Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Діагностична контрольна робота з хімії 8 клас (за 7 клас)

Хімія

Для кого: 8 Клас

09.09.2021

1576

98

0

Опис документу:
Робота розрахована на початок І семестру для 8 класу за курс 7 класу. Містить два варіанти. Навчальні компетентності, які перевіряємо у здобувачів освіти: визначення молярної маси, розтановка коефіцієнтів, визначення валентності, масової частки елемента, розпізнавання оксидів та складних речовин, розв*язання задач на масову частку та на приготування розчинів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА з хімії 8 КЛАС (за 7 клас) І варіант


1. Кущі троянд удобрюють фосфатним добривом – подвійним суперфосфатом Cа(Н2РО4)2. Обчисліть його молярну масу.______________________

2. Хімічна реакція відбувається за схемою CuCl2+Al→AlCl3+Cu. Укажіть суму коефіцієнтів хімічного рівняння, що відповідає цій схемі: а) 4 б) 6 в) 7 г) 10

3. Укажіть речовину, у якій валентність хімічного елемента, сполученого з Оксигеном, найменша: а) Mn2O7 б) NO2 в) CaS г) Mg3N2

4. Чого більше за масою у мідному колчедані (CuFeS2) Купруму чи Феруму?

а) Купрум б) Ферум

5. Укажіть групу речовин, що містить лише оксиди:

а) CaO, CaS, NO2 б) N2O, Na2O, NaCL в) Na2O2, CrO3, Cr2O3 г) K2O, BaO, Al2O3.

6. У якому твердженні йде мова про просту речовину? а) молекула кисню складається з трьох атомів Оксигену б) молекула кисню складається з двох атомів Оксигену

в) молекула води складається з двох атомів Гідрогену та двох атомів Оксигену

г) молекула вуглекислого газу складається з одного атому Карбону та двох атомів Оксигену.

7. Укажіть послідовність запису рівняння реакції Ва + O2 = .....

Зазначте у відповіді ТРЕТІЙ крок! а) визначаємо валентність кожного елемента

б) знаходимо найменше спільне кратне в) записуємо поряд два елементи

г) розставляємо коефіцієнти д) знаходимо суму коефіцієнтів.

8. Закінчіть рівняння реакції, та оберіть назву продуктам реакції PH3 + O2 = ......

Вкажіть суму реакції. ОБЕРІТЬ ДВІ відповіді: назва продуктів реакції та сума коефіцієнтів. а) фосфор оксид та вода б) фосфор (ІІІ) оксид та вода в) фосфор (V) оксид та вода г) 10 д) 6 е) 8

9. Задача 1. Визначити масову частку кальцій хлориду (CaCL2), якщо 10 г цієї речовини розчинили у 70 г води. Записати лише числове значення. __________.

10. Задача 2. Скільки потрібно взяти натрій карбонату (Na2CO3) аби приготувати розчин масою 170 г, з масовою часткою 9%. Записати лише числове значення. _____________.

11. Задача 3. Розрахувати масову частку речовини магній сульфат (MgSO4), якщо маса речовини 15 г а об’єм води становить 85 мл. Записати лише числове значення. _____________ .

ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА з хімії 8 КЛАС (за 7 клас) ІІ варіант


1. Для збереження деревини від гниття використовують цинк хлорид (ZnCl2). Обчисліть його молярну масу___________

2. Хімічна реакція відбувається за схемою Ag+O3=Ag2O + O2. Укажіть суму коефіцієнтів хімічного рівняння, що відповідає цій схемі: а) 10 б) 4 в) 5 г) 8.

3. Укажіть речовину, в якій валентність хімічного елемента, сполученого з Оксигеном, найбільша: а) SiO2 б) B2O3 в) Li2S г) AL2N3

4. У якій із сполук масова частка S найбільша, у H2S чи у H2SO4 ? а) H2S б) H2SO4

5. Укажіть групу речовин, що містить лише оксиди:

а) CO, SiO2, P2O5 б) CaCL2, O3, Na2O в) CO2, Fe2O3, NH3 г) MgO, Cr(OH)3, Li2O

6. В якому з тверджень йде мова про складну речовину? а) молекула амоніаку складається з одного атому Нітрогену та трьох атомів Гідрогену б) одна молекула озону та дві молекули азоту в) молекула водню складається з двох атомів Гідрогену

г) молекула азоту складається з двох атомів Нітрогену

7. Вкажіть послідовність запису рівняння реакції Si + O2 = ..... Зазначте у відповіді ЧЕТВЕРТИЙ крок! а) записуємо поряд два елементи б)знаходимо найменше спільне кратне в) розставляємо коефіцієнти г) знаходимо суму коефіцієнтів.

8. Закінчіть рівняння реакції, та оберіть назву продуктам реакції РH3 + O2 =...., якщо відомо, що один із продуктів фосфор. Вкажіть другий продукт та суму реакції. ОБЕРІТЬ ДВІ відповіді. а) фосфор та водень б) фосфор та Гідроген з Оксигеном в) фосфор та вода г) 10 д) 9 е) 17

9. Задача 1. Визначити масову частку магній сульфід (MgS), якщо 8 г цієї речовини розчинили у 92 г води. Записати лише числове значення___________.

10. Задача 2. Скільки потрібно взяти кальцій гідроксид (Ca(OH)2) аби приготувати розчин масою 150 г, з масовою часткою 14 %. Записати лише числове значення__________.

11. Задача 3. Розрахувати масову частку речовини літій силікат (Li2SiO3), якщо маса речовини 35 г а об’єм води становить 165 мл. Записати лише числове значення ___________.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.