Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

Хімія

Для кого: 10 Клас

19.10.2019

7677

190

0

Опис документу:
Розширити і поглибити знання учнів про будову алкенів та алкінів, їх структурну ізомерію, ознайомити учнів з систематичною номенклатурою алкенів та алкінів, сформувати вміння називати алкени та алкіни, складати структурні формули за їх назвою, продовжувати формувати вміння розв’язувати задачі на знаходження формули за густиною або відносною густтиною, розвивати навички написання структурних формул ізомерів
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема уроку: Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

Мета уроку:

навчальна: розширити і поглибити знання учнів про будову алкенів та алкінів,

їх структурну ізомерію, ознайомити учнів з систематичною номенклатурою алкенів та алкінів, сформувати вміння називати алкени та алкіни, складати структурні формули за їх назвою, продовжувати формувати вміння розв’язувати задачі на знаходження формули за густиною або відносною густтиною, розвивати навички написання структурних формул ізомерів; розвиваюча: розвивати просторове мислення та уяву, вміння порівнювати,

узагальнювати, робити висновки виховна: виховувати самостійність, критичність мислення.

Очікувані результати навчання Знаннєвий компонент

учень називає алкени і алкіни за систематичною номенклатурою; загальні

формули алкенів, алкінів; пояснює суть структурної ізомерії вуглеводнів; розпізнає структурні ізомери певної речовини; наводить приклади ненасичених вуглеводнів; структурних формул ізомерів алкенів і алкінів. Діяльнісний компонент

учень розрізняє вуглеводні різних гомологічних рядів;

складає на основі загальної формули молекулярні формули вуглеводнів певного гомологічного ряду; структурні формули алкенів і алкінів; структурні формули ізомерів алкенів і алкінів за молекулярною формулою сполуки; класифікує вуглеводні різних гомологічних рядів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Форми роботи: фронтальна робота, робота в парах, самостійна робота учнів.

Методи навчання: словесні (бесіда, пояснення), наочні (демонстрація), практичні (виконання вправ).

Обладнання: моделі молекул вуглеводнів, набір для складання кулестержневих моделей молекул.

Хід уроку

1. Організаційний етап 2. Актуалізація опорних знань

Бесіда:

Що таке гомологічний ряд?

Чим характеризуються алкени? Що відрізняє їх від алканів? Яка загальна формула алкенів?

Що характерно для алкінів? Які їх особливості будови?

3. Мотивація навчальної діяльності

Двоє учнів посперечалися: один стверджував, що речовина складу С4Н8 належить до насичених вуглеводнів, а інший доводив, що до ненасичених. Хто з учнів був правий?

4. Повідомлення теми уроку 5. Вивчення нового матеріалу

Алкени (олефіни від лат.oleum – рослинна олія) – ненасичені вуглеводні, у яких відкритий карбоновий ланцюг має один подвійний зв'язок.

Алкіни – ненасичені вуглеводні, у яких відкритий карбоновий ланцюг має один потрійний зв'язок.

Особливості будови : (демонстрація моделей молекул)

між двома атомами Карбону є

подвійний зв'язок (σ - зв'язок, 1 π – зв'язок)

між двома атомами

Карбону є потрійний зв'язок (σ - зв'язок, 2 π – зв'язки)

кут між зв’язками 120º.

кут між зв’язками 180º.

довжина зв’язку С=С 0,134 нм, а енергія – 620 кДж

довжина зв’язку -С≡С-

0,120 нм, а енергія – 810 кДж

Загальна формула СnН2n

Загальна формула СnН2n-2

Найпростіший представник – етен

С2Н4 - молекулярна формула СН2=СН2 - напівструктурна формула

структурна формула

Найпростіший представник – етин

С2Н2 - молекулярна

формула

СН≡СН - напівструктурна

формула

структурна формула

Гомологічний ряд етену: Гомологічний ряд етину:

С2Н4 – етен С2Н2 – етин

С3Н6 – пропен С3Н4 –пропін

С4Н8 - бутен. С4Н6 - бутин.

С5Н10-пентен С5Н8 - пентин

С6Н12–гексен С6Н10 –гексин

С7Н16 - гептен і т.д. С7Н12 - гептин і т.д.

Структурна ізомерія алкенів та алкінів обумовлена наявністю кратного зв’язку і пов’язана:

а) з місцем кратного зв’язку С-С=С-С або С=С-С-С (С-С≡С-С або

С≡С-С-С)

б) з різною будовою карбонового ланцюга (С=С-С-С або С=С- С)

С

Із збільшенням числа атомів Карбону кількість ізомерів зростає (в бутену 4).

ЗАВДАННЯ

Складіть структурну і напівструктурну формули усіх ізомерів

А) бутену

Б) бутину

Де більше ізомерів: у алкенів чи алкінів?

Номенклатура алкенів та алкінів

Схема назви:

префікси (замісники в алф. пор.) + корінь (головний ланцюг алк-) +

суфікс (-ен) або (-ін, -ин) Порядок номенклатури:

 1. вибір найдовшого ланцюга (з кратним зв’язком)

 2. його нумерація з кінця, де ближче кратний зв’язок

 3. визначення замісників та їх локантів в алфавітному порядку

 4. назва головного ланцюга, визначення місця подвійного зв’язку + суфікс –ен (-ін, -ин)

Ізомери

бутену

бутину

1 2 3 4

СН3 = СН - СН – СН3 – бут-1-ен

1 2 3 4

СН3 ≡ С - СН – СН3 – бут-1-ин

1 2 3 4

СН3 – СН = СН – СН3 – бут-2-ен

1 2 3 4

СН3 – С ≡ С – СН3 – бут-2-ин

2 – метилпропен

Чому для бутину такий ізомер не існує?

Зобразіть та назвіть усі можливі ізомери

А) пентену

Б) пентину

4 3 2 1

СН3 – СН = С– СН3 - 2-

метилбут-2-ен

|

СН3

1 2 3 4

СН ≡ С - СН– СН3 - 3-метилбут-

1-ин

|

СН3

При наявності згину ланцюга його нумерацію проводять з їх врахуванням

1 2 3 4 5

СН3 – СН =СН – СН2 – СН – СН3

| |6 7

СН3 СН2 – СН3 - 4,5-диметилгепт-2-ен

6.Закріплення вивченого матеріалу

Завдання (робота по варіантах)

 1. Виберіть з переліку вуглеводнів С5Н10; С4Н6, С8Н18; С6Н12; С7Н12; С4Н10 С2Н4; С8Н14; С6Н14; С18Н36

 2. І варіант: представників ряду алкенів:

ІІ варіант: представників ряду алкінів:

 1. Напишіть формулу за назвою

І варіант:

 • 3-метилпент-1-ен

 • 3,3-диетил-2,5,6-триметилокт-1-ен  4,5-диметилгепт-1-ин ІІ варіант:

 • 4-метилгепт–2-ен

 • 3-етил-4,4-диметилгекс-1-ен

 • 3-метилпент-1-ин

3. Назвіть сполуки: І варіант:

СН3 СН3

| |

А) СН3 – СН - СН– СН = СН2

Б) СН3 – СН2 – СН – СН2 – С = СН2 В)СН3 – СН = С – СН2 – СН - СН3

| | | | С2Н5 СН3 С3Н7 С2Н5

ІІ варіант:

СН3 СН3

| |

А) СН3 – СН - СН– С≡ СН

Б) СН3 – С ≡ С – СН– СН - СН3 В)СН3 – СН - С ≡ С – СН - СН2 - СН3

| | | | С2Н5 СН3 СН 3 С2Н5

Відносна густина за воднем алкану =29. Яка формула цієї сполуки

 1. Розв’язати задачу:

Mr(алкану)=Mr(водню)*D(по водню)
Mr=2*29=58 г/моль
Загальна формула алканів - CnH2n+2, звідси:
12n+2n+2=58
14n=58
n=4
Відповідь: C4H10

І варіант:

Відносна густина за воднем алкіну - 34. Яка його формула? (С5Н8)

ІІ варіант:

Відомо, що 1,12 л алкену мають масу 2,8 г. Яка його молекулярна і структурна формула. 4Н8)

7.Домашнє завдання

Вивчити параграф, виконати вправи

Задача

1. Відносна густина за гелієм алкіну 24. Виконайте наступні завдання:

 1. визначити його молекулярну формулу,

 2. скласти напівструктурні формули 3-4 можливих ізомерів та назвати їх написати рівняння реакцій, властивих для цього алкіну. (С7Н12) 2.Густина алкену 3,75 г/л. Виконайте наступні завдання:

 1. визначити його молекулярну формулу,

 2. скласти напівструктурні формули 3-4 можливих ізомерів та назвати їх написати рівняння реакцій, властивих для цього алкену. (С6Н12)

Тема уроку: Хімічні властивості етену та етину

Мета уроку:

навчальна: розширити і поглибити знання учнів про хімічні властивості алкенів та алкінів на прикладі етену та етину, пояснити суть реакції приєднання за місцем подвійного та потрійного зв’язку, продовжувати формувати вміння складати рівняння хімічних реакцій, в які вступають алкени та алкіни, а також розв’язувати розрахункові задачі за їх участю;

розвиваюча: розвивати вміння порівнювати, робити висновки, узагальнювати,

передбачувати властивості речовин на основі їх будови та навпаки; виховна: виховувати цілеспрямованість, самостійність.

Очікувані результати навчання

Знаннєвий компонент

учень називає загальні формули алкенів, алкінів; наводить приклади ненасичених вуглеводнів. Діяльнісний компонент

учень розрізняє вуглеводні різних гомологічних рядів; складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості етену і етину (часткове окиснення, приєднання галогеноводнів, гідратація).

установлює зв’язки між складом, будовою, властивостями вуглеводнів; дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями і їхніми

похідними у побуті.

Ціннісний компонент

учень робить висновки щодо властивостей речовин на підставі їхньої будови і

про будову речовин на підставі їхніх властивостей; оцінює пожежну небезпечність вуглеводнів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Форми роботи: фронтальна робота, самостійна робота учнів, робота в парах Методи навчання: словесні (бесіда, пояснення), практичні (виконання вправ). Обладнання: моделі молекул вуглеводнів.

Хід уроку

1. Організаційний етап

2. Перевірка домашнього завдання Комбіноване опитування:

Письмова робота за кількома варіантами (Додаток 1):

Завдання біля дошки:

 1. Назвати речовини із заданими напівструктурними формулами (на дошці)

 2. Написати напівструктурні формули ненасичених вуглеводнів за назвою:

 1. 3,3-диетил-4-метилгекс- c) 4,4,5-триетилокт-2-ен

1-ен d) 5-етил-4,4-дипропілгепт-

 1. 5,5-диметилгепт-2-ин 2-ин

Усне опитування:

  1. Порівняйте склад і будову алкенів та алкінів. В чому основні відмінності?

  2. Охарактеризуйте просторові параметри молекул алкенів та алкінів.

  3. Чим зумовлена ізомерія алкенів (алкінів)? З кого починається ізомерія?

3. Актуалізація опорних знань

Бесіда:

У реакції якого типу вступають ненасичені вуглеводні?

Порівняйте їхню активність з активністю алканів: хто більш реакційно

здатний?

4. Мотивація навчальної діяльності

Природний газ на 90% складається з метану та етану, решта припадає на пропан та бутан, а от ненасичених вуглеводнів в ньому практично немає. Чому?

5.Повідомлення теми уроку

6. Вивчення нового матеріалу

Алкени та алкіни через наявність кратного зв’язку мають високу хімічну активність, здебільшого у них руйнується цей зв'язок і за рахунок цього вони можуть приєднувати по 2 (або 4) атоми.

Хімічні властивості

Етену

Етину

1.Окиснення

повне (горіння):

С2Н4 + 3О2 → 2СО2 + 2Н2О

∆Н‹ 0 – реакція екзотермічна

С2Н4 + О2 → СО (С) + Н2О

2Н2 +5О2 →4СО2+2Н2О

∆Н‹ 0 – реакція екзотермічна (3000ºС) С2Н2 + О2 → СО (С) + Н2О

неповне: (kat НMnO4 - окисник)

СН2=СН2+(О)+Н2О→СН2(ОН)-СН2ОН –

двохатомний спирт–етан-1,2-діол

Окиснюються до

карбонових кислот

2. Реакції приєднання: відбуваються за місцем кратного зв’язку

Приєднання відбувається у один етап, при цьому руйнується лише один зв'язок і відповідно може приєднатися тільки два атоми

Приєднання у алкінів може відбуватися як з розривом одного зв’язку (відповідно приєднуються два атоми ), так і з розривом двах зв’язків (тоді відбувається приєднання 4 атомів і йде мова про повне приєднання)

Галогенування - проходить при звичайних умовах Знебарвлення бромної води - якісна реакція

СН2=СН2+Вr2→СН2Вr-СН2Вr– дибромоетан

Часткове приєднання

СН≡СН + Вr2 → СНВr =СНВr – 1,2-дибромоетен

Повне галогенування -

СНВr=СНВr+Вr2→СНВr2-СНВr2

1,1,2,2-тетрабромоетан або

СН≡СН + 2Вr2→СНВr2 - СНВr2

Гідрування (відбувається в присутності каталізатора Nі або Pt)

СН2=СН2 + Н2→СН3–СН3

етан

СН≡СН + Н2→ СН2=СН2 етен

СН≡СН + 2Н2→СН3–СН3

етан

Гідрогалогенування – приєднання галогеноводнів

СН2=СН2 + НВr → СН3-СН2Вr бромоетан

НС≡СН + НВr → СН2=СНВr етин бромоетен

НС≡СН + 2НВr → СН3-СНВr2

етин дибромоетан

Гідратація – приєднання води в присутності каталізатора - сульфатної кислоти

СН2= СН2 + Н-ОН → СН3-СН2ОН

етанол

СН≡СН + НОН → СН3-СОН

оцтовий альдегід

(вивчатиметься пізніше)

7. Закріплення вивченого матеріалу

Робота в парах:

1. У двох посудинах пропан і пропен, як їх можна розрізнити? 2. Скласти рівняння реакцій, в які вступає

 1. бутен,

 2. пропін. 3. Закінчити рівняння реакцій:

 1. С4Н8 + НBr → … d. С4Н6 + 2НCl →…

 2. С3Н4 + 2Н2 →… e. С3Н6 + …→ С3Н7Br

 3. С2Н2 + …→ C2H2Cl4 f. С3Н4 + …→ С3Н6Cl2

4. Здійснити перетворення:

А) C2H2 – C2H6 – C2H4 – C2H4Cl2

С2Н5ОН

Б) CО2 С2Н4Cl2 ↑ ↑

С2Н2 → С2Н4 → С2Н6 →СО2

↓ ↓ С2Н2Br4 С2Н5Cl

Задача.

 1. Яку масу брому може приєднати:

А) етен об’ємом 44,8 л (320 г)

Б) етин кількістю речовини 3 моль (960 г)

В) суміш етану та етину масою 80 г з масовою часткою етину 65%? (640 г)

 1. Чи вистачить 67,2 л хлороводню для повного гідрогалогенування етину кількістю речовини 2 моль? (ні, потрібно 89,6 л)

8. Домашнє завдання

Вивчити параграф, виконати вправи.

Задача. Чи вистачить 142 г хлору для хлорування етену масою 40 г? (так, бо потрібно 101 г)

Додаток 1. Варіант 1

1. Скласти формули речовин за назвами:

 1. 2-метилпент-1-ен;

 2. 5-етил-4,4-дихлоргепт-2-ин

 3. 3,3-диетил-4-метилгепт-2-ен;

2. Назвати речовини:

а) б)

Варіант 2

1. Скласти формули речовин за назвами:

 1. 4,4-диметилгепт-2-ин

 2. 3,3-диметилбут-1-ен;

 3. 4-етил-2-метилгекс-2-ен 2. Назвати речовини:

а) б)

Варіант 3

3. Скласти формули речовин за назвами:

 1. 2-метилгекс-3-ен;

 2. 4,5,5-триетилокт-2-ин

 3. 3,5-диетилгепт-2-ен; 2. Назвати речовини:

Варіант 4

4. Скласти формули речовин за назвами:

 1. 3,3-диетил-4-метилнон-1-ин;

 2. 5-метилгепт-3-ен

 3. 4-етил-3,4-диметилокт-1-ен.

2. Назвати речовини:

А) Б)

Варіант 5

 1. Скласти формулу за назвою:

 • 4,5-диетилокт-2-ин;

 • 3,3-диметилпент-1-ен;

 • 4,4,5-триметилгепт-2-ин;

 1. Назвати речовини:

А) Б)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.