Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Шляхи формування української ідентичності в новій українській школі
»
Взяти участь Всі події

Цей цікавий св іт органічних сполук Розвивальний урок з хімії для учнів 10-х класів

Хімія

Для кого: 10 Клас

24.09.2019

364

1

0

Опис документу:
Розвивальний урок з хімії для учнів 10-х класів З давніх-давен і донині, хімія завжди слугувала і продовжує слугувати людині та її практичній діяльності.Тип уроку: Урок систематизації загально навчальних компетентностей учнів
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Розвивальний урок з хімії для учнів 11-х класів

Тема уроку: Цей цікавий світ органічних сполук.

Мета уроку:

  • навчальна: систематизувати і узагальнити загально навчальні компетенції учнів про вуглеводні, спирти, альдегіди і карбонові кислоти, з’ясувати причини різноманітності й ознаки класифікації вивчених органічних сполук, встановити генетичні зв’язки між ними;

  • виховна: виховувати порядність, толерантність, вміння працювати в парі;

  • розвиваюча: розвивати логічне мислення, компетенції писемного мовлення під час складання рівнянь хімічних реакцій та розв’язування розрахункових задач.

Тип уроку: Урок систематизації загально навчальних компетентностей учнів

Форма проведення уроку: Урок - естафета

Обладнання: таблиця «Генетичний зв’язок між класами органічних сполук», набори

роздаткового матеріалу із завданнями для всіх етапів естафети,

сигнальні листки, маркерна дошка, опорні таблиці з загальними

формулами органічних сполук

ПЕРЕБІГ УРОКУ:

З давніх-давен і донині,

хімія завжди слугувала

і продовжує слугувати людині

та її практичній діяльності.

І Активізація класу

ІІ Актуалізація чуттєвого досвіду

  • Усна робота за таблицею «Генетичний зв’язок між класами органічних сполук»

  • Хімічна розминка в ігровій формі «Хрестики-нулики».

1) Знайти гомологи карбонових кислот серед запропонованих речовин:

Н2С = СН2

О

С2Н5 – С – Н

СН3 – СООН

С2Н5 – ОН

О

С2Н5 – С – ОН

С15Н30

С15Н31 – СООН

С2Н5 – О – С2Н5

О

СН3 – С – О – С2Н5

2) Знайти формули ізомерів алканів серед запропонованих речовин:

С5Н12

С4Н10

О

С3Н7 – С – ОН

О

СН3 – С – Н

СН3 – СН – СН2 – СН3

СН3

СН3 – О – С3Н7

СН3 – СН2 – ОН

Н2С = СН2

СН3

СН3 – С – СН3

СН3

3) Знайти ланцюжок, який відображає рівняння реакцій, що супроводжується

виділенням водню:

НС = СН + Н2О →

СН4 С2Н2 +

С3Н8 С3Н6 +

С2Н6 + Cl2

СН3 – СOН + Ag2O →

Н COОH + Mg →

С6Н5 – ОН + NaOH →

Н2С = СН2 + H2

СН3OH + Na

ІІІ Мотивація теми, постановка мети уроку

Оксигеновмісні органічні сполуки можна схарактеризувати як продукти поступового окиснення вуглеводнів. Це твердження можна розглянути в такому ряді:

С2Н6 → С2Н6О → С2Н4О → С2Н4О2

Етан етанол етаналь оцтова кислота

ІV Узагальнення і систематизація загальнонавчальних компетентностей

Клас об’єднуємо в групи по 2 чоловіка.

Кожній групі визначається номер, а учні дають власну назву своєї групи.

Група отримує набір завдань всіх етапів естафети і сигнальний листок для визначення готовності до виконання наступного етапу естафети.

За правильні виконані завдання кожного етапу учні отримують по «3» бали.

П’ятий етап естафети є додатковим який допоможе підвищити навчальний бал за урок.

Максимальний навчальний бал, який можуть отримати учні на уроці складає «12».

Результати естафети фіксуються на маркерній дошці в підсумковій таблиці:

Група

І етап

ІІ етап

ІІІ

ІV етап

V етап

1

2

3…

П Р О В Е Д Е Н Н Я Е С Т А Ф Е Т И

І етап естафети

Завдання: Визначити клас наведених органічних сполук і дати їм назву

1) С2Н5ОН, 2) С2Н2, 3) СН3СОН, 4) СН3 – О – СН3, 5) С2Н6, 6) С6Н5ОН,

7) С3Н7СООН, 8) С3Н5(ОН)3, 9) С4Н8, 10) С6Н6

Формула

речовини

Клас

Назва

1) С2Н5ОН

2) С2Н2

3) СН3СОН

4) СН3 – О – СН3

5) С2Н6

6) С6Н5ОН

7) С3Н7СООН

8) С3Н5(ОН)3

9) С4Н8

10) С6Н6

Відповіді:

1) С2Н5ОН одноатомний спирт, етанол;

2) С2Н2 алкін, етин або ацетилен

3) СН3СОН альдегід, етаналь

4) СН3 – О – СН3 етер, диметиловий ефір

5) С2Н6 алкан, етан

6) С6Н5ОН клас фенолів, фенол

7) С3Н7СООН карбонові кислоти, бутанова кислота або масляна

8) С3Н5(ОН)3 багатоатомний спирт, гліцерин або 1,2,3 - пропантріол

9) С4Н8 алкен, бутен

10) С6Н6 арен, бензол

ІІ етап естафети

Завдання: Заповнити дані в таблиці

Завдання

Вуглеводні

Спирти

Альдегіди

Карбонові кислоти

алкани

алкени

алкіни

арени

1. Загальна формула

2.Функціональна група

3. Закінчення сполук

4. Формула першого представника

5. Назва першого представника

6. Характер зв’язків між атомами Карбону

Відповіді:

Завдання

Вуглеводні

Спирти

Альдегіди

Карбонові кислоти

алкани

алкени

алкіни

арени

1. Загальна формула

СnH2n+2

СnH2n

СnH2n-2

СnH2n-6

СnH2n+1OH

СnH2n+1COH

СnH2n+1 COOH

2.Функціональна група

-

-

-

-

– OH

– COH

– COOH

3. Закінчення сполук

-- ан

– ен

– ін

– ол

– ол

– аль

– ова кислота

4. Формула першого представника

СH4

С2H4

С2H2

С6H6

СH3ОН

НСОН

НСООН

5. Назва першого представника

метан

етен

етин

бензол

метанол

метаналь

метанова кислота

6. Характер зв’язків між атомами Карбону

С – С

С = С

С = С

Бензольне кільце

С – С

С – С

С – С

ІІІ етап естафети

Завдання отримують учні через парту на окремих аркушах різного кольору

Завдання: Скласти рівняння реакцій, що ведуть від метану й етану до утворення відповідних кислот

I варіант: Метан → Хлорметан → Метанол → Метаналь → Метанова кислота

II варіант: Етан → Хлоретан → Етанол → Етаналь → Етанова кислота

Відповіді:

I варіант:

1) СН4 + Cl2CH3Cl + HCl

2) CH3Cl + NaOHCH3OH + NaCl

3) CH3OH + CuOHCOH + Cu + H2O

4) HCOH + Ag2OHCOOH + 2 Ag

II варіант:

1) С2Н6 + Cl2C2H5Cl + HCl

2) C2H5Cl + NaOHC2H5OH + NaCl

3) C2H5OH + CuO → CH3COH + Cu + H2O

4) CH3COH + Ag2O → CH3COOH + 2 Ag↓

ІV етап естафети

Завдання отримують учні через дві парти на окремих аркушах різного кольору

Завдання: Написати рівняння реакцій, в результаті яких можна здійснити перетворення:

  1. Метану в калій ацетат;

  2. Метану в етаналь;

  3. Метану в натрій фенолят;

  4. Метану в етиловий ефір мурашиної кислоти

Відповіді:

1) Метану в калій ацетат: СН4 CH3COOК

1) СН4 + Cl2CH3Cl + HCl

2) 2 CH3Cl + 2 Na → С2Н6 + 2 NaCl

3) С2Н6 + Cl2C2H5Cl + HCl

4) C2H5Cl + NaOHC2H5OH + NaCl

5) C2H5OH + CuO → CH3COH + Cu + H2O

6) CH3COH + Ag2O → CH3COOH + 2 Ag↓

7) CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

2) Метану в етаналь: СН4 CH3COН

1) СН4 + Cl2CH3Cl + HCl

2) 2 CH3Cl + 2 Na → С2Н6 + 2 NaCl

3) С2Н6 + Cl2C2H5Cl + HCl

4) C2H5Cl + NaOHC2H5OH + NaCl

5) C2H5OH + CuOCH3COH + Cu + H2O

3) Метану в натрій фенолят: СН4 C6H5ONa

1) 2 СН4C2H2 + 3 H2

2) 3 C2H2C6H6

3) C6H6 + Cl2C6H5Cl + HCl

4) C6H5Cl + NaOHC6H5OH + NaCl

5) 2 C6H5OH + 2 Na → 2 C6H5ONa + H2

4) Метану в етиловий ефір мурашиної кислоти СН4 HCOOC2H5

1) СН4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

2) CH3Cl + NaOH → CH3OH + NaCl

3) CH3OH + CuO → HCOH + Cu + H2O

4) HCOH + Ag2O → HCOOH + 2 Ag↓

5) HCOOH + C2H5OH → HCOOC2H5 + H2O

V етап естафети (додатковий).

Завдання: Розв’язати задачі.

V Підведення підсумків естафети.

Аналіз набраних балів, мотивація оцінок за проведений урок.

VІ Домашнє завдання

8

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили