Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Формування психологічної готовності працівників закладів освіти до конструктивної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій
»
Взяти участь Всі події

Технології. Перевірка знань.

Технології

Для кого: Дорослі

30 проходжень

20 запитань

22.11.2021

82

1

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Всі витрати на виробництво товару це...

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Грошовий вираз затрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції це...

Запитання №3 на встановлення відповідності Балів: 7%

Встановіть відповідність

Види цін
1

Гуртові

2

Закупівельні

3

Роздрібні

Опис
А

встановлюються на промислову продукцію для виробників при закупівлі товару великими партіями.

Б

це ціни, за якими продається товар поштучно або дрібними партіями.

В

ціни, по яких держава закуповує сільськогосподарську продукцію у виробників.

Запитання №4 з кількома правильними відповідями Балів: 7%

За способом встановлення ціни поділяються на:

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Хто відокремив поняття прибутку в особливу економічну категорію, яку досліджували у тісному зв'язку із процесом накопичення капіталу, із факторами зростання суспільного багатства.

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Це перевищення доходів від його діяльності над сумою видатків; він являє собою єдину форму його власних нагромаджень.

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Щоб прибуток підприємства зростав, воно повинне:

Запитання №8 з кількома правильними відповідями Балів: 7%

Які основні організаційно правові форми підприємств ви знаєте

Запитання №9 з кількома правильними відповідями Балів: 9%

За ступенем участі партнерів у діяльності підприємства розрізняють товариства

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться за наявності всіх необхідних документів за заявочним принципом протягом...

Запитання №11 на встановлення відповідності Балів: 4%

Встановіть відповідність

Назва
1

Місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи

2

Місцем проживання суб'єкта підприємницької діяльності

Опис
А

є розміщення (місцезнаходження) його постійно діючого керівного органу (правління, дирекція, адміністрація тощо)

Б

є зареєстроване в установчому порядку постійне місце проживання громадянина підприємця.

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Термін "market" дослівно перекладається як

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Це процес планування і втілення задуму, ціноутворення, просування і реалізації ідей, товарів і послуг шляхом обміну, який задовольняє цілі окремих осіб і організацій.


Запитання №14 з кількома правильними відповідями Балів: 9%

До основних функцій маркетингу належать...

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Збір, зведення в систему й дослідження числових показників, що стосуються ринку та продажу, завдяки якому стає очевидною ситуація щодо збутової діяльності в минулому й виявляються сформовані на ринку тенденції та проблеми.

Запитання №16 з кількома правильними відповідями Балів: 7%

За географічним положенням ринок є...

Запитання №17 з кількома правильними відповідями Балів: 13%

За якими показниками класифікуються ринки?

Запитання №18 на встановлення відповідності Балів: 4%

Встановіть відповідність

Назва
1

Підприємство

2

Компанія

Опис
А

представляє собою об’єднання юридичних та/або фізичних осіб з метою здійснення виробничої, фінансової, торговельної або іншої економічної діяльності, що приносить стабільний дохід і прибуток. Компанія повинна обов’язково мати статус юридичної особи і може існувати у вигляді товариства, об’єднання, фірми, господарських товариств, корпорації та ін.

Б

самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування … для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.

Запитання №19 на встановлення відповідності Балів: 4%

В залежності від кількості працюючих, обсягу валового доходу та від реалізації продукції за рік підприємства можуть бути

Назва
1

Великими

2

Малими

Опис
А

(незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п’ятистам тисячам євро за середньорічним курсом НБУ щодо гривні.

Б

підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п’яти мільйонам євро за середньорічним курсом НБУ щодо гривні.

Запитання №20 з кількома правильними відповідями Балів: 9%

Яку форму власності підприємств ви знаєте?

Рефлексія від 21 учня

Сподобався

18 3

Зрозумілий

18 3

Потрібні роз'яснення

13 8