Вивчаємо англійські алфавіт за допомогою посібника «Write with Buddy»

Про один із посібників для вивчення іноземної мови учнями молодшої школи.

Початковий етап навчання іноземної мови в закладах загальної середньої освіти є надзвичайно важливим, оскільки в цей період закладаються психолінгвістичні основи для формування графічних та орфографічних навичок, а також умінь писати в межах результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи, визначених Типовими освітніми програмами НУШ. 

Відповідно до вимог чинних програм навчання літер англійського алфавіту розпочинається з ІІ семестру. До цього часу учні вже знайомі з назвами літер українського алфавіту, що, з одного боку, обумовлює використання принципу опори на рідну мову в процесі формування відповідної компетентності, а, з іншого, створює передумови для мовної інтерференції на рівні знань про те, як називаються українські літери, написання яких є тотожним до графічного зображення літер англійського алфавіту.

Для подолання вищезазначених труднощів, пов’язаних із віковими особливостями учнів цього віку, вже з перших уроків зацікавленість учнів у вивченні літер англійського алфавіту у змісті посібника «Write with Buddy» підтримується за допомогою наявності ігрового компонента в запропонованих вправах та ігрового персонажа, песика Бадді, який створює позитивне психологічне тло та наскрізно об’єднує зміст навчальних матеріалів для формування й удосконалення графічних та орфографічних навичок письма.

Добір мовного матеріалу для навчання техніки письма здійснювався з опорою на принципи:

1. семантичної цінності (відібраний навчальний матеріал на рівні ЛО відповідає темам, визначеними чинною програмою, покликаний задовольнити комунікативні потреби учнів і виконує номінативну функцію);

2. стилістичної необмеженості (використання відібраних ЛО не обмежено жодним із стилів мовлення),

а також із залученням додаткових критеріїв:

3. автентичності (відібрані ЛО є реальним продуктам мовленнєвої діяльності носіїв мови, ознайомлення з яким та його використання сприяє формуванню в учнів уявлення про іншу культуру);

4. достатності та доступності (зміст та обсяг навчального матеріалу враховує інтереси та вікові особливості учнів та є достатніми для формування відповідної компетенції);

5. частотності (вживаність у мовленні англомовних дітей відповідного віку).

Таким чином до змісту посібника було відібрано 78 ЛО, які було розподілено на шість навчальних блоків. Після кожного блоку учням пропонується виконати оптимізовану систему вправ, яка складається з трьох груп:

 • для формування і вдосконалення репродуктивних каліграфічних; 
 • орфографічних навичок письма;
 • зорові диктанти.

Ознайомлення з кожною літерою відбувається на прикладі трьох лексичних одиниць (ЛО), розкриття значення яких відбувається за допомогою зорової наочності.

Зупинимось на особливостях формування каліграфічних та орфографічних навичок на орієнтовно-підготовчому (рецепція), стандартизуючому (репродукування) та варіююче-ситуативному (продукування) етапах на прикладі літери А.

На орієнтовно-підготовчому етапі відбувається ознайомлення учнів із назвою літери А та діями, пов’язаними із ознайомленням із способом передачі літери на письмі, спробу написати її у повітрі.

З одного боку, наявними є поле переносу на рівні графічних навичок, оскільки графічне зображення літер є тотожним в обох мовах. З іншого боку, виникає міжмовна інтерференція на рівні мовних знань. З метою нейтралізації інтерферентного впливу, вчитель може використати прийом лінгвістичної метафори.

Вчитель спочатку запитує, на яку українську літеру схожа ця літера, а потім пояснює, що українська А та англійська літера А – дві сестрички-близнюки: вони схожі, але мають різні імена. В англійській мові літера А кличе всіх за собою, кажучи: «Єй! За мною поспішай!».

Відповідно: літера В їздить на машині та «бібікає», літера С співає ноту «сі» тощо.

Наступними діями алгоритму роботи є:

 • презентація трьох ЛО, що починаються з цієї літери;
 • пошук захованих літер на презентативному малюнку;
 • прописування літери в повітрі (у разі тотожності графічних зображень дія мінімізується, або пропускається).

На стандартизуючому (репродукуванні) етапі виконуються вправи:

 • наведення літер по крапкам (Trace);
 • прописування літер із позначенням крапкою початку написання (Write).

На варіююче-ситуативному (продукування) етапі:

 • наведення слів по крапкам (Trace);
 • прописування слів, з яких починається літера (Write);
 • виконання вправ для формування орфографічних навичок письма (вправи на дописування, прописування тощо).

Враховуючи швидку втомлюваність учнів 6-річного віку, необхідність частої зміни діяльності, зв'язок письма з іншими видами мовленнєвої діяльності, методично виправданим є використання римівок, скоромовок, пісенного матеріалу, що містять відповідну літеру.

Наприклад, для літери А,

Скоромовка: An ant has got an apple. An ant has got an… .

Текст пісні: Anna is a name.

It has a big letter,
a big letter, a big letter.
Anna is a name it has a big letter.
A big, big letter A.

Оскільки учні цього віку швидко стомлюються, а просте витворення дій, які формують певні графічні/каліграфічні навички – малоефективні й нецікаві , з метою підтримання інтересу до процесу формування КТП необхідно використовувати активні методи навчання, що спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості, процеси, пов’язані з аналітичними діями з навчальним матеріалом повинні здійснюватися під керівництвом вчителя. Наприклад, в процесі роботи над літерою E вивчається вірш:

An elephant walks like  this , like that.
It’s very big. It’s very fat.
No fingers. No toes.
But look! What a big nose!

Чим яскравіше будуть образи, зрозумілі для учнів початкової школи, тим ефективніше вчитель нейтралізує інтерференцію з боку рідної мови; здійснить перенос раніше набутих знань та навичок та почне формувати мовну усвідомленість.

Як зазначалось навчальний матеріал посібника організовано у блоки по чотири літери. Після кожного блоку пропонується виконання 5 вправ для контроля рівня сформованості відповідних навичок:

У такий спосіб, вся система складається із підсистеми для формування відповідних графічних, орфографічних навичок. У вищезазначених групах використовуються рецептивно-репродуктивні некомунікативні з ігровим компонентом підгрупи вправ: 

1. на сприймання літери, ознайомлення зі способом передачі літери на письмі, наведення, написання за зразком, списування окремих літер та слів;

2. на вписування / дописування пропущених літер, упізнавання, диференціацію графем, ускладнене списування слів;

3. зорові диктанти слів, що об’єднані в тематичні блоки: «Іграшки», «Шкільне обладнання», «Їжа», «Тварини».

Використання інших видів диктантів: слухових (з попереднім знятими  труднощами); пояснювальних (з паралельним аналізом труднощів написання); контрольних залишається на розсуд вчителя.

Шкільна практика свідчить, що учні молодшої школи не завжди диференціюють графічні образи букв p/b, p/q, i/j, t/f, v/w, y/g, оскільки дітям цього віку легше ідентифікувати тотожні елементи, ніж знайти розбіжності у графічних образах.

Відповідно запропонована система містить підгрупу вправ для нейтралізації внутрішньомовної інтерференції.

Для того, щоб отримати більш детальну інформацію щодо особливостей навчання техніки письма учнів молодшої школи під час роботи із посібником «WRITE WITH BUDDY», перегляньте онлайн-вебінар Марії Прокопчук. Після перегляду у вас є можливість замовити Свідоцтво, пройти тестування та отримати презентацію спікерки.  

З цієї теми вас також зацікавить:

вебінар Литвиненка Івана – співзасновника та директора проєкту «Всеосвіта» на тему: Всеосвіта на допомогу вчителю. 

Складаємо інструкцію з діловодства у школі: практичні поради;

Як навчити додавати і віднімати за допомогою асоціацій та образів;

Використання статей порталу «Всеосвіта» дозволяється за умови прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на ці статті у першому абзаці. Назва порталу «Всеосвіта» має згадуватися обов'язково. У разі невиконання цих вимог, питання автоматично передаватиметься до юридичного відділу.

Видавництво «Всеосвіта» є незалежним, офіційно зареєстрованим ЗМІ. Ми не підтримуємо жодну політичну партію. Головна мета – прозоре та різнобічне висвітлення усіх подій, що відбуваються у сфері освіти.

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.