Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Організація ігор і вправ, спрямованих на розвиток навичок спілкування у дітей (методика «пластичного дзеркала»)

Безкоштовний перегляд
Вебінар відбувся в п'ятницю, 23 листопада о 21:00
90 грн.
за умови замовлення сертифікату до 23 листопада включно
90 грн.
за умови замовлення сертифікату з 24 листопада

Всеосвіта є суб`єктом підвищення кваліфікації

Всі сертифікати за курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.
Співпраця із закладами освіти. Дізнатись більше про сертифікати.

Онлайн-тестування Безкоштовно

Після перегляду вебінара Ви маєте можливість безкоштовно пройти додаткове тестування для перевірки якості отриманих знань. Якщо Ви успішно склали тест, на Вашому свідоцтві під зазначенням кількості академічних годин буде додано інформацію «та успішно склав(ла) тестування з теми вебінара». Інформація не відображатиметься, якщо Ви набрали недостатню кількість правильних відповідей.

Буде доступно після перегляду вебінара

Отримайте переваги:
За 90 грн:
Замовити Сертифікат
Безкоштовно
Зареєструватися на вебінар

Інформація про спікера

Смольникова Галина Валентинівна. Кандидат психологічних наук, доцент кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, одна із авторів Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», рекомендованої МОН України (лист №1/11-16163 від 09.11.2015 р.) та підручника Консультативної психології рекомендованого Вченою Радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 11 від 25.06.15).

З 1999 р. і досі доцент кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні особливості спілкування дітей у різновікових групах дошкільного навчального закладу»


 

Спілкування задовольняє особливу потребу людини (дитини) в контакті з іншими людьми. Прагнення до спілкування інколи займає значне і часом провідне місце серед мотивів, що спонукують людей до спільної практичної діяльності. Спілкування – вербальний чи невербальний контакт людини з людиною, що забезпечує соціальну перцепцію, інтерактивний, інформаційний, афективно-оцінний обмін. Спілкування або опосередковує практичну взаємодію (гра, навчання, праця та ін.), або набуваючи форму самостійної діяльності, задовольняє вроджену потребу особистості у взаєморозумінні, формуванні інтимного духовного зв’язку з іншими людьми.

На бажання дітей вступати у спілкування чи відмовитися від нього значним чином впливає наявність у партнерів невербальних засобів у налагоджені контактів: посмішок, погляду, жестів, міміки, які є стимулом для прийняття рішення дитиною щодо подальшої участі в спільній діяльності з даним партнером.

Методика «пластичного дзеркала» дозволяє налагодити саме невербальний контакт (без використання слів) між партнерами по спілкуванню.  На вебінарі ми не тільки розглянемо цю методику, а і практично проведемо ігри і вправи з дітьми.

Мета вебінару

Метою вебінару є оволодіння педагогами навичками організації та проведення ігор і вправ за методикою «пластичного дзеркала».

Завдання вебінару:

 1  ознайомити учасників з поняттям «спілкування»;
 2  надати інформацію про методику «пластичного дзеркала»;
 3  навчити правильно організовувати і проводити невербальні ігри та вправи: «Дзеркало», «Вперте дзеркало», «Тінь», «Передай рух», «Передай настрій», «Зрозумій мене»,  «Лабіринт»,  «Проективний малюнок».

Очікувані результати:

 1  підвищення психологічної культури педагогічних працівників;
 2  вмотивованість у необхідності організації комунікативної діяльності з дітьми в умовах закладу освіти;
 3  отримання необхідних професійних навичок із ігрової та комунікативної діяльності.

Цільова аудиторія

Вебінар може бути рекомендованим для всіх категорій педагогічних працівників. Особливо для тих, хто почав працювати за програмами Нової української школи.

Після перегляду Ви зможете замовити сертифікат про участь у вебінарі «Організація ігор і вправ, спрямованих на розвиток навичок спілкування у дітей (методика «пластичного дзеркала»)» та додати його у свій план підвищення кваліфікації. Тривалість: 2 академічні години
90 грн.
за умови замовлення сертифікату до 23 листопада включно
90 грн.
за умови замовлення сертифікату з 24 листопада

Як додати вебінар у підвищення кваліфікації?

Ознайомитись

з програмою підвищення кваліфікації педадогічних та науково-педагогічних працівників для роботи в закладахосвіти

Роздрукувати

пропозицію на підвищення кваліфікації та подати її директору навчального закладу

Замовити

Сертифікат про підвищення кваліфікації тривалістю 2 академічні години Замовити

Сертифікат про підвищення кваліфікації від «Всеосвіта»

 1. Обліковий запис сертифікату. Перевірити офіційність документу можна за посиланням
 2. Повне найменування та код ЄДРПОУ суб`єкта підвищення кваліфікації
 3. Зображення логотипу освітнього проекту «Всеосвіта»
 4. Прізвище, ім`я та по-батькові особи, яка підвищила кваліфікацію
 5. Посада та місце роботи особи, яка підвищила кваліфікацію
 6. Тема підвищення кваліфікації
 7. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та ЄКТС
 8. Опис досягнутих результатів навчання
 9. Прізвище, ініціали та інформація про автора вебінара
 10. Підпис автора вебінара
 11. Печатка ТОВ «Всеосвіта»
 12. Прізвище, ініціали, найменування посади особи яка підписала сертифікат від імені суб`єкта підвищення кваліфікації
 13. Підпис особи. яка підписала сертифікат від імені суб`єкта підвищення кваліфікації
 14. Дата видачі сертифіката
 15. Інформація про необхідність визнання результатів підвищення кваліфікації
 16. Посилання на сайт освітнього проекту «Всеосвіта»