+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »

На допомогу заступнику директора з навчально-виховної роботи: Внутрішкільний контроль

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Внутрішкільний контроль

заступника директора з навчально-виховної роботи

Внутрішкільний контроль – це одна з основних функцій управління, спрямована на отримання інформації про навчально-виховну діяльність учителів і на її оцінювання з метою прийняття конструктивних рішень.

Внутрішкільний контроль забезпечує здійснення методичної допомоги вчителю з метою удосконалення і розвитку педагогічної майстерності, взаємодії адміністрації і педагогічного колективу, зорієнтовану на підвищення ефективності педагогічного процесу.

Види внутрішкільного контролю

Персональний

Вибірковий

Оглядовий

Класно-узагальнюючий

Комплексно-узагальнюючий

Фронтальний

Попередній

Тематичний

Підсумковий

Оперативний

Поточний

Персональний контроль

Мета - вивчення системи професійної діяльності одного вчителя.

Персональний контроль використовується для надання дієвої допомоги вчителю в його роботі. Він розрахований на тривалий час, що дозволяє контролювати всю діяльність педагога, фіксувати поступове зростання його педагогічної майстерності.

План дій:

 • бесіда з учителем;

 • вивчення шкільної документації вчителя;

 • відвідування й аналіз уроків;

 • відвідування й аналіз позакласних заходів;

 • вивчення робіт учнів;

 • індивідуальні консультації.

Керівник дає конкретні методичні рекомендації та обов'язково призначає дату повторної перевірки.

Вибірковий контроль

Мета - вивчення діяльності одного або кількох вчителів з ​​певної проблеми.

План дій:

 • бесіди з учителями (анкетування, діагностика);

 • відвідування й аналіз уроків (позакласних заходів);

 • аналіз контрольних (письмових) робіт учнів;

 • індивідуальні консультації.

 

Оглядовий контроль

Мета - загальне ознайомлення з роботою всього колективу або його частиною.

Цю форму контролю раціонально використовувати на початку навчального року для з'ясування, на якому професійному рівні починає навчальний рік кожен член колективу, що нового з'явилося в роботі кожного вчителя.

Заступник директора з навчально-виховної роботи складає графік відвідування уроків учителів, який вивішується в учительській, і кожен учитель заздалегідь знає, хто і коли відвідає його урок.

Форму оглядового контролю можна використовувати і в кінці навчального року, коли необхідно визначити, наскільки повно знайшли своє втілення у практичній роботі вчителів ті завдання, над якими працював весь колектив протягом року.

Результати такого контролю обговорюються на педагогічній раді. Відзначається, що досягнуто, над чим потрібно працювати в наступному навчальному році.

Оглядовий контроль дозволяє новопризначеному керівнику в короткі терміни познайомитися з роботою всього колективу і отримати загальне уявлення про стан навчально-виховної роботи в школі.

План дій:

 • відвідування й аналіз уроків (позакласних заходів);

 • індивідуальні консультації.

Класно-узагальнюючий контроль

Мета - вивчення стану навчально-виховної роботи в одному з класів.

Керівник школи протягом одного або кількох навчальних днів присутній на всіх уроках в одному і тому ж класі.

План дій:

 • відвідування й аналіз уроків;

 • відвідування й аналіз позакласних заходів;

 • перевірка якості знань, умінь і навичок учнів (контрольні зрізи, тестування);

 • комплексна перевірка зошитів учнів;

 • перевірка щоденників;

 • індивідуальні консультації.

 

Комплексно-узагальнюючий контроль

Мета - вивчення стану навчально-виховної роботи в паралельних класах.

Одночасна перевірка якості викладання вчителів, які працюють в паралельних класах, дозволяє провести порівняльний аналіз діяльності педагогів, сприяє виявленню передового педагогічного досвіду.

План дій:

 • порівняльний аналіз контрольних робіт (зрізів) з предметів в паралельних класах;

 • відвідування й аналіз уроків (позакласних заходів) в паралельних класах;

 • порівняльний аналіз зошитів, щоденників учнів;

 • індивідуальні консультації.

 

Фронтальний контроль

Мета - комплексне, глибоке, всебічне вивчення НВП в цілому.

Зазвичай для здійснення фронтального контролю створюється комісія у складі 5-6 осіб, яку очолює директор або його заступник з НВР.

Фронтальний контроль дозволяє перевірити систему роботи одного вчителя. У цьому випадку перевірка ведеться в повному обсязі.

План фронтальної перевірки роботи вчителя:

 • Підготовка до уроків, заходів (тематичне і поурочне планування, план виховної роботи).

 • Виконання навчальних програм.

 • Якість уроків - їхня навчальна, розвиваюча, виховна роль. Види і форми контролю за якістю знань, успішністю учнів, використання ІКТ.

 • Стан рівня навчальних знань, умінь і навичок учнів.

 • Виховання учнів у ході навчання та в позаурочний час (спостереження на уроках, відвідування гуртків, секцій, вечорів, аналіз виконання плану виховної роботи).

 • Виховання інтересу до предмета (цікава форма навчання, розмаїтість методів, система стимулювання).

 • Перевірка щоденників, зошитів.

 • Ведення журналу.

 • Робота з батьками.

 • Самоосвіта.

 • Громадська діяльність вчителя.

Для здійснення фронтальної перевірки необхідно відвідати у вчителя 6-10 уроків.

Адміністрація школи повинна врахувати, що вчитель не може піддаватися фронтальної перевірки більше одного разу на рік.

Один раз на п'ять років фронтально перевіряється стан викладання предметів.

План фронтальної перевірки стану викладання предметів:

1. Характеристика кадрів: стаж роботи, категорійність, час проходження курсової перепідготовки.

2. Рівень загальнопедагогічної та методичної підготовки педагога:

 • Знання вимог навчальних програм;

 • Уміння правильно спланувати свою роботу і роботу учнів;

 • Уміння виділити основні знання, вміння і навички;

 • Уміння вибрати найбільш ефективні методи, прийоми навчання, форми організації навчальної діяльності школярів;

 • Володіння методикою і технікою використання засобів навчання.

3. Система роботи педагога з контролю знань учнів:

 • Форми навчання рівня знань учнів: їхня різноманіття, відображення в класному журналі;

 • Виконання теоретичної та практичної частини програм;

 • Використання тематичного контролю знань школярів;

 • Вимоги до усного та писемного мовлення школярів;

 • Знання вчителем норм (рекомендацій) оцінки усних та письмових відповідей школярів;

 • Об'єктивність оцінки рівня знань;

 • Система перевірки письмових робіт учнів.

4. Організація індивідуальної роботи із учнями:

 • Скільки учнів у класі потребує індивідуальної допомоги; зі скількома із них організована робота; в якій формі;

 • Виявлення індивідуальних прогалин за результатами контрольних та самосійних робіт;

 • Визначення завдань учням з урахуванням виявлених прогалин;

 • Організація обліку виконання цих завдань, проведення самостійних робіт, заліків.

5. Організація диференційованої роботи з учнями:

 • Форми, методи, засоби навчання, що забезпечують різнорівневу підготовку школярів, їхня доцільність;

 • Оцінка рівня знань учнів в різнорівневих групах;

 • Використання альтернативних підручників і додаткової літератури з метою диференціації навчання.

6. Організація позакласної роботи з предмету:

 • Система позакласної роботи з предмета для учнів 5-8 класів і 9-11 класів; різноманітність форм;

 • Охоплення учнів усіма видами позакласної роботи;

 • Кількість факультативних груп; регулярність занять, відвідуваність;

 • Програма факультативу;

 • Аналіз змісту планів роботи гуртків;

 • Матеріали позакласної роботи в шкільному кабінеті, їхнє оформлення.

7. Навчально-матеріальна база кабінету:

 • Оснащеність кабінету необхідним навчальним, лабораторним матеріалом;

 • Організація робочих місць учнів;

 • Організація робочого місця вчителя;

 • Організація зберігання навчального обладнання;

 • Оснащення кабінету друкованими матеріалами;

 • Організація використання ТЗН, ІКТ;

 • Виконання вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм і правил (наявність інструкції з ТБ для учнів, журнал обліку інструктажу і т.д.).

 • Наявність предметно-розвивального середовища.

Таким же чином здійснюється фронтальна перевірка роботи методичного об'єднання.

План фронтальної перевірки методичного об'єднання:

 1. Організаційна робота методичного об'єднання (план роботи, протоколи засідань, доповіді членів об'єднання, методична скарбничка).

 2. Участь методичного об'єднання в розробці шкільної проблемної теми.

 3. Реалізація в практичній діяльності вчителів тих завдань, які вирішуються об'єднанням.

 4. Вплив роботи методичного об'єднання на якість викладання і знань учнів.

 5. Позакласна і позашкільна робота, проведена членами методичного об'єднання.

Попередній контроль

Мета - попередження можливих помилок і надання необхідної методичної допомоги педагогу.

Попередній контроль проводиться напередодні уроку, заходу або перед вивченням найбільш складної теми, що дозволяє проаналізувати готовність учителя до виконання майбутньої роботи.

План дій:

 • бесіда з учителем;

 • перегляд документації (тематичне, поурочне планування, план виховної роботи);

 • індивідуальна консультація, обговорення плану майбутньої роботи.

Тематичний контроль

Мета - глибоке вивчення окремого питання, що має важливе значення для підвищення якості навчально-виховного процесу.

Програма дій розробляється у школі, виходячи з цілей і конкретних питань, що виносяться на контроль, а також обсягу перевіреній роботи.

Підсумковий контроль

Мета - вивчення результативності роботи вчителя і виявлення об'єктивної картини якості знань, рівня вихованості учнів.

Такий контроль проводиться в кінці семестру, навчального року, а також після вивчення великого розділу програмного матеріалу.

План дій:

 • складання графіка проведення контрольних робіт;

 • підготовка контрольних робіт (зрізів);

 • проведення та аналіз контрольних робіт учнів;

 • методичні рекомендації за підсумками перевірки.

Оперативний контроль

Це екстрений (одноразовий) контроль, який проводиться у зв'язку з виниклими труднощами в НВП або з метою вирішення конфліктної ситуації.

За підсумками оперативного контролю може бути запланована тематична, фронтальна або інша перевірка.

Поточний контроль

Може здійснюватися в будь-який часовий відрізок навчального року. Метою поточного контролю є отримання достовірної інформації про виконання плану роботи школи, управлінських рішень і т.д.

Вибір виду контролю залежить від стану навчально-виховної роботи і від конкретної цільової установки.

При здійсненні контролю адміністрація навчального закладу може використовувати як активні, так і пасивні методи перевірки. До активних методів належать бесіди з вчителями, учнями та їхніми батьками, анкетування, взаємовідвідування уроків, аналіз уроків і заходів, огляди і конкурси та ін. Пасивні методи: спостереження на уроках, позакласних заходах, аналіз документації та результатів діяльності учнів.

Опис документу:
Внутрішкільний контроль – це одна з основних функцій управління, спрямована на отримання інформації про навчально-виховну діяльність учителів і на її оцінювання з метою прийняття конструктивних рішень.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти