Бібліотека

Адаптація шестирічок до навчання

Опис документу:
Однією з проблем, що виникає під час переходу дітей із дошкільної ланки до початкової школи, є складність адаптації учнів перших класів. У статті розглядаються суб’єктивні й об’єктивні показники адаптації та педагогічно-методичний аспект організації освітнього процесу .

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Адаптація шестирічок до навчання

Проблеми адаптації шестирічок до навчання в школі І ступеня

Вступ до школи – переламний момент у житті дитини. Він пов'язаний із новим типом стосунків з оточенням (ровесниками й дорослими), новим видом основної діяльності (навчальної,а не ігрової). У житті дитини змінюється все: обов’язки, оточення, режим. Це «кризовий період» у житті дитини,і ця «криза»виявляється тому, що свої ігрові потреби дитина має задовольняти у навчальні способи. Процес адаптації до шкільного життя у дітей триває по-різному від 2 тижнів до 2-3 місяців(залежно від рівня їх готовності до школи,психофізіологічних особливостей та стану здоров’я ). Вирішальну роль тут відіграє сформований у дошкільному віці рівень готовності до школи, або «шкільної зрілості».

До дитини в цей період висуваються нові запити. У неї з’являються нові обов’язки, нові друзі, нові стосунки з дорослими , що вимагає від дитини певних моральних зусиль і досвіду. Дитина опиняється в соціальній позиції, отримує право на навчання .А чи готова вона до цього?

Готовність дитини до навчання в школі можна констатувати як інтегративну характеристику розвитку дитини, що зумовлює успішну адаптацію до вимог шкільного життя дитини.

Основними компонентами загальної готовності дитини до школи є:

 1. Мотивація готовності.

 2. Емоційно-вольова готовність.

 3. Розумова готовність дитини.

 4. Психологічна готовність до спілкування та спільної діяльності.

Однією з проблем, що виникає під час переходу дітей із дошкільної ланки до початкової школи, є складність адаптації учнів перших класів. Перехід від дошкільного віку до школярства потребує нового способу життєдіяльності дитини . Успішна адаптація дитини до початкової школи є необхідною умовою розвитку кожної дитини, особливості, її індивідуальності, продуктивної активної діяльності, творчості. Розглянемо суб’єктивні й об’єктивні показники адаптації.

Об’єктивні- це адекватна поведінка та успішне навчання кожного учня.

Субєктивні самореалізація, самовдоволення, що проявляється у внутрішньому та емоційному комфорті.

Адаптацію можна розглядати з різних аспектів. Але хотілося зупинитися на основних ознаках адаптації дитини.

 • перебування в спокійному, урівноваженому стані;

 • стриманість, уважність на уроках;

 • активність й рухливість на перервах;

 • виявлення інтересу до нових людей, дорослих, дітей;

 • зацікавленість в огляді інтер’єру класу,школи, приміщень;

 • спостереженнями за старшокласниками ;

 • легка орієнтація в школі, демонстрація обізнаності батькам учня через тиждень;

 • легке розуміння і готовність виконувати вимоги вчителя без очікування його заохочення;

 • позитивне оцінювання дитиною дій, результатів власних зусиль;

 • адекватне сприймання негативної оцінки дорослого;

 • ініціативний характер спілкування в період навчальної діяльності;

 • активність на уроках;

 • комунікативність у спілкуванні з учнями не лише свого класу;

 • успішне опанування навчального матеріалу;

Основними причинами труднощів під час адаптації є:

 1. Психологічні особливості:

 • слабкий тип нервової системи;

 • підвищена сенситивність;

 • збудження нервових процесів.

 1. Особливості розвитку:

 • не сформованість емоційно-вольової сфери;

 • слабка саморегуляція поведінки.

 1. Хибні методи виховання в сімях.

 • виховання на зразок «кумиру у сімї »;

 • батьківська вседозволеність.

Ознаками дезадаптації є:

 • труднощі у навчанні, стійка неуспішність;

 • порушення стосунків із однолітками, батьками, учителями;

 • небажання відвідувати школу;

 • соматичні прояви(головний біль,порушення сну, апетиту, біль у животі);

 • пригнічений настрій, підвищена втомлюваність, зниження працездатності наприкінці дня, тижня;

 • підвищена тривожність, плаксивість, невміння налагоджувати стосунки з дорослими, дітьми;

 • відставання у навчанні;

 • емоційні порушення;

 • прояви дефіциту уваги, неготовність до тривалого спілкування.

Особливо слід наголосити на тому, що у загальноосвітньому закладі повинен бути психологічний супровід процесу адаптації першокласників до навчання в школі. Практичному психологові загальноосвітніх навчальних закладів свою діяльність щодо психологічного супроводження процесу адаптації першокласників до навчання в школі бажано проводити за алгоритмами:

 1. Вивчення рівня готовності дитини до навчання в школі (протягом перших трьох тижнів) .

 2. Участь практичного психолога в батьківських зборах.

 3. Вивчення стану здоровя дитини (протягом року).

 4. Вивчення рівня адаптації дитини-першокласника до навчання в школі (кінець жовтня).

 5. Анкетування батьків щодо визначення рівня адаптації (додатково-кінець І семестру).

 6. Повторне вивчення рівня адаптації, корекційно-відновлювана робота з дітьми групи «ризику» (квітень).

Педагогічно-методичний аспект організації освітнього процесу з шестирічними першокласниками

Проблема навчання шестирічних першокласників має багатоаспектний комплексний характер. Освітній процес у початковій школі спрямований на оновлення змісту, форм і методів навчання. Навчальна діяльність доповнюється іншими видами діяльності, що впливають на розвиток дитини.

Перехід від статусу дошкільника до статусу школяра – найскладніший момент у житті дитини,що пов’язаний із входженням у нове соціальне середовище з новим типом стосунків із дорослими, однолітками,новою навчальною діяльністю, що відбувається в кризовий період.

У роботі з шестирічними першокласниками слід акцентувати увагу на:

 • створенні належних соціальних і побутових умов, комфортного середовища перебування першокласників у школі;

 • дотриманні принципу наступності в системі «дитячий садок – сімя – початкова школа»

 • використанні методів, форм навчання, що відповідають психологічним особливостям розвитку дитини-дощкільника;

 • відході від старої дисциплінарної моделі навчання і виховання молодших школярів;

 • сприянні розвитку дитини як особистості;

 • оновленні змісту початкової освіти;

 • зміні форм організації навчання шестирічних першокласників;

 • розвитку шкільної психологічної служби, яка виявила б своєчасно причини дезаптації;

 • моделюванні стилів, способів партнерської діяльності, спілкування з дитиною.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.