Електричні машини (екзамен)

Професійна освіта

Для кого: Дорослі

48 проходжень

85 запитань

24.12.2020

254

3

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Чому дорівнює миттєве значення ЕРС, що індукується в провіднику,  якщо В = 1 Т, L=10 см; V=1 м/с?

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

За яких співвідношень між ЕРС обмоток якоря та напруги мережі машина постійного струму працює в режимі генератора?

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Які щітки не використовують у машинах постійного струму?

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якорем електричної машини називається:

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

За яких співвідношень між ЕРС обмоток якоря та напруги мережі машина постійного струму працює в режимі двигуна?

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Індуктором електричної машини постійного струму є:

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Як позначаються виводи обмотки якоря  машини постійного струму без додаткових полюсів і компенсаційної обмотки?

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

За допомогою чого створюється основний магнітний потік машини постійного струму?

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Колектор у генераторі постійного струму призначений для:

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Який спосіб поліпшення комутації використовують у потужних машинах постійного струму, які працюють із змінним навантаженням?

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Назвіть правило для визначення напрямку сили, яка діє на провідники обмотки якоря двигуна постійного струму?

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

На якому законі заснований принцип дії двигуна постійного струму?

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Принцип дії генератора постійного струму заснований на законі:

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Реакцією якоря називається:

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Як позначаються виводи обмотки паралельного збудження машини постійного струму?

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Яку потужність споживає генератор постійного струму, а яку віддає?

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Що відбудеться, якщо в двигуна постійного струму послідовного збудження, підключеного до мережі, від’єднати механічне навантаження на валу?

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Назвіть правило для визначення напрямку ЕРС, яка індукується в провіднику, що переміщується відносно магнітного поля в площині перпендикулярній до напрямку магнітних силових ліній?

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якими повинні бути опори реостатів пускового Rп у колі обмотки якоря і регулювального Rp у колі паралельної обмотки збудження при пуску двигуна?

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Зміна напрямку обертання якоря двигуна постійного струму досягається за рахунок:

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Що відбудеться з напругою генератора при зменшенні опору регулювального   реостату?

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Яке призначення регульованого реостата Rр  в двигуні постійного струму паралельного збудження?

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Яку потужність споживає двигун постійного струму, а яку віддає?

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Як залежить частота обертання вала двигуна постійного струму від струму збудження?

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Яке призначення пускового реостата Rп в двигуні постійного струму паралельного збудження?

Запитання №26 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Принцип дії трансформатора заснований на законах:

Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Визначте коефіцієнт трансформації трансформатора, якщо при холостому ході на затискачах первинної обмотки U1 =10000 В, а на затискачах вторинної обмотки U2 =400В.

Запитання №28 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Для чого призначений силовий трансформатор?

Запитання №29 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Від чого залежить група з’єднань обмоток трансформатора?

Запитання №30 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Номінальна потужність однофазного трансформатора 20 кВА, номінальна напруга вторинної обмотки 500 В. Визначте номінальний струм вторинної обмотки.

Запитання №31 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Які матеріали використовуються при виготовленні проводів обмоток силових трансформаторів?

Запитання №32 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Трансформатор працює на активне навантаження. Як зміниться напруга на навантаженні із збільшенням струму навантаження?

Запитання №33 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Чи можна розширювальний бачок силового трансформатора повністю заповнювати маслом?

Запитання №34 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Навантаження трансформатора має індуктивний характер. Як зміниться напруга при збільшенні струму  навантаження?

Запитання №35 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Для чого на трансформатори великої потужності (1000 кВА і більше) встановлюється вихлопна труба?

Запитання №36 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

43. Чому осердя трансформаторів виготовляється з окремих листів ізольованих між собою?

Запитання №37 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Який з вказаних параметрів трансформатора визначають з досліду холостого ходу?

Запитання №38 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Де встановлюється перемикач числа витків (“анцапфа”) для регулювання вихідної напруги трансформатора?

Запитання №39 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Який з вказаних параметрів визначають з досліду короткого замикання трансформатора?

Запитання №40 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Яка різниця між  коефіцієнтами трансформації допускається  під час паралельної роботи? 

Запитання №41 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Які групи з’єднання двообмоткових трифазних трансформаторів випускаються серійно вітчізняною промисловістю 

Запитання №42 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Чи можна вмикати на паралельну роботу трансформатори з різними групами з’єднання обмоток, якщо всі інші умови виконані?

Запитання №43 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Що називається якорем синхронного генератора?

Запитання №44 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При збільшенні індуктивного навантаження напруга на затискачах синхронного генератора:

Запитання №45 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

В обмотці трифазного синхронного генератора індукується ЕРС частотою 50 Гц. Ротор генератора має два полюси. З якою частотою обертається магнітне поле статора?

Запитання №46 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Які ротори використовують у гідрогенераторах?

Запитання №47 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

На якому законі заснований принцип дії синхронного генератора?

Запитання №48 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Які ротори застосовуються: а) у гідрогенераторах; б) у турбогенераторах?

Запитання №49 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Як впливає на магнітний потік реакція якоря за ємнісного навантаження?

Запитання №50 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Від чого залежить частота струму синхронного генератора?

Запитання №51 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Чотириполюсний ротор синхронного генератора обертається з частотою 1500 об/хв. Визначте частоту струму, яку виробляє генератор?

Запитання №52 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Зовнішня характеристика синхронного генератора – це:

Запитання №53 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Статором синхронного генератора називається?

Запитання №54 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При зменшенні опору регулювального реостату Rp збудника, як зміниться напруга на затискачах синхронного генератора?

Запитання №55 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При збільшенні ємнісного навантаження напруга на затискачах синхронного генератора:

Запитання №56 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

За якою характеристикою синхронного генератора можна визначити зміну напруги ∆U синхронного генератора?

Запитання №57 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Яке явище буде виникати в синхронних генераторах за увімкнення їх на паралельну роботу, де не виконується порядок чергування фаз (інші умови виконуються)?

Запитання №58 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

. На чому заснований принцип дії синхронного двигуна?

Запитання №59 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Як зміниться частота обертання ротора синхронного двигуна, якщо механічне навантаження на його валу збільшиться?

Запитання №60 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Характеристика холостого ходу синхронного генератора – це:

Запитання №61 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Регулювальними характеристиками синхронного генератора називають:

Запитання №62 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Магнітне поле статора синхронного двигуна обертається з частотою 3000 об/хв, з якою частотою обертається ротор?

Запитання №63 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

На чому заснований принцип дії асинхронного двигуна?

Запитання №64 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Яка деталь не відноситься до асинхронного двигуна?

Запитання №65 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Як зміниться ковзання S асинхронного двигуна, якщо навантаження на валу двигуна збільшиться?

Запитання №66 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Яка буде частота обертання магнітного поля статора n1, якщо число полюсів 2P=4?

Запитання №67 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Яке магнітне поле створює трифазна обмотка статора асинхронного двигуна?

Запитання №68 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Від чого не залежить частота обертання ротора асинхронного двигуна?

Запитання №69 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Як зміниться струм, який споживає асинхронний двигун з мережі, якщо ковзання збільшиться?

Запитання №70 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Яку потужність споживає асинхронний двигун, а яку віддає

Запитання №71 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Який з наведених асинхронних електродвигунів має найменшу частоту обертання?

Запитання №72 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Напруга мережі 380 В. У паспорті двигуна зазначена напруга 380/220 В. Як необхідно з’єднати обмотку статора?

Запитання №73 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Чи може частота обертання ротора асинхронного двигуна n2 перевищити частоту обертання магнітного поля статора n1?

Запитання №74 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Л [1] с.245; Л [3] с.291–298

85. В якому режимі працює трифазний асинхронний двигун з короткозамкненим ротором за прямого пуску в початковий момент?

Запитання №75 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Як можна змінити напрямок обертання ротора  асинхронного однофазного двигуна?

Запитання №76 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Який спосіб не використовується при пуску трифазного асинхронного двигуна?

Запитання №77 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

В якому положенні повинен бути пусковий реостат Rп асинхронного двигуна з фазним ротором перед пуском двигуна?

Запитання №78 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Яке поле утворюється у однофазному асинхронному двигуні?

Запитання №79 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Призначення індукційного регулятора?

Запитання №80 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Як можна змінити напрямок обертання ротора трифазного асинхронного двигуна?

Запитання №81 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Що таке ковзання?

Запитання №82 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Як виконується ступінчате регулювання частоти обертання ротора асинхронного двигуна?

Запитання №83 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Що необхідно зробити, щоб ротор трифазного асинхронного двигуна , який працює від однофазної мережі за допомогою конденсаторів, обертався в зворотному напрямку?

Запитання №84 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

З якою метою використовують конденсатори  для підключення трифазних двигунів у однофазну мережу?

Запитання №85 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Яка частота обертання магнітного поля статора nасинхронного трифазного двигуна типу АИР56А4У2?

Рефлексія від 6 учнів

Сподобався

4 2

Зрозумілий

4 2

Потрібні роз'яснення

1 5