Порядок проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності з учасниками навчально-виховного процесу

Опис документу:
Вступний інструктаж з учнями проводиться: при оформленні учня до закладу освіти – відповідальний робить запис про проведення інструктажу робиться в окремому журналі вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності; учні підписуються про інструктаж лише з 9 класу; перед початком навчальних занять один раз на рік за Програмою вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності, затвердженою директором школи.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Затверджено

наказом директора

Переїзнянської ЗОШ І – ІІ ст.

від ________________ № __

Порядок проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності з учасниками навчально-виховного процесу

1. Вступний інструктаж з учнями проводиться:

при оформленні учня до закладу освіти – відповідальний В.І. Кобзар робить запис про проведення інструктажу робиться в окремому журналі вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності; учні підписуються про інструктаж лише з 9 класу; перед початком навчальних занять один раз на рік за Програмою вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності, затвердженою дирек­тором школи. Інструктаж проводиться класним керівником. Запис робиться на окремій сторінці класного журналу обліку навчальних занять.

Контроль - заступник директора з НВР Н.В. Сідова.

 1. Первинний інструктаж з учнями проводиться:

2.1. На початку заняття (початок навчального року) у кожному кабі­неті, майстерні, спортивному залі з кожного навчального пред­мета, де навчально-виховний процес пов'язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров'я факторів. Первинний інструктаж проводять вчителі за предметом, керівники гуртків, за Програмою первинного інструктажу, затвердженою директором. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в спеціальному журналі, що зберігається в кабінеті на робочому місці. Учні підписуються про інструктаж лише з 9 класу.

Контроль - заступник директора з НВР Н.В. Сідова.

2.2. Перед виконанням кожного завдання, пов'язаного з викорис­танням різних матеріалів, інструментів, приладів, знарядь, перед лабораторною, практичною роботою, тощо. Первинний інструк­таж, який проводиться перед початком кожного практичного за­няття, реєструється в класному журналі обліку навчальних занять на сторінці з предмета. Проводиться вчителем за інструкціями, затвердженими наказом директора з НВР.

Контроль - заступник директора з НВР Н.В. Сідова.

2.3. Наприкінці навчального року перед початком літніх канікул та навчально-екскурсійної практики. Проводить класний. керівник за Програмою первинного інструктажу, затвердженою директором школи. Запис у класному журналі на сторінці класного керівни­ка, де фіксується робота з попередження дитячого травматизму.

Контроль - заступник директора з НВР Н.В. Сідова.

2.4. При організації та проведенні позаурочного (позашкільного) на­вчально-виховного заходу, а саме: екскурсії, навчальні поїздки. Первинний інструктаж проводить організатор заходу безпосередньо, хто за наказом відповідає за життя та безпеку дітей, за Програмою первинного інструктажу та відповідними інструкціями з безпеки життєдіяльності, затвердженими наказом директора. Реєструються інструктажі в спеціальному журналі, що зберігається в школі. Учні підписуються про інструктаж лише з 9 класу.

Контроль - заступник директора з НВР Н.В. Сідова.

 1. Повторний інструктаж проводиться з групою учнів або індивіду­ально за обсягом і змістом переліку питань первинного інструк­тажу. Проводить інструктаж вчитель чи класний керівник після кожного повернення з канікул. Фіксується на сторінках класного журналу.

 2. Позаплановий інструктаж з учнями проводиться у разі порушен­ня ними (чи іншими дітьми) вимог безпеки життєдіяльності, що може привести або привело до травми, аварії, пожежі тощо, у разі нещасного випадку за межами закладу освіти. Інструктаж проводить класний керівник (фіксується у класному журналі) або вчитель з предмета (фіксується у спеціальному журналі, що збері­гається в кабінеті на робочому місці) за Програмою первинного інструктажу та Інструкціями, затвердженими наказом директора школи. Учні підписуються про інструктаж лише з 9 класу.

Контроль - заступник директора гімназії з НВР Н.В. Сідова.

 1. Цільовий інструктаж з учнями проводиться у разі організації поза­навчальних заходів (олімпіади, турніри, спортивні змагання тощо) під час проведення громадських робіт, наприклад, прибирання території, приміщень. Проводиться інструктаж за Інструкціями, затвердженими наказом директора школи - безпосередньо відповідальною особою. Фіксується в спеціальному журналі, що зберігається в школі. Учні підписуються про інструк­таж лише з 9 класу.

Контроль - заступник директора з НВР Н.В. Сідова.

Рекомендований перелік питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учнів, вихованців загальноосвітніх навчальних закладів

 1. Загальні відомості про заклад освіти, його структуру (кабінети, майстерня, спортзал тощо). Види та джерела небезпеки в на­вчальних приміщеннях, на спортивному майданчику, в майстерні тощо.

 2. Загальні правила поведінки під час навчально-виховного про­цесу. Обставини та причини найбільш характерних випадків, що сталися в навчальних закладах.

 3. Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі. Знайомство з Правилами пожежної безпеки для закладів, установ, організацій і підприємств системи освіти України.

 4. Радіаційна безпека. Дії у разі надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

 5. Безпека дорожнього руху, поведінка на вулиці, повторення правил дорожнього руху.

 6. Побутовий травматизм, попередження та дії у разі нещасних ви­падків у побуті.

 7. Перша (долікарська) допомога у разі нещасних випадків, над­звичайних подій тощо.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»