Адаптація 5 класу. З початкової школи в основну. Проблеми наступності.

Опис документу:
Презентація створена для виступу на консиліумі на тему "Адаптація 5-го класу. З початкової школи в основну. Проблеми наступності". Мета консиліуму - обговорення основних проблем, які виникли в процесі адаптації учнів 5 – го класу; визначення напрямків спільних дій адміністрації , вчителів та психолога з метою успішного проходження процесу адаптації п’ятикласників до нових умов навчання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Шкільна адаптація – це пристосування дитини до умов і вимог середньої школи, які для неї є новими порівняно з умовами початкових класів.
Слайд № 1

Шкільна адаптація – це пристосування дитини до умов і вимог середньої школи, які для неї є новими порівняно з умовами початкових класів.

Актуальність обраної теми: Сьогодні в Україні лише 28% п'ятикласників зберігають таку ж високу успішність навчання, як по закінченні початкової школи.
Слайд № 2

Актуальність обраної теми: Сьогодні в Україні лише 28% п'ятикласників зберігають таку ж високу успішність навчання, як по закінченні початкової школи.

Мета: - залучити учасників педагогічного консиліуму до активного обговорення проблеми адаптації п'ятикласників до навчання в основній школі; - ство...
Слайд № 3

Мета: - залучити учасників педагогічного консиліуму до активного обговорення проблеми адаптації п'ятикласників до навчання в основній школі; - створити умови для аналізу свого особистісного досвіду і професійної компетентності; - виробити рекомендації для всіх учасників навчально-виховного процесу з проблемних моментів адаптації. Завдання: - виявлення характеру і причин виникнення труднощів в процесі адаптації учнів 5-го класу. - розробка конструктивних методів та прийомів для вирішення проблем адаптації. - висвітлення проблем самооцінки, мотивації, особистісних пізнавальних та інших інтересів, емоційного настрою учнів 5-го класу. - формування спільної роботи педколективу в період адаптації 5 класу.

Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості,власної гідності – це перша заповідь навчання і вихова...
Слайд № 4

Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості,власної гідності – це перша заповідь навчання і виховання.  В.О. Сухомлинський

Період адаптації до нових правил і вимог може займати в дитини від одного місяця до цілого року. У цей час може спостерігатися і деякий спад успішн...
Слайд № 5

Період адаптації до нових правил і вимог може займати в дитини від одного місяця до цілого року. У цей час може спостерігатися і деякий спад успішності, так як діти скоріше зайняті вивченням форми, ніж змісту навчальної діяльності. Не всі п'ятикласники навіть із високим рівнем психологічної готовності можуть успішно впоратися із труднощами в навчанні й спілкуванні, внутрішніми психологічними проблемами. Що вже говорити про тих учнів, у яких були проблеми в початковій школі. Тому у період адаптації важливо забезпечити дитині спокійну, лагідну обстановку, чіткий режим, тобто зробити так, щоб п’ятикласник постійно відчував підтримку і допомогу з боку вчителів та батьків.

У Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти зазначено, що відбір змісту предметів в школі ґрунтується на принципі наступнос...
Слайд № 6

У Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти зазначено, що відбір змісту предметів в школі ґрунтується на принципі наступності між початковою й основною, основною та старшою школою. Наступність - це зв’язок між етапами процесу розвитку в природі, суспільстві, пізнанні, при якому на кожному наступному етапі зберігаються, відтворюються на новій основі елементи і характеристики попередніх етапів. Наступність в освітньому процесі полягає у встановленні необхідного зв’язку і правильного співвідношення між частинами навчального предмета на різних ступенях його вивчення; Забезпечення наступності є однією з основних умов успішної адаптації молодших школярів до навчання в основній школі та важливою передумовою успішного навчання у 5-му класі.

недоліки розвитку інтелектуальних здібностей – вищих форм мислення, що не розвинулися в початковій школі; неповноцінність навичок, зокрема навичок ...
Слайд № 7

недоліки розвитку інтелектуальних здібностей – вищих форм мислення, що не розвинулися в початковій школі; неповноцінність навичок, зокрема навичок читання, письма, лічби; несформованість понятійного мислення; відсутність мотивації навчання; несамостійність учнів; деіндивідуалізація, знеособлювання підходу вчителів-предметників до учнів; високі вимоги учителів-предметників, які часто не бачать різниці між п’ятикласниками й іншими учнями основної школи; предметне навчання (важко переключитися з одного виду діяльності на інший). Проблеми наступності у навчанні

Для розв'язання проблем наступності в освітньому процесі, особливо в період адаптації молодших школярів до нових умов навчання у 5-му класі, керівн...
Слайд № 8

Для розв'язання проблем наступності в освітньому процесі, особливо в період адаптації молодших школярів до нових умов навчання у 5-му класі, керівникам навчальних закладів, учителям, батькам необхідно: ураховувати індивідуальні та психологічні особливості 10-11-річних школярів; постійно спиратись на попередні знання, уміння та навички і на основі зазначеного забезпечувати їх удосконалення, осмислення вже на новому, вищому рівні; забезпечити систему взаємозв'язків у змісті, формах і методах педагогічного процесу, оптимальне співвідношення та зв'язок між окремими етапами навчального процесу; забезпечити систему оптимальних вимог до знань і поведінки учнів, їхніх моральних якостей, форм і методів роботи з ними на всіх етапах навчання; упроваджувати засоби стимулювання та заохочення дітей до пізнавальної діяльності; розвивати рефлексивні вміння дивитись на себе з «боку»; формувати навички самоконтролю й самооцінки; аналізувати причини неуспішного адаптаційного періоду;

Різка зміна умов навчання збільшився обсяг і кількість навчальних предметів; збільшилось тижневе навантаження; розширилося коло вчителів-предметник...
Слайд № 9

Різка зміна умов навчання збільшився обсяг і кількість навчальних предметів; збільшилось тижневе навантаження; розширилося коло вчителів-предметників, з якими учні мають постійно спілкуватися; розмаїтність і ускладнення вимог, що висувають перед учнем різні вчителі-предметники; на зміну першій учительці прийшов класний керівник; відбувся перехід на кабінетну систему навчання; змінився статус “старшого” у початковій школі на “наймолодшого” – в основній. Причини труднощів періоду адаптації Що робити, коли ображають старшокласники? Як впоратись із зростанням кількості уроків, а, отже, і домашніх завдань? Як стати значимою людиною для класного керівника? Як не загубитись в просторах школи? Як розподілити час на перерві і для переходу в інший кабінет, і для підготовки до наступного уроку, і для відпочинку, і для відвідання їдальні? Як налагодити відносини з різними учителями, пристосуватися до їхніх вимог, методів навчання, темпераменту?

Вікові особли-вості учнів початок статевого дозрівання; інтенсивний ріст тіла; зростання фізичного навантаження на всі органи; нерівномірність фізи...
Слайд № 10

Вікові особли-вості учнів початок статевого дозрівання; інтенсивний ріст тіла; зростання фізичного навантаження на всі органи; нерівномірність фізичного розвитку і нервової системи Причини труднощів періоду адаптації фізичні та фізіо-логічні зміни нестійкість психіки підвищена втомлюваність; зниження рівня концентрації уваги; часта зміна настрою; уповільнення будь-якої діяльності; зниження успішності роздратованість; збудженість; психічне напруження; проблеми соціалізації недосконалість нервової системи; незначний життєвий досвід; низький ситуативний імунітет

Організаційні недоліки відсутність чітких вимог до учня; дезорганізованість педагогічного та учнівського колективів Причини труднощів періоду адапт...
Слайд № 11

Організаційні недоліки відсутність чітких вимог до учня; дезорганізованість педагогічного та учнівського колективів Причини труднощів періоду адаптації неправильні методи виховання в сім’ї низька організованість; неуважність і недисциплінованість на уроках; низький рівень працездатності ; зниження інтересу до навчання і його результатів; високий рівень тривожності. несприймання дитини; відсутність єдиних вимог з боку батьків; жорстоке ставлення до дитини; занадто лояльне ставлення до дитини недосконала система організації освітнього процесу

На успішність адаптації п'ятикласників впливають такі фактори: достатній розвиток пам’яті, мислення; сформованість вольової регуляції поведінки; ро...
Слайд № 12

На успішність адаптації п'ятикласників впливають такі фактори: достатній розвиток пам’яті, мислення; сформованість вольової регуляції поведінки; розвиток зв’язного мовлення; достатній рівень саморегуляції; сформованість певного рівня довільної уваги; комунікативні здібності; сформованість адекватної самооцінки; інтелектуальні здібності; осмислене запам’ятовування правил та основних понять з навчальних дисциплін; фізичне здоров’я; піклування, увага, розуміння з боку батьків.

Ознаки успішної адаптації п’ятикласника : успішне засвоєння навчального матеріалу; готовність до виконання вимог учителів без попереднього заохочен...
Слайд № 13

Ознаки успішної адаптації п’ятикласника : успішне засвоєння навчального матеріалу; готовність до виконання вимог учителів без попереднього заохочення; адекватне сприймання оцінок учителя; активність, уважність, стриманість на уроках; позитивне оцінювання власних дій і результатів докладених зусиль; спілкування з однокласниками та учнями старших класів; вміння робити правильний вибір…

у вигляді реакції активного протесту (агресивність, негативізм, напруженість, роздратованість); у вигляді пасивного протесту (депресія, страх, відс...
Слайд № 14

у вигляді реакції активного протесту (агресивність, негативізм, напруженість, роздратованість); у вигляді пасивного протесту (депресія, страх, відсутність інтересу до навчання та шкільного життя); у вигляді реакції тривожності (невпевненість, напруженість, нестійкий контакт з однолітками). Прояви дезадаптації: Дезадаптація учнів – порушення процесу пристосування до нових умов навчання, що характеризується зниженням успішності в навчанні, неадекватною поведінкою учнів, зниженням самооцінки, підвищеним рівнем тривожності.

Робота з визначення адаптації п’ятикласника до нових умов навчання в школі ІІ ступеня дуже важлива, бо діти вступають у новий період життя, протяго...
Слайд № 15

Робота з визначення адаптації п’ятикласника до нових умов навчання в школі ІІ ступеня дуже важлива, бо діти вступають у новий період життя, протягом якого йде становлення особистості. Ефективний перебіг процесу адаптації до навчання в основній школі забезпечать цілеспрямоване координування дій адміністрації школи, учителів-предметників, класного керівника, просвітницька робота з батьками та діагностична і консультативна робота практичного психолога й соціального педагога.

Виступ класного керівника
Слайд № 16

Виступ класного керівника

Відгуки вчителів - предметників Як вам працювалося з класом? Які труднощі виникли в процесі навчання? На яких учнів потрібно звернути особливу увагу?
Слайд № 17

Відгуки вчителів - предметників Як вам працювалося з класом? Які труднощі виникли в процесі навчання? На яких учнів потрібно звернути особливу увагу?

Жовтий капелюх – логічний позитив Білий капелюх - інформація Чорний капелюх - критика Червоний капелюх – почуття та інтуїція Вправа «Кольорові капе...
Слайд № 18

Жовтий капелюх – логічний позитив Білий капелюх - інформація Чорний капелюх - критика Червоний капелюх – почуття та інтуїція Вправа «Кольорові капелюшки»

КОНВЕРТ ПРОБЛЕМ
Слайд № 19

КОНВЕРТ ПРОБЛЕМ

Адаптаційний портфелик
Слайд № 20

Адаптаційний портфелик

Слайд № 21

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Цифрові практики Нової української школи: створення освітнього відеопроєкту»
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.