Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Основи екології (В. С.)

Екологія

Для кого: Дорослі

11 проходжень

15 запитань

27.05.2022

63

3

0

Завантажити тест
Вміст тесту:
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Що впливає на умови формування поверхневого або підземного водного стоку

Запитання №2 з кількома правильними відповідями Балів: 10%

Як кластфікуються забруднення, що надходять у водне середовище

Запитання №3 з полем для вводу відповіді Балів: 3%

Основними неорганічними (мінеральними) забруднювачами прісних і морських вод є

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Присутні у воді нерозчинні частинки різного походження.

Запитання №5 на встановлення відповідності Балів: 13%

Встановіть відповідність.

Клас відходів
1

перший

2

другий

3

третій

4

четвертий

Характеристика речовин
А

помірно небезпечні

Б

малонебезпечні

В

надзвичайно небезпечні

Г

високо небезпечні

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Це наука, що відображує суспільно-виробничі, соціально-економічні відносини у процесі раціонального використання, охорони та відтворення природних ресурсів суспільства.

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Природне середовище - це

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Широкий перелік правопорушень у галузі екологічної безпеки надається у ...

Запитання №10 з кількома правильними відповідями Балів: 10%

Основними задачами моніторингу довкілля є:

Запитання №11 на встановлення відповідності Балів: 19%

В залежності від критеріїв виділяють наступні види моніторингу

Вид моніторингу
1

біоекологічний

2

геофізичний

3

біосферний

4

літомоніторинг

5

геоекологічний

6

біологічний

Опис виду моніторингу
А

моніторинг за станом геологічного середовища

Б

це спостереження за природними процесами і явищами на рівні біосфери, а також через з'ясування глобальних змін фонових показників у природі

В

це система спостереження за природними та штучними геофізичними полями та явищами, а також спостереження, аналіз та прогнозування забруднення довкілля шкідливими речовинами

Г

полягає у спостереженні за станом і впливом довкілля на здоров'я людини з метою захисту її від негативних чинників

Д

це спостереження за змінами природних екосистем і за перетворенням їх на природно-технічні системи, а також моделювання та прогнозування стихійних змін довкілля і явищ, які погіршують життєве середовище людей

Е

це контроль стану довкілля за допомогою живих організмів;

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Основним законодавчим актом у галузі охорони природи в нашій державі нині є Закон України про навколишнє природне середовище, затверджений Верховною Радою ...

Запитання №13 з полем для вводу відповіді Балів: 3%

Закон України про навколишнє природне середовище з ... розділів

Запитання №14 з кількома правильними відповідями Балів: 10%

Методи екологічного менеджменту

Запитання №15 з кількома правильними відповідями Балів: 10%

Система державного моніторингу довкілля контролює об'єкти трьох масштабних рівнів

Рефлексія від 8 учнів

Сподобався

6 2

Зрозумілий

4 4

Потрібні роз'яснення

6 2