Законодавче регулювання прав дітей та підлітків в Україні

Сертифікат буде видано із зазначенням дати його замовлення
Перегляд безкоштовний
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

59 грн.
за умови замовлення свідоцтва до 16 квітня включно
70 грн.
за умови замовлення свідоцтва з 17 квітня
Замовити
свідоцтво
Додати у кошик

Після перегляду вебінару Ви маєте можливість безкоштовно пройти додаткове тестування для перевірки якості отриманих знань. Якщо Ви успішно склали тест, на Вашому свідоцтві під зазначенням кількості академічних годин буде додано інформацію «та успішно склав(ла) тестування з теми вебінару». Інформація не відображатиметься, якщо Ви набрали недостатню кількість правильних відповідей.

Свідоцтво підтверджує Вашу участь у вебінарі. У ньому вказується тривалість 2 академічні години.
Отримайте переваги:
За 70 грн:
 • Перегляд
 • Обговорення
 • Запис вебінару
 • Проходження тестування
 • Свідоцтво
 • Матеріали в текстовому форматі
 • Додаткові бали (+20 балів)
Замовити свідоцтво
Безкоштовно
 • Перегляд
 • Обговорення
 • Запис вебінару
 • Проходження тестування
 • Свідоцтво
 • Матеріали в текстовому форматі
 • Додаткові бали (+20 балів)

Байталюк Ольга Михайлівна. Викладач циклової комісії суспільних дисциплін та правознавства Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка.

В різний час працювала в закладах вищої освіти на посадах викладача та старшого викладача кафедри.

Автор 11 публікацій, з яких 3 – історичних, 7 – юридичних, 4 навчальних посібників. Брала участь у 10 конференціях та круглих столах.

Посилання на сторінку спікера: https://vseosvita.ua/user/id301208

 

 

Навчальні посібники:

 • Байталюк О.М. Основи правознавства: навч.-метод. посіб. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 104 с.
 • Європейське освітнє право: навч. посіб. / О.М.Байталюк, М.В. Ворон. – К.: Видавничий дім «Плеяди», 2010. – 59 с.
 • Основи освітнього права та правове регулювання діяльності навчальних закладів в Україні: навч. посіб. / О.М. Байталюк, О.Б. Німко. – К.: Видавничий дім «Плеяди», 2010. – 71 с.
 • Права дітей та підлітків: навч. посіб. / О.М.Байталюк, О.Б. Німко – К.: Видавничий дім «Плеяди», 2010. – 52 с.

Наукові праці

Право:

Байталюк О.М. Дитина в сімейних відносинах [Електронний ресурс: електронне фахове видання «Освітологічний дискус»] – Режим доступу:httphttp://innovations.kmpu.edu.ua/ENFV/2011_1/11bomdsp.pdf ( травень 2011 р.)

Байталюк О.М. Нормативно правове регулювання інклюзивної освіти в країнах ЄС // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. /Асоціаціяз Європейським Союзом: зарубіжний досвід  ля України", міжнар. наук.-практ. конф.– Київ. Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 145-151.

Байталюк О.М. Реалізація права на освіту // Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини: матеріали регіональної конференції, 7 квітня 2017 р./Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; за заг. Ред. І.А. Грицяка; редкол.: І.А. Грицяк, І.Ю., Слюсаренко, А.Ю. Нашинець-Наумова. – К.: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2017 р.

Байталюк О.М. Конвенція ООН Про прав дитини та її реалізація в національному законодавстві України // Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства: зб. наук. пр. за мат круглого столу, Київ, 16 грудня 2016 р. / редкол.: І.А, Грицяк, С.В. Бобровник С.О. Мосьондз, А.П. Чернега та ін. - К.: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2017 р.

Байталюк О.М.  Нормативно-правове регулювання інклюзивної освіти в Україні в контексті реформи освітнього законодавства // Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 15 листопада 2017 р. — Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка.

Байталюк О.М.  Відображення міжнародних нормативно-правових актів про права людини в освітньому законодавстві України (готується до друку)

Виступи з доповіддю:

 • Новий закон "Про освіту": правовий аспект реформування освітнього законодавства. // Наково-практична конференція «Проблеми і перспективи управління сучасною столичною школою», 13 грудня 2016 р.
 • Нормативно-правове регулювання запровадженні інклюзивної освіти в навчальних закладах м. Києва // Круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми муніципального права», 17 травня 2017 р.

Участь в роботі конференцій та круглих столів:

 • «Київ в соціокультурному просторі ХІХ-ХХІ століть: національний та європейський контекст». (13 квітня 2011 р.)
 • «Ефективна школа: фактори успіху» ( 4 червня 2011 р.)
 • «Федір Ернст і пам’яткоохоронна справа в Україні. До 120-ї річниці від дня народження» та виступ з доповіддю: «Ф.Ернст і збереження Київської фортеці» (24 листопада 2011 р.)
 • «Ф.Ернст і проблеми збереження культурної спадщини в незалежній Україні» (25 листопада 2011 р.)

Викладання на курсах підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ (2017 р.). Модулі:

 • Освітня реформа в Україні: правовий аспект.
 • Нормативно-правове регулювання прав дитини: соціальний аспект.

Проведення вебінарів (2011 р.) на теми:

-      Європейське освітнє право.

-      Права дітей та підлітків.

-      Основи освітнього права та правове регулювання діяльності навчальних закладів в Україні.

Грамоти:

 • Головного управління освіти і науки м. Києва (2005, 2007);
 • Київської міської організації Союзу юристів України (2017);
 • Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА (2018).

 

До Вашої уваги пропонується виняткова можливість отримати безкоштовну консультацію з актуальних освітніх питань на наших онлайн-вебінарах! Лише якісні та дієві поради від провідних педагогів, психологів, методистів, психотерапевтів, юристів та фахівців у сфері корекційної роботи. Готуйте запитання і ставте їх у коментарях! Вам радо нададуть відповіді на всі Ваші питання!

Увага, вебінар буде проходити у режимі онлайн.

Анотація

Продуктивна діяльність навчального закладу неможлива без дотримання всіма учасниками навчально-виховного процесу  прав та свобод дітей та підлітків.  Застосування національного та міжнародного законодавства, яке регулює права, свободи та обов’язки дітей та підлітків в різних сферах діяльності навчального закладу є необхідною умовою для вирішення можливих конфліктів між дітьми, батьками та вчителями в рамках чинного законодавства .

Під час розгляду даної теми буде розкрито оснівні положення щодо законодавчого регулювання прав дитини в Україні.

Мета вебінару

Формування професійних компетенцій фахівця для забезпечення дотримання прав і свобод дітей та підлітків.

Завдання вебінару

 • Ознайомити з основними міжнародними  документами про права дитини, як основою національного законодавства України.
 • Визначити основні завдання національного законодавства про права дитини.
 • Охарактеризувати права і свободи дітей та підлітків за національним законодавством України.
 • Дати загальну характеристику основних нормативно-правових актів про права і свободи дитини в Україні.
 • Розглянути  практичні ситуації щодо реалізації прав і свобод дітей та підлітків в Україні.

Очікувані результати

 • Вміння орієнтуватися в міжнародних документах, які регулюють права дитини, а саме: Декларації про права дитини (1959 р.), Конвенції ООН про права дитини (1989 р.).
 • Навички орієнтуватися в національних нормативно-правових актах, які регулюють права дитини в Україні, а саме: Законах України «Про охорону дитинства» (2001 р.), «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» (1995 р.), «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (2005 р.) та ін.
 • Вміння давати правову оцінку  практичним ситуаціям в сфері прав дітей та підлітків.

Цільова аудиторія

Педагогічні та адміністративні працівники закладів освіти, психологи, соціальні педагоги

Якщо Ви бажаєте отримати свідоцтво про участь у вебінарі «Законодавче регулювання прав дітей та підлітків в Україні», оплатіть його вартість. Після сплати свідоцтво буде доступне для завантаження у вашому особистому кабінеті в розділі досягнення або на сторінці самого вебінару.

59 грн.
за умови замовлення свідоцтва до 16 квітня включно
70 грн.
за умови замовлення свідоцтва з 17 квітня
Замовити
свідоцтво
Додати у кошик