Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Креативні методики читання, що мотивують та виховують
»
Взяти участь Всі події

Психологічний погляд на гендерну ідентифікацію особистості

Безкоштовний перегляд
Вебінар відбувся у вівторок, 13 листопада о 20:00
90 грн.
за умови замовлення сертифікату до 13 листопада включно
90 грн.
за умови замовлення сертифікату з 14 листопада

Всеосвіта є суб`єктом підвищення кваліфікації

Всі сертифікати за курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.
Співпраця із закладами освіти. Дізнатись більше про сертифікати.

Онлайн-тестування Безкоштовно

Після перегляду вебінару Ви маєте можливість безкоштовно пройти додаткове тестування для перевірки якості отриманих знань. Якщо Ви успішно склали тест, на Вашому свідоцтві під зазначенням кількості академічних годин буде додано інформацію «та успішно склав(ла) тестування з теми вебінару». Інформація не відображатиметься, якщо Ви набрали недостатню кількість правильних відповідей.

Буде доступно після перегляду вебінару

Отримайте переваги:
За 90 грн:
Замовити Сертифікат
Безкоштовно
Зареєструватися на вебінар

Інформація про спікера

Коцюба Анна Олександрівна. Кандидат психологічних наук, психолог, психотерапевт, Учасниця п’ятирічного проекту  «Професійна освітня програма з клієнт-центрованої психотерапії» (адаптована до вимог Європейської Асоціації Психотерапії ) Всеукраїнського інституту клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії, діючий член Професійної Психотерапевтичної Ліги

З 2017р.  і досі  старший викладач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка

2012 - 2016     Асистент кафедри соціальної психології факультету психології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

2010 травень Захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні особливості організації узалежненого кохання у жінок»

2009 - 2010рр.  Навчально-тренінговий курс в рамках проекту по Гейткипінгу -запобігання вилученню дітей із сімейного середовища (Організатори програми – Представництво благодійної організації «Кожній дитині» в Україні, Інститут соціальних послуг Канада);

2008р.     Навчально-тренінговий курс «Корекція дитячо-батьківських відносин» (Організатор програми – Інститут психотерапії та клінічної психології м. Москва, Росія);

2006р.       Навчально – тренінговий курс «Психотерапевтична пропедевтика» (Організатор – Школа Клієнт-центрованої психотерапії ім.. К.Роджерса м. Харків).

Статті:

1. КОЦЮБА Г.О. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ТОКСИЧНОГО КОХАННЯ. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. 253p.

2.  Особливості соціальної адаптації у осіб з нехімічними формами залежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка №1 (4) – 2016р., - С. 66-70;

3. Social-psychological characteristics of men with a propensity for the Internet-addiction //American Journal of Science and Technologies, № 2. (20), (July-December). Volume II. “Princeton University Press”, 2015. – 835p. p- 241-247

4.  The psychological correction of women engaged in dependent love relations: client-centered paradigm // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach, 3rd edition, research articles. Vol.2 humanities and social sciences, psychology and pedagogics. economics; B&M Publishing San Francisco, California, USA – 2014, Р. - 134-143 

5. Чинники виховання, що стають передумовою формування залежності у міжособистісних стосунках // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир, 2013. – Том VІІ. Екологічна психологія. Випуск 31. – с. 96-103

 

Гендер  -  це не стать.  Гендер це комплексне поняття, соціально-біологічна характеристика, через яку визначаються поняття «чоловік» і «жінка». Психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей, а також психо-біологічні особливості, на які впливає біологічна стать, цілісна психічна репрезентація статі, сповнена неповторним динамічним глибинним, когнітивним та поведінковим поняттям жіночого та чоловічого, здобута індивідом у результаті набуття індивідуального гендерного досвіду. Тобто деякий соціальний конструктор, що визначає соціальну стать людини. На відміну від біологічної статі, гендер виступає набором соціально рольових самоідентифікацій (самовизначень), які можуть збігатися з суто біологічними особливостями або суперечити їм. Гендерні відмінності формуються у процесі соціалізації  від перших днів народження до статевозрілого віку, і меншою мірою — пізніше. На це впливають сімейне виховання, школа, взаємодія з іншими дітьми та ігрова активність. При збігу біологічних статево-рольових особливостей із гендером - статево-рольова поведінка може бути схарактеризована як нормативна; за відсутності такого збігу є підстави вести мову про гендерні інверсії.

І Мета вебінару

Мета вебінару - розкрити психологічну складову гендерної соціалізації особистості

ІІ Завдання вебінару:

 • Ознайомити учасників з поняттям «гендер»;
 • Розглянути три основні парадигми розуміння гендеру;
 • Надати інформацію про викривленне сприйняття гендерних ролей;
 • Розібрати гендерні стереотипи;
 • Розглянути вікові особливості формування гендерної ідентифікації

ІІІ Очікувані результати:

 • Формування коректного психолого-педагогічного уявлення про гендер;
 • Розвиток особистісної ефективності
 • Підвищення психологічної культури

Цільова аудиторія

Вебінар може бути рекомендованим для всіх категорій слухачів

Курс від автора Черниш Олени:

Курс:«Протидія шкільному насильству»
Черниш Олена Степанівна
72 години
2700 грн
1180 грн
Після перегляду Ви зможете замовити сертифікат про участь у вебінарі «Психологічний погляд на гендерну ідентифікацію особистості» та додати його у свій план підвищення кваліфікації. Тривалість: 2 академічні години
90 грн.
за умови замовлення сертифікату до 13 листопада включно
90 грн.
за умови замовлення сертифікату з 14 листопада

Як додати вебінар у підвищення кваліфікації?

Ознайомитись

з програмою підвищення кваліфікації педадогічних та науково-педагогічних працівників для роботи в закладахосвіти

Роздрукувати

пропозицію на підвищення кваліфікації та подати її директору навчального закладу

Замовити

Сертифікат про підвищення кваліфікації тривалістю 2 академічні години Замовити

Сертифікат про підвищення кваліфікації від «Всеосвіта»

 1. Обліковий запис сертифікату. Перевірити офіційність документу можна за посиланням
 2. Повне найменування та код ЄДРПОУ суб`єкта підвищення кваліфікації
 3. Зображення логотипу освітнього проекту «Всеосвіта»
 4. Прізвище, ім`я та по батькові особи, яка підвищила кваліфікацію
 5. Посада та місце роботи особи, яка підвищила кваліфікацію
 6. Тема підвищення кваліфікації
 7. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та ЄКТС
 8. Опис досягнутих результатів навчання
 9. Прізвище, ініціали та інформація про автора вебінару
 10. Підпис автора вебінару
 11. Печатка ТОВ «Всеосвіта»
 12. Прізвище, ініціали, найменування посади особи яка підписала сертифікат від імені суб`єкта підвищення кваліфікації
 13. Підпис особи. яка підписала сертифікат від імені суб`єкта підвищення кваліфікації
 14. Дата видачі сертифіката
 15. Інформація про необхідність визнання результатів підвищення кваліфікації
 16. Посилання на сайт освітнього проекту «Всеосвіта»