»

РОЗДІЛ ІV. Материки Північної півкулі (23 год.)

Тема 1. Північна Америка (8 год.)

40

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння Північної Америки

41

Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Північної Америки

42

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Північної Америки

43

Води суходолу Північної Америки

44

Природні зони Північної Америки. Вертикальна поясність в горах материка.

45

Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО

Дослідження

Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об'єкти Північної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

46

Населення. Держави Північної Америки. Україна і держави Північної Америки

Практична робота № 9

Позначення на контурній карті географічних об’єктів материка

47

Контрольна робота з теми «Північна Америка»

Тема 2. Євразія ( 15 год.)

48

Географічне положення Євразії. Поділ Євразії на дві частини світу.

49

Дослідження та освоєння Євразії

50

Тектонічна будова. Рельєф Євразії, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини.

51

Загальні риси клімату Євразії

52

Кліматичні пояси і типи клімату Євразії.

53

Води суходолу Євразії

54

Пригородні зони Євразії.

55

Вертикальна поясність гір Євразії. Зміни природи Євразії людиною. Найвідоміші об’єкти, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО.

Дослідження Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів

56

Населення та держави Євразії

57

Найбільші держави Європи: Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Росія.

58

Найбільші держави Азії: Китай, Японія.

59

Зв’язки України з країнами Європи та Азії

60

Практична робота № 10

Позначення на контурній карті географічних об’єктів материка

61

Практична робота № 11 Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

62

Контрольна робота за темою «Євразія»

РОЗДІЛ V. Океани (5 год.)

Тема 1.Тихий океан

63

Географічне положення Тихого океану. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості. Рельєф дна.

Практична робота № 12 (початок) Позначення географічних об’єктів та течій Тихого океану на контурній карті

64

Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей та прилеглих материків.

Тема 2. Атлантичний океан

65

Географічне положення океану Атлантичного океану. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив Атлантичного океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

Практична робота № 12 (продовження) Позначення географічних об’єктів та течій Атлантичного океану на контурній карті

Тема 3. Індійський океан

66

Географічне положення океану Індійського океану. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив Індійського океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

Практична робота № 12 (продовження) Позначення географічних об’єктів та течій Індійського океану на контурній карті

Тема 4. Північний Льодовитий океан

67

Географічне положення Північного Льодовитого океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим океану. Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

Практична робота № 12 (закінчення)

Позначення географічних об’єктів Північного Льодовитого океану на контурній карті

РОЗДІЛ VI. Вплив людини на природу материків й океанів (2 год +1 год.)

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів

68

Природні багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів людиною. Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти.

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів

69

Контрольна робота з теми «Океани», «Вплив людини на природу материків і океанів»

70

Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язанні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.