Які інструктажі проводять з працівником, який вперше прийшов на робоче місце? Які бувають види інструктажів?

Опис документу:
Інструктажі з питань охорони праці на підприємстві мають проходити усі працівники під час прийняття на роботу і в процесі трудової діяльності, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання. Інструктаж, навчання та перевірку знань з охорони праці зобов’язаний організувати роботодавець за власний рахунок.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Які інструктажі проводять з працівником, який вперше прийшов на робоче місце? Які бувають види інструктажів?

Проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками навчальних закладів проводиться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, із змінами наказ Мінсоцполітики від 30.01.2017 №140 (далі — Типове положення)

Інструктажі з питань охорони праці на підприємстві мають проходити усі працівники під час прийняття на роботу і в процесі трудової діяльності, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання. Інструктаж, навчання та перевірку знань з охорони праці зобов’язаний організувати роботодавець за власний рахунок.

Перевірку знань працівників з питань охорони праці на підприємстві проводить комісія, склад якої затверджує своїм наказом керівник.

Законодавством заборонено допускати до робіт працівників, у т. ч. посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

Відповідальність за організацію і проведення інструктажів несе роботодавець.

Для відповіді на запитання наведемо всі види інструктажів, особливо виділяючи інструктажі, які проводяться з новими працівниками:

За характером і часом проведення розрізняють вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі, кожен з яких проводиться певним категоріям працівників та за певних умов.

Вступний інструктаж

Цей вид інструктажу з охорони праці на підприємстві проводять:

 • усім працівникам, яких беруть на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

 • працівникам інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

 • учням та студентам, які проходитимуть на підприємстві трудове або професійне навчання;

 • учасникам екскурсії на підприємство.

Первинний інструктаж

Такий вид інструктажу з питань охорони праці проводять з працівниками:

 • новоприйнятими на постійну чи тимчасову роботу;

 • відрядженими з іншого підприємства;

 • яких перевели з іншого структурного підрозділу підприємства;

 • які виконуватимуть нову роботу;

 • з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів:

 • до початку трудового або професійного навчання;

 • перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

Повторний інструктаж

Терміни проведення повторного інструктажу встановлюються нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем з урахуванням конкретних умов праці, проте не рідше:

 • одного разу на три місяці — для робіт з підвищеною небезпекою;

 • одного разу на шість місяців — для інших робіт.

Позаплановий інструктаж

Цей вид інструктажу з охорони праці проводять у тому разі, якщо на підприємстві:

 • введено в дію нові або переглянуті нормативно-правові акти з охорони праці, внесено зміни та доповнення до них;

 • змінено технологічний процес, замінено або модернізовано устаткування, прилади, інструменти, вихідну сировину, матеріали тощо;

 • працівниками порушено вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, й це призвело до травм, аварій, пожеж тощо;

 • у разі перерви понад 30 календарних днів у роботі виконавця робіт з підвищеною небезпекою та понад 60 днів — у роботі виконавця інших робіт.

Цільовий інструктаж

 • Проводять у разі ліквідації аварії або стихійного лиха

 • Проведення робіт, на які відповідно до законодавства оформлюють наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Реєстрація проведення вступного інструктажу проводиться в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. Всі інші – в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Отже, з новим працівником проводять спочатку вступний інструктаж, бажано у спеціально обладнаному кабінеті охорони праці. Проводить спеціаліст служби охорони праці або інша особа відповідно до наказу (розпорядження) керівника навчального закладу, на яку покладено цей обов’язок і яка в установленому порядку пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

В ході інструктажу працівника знайомлять з особливостями роботи закладу в цілому (згідно затвердженої керівником Інструкції вступного інструктажу). Під час вступного інструктажу працівника обов’язково знайомлять з правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу та його майбутніми функціональними обов’язками. Безпосередньо перед початком роботи, на робочому місці проводять первинний інструктаж (за відповідними Інструкціями) безпосереднім керівником робіт.

Не пізніше ніж через 6 місяців роботи (для робіт з підвищеною небезпекою, перелік яких зазначено у Наказі Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, - через 3 місяці) проводиться повторний інструктаж.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!