Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Діагностика соціально-психологічних характеристик суб’єкта спілкування (за В.А. Лабунською)

Психологія

Для кого: Дорослі

03.05.2020

338

6

0

Опис документу:
Інструкція. Оцініть, наскільки перераховані нижче характеристики спілкування заважають вам у спілкуванні з 1) директором школи; 2) колегою: 3) учнем; 1) родичем (батьком, мамою, сестрою, братом); 5) коханою людиною. Оцінку здійснюйте за такою схемою: «дуже сильно заважають» - 5, «сильно заважають» - 4, «середньо заважають» - 3, «слабо заважають» - 2, «не заважають» - 1, «не знаю» - 0 балів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Діагностика соціально-психологічних характеристик суб’єкта спілкування (за В.А. Лабунською)

Інструкція. Оцініть, наскільки перераховані нижче характеристики спілкування заважають вам у спілкуванні з 1) директором школи; 2) колегою: 3) учнем; 1) родичем (батьком, мамою, сестрою, братом); 5) коханою людиною. Оцінку здійснюйте за такою схемою: «дуже сильно заважають» - 5, «сильно заважають» - 4, «середньо заважають» - 3, «слабо заважають» - 2, «не заважають» - 1, «не знаю» - 0 балів.

Опитувальник

 1. Тиха мова партнера.

 2. Невміння партнера співвідносити дії і вчинки людей з їхніми особистими якостями особистості.

 3. Байдуже ставлення до іншої людини (до мене).

 4. Бажання партнера більше говорити, ніж слухати.

 5. Застигла поза, обличчя партнера.

 6. Невміння партнера поставити себе на місце іншої людини.

 7. Підозріле ставлення до інших людей (до мене).

 8. Звичка партнера перебивати розмову.

 9. Тривалі паузи в мові партнера.

 10. Невміння партнера «читати» по обличчю почуття та наміри іншої людини.

 11. Неприязне (вороже) ставлення до інших людей (до мене)

 12. Невміння партнера вийти зі спілкування, вчасно його припинити.

 13. Небажання партнера підтримувати контакт очей.

 14. Помилки партнера в оцінці почуттів і настрою Їншої людини,

 15. Владне ставлення до інших (до мене), прагнення керувати ними (мною).

 16. Невміння партнера аргументувати свої зауваження, пропозиції.

 17. Відсутність зовнішньої привабливості у партнера.

 18. Невміння партнера продемонструвати розуміння особливостей іншої людини.

 19. Зарозуміле ставлення до іншої людини (до мене).

 20. Невміння партнера урізноманітнювати словесні форми звертання до іншої людини.

 21. Млява, невиразна жестикуляція партнера.

 22. Прагнення партнера відносити людей до певного типу,

 23. Вимогливе ставлення до інших людей (до мене).

 24. Прагнення партнера займати в спілкуванні позицію лідера.

 25. Невідповідність виразу обличчя партнера його словам.

 26. Відсутність проникливості у мого партнера.

 27. Страх партнера бути смішним в очах інших людей.

 28. Бажання партнера нав’язати свою точку зору.

 29. Голосна мова партнера.

 30. Прагнення партнера робити висновок про особистість на основі

зовнішності.

 1. Прагнення партнера справляти на мене приємне враження.

 2. Невміння партнера виразити ставлення за допомогою жестів, міміки,

інтонацій.

 1. Систематичне пересування партнера у процесі спілкування.

 2. Вміння партнера поставити себе па місце іншої людини.

 3. Зацікавлене ставлення до іншої людини (до мене).

 4. Уміння партнера менше говорити, а більше слухати.

 5. Прагнення партнера систематично підтримувати зоровий контакт.

 6. Уміння партнера точно оцінювати почуття і настрої іншої людини.

 7. Довірче ставлення до інших людей (до мене).

 8. Уміння партнера слухати, вести діалог, розмовляти.

 9. Приємна зовнішність партнера.

 10. Уміння партнера «читати» по обличчю почуття і наміри іншої людини.

 11. Дружне ставлення до інших людей (до мене).

 12. Уміння партнера вчасно вийти зі спілкування, припинити його з погляду на ситуацію і стан іншої людини.

 13. Швидкий темп мови партнера.

 14. Уміння партнера демонструвати своє розуміння особливостей іншої

людини.

 1. Шанобливе ставлення до інших людей (до мене).

 2. Уміння партнера прийняти точку зору іншої людини.

 3. Інтенсивна жестикуляція партнера.

 4. Уміння побачити в іншій людині її індивідуальні особливості, риси

характеру!1 ' ^

 1. Доброзичливе ставлення до інших людей (до мене).

 2. Уміння партнера пояснювати, аргументувати свої пропозиції, зауваження.

 3. Відповідність виразу обличчя партнера його словам.

 4. Проникливість партнера: людей бачить «наскрізь».

 5. Уміння партнера виразити ставлення за допомогою жестів, міміки,

інтонацій.

 1. Уміння партнера урізноманітнювати мовні форми звертання до іншої людини.

 2. Часті дотики партнера (кладе руку, постукує по плечу).

 3. Прагнення партнера оцінювати людей на основі уявлень, що склалися в його оточенні.

 4. Прагнення партнера займати у спілкуванні підлеглу позицію.

 5. Концентрація уваги партнера на власних почуттях і думках.

 6. Тривале спілкування з однією і тією ж людиною.

 7. Присутність сторонніх осіб.

 8. Великі часові перерви у спілкуванні з партнером.

 9. Спілкування з групою осіб одночасно.

 10. Вікові відмінності.

 11. Статеві відмінності.

 12. Посадові відмінності.

 13. Самопочуття (настрій, готовність до спілкування).

Обробка та інтерпретація результатів. Виділені соціально

психологічні характеристики складають п’ять груп, а саме:

 1. група - експресивно-мовні (ЕМО) особливості - судження 1, 5, 9, 13, 21, 25,29, 33, 37, 41,45, 49, 53, 57;

 2. група - соціально-перцептивні (СПО) особливості — судження 2, 6, 14, 18,22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58;

 3. група - ставлення-звернення (СЗ) партнерів один до одною - судження З, 7,11, 15, 19,23, 27, 31, 35, 39,43, 47, 51,55, 59;

 4. група - уміння організації взаємодії (ОВ) - судження 4, 8, 12, 16, 20, 28, 32,36, 40, 44, 48,52, 56, 60;

 5. група - вплив на труднощі у спілкуванні таких факторів, як інтенсивність спілкування, число партнерів, наявність свідків, вік, стать, статус (ЗСО) - судження 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.

Початкова обробка результатів полягає у знаходженні ваги кожної групи труднощів як середнього арифметичного балів усіх характеристик, що утворюють відповідну групу. Бал для кожної характеристики розраховується за формулою N=(53 + 4Ь+Зс+2<1-Не)/А, де N - бал відповідної характеристики, а, Ь, с, сі, е кількість респондентів, які її оцінили відповідно балом 5, 4, 3, 2, 1, А — загальна кількість респондентів.

Потім отримані показники переводять до 20-бальноі шкапи. Коефіцієнт переводу для 1-4 груп складає 0,27, для 5 групи - 0,53.

Результати зручно представляти графічно у вигляді профілю соціально-психологічних труднощів спілкування вчителів з директором школи [53].

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.