Екосистеми, їх характеристика

Запитання №1

Найменшими екосистемами є:

Запитання №2

Єдиною глобальною екосистемою планети, екосистемою найвищого порядку називають ...

Запитання №3

Основний чинник, що визначає просторовий розподіл рослин

Запитання №4

Найбільш продуктивними біомами на суходолі є ...

Запитання №5

Перенесення насіння й плодів рослин, яким властива зоохорія, є прикладом зв'язків ...

Запитання №6

Просторові зв'язки - це...

Запитання №7

Трофічні зв’язки – це 

Запитання №8

Наука про закономірності формування, структурно-функціональні особливості, поширення, еволюцію, динаміку, способи використання та охорону екосистем

Запитання №9

За походженням екосистеми поділяють на

Режими доступу до тесту:

Тест ЗАКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів

Тест ВІДКРИТИЙ для відображення в бібліотеці тестів, але проходження доступно лише з дозволу автора. Кількість запитань для перегляду обмежена