Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і ЗЗСО за новим профстандартом
»
Взяти участь Всі події

Авторська програма практичного психолога для дітей з ООП

Інклюзивна освіта

Для кого: Дошкільнята (5-6 років)

21.08.2020

644

64

0

Опис документу:
Програма спрямована на розвитк логічного мислення дітей дошкільного віку з ООП. Використовуються педагогічні технології, які активізують розвиток словесно-логічного мислення та інших психічних процесів та розвиток емоційного інтелекту. Дана програма розміщена у більш зручному форматі для багатьох. Вона є авторською і затвердженою - тому її можна використовувати у своєї роботі практичним психологам дитячих садочков.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність проблеми  інклюзивної освіти пов’язана, насамперед, з тим, що число дітей, які потребують корекційного навчання, неухильно росте. Ще більш актуальним стає питання інклюзивної освіти у дошкільних закладах.

Дошкільний вік має особливо важливе значення для розвитку психічних процесів та формування особистості дитини. Це час, коли дитина пізнає навколишній світ, здобуває перші знання, починає досліджувати різні предмети. Це час, коли формується пізнавальна активність, аналітичне та синтетичне сприймання, які є основою розвитку логічного мислення. Також закладаються майбутні риси характеру та здібності дитини, формується ставлення до себе та навколишнього світу, інтенсивно розвивається соціалізація.

До інклюзивної форми навчання залучаються діти з особливими освітніми потребами, кількість яких досить численна. Це можуть бути діти із затримкою психічного розвитку, з мовленнєвими, з сенсорними порушеннями, з порушеннями слуху, поведінки та емоцій, опорно-рухового апарату. Такі діти навчаються за індивідуальною програмою розвитку та потребують комплексного психолого-педагогічного впливу. Також, у них спостерігаються вторинні відхилення у формуванні психічних процесів, що є підставою для специфічної роботи практичного психолога, а саме: нестійка увага; затримка у розвитку мовлення та мислення; поверхневе чи вибіркове сприйняття; недостатньо розвинена дрібна моторика рук; низька мотивація до навчання; слабкий розвиток наслідувальної діяльності; швидка втомлюваність; невміння гратися та навчатися разом чи, хоча б, поруч з однолітками та ін.

Тому актуальним стає питання організації інклюзивного навчання та проведення корекційно-розвиткової роботи, спрямованої на гармонізацію внутрішнього світу дитини дошкільного віку, покращення її соціально-психологічної адаптації, підвищення рівня розвитку пізнавальних процесів з врахуванням динаміки якісного, результативного компенсаторно-корекційного впливу.

Дана програма побудована саме на таких принципово важливих підходах до реалізації технологій цілісного формування особистості дитини з ООП в контексті її соціалізації та адаптації в суспільстві з орієнтацією на ефективне використання її неушкодженого інтелекту. Вона скерована на формування активної особистості, здатної пізнавати довкілля, розвиватись, оволодівати знаннями, уміннями, навичками ігрової та практичної діяльності разом з однолітками, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей. В програмі акцентується увага на розвитку логічного мислення дітей дошкільного віку з ООП. Використовуються педагогічні технології, які активізують розвиток словесно-логічного мислення та інших психічних процесів, в основі яких є розуміння логіки діяльності дорослого та дитини, характеру їх взаємодії, логіки пізнання, з широким використанням сенсорних складових компенсаторно-корекційних механізмів та природних ресурсів особистості. Також один із напрямків програми спрямований на зняття психоемоційного напруження дитини та розвиток її емоційного інтелекту.

Запропоновані вправи даної програми – універсальні, вони сприяють гармонізації та розвитку психічних процесів, формуванню довільності та саморегуляції. Вони зручні і прості у використанні, із задоволенням виконуються дітьми дошкільного віку. Їх можна використовувати по декілька раз, поступово ускладнюючи умови. Програма створена з врахуванням досвіду українських та зарубіжних фахівців у галузі психології та корекційної педагогіки.

Мета програми:

Завдання програми:

 1. Зниження емоційної напруги, відновлення емоційної рівноваги.

 2. Розвиток та ефективне використання сенсорних систем при забезпеченні й активізації пізнавально-когнітивної діяльності дитини.

 3. Забезпечення інтелектуального розвитку, в тому числі наочно-дійового, наочно-образного, логічного (абстрактного) мислення, інших психічних процесів (сприймання, уяви, пам’яті) в умовах обмеженого володіння мовленням.

 4. Формування та розвиток комунікативних вмінь та навичок.

 5. Удосконалення рухів та сенсорно-моторного розвитку, розвиток просторової орієнтації та міжпівкульної взаємодії.

 6. Збагачення словникового запасу.

 7. Навчання прийомів ауторелаксації.

Форми та методи роботи:

 1. Вправи на розвиток пізнавальної сфери.

 2. Вправи з елементами соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН).

 3. Вправи з сенсомоторного розвитку та міжпівкульної взаємодії.

 4. Елементи арт-терапевтичних вправ (забезпечення психологічного комфорту, сприяння гармонійному розвитку, розвиток творчих здібностей), зокрема методи піскової психотерапії, сенсорні коробки тощо.

 5. Релаксаційні вправи.

 6. Використання ритуалів (привітання, прощання).

 7. Створення ситуації успіху.

Організація занять:

Цільова група – діти дошкільного віку (4 – 6 років) з особливими освітніми потребами, які перебувають на інклюзивній формі навчання.

Тривалість заняття - 20 хв.

Заняття проводяться 1 раз на тиждень протягом навчального року.

Кількість занять – 35.

Форма проведення – індивідуальна.

Методи моніторингової оцінки:

1. Спостереження. Спостерігаючи за поведінкою дитини під час заняття та під час гри, варто враховувати наступні критерії:

 • наявність навичок самоконтролю;

 • ознаки довільності поведінки;

 • наявність навичок взаємодії з дорослими та однолітками;

 • наявність прагнення дитини до самостійності.

2. Дослідження особливостей пізнавальної та емоційно-вольової сфер дитини:

- методика «Кактус» - діагностика емоційної сфери;

- методики «Коробка форм», «Розрізні картинки» - визначення рівня сприйняття, уваги й ступеня вибірковості;

- методика «Покажи і назви» - визначення загальної обізнаності дитини;

- методика «Знайди будиночок для картинки» - визначення розвитку логічного мислення;

- методика «8 предметів» - дослідження об’єму образної пам’яті;

- методика «Знайди таку ж картинку» - визначення стійкості уваги й ступеня вибірковості.

3. Проба Н.І. Озерецького на динамічний праксіс «Кулак – ребро – долонька».

Очікувані результати:

 • Зниження тривожності;

 • Підвищення соціально-психологічної адаптації та мотивації;

 • Підвищення розвитку пізнавальних процесів та загальних інтелектуальних здібностей;

 • Покращення стану загальної та дрібної моторики;

 • Формування атмосфери довіри, доброзичливості, позитивного ставлення до оточуючих.

Заняття

Корекційна спрямованість

Зміст роботи

Кількість занять

1

Знайомство

Створення позитивного емоційного настрою, розвиток комунікативних вмінь та навичок, визначення рівня розвитку пізнавальних процесів

1. Ритуал – привітання «Привітаємося співаючи». Пальчикова вправа «Добрий день».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Кільце».

3. Вправа «Кольорові кульки» (елементи СЕЕН).

4. Методика «Коробка форм».

5. Методика «Розрізні картинки».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

2

Діагностика розвитку пізнавальних процесів

Розвиток комунікативних вмінь та навичок, визначення рівня розвитку пізнавальних процесів

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо квадрат). Пальчикова вправа «Пароплав».

2. Вправа «Дзеркало» (елементи СЕЕН).

3. Методика «Покажи і назви».

4. Методика «Кактус».

5. Релаксація.

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

3

Діагностика розвитку пізнавальних процесів

Розвиток комунікативних вмінь та навичок, визначення рівня розвитку пізнавальних процесів

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо квадрат). Пальчикова вправа «Стільчик».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Кулак, ребро, долоня».

3. Методика «Знайди таку ж картинку».

4. Методика «8 предметів».

5. Методика «Знайди будиночок для картинки».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

4

Світ навколо

Продовження знайомства з емоціями та створення позитивного настрою. Розвиток тактильно-кінетичної чутливості, зняття емоційної напруги. Розширення уявлень дитини про навколишній світ; розвиток комунікативних вмінь та навичок

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо квадрат). Пальчикова вправа «Стіл».

2. Вправа «Впізнай емоцію» (елементи СЕЕН)

3. Вправа на сенсомоторний розвиток «Діємо за сигналом».

4. Вправа «Продовж ряд».

5. Гра з кінетичним піском «Світ навколо».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

5

Будь уважним

Розвиток пізнавальних процесів (пам’яті, мислення, уваги) та емоційно-вольової сфери

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо трикутник). Пальчикова вправа «Граблі».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Малюємо двома руками».

3. Вправа на сенсомоторний розвиток «Сенсорна доріжка».

4. Вправа «Заплатки».

5. Вправа «Чого не вистачає?».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

6

Кольоровий настрій

Розвиток пізнавальних процесів: пам’яті, мислення, уяви, емоційно-вольової та когнітивної сфери

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо трикутник). Пальчикова вправа «Ланцюжок».

2. Вправа «Малюємо свій настрій» (елементи СЕЕН).

3. Вправа на сенсомоторний розвиток «Чудесний мішечок».

4. Вправа «Знади зайве».

5. Релаксація під музику.

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

7

Веселий зоопарк

Розвиток концентрації уваги та рухового контролю, образного та словесно-логічного мислення, уяви, вміння знаходити спільне та відмінне, дрібної моторики

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо трикутник). Пальчикова вправа «Кроки».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Вушко – носик».

3. Вправа «Зоопарк настрою» (елементи СЕЕН).

4. Вправа «Лабіринт».

5. Вправа «Знайди пару».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

8

Вправні пальчики

Розвиток концентрації уваги та рухового контролю, образного та словесно-логічного мислення, уяви, вміння знаходити спільне та відмінне, дрібної моторики

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо кружечок). Пальчикова вправа «Кулька».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Змійки».

3. Вправа «Підбери за формою».

4. Вправа «Знайди пару».

5. Вправа «Помалюємо пальчиками» (на манці).

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

9

Грайливі кульки

Розвиток пізнавальних процесів, комунікативних навичок та збагачення словникового запасу. Створення позитивних умов для роботи

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо кружечок). Пальчикова вправа «Собака».

2. Вправа на сенсомоторний розвиток «Сенсорне доміно».

3. Вправа «Сортуємо за кольором».

4. Вправа «Хто заховався».

5. Гра «Добери кульку» (елементи СЕЕН).

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

10

Цікава подорож

Розвиток концентрації уваги та рухового контролю, образного та словесно-логічного мислення, уяви, вміння знаходити спільне та відмінне, дрібної моторики

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо кружечок). Пальчикова вправа «Кішка».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Жабка».

3.Вправа «Знайди відмінності».

4. Вправа «Продовж ряд».

5. Вправа «Граємо з кінетичним піском».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

11

Пограємо у хованки

Розвиток пізнавальних процесів (пам’яті, мислення, уваги) та емоційно-вольової сфери

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо цифру 1). Пальчикова вправа «Мишка».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Замок».

3. Вправа «Меморі».

4. Вправа на сенсомоторний розвиток «Коробочка відчуттів» (порівняння на дотик).

5. Вправа «Вгадай настрій» (елементи СЕЕН).

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

12

Уважний малюк

Розвиток концентрації уваги та рухового контролю, образного та словесно-логічного мислення, уяви, вміння знаходити спільне та відмінне, дрібної моторики

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо цифру 1). Пальчикова вправа «Зайчик».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Паровозик».

3. Вправа «Відшукай за контуром».

4. Вправа «Добери фігуру».

5. Ігри з сухим пальчиковим басейном.

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

13

Подорож у країну знань

Розвиток пізнавальних процесів: пам’яті, мислення, уяви, емоційно-вольової та когнітивної сфери

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо цифру 1). Пальчикова вправа «Зайчик та барабан».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Будинок».

3. Вправа на сенсомоторний розвиток «Сенсорна коробка».

4. Вправа «Знайди за заданою ознакою».

5. Вправа «Назви одним словом».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

14

Міркуємо та граємо

Розвиток концентрації уваги та рухового контролю, образного та словесно-логічного мислення, уяви, вміння знаходити спільне та відмінне, дрібної моторики

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо цифру 2). Пальчикова вправа «Коза».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Барабан».

3. Вправа «Знайди за заданими ознаками».

4. Вправа «Четвертий зайвий».

5. Вправ «Пограємо з кінетичним піском».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

15

Вчуся запам’ятовувати

Розвиток пізнавальних процесів, загальної та дрібної моторики; координації рухів, комунікативних навичок та збагачення словникового запасу. Створення позитивних психологічних умов для роботи

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо цифру 2). Пальчикова вправа «Бджоли».

2. Вправа на сенсомоторний розвиток «Ниточки для кульок».

3. Вправа «Кольорові кульки» (коректурні таблиці).

4. Вправа «Запам’ятай».

5. Гра «Зміни настрій» (елементи СЕЕН).

6. Рефлексія. Ритуал – прощання

1

16

Секрети уважності

Створення позитивного емоційного настрою. Розвиток логічного та образного мислення, уваги, уяви, пам’яті, тактильних відчуттів, дрібної моторики та координації рухів. Формування комунікативних вмінь, навичок співпраці

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо цифру 2). Пальчикова вправа «Краб».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Граємо з олівцем».

3. Вправа «Ялинка та шишки».

4. Вправа «Яка група предметів зникла?».

5. Арт-терапевтична вправа «Малюємо під музику».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

17

Цікавий світ

Активізація процесів мислення, уваги, пам’яті. Розвиток емоційно-вольової сфери та загальних інтелектуальних здібностей дитини. Формування комунікативних вмінь та навичок

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо цифру 3). Пальчикова вправа «Крокодил».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Граємо з олівцем».

3. Вправа на сенсомоторний розвиток «Колір музики».

4. Вправа «Четвертий зайвий».

5. Вправа «Чим схожі?».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

18

Родини бувають різними

Створення позитивного емоційного настрою. Розвиток логічного та образного мислення, уваги, уяви, пам’яті, тактильних відчуттів, дрібної моторики та координації рухів. Формування комунікативних вмінь, навичок співпраці

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо цифру 3). Пальчикова вправа «Моя родина».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Дзеркальне малювання».

3. Вправа «Склади картинку».

4. Вправа «Продовж візерунок».

5. Вправа «Пограємо з кінетичним піском».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

19

Вчимося мислити позитивно

Активізація процесів мислення, уваги, пам’яті. Розвиток емоційно-вольової сфери та загальних інтелектуальних здібностей дитини. Формування комунікативних вмінь та навичок

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо цифру 3). Пальчикова вправа «Наші пальчики».

2. Вправа на сенсомоторний розвиток «Відгадай» (смак, запах, звук).

3. Вправа «Що спочатку, що потом?».

4. Вправа «Чарівні квадрати».

5. Гра «Обери дію для гарного настрою» (елементи СЕЕН).

6. Рефлексія. Ритуал – прощання

1

20

Потішний клоун

Розвиток пізнавальних процесів, загальної та дрібної моторики; координації рухів, комунікативних навичок та збагачення словникового запасу. Створення позитивних психологічних умов для роботи

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо цифру 4). Пальчикова вправа «Пустун».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Малюємо, як слоник».

3. Вправа «Лабіринт».

4. Вправа «Будь уважним».

5. Арт-терапевтична вправа «Малюємо на манці».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

21

Казковий човник

Активізація та розвиток пізнавальної діяльності, здатності до узагальнення. Формування комунікативних навичок і вмінь, навичок взаємодії

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо цифру 4). Пальчикова вправа «Вийшли пальчики гулять».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Вліво, вправо, вверх та вниз».

3. Вправа на сенсомоторний розвиток «Сенсорна коробка».

4. Вправа «Чим схожі?».

5. Вправа «Назви 3 слова».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

22

Веселі цифри

Розвиток пізнавальних процесів: пам’яті, мислення, уяви, емоційно-вольової та когнітивної сфери

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо цифру 5). Пальчикова вправа «Добрий день».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Похитаємо головою».

3. Вправа «Судоку».

4. Вправа «Знайди доріжку» (з цифрами).

5. Вправ «Пограємо з кінетичним піском».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

23

Маленька країна

Створення позитивного емоційного настрою, формування комунікативних навичок та навичок співпраці. Активізація та стимулювання пізнавальних психічних процесів. Розвиток дрібної моторики

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо кружечок та квадрат). Пальчикова вправа «Комарик».

2. Вправа на сенсомоторний розвиток «Гномики та будиночки».

3. Вправа «Виконай рух за заданою цифрою».

4. Вправа «Відшукай».

5. Гра «Подорож у країну дружби» (елементи СЕЕН).

6. Рефлексія. Ритуал – прощання

1

24

Золота рибка

Створення позитивного емоційного настрою. Розвиток логічного та образного мислення, уваги, уяви, пам’яті, тактильних відчуттів, дрібної моторики та координації рухів. Формування комунікативних вмінь, навичок співпраці

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо трикутник та кружечок). Пальчикова вправа «Зайчик – кільце».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Рибки».

3. Вправа «Домалюй».

4. Вправа «Чарівні трикутники».

5. Вправа «Пограємо з кінетичним піском».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

25

Морська пригода

Розвиток та корекція пам’яті, уваги, мислення, вміння узагальнювати, знаходити спільне та відмінне, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки,  спостережливість, зв’язне мовлення

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо трикутник та квадрат). Пальчикова вправа «Метелик».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Клешня краба».

3. Вправа на сенсомоторний розвиток «Геометричний конструктор».

4. Вправа «Аналогії».

5. Вправа «Відгадай хто заховався?».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

26

Подорож у світ казки

Створення позитивного емоційного настрою, формування комунікативних навичок та навичок співпраці. Активізація та стимулювання пізнавальних психічних процесів. Розвиток дрібної моторики

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо кружечок та цифру 1). Пальчикова вправа «Брати».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Носик - художник».

3. Вправа «Запам’ятай цифри».

4. Вправа «Послідовні картинки» (за казками).

5. Вправа «Пограємо з кінетичним піском».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

27

Кольоровий світ

Створення позитивного емоційного настрою. Розвиток логічного та образного мислення, уваги, уяви, пам’яті, тактильних відчуттів, дрібної моторики та координації рухів. Формування комунікативних вмінь, навичок співпраці

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо квадрат та цифру 2). Пальчикова вправа «Кільце».

2. Вправа на сенсомоторний розвиток «Кольорові історії».

3. Вправа «Склади картинку».

4. Вправа «Продовж візерунок».

5. Гра «Можна чи не можна?» (елементи СЕЕН).

6. Рефлексія. Ритуал – прощання

1

28

Вчимося міркувати

Активізація процесів мислення, уваги, пам’яті. Розвиток емоційно-вольової сфери та загальних інтелектуальних здібностей дитини. Формування комунікативних вмінь та навичок

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо трикутник та цифру 3). Пальчикова вправа «Кільце» (з ускладненням).

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Перехрест».

3. Вправа «Чим схожі?».

4. Вправа «Аналогії».

5. Арт-терапевтична вправа «».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

29

Разом веселіше

Створення позитивного емоційного настрою, формування комунікативних навичок та навичок співпраці. Активізація та стимулювання пізнавальних психічних процесів. Розвиток дрібної моторики

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо трикутник та цифру 5). Пальчикова вправа «Зворотне кільце».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Клешня краба».

3. Вправа «Хто про нас турбується?» (елементи СЕЕН).

4. Вправа «Чи може так бути?».

5. Вправа «Порівняй поняття».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

30

Уяви собі

Створення позитивного емоційного настрою. Розвиток логічного та образного мислення, уваги, уяви, пам’яті, тактильних відчуттів, дрібної моторики та координації рухів. Формування комунікативних вмінь, навичок співпраці

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо квадрат та цифру 4). Пальчикова вправа «Змійка».

2. Вправа «Як би квітка розмовляла» (елементи СЕЕН).

3. Вправа на сенсомоторний розвиток «Кольорові історії».

4. Вправа «Гудзики» (наслідування певної послідовності).

5. Гра з кінетичним піском «Світ навколо».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

31

Вправні ручки

Розвиток концентрації уваги та рухового контролю, образного та словесно-логічного мислення, уяви, вміння знаходити спільне та відмінне, дрібної моторики

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо овал). Пальчикова вправа «Намистинки».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Малюємо двома руками».

3. Вправа на сенсомоторний розвиток «Сенсорна доріжка».

4. Вправа «Заплатки».

5. Вправа «Чого не вистачає?».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

32

Країна фантазії

Активізація процесів мислення, уваги, пам’яті, уяви. Розвиток емоційно-вольової сфери та загальних інтелектуальних здібностей дитини. Формування комунікативних вмінь та навичок

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо овал). Пальчикова вправа «Пальчики вклоняються».

2. Вправа «Оціни вчинок» (елементи СЕЕН).

3. Вправа на сенсомоторний розвиток «Кольорові історії».

4. Вправа «Знади зайве».

5. Релаксація під музику.

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

33

Чому радіють діти?

Створення позитивного емоційного настрою, формування комунікативних навичок та навичок співпраці. Активізація та стимулювання пізнавальних психічних процесів. Розвиток дрібної моторики

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо ромб). Пальчикова вправа «Олівці».

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Малюємо двома руками».

3. Вправа «Чому радіють діти?» (елементи СЕЕН).

4. Методика «Коробка форм».

5. Методика «Розрізні картинки».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

34

Піраміда доброти

Розвиток комунікативних вмінь та навичок, визначення рівня розвитку пізнавальних процесів

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо ромб). Пальчикова вправа «Гачки» (зі зміною).

2. Вправа «Піраміда доброти» (елементи СЕЕН).

3. Методика «Покажи і назви».

4. Методика «Кактус».

5. Релаксація.

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

35

Подорож продовжується

Розвиток комунікативних вмінь та навичок, визначення рівня розвитку пізнавальних процесів

1. Ритуал – привітання (співаємо та малюємо ромб та овал). Пальчикова вправа «Кільце» (зі зміною).

2. Вправа на розвиток міжпівкульної взаємодії «Кулак, ребро, долоня».

3. Методика «Знайди таку ж картинку».

4. Методика «8 предметів».

5. Методика «Знайди будиночок для картинки».

6. Рефлексія. Ритуал – прощання.

1

Список використаної літератури:

 1. Вибрані матеріали міжнародної програми з формування м’яких навичок СЕЕ­навчання / За загальною редакцією О. Елькіна, О. Масалітіної, Я. Фюрста. – Харків: Дім реклами, 2019. – 60 с. (Спеціально для П’ятої національної (не)конференції для шкільних педагогів EdCamp Ukraine 2019).

 2. Дэвид Митчелл. Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования. Главы из книги. –РООИ «Перспектива», 2011.–138 с.

 3. Інклюзивне навчання: вибір батьків / А.А. Колупаєва, Л.М. Наконечна – Харків: Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. – 56 с. – (Інклюзивне навчання).

 4. Колупаєва А.А., Таранченко О.М.«Інклюзивна освіта: від основ до практики»: [монографія] / А.А. Колупаєва,О.М.Таранченко – К.:ТОВ «АТОПОЛ», 2016. – 152 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»).

 5. Крыжановская Л.М. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного образования. Пособие для психологов и педагогов / Л.М. Крыжановская – М.: Гуманитарный изд. центр «ВЛАДОС», 2013. – 143с. – (Библиотека психолога).

 6. Литовченко С.В. Дитина з порушенням слуху / С.В. Литовченко, В.В. Жук, О.М. Таранченко – Харків: Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. –56 с. – (Інклюзивне навчання).

 7. Мартиненко І.В. Особливості комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення: монографія/ І.В.Мартиненко. –К.:ДІА, 2016. –308 с.

 8. Педагогічні технології інклюзивного навчання / А.А. Колупаєва, Л.М. Наконечна – Харків: Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. – 56 с. – (Інклюзивне навчання).

 9. Практикум з психології. Навчальний посібник / укладачі: Г.М.Дубчак, Н.Г.Рудюк. – Чернівці: Рута, 2006. – 360 с.

 10. Психологічний супровід інклюзивної освіти : [метод. рек] / автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. – Київ : УНМЦ практичної психології і со-ціальної роботи, 2017. – 92 с.

 11. Рібцун О. Г., Рібцун Ю. В. Талановиті пальчики / О.Г. Рібцун, Ю.В. Рібцун – К. : Літера ЛТД, 2010. – 32 с.

 12. Рібцун Ю.В. Дитина з порушеннями мовленнєвого розвитку / Ю.В. Рібцун – Харків: Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. – 40 с. – (Інклюзивне навчання).

 13. Романовська Д. Д. Як зняти емоційне напруження або що таке релаксація? / Д. Д. Романовська // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 2. – с. 23–35.

 14. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии: Практическое руководство для учителей и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 128 с.

 15. Сиротюк Л.А. Коррекция развития интеллекта дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 48 с.

 16. Сиротюк Л.А. Упражнения для психомоторного развития дошкольников: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2008. – 60 с.

 17. Система профілактичних та психокорекційних вправ для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / За редакцією В.Д. Жукотинської, Н.В. Зюзіної, І.К. Унгурян, С.М. Комісарової. – Чернівці: Технодрук, 2008. – 88 с.

 18. Трикоз С.В. Інклюзивне навчання. Дитина із порушеннями інтелектуального розвитку / С.В. Трикоз, Г.О. Блеч – Харків: Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. – 40 с. – (Інклюзивне навчання).

 19. Туріщева Л.В. Увага! Особливі діти. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 128 с. – (Серія «Тренінги у педагогічній практиці»).

Інтернет-ресурси

https://vseosvita.ua

http://ped-kopilka.com.ua

https://naurok.com.ua

https://dytpsyholog.com

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.