і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію

Організація ігор і вправ, спрямованих на розвиток навичок спілкування у дітей (методика «пластичного дзеркала»)

Ви можете замовити Свідоцтво, що підтверджує Вашу участь у вебінарі, в будь-який зручний для Вас момент. Завантаження Свідоцтва при цьому буде доступне одразу після перегляду Вебінару.

Перегляд безкоштовний
Зразок свідоцтва:
Вигода 96 грн.
145 грн. 49 грн.
Оплата квитанцією
Вебінар відбувся в п'ятницю, 23 листопада 2018 о 21:00:00

Після перегляду вебінару Ви маєте можливість безкоштовно пройти додаткове тестування для перевірки якості отриманих знань. Якщо Ви успішно склали тест, на Вашому свідоцтві під зазначенням кількості академічних годин буде додано інформацію «Та успішно склав(ла) тестування з теми вебінару». (У разі, якщо Ви не набрали достатньо правильних відповідей, інформація не відображатиметься) "

Смольникова Галина Валентинівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, одна із авторів Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», рекомендованої МОН України (лист №1/11-16163 від 09.11.2015 р.) та підручника Консультативної психології рекомендованого Вченою Радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 11 від 25.06.15).

З 1999 р. і досі доцент кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні особливості спілкування дітей у різновікових групах дошкільного навчального закладу»


 

Спілкування задовольняє особливу потребу людини (дитини) в контакті з іншими людьми. Прагнення до спілкування інколи займає значне і часом провідне місце серед мотивів, що спонукують людей до спільної практичної діяльності. Спілкування – вербальний чи невербальний контакт людини з людиною, що забезпечує соціальну перцепцію, інтерактивний, інформаційний, афективно-оцінний обмін. Спілкування або опосередковує практичну взаємодію (гра, навчання, праця та ін.), або набуваючи форму самостійної діяльності, задовольняє вроджену потребу особистості у взаєморозумінні, формуванні інтимного духовного зв’язку з іншими людьми.

На бажання дітей вступати у спілкування чи відмовитися від нього значним чином впливає наявність у партнерів невербальних засобів у налагоджені контактів: посмішок, погляду, жестів, міміки, які є стимулом для прийняття рішення дитиною щодо подальшої участі в спільній діяльності з даним партнером.

Методика «пластичного дзеркала» дозволяє налагодити саме невербальний контакт (без використання слів) між партнерами по спілкуванню.  На вебінарі ми не тільки розглянемо цю методику, а і практично проведемо ігри і вправи з дітьми.

Мета вебінару

Метою вебінару є оволодіння педагогами навичками організації та проведення ігор і вправ за методикою «пластичного дзеркала».

Завдання вебінару:

 1  ознайомити учасників з поняттям «спілкування»;
 2  надати інформацію про методику «пластичного дзеркала»;
 3  навчити правильно організовувати і проводити невербальні ігри та вправи: «Дзеркало», «Вперте дзеркало», «Тінь», «Передай рух», «Передай настрій», «Зрозумій мене»,  «Лабіринт»,  «Проективний малюнок».

Очікувані результати:

 1  підвищення психологічної культури педагогічних працівників;
 2  вмотивованість у необхідності організації комунікативної діяльності з дітьми в умовах закладу освіти;
 3  отримання необхідних професійних навичок із ігрової та комунікативної діяльності.

Цільова аудиторія

Вебінар може бути рекомендованим для всіх категорій педагогічних працівників. Особливо для тих, хто почав працювати за програмами Нової української школи.

Після перегляду вебінару ви отримуєте:

  1. Програма вебінару або додаткові матеріали в текстовому форматі;
  2. Онлайн-запис, який можна переглядати повторно для закріплення пройденого матеріалу;
  3. Свідоцтво, що підтверджує Вашу участь у вебінарі. На свідоцтві вказується  тривалість в академічних годинах. Вартість свідоцтва складає 49 грн.
Якщо Ви бажаєте отримати Свідоцтво про участь у вебінарі «Організація ігор і вправ, спрямованих на розвиток навичок спілкування у дітей (методика «пластичного дзеркала»)»
оплатіть його вартість

Після чого Свідоцтво буде доступне для скачування у вашому особистому кабінеті в розділі досягнення, або на сторінці самого вебінару.

Вигода 96грн.
145 грн. 49 грн.
Оплата квитанцією
Cвідоцтво видається в електронному форматі

Якщо у вас є питання стосовно теми вебінару, ви можете їх поставити перед початком вебінару або після його завершення.

Під час прямої трансляції спікер Галина Смольникова не завжди має можливість дати відповідь на них.