і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о

Сертифікація в деталях

Про які ще факти стало відомо після оприлюднення положення про сертифікацію, затвердженого Урядом?

Педагоги, які мають бажання пройти сертифікацію, нещодавно дізнались про пропорційний розподіл гарантованих місць на добровільну сертифікацію у 2019 році. Однак, які саме кроки необхідно зробити для того, аби стати учасником пілотної сертифікації? Спробуємо розібратись.

 Крок 1 

Реєстрація

Щоб пройти сертифікацію, необхідно зареєструватися на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти за цим посиланням. Термін подання заявки на участь — з 15 січня до 1 лютого 2019 року.

Викладач, який реєструється для проходження сертифікації, повинен надіслати рекомендованим поштовим відправленням або доставити до відповідного регіонального центру такі документи:

— оформлену реєстраційну картку-заяву (бланк формується на веб-сервісі УЦОЯО)

Педагогічний працівник повинен власноруч заповнити сформований бланк реєстраційної картки-заяви, а саме:

 • написати заяву, в якій необхідно засвідчити бажання взяти участь у сертифікації та підтвердити факт ознайомлення з Положенням про сертифікацію;
 • зазначити прізвище та ініціали;
 • у спеціально відведених місцях зазначити дату заповнення заяви та проставити особистий підпис.
 • кількість сформованих бланків реєстраційних карток-заяв не може перевищувати визначену МОН граничну кількість педагогічних працівників, які можуть у відповідному році пройти сертифікацію (зокрема, у відповідній області та м. Києві).

— копію паспорта громадянина України

В разі відсутності паспорта необіхдно надати копію іншого документа, що посвідчує особу.

— копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податків (або інших документів, що засвідчують право здійснювати будь-які платежі);

— довідку із закладу освіти, в якому працює педагогічний працівник (оформлюється, відповідно до встановленого зразка).

У ній має міститись така інформація:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • назву посади з уточненням фаху, за яким працює;
 • загальний стаж педагогічної роботи;
 • стаж роботи на займаній посаді;
 • спеціальність згідно з дипломом;
 • кваліфікаційну категорію;
 • педагогічне звання (за наявності).

Для кожного учасника сертифікації на сайті УЦОЯО буде створено кабінет учасника сертифікації.


 Крок 2 

Отримання підтвердження участі

Якщо заявка вчителя не отримала відмови, його повідомляють про участь у сертифікації. Регіональний центр надсилає кожному учасникові рекомендованим поштовим відправленням на адресу (зазначену у реєстраційній картці-заяві) повідомлення учасника сертифікації.

Можливі причини відмови викладачеві в реєстрації:

 • неподання документів, що підтверджують достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці-заяві;
 • подання недостовірної інформації;
 • неналежне оформлення документів, необхідних для реєстрації;
 • подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на проходження сертифікації;
 • подання реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації;
 • наявність у педагогічного працівника чинного сертифіката про успішне проходження сертифікації, виданого протягом останніх двох років.

 Крок 3 

Вивчення практичного досвіду учасників

Про основні етапи проходження цього випробування ми вже писали. Тож, зосередимось на важливих деталях. 

У разі конфлікту інтересів між експертом та вчителем, який проходить сертифікацію, такий учасник групи перевірки усувається з числа експертів. Про що йдеться, коли говоримо про конфлікт інтересів? У документальній базі це явище пояснюють як:

 • проживання експерта та учасника сертифікації в одному населеному пункті (селі, селищі, місті);
 • експерт працює разом з учасником сертифікації в одному закладі освіти чи є співавторами наукової роботи.

Важливо:

! Учасники сертифікації повинні проводити навчальні заняття згідно з календарним планом своєї роботи та відповідним навчальним планом.

! Учасникам сертифікації категорично забороняється проводити репетиції навчальних занять.

Експертний висновок (його копія надається учаснику сертифікації одразу ж після підписання експертами) може містити відмітку про наявність інформації щодо проведення учасником сертифікації репетицій навчального заняття та обґрунтування надання такого висновку.


 Крок 4 

Самооцінювання

Кожен учасник сертифікації повинен провести самооцінювання власної педагогічної майстерності з формування в учнів ключових компетентностей і вмінь, визначених у частині першій ст. 12 Закону України «Про освіту», результати якого відобразити у створеному ним е-портфоліо, що має містити:

 • заповнену анкету самооцінювання;
 • опис навчального заняття, проведеного учасником відповідно до навчального плану, що може супроводжуватися відеозаписом (його загальна тривалість – від 15 до 30 хв).

За бажанням, учасник сертифікації може додати до е-портфоліо будь-які інші матеріали самооцінювання своєї педагогічної діяльності, що засвідчують його педагогічну майстерність (гіперпосилання на власний веб-сайт, блог, сторінку в соціальній мережі, фото-, відео-, текстові чи інші матеріали).

Важливо:

! Категорично забороняється проводити репетиції навчальних занять, повторну відео- чи фотозйомку одного і того ж навчального заняття.

! Завантажити власне е-портфоліо необіхдно до власної веб-папки, гіперпосилання на яку зазначене ним під час реєстрації (до 1 липня 2019 року ).


 Крок 5 

Незалежне тестування

Міністерство освіти і науки вже підготувало проект програми для незалежного оцінювання вчителів. З ними ви можете ознайомитись на нашому сайті, а тут розглянемо принципово важливі організаційні моменти оцінювання знань викладачів.

Графік проведення незалежного тестування буде оприлюднено на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше ніж за шість тижнів до початку його проведення. Своєю чергою, лист-виклик на незалежне тестування учасник сертифікації отримає не пізніше ніж за два тижні до початку незалежного тестування. Його буде розміщено в кабінеті учасника на веб-ресурсі УЦОЯО. У листі буде зазначено усю необхідну інформацію щодо незалежного тестування – місце, дату та час його проведення.

Важливо:

Учасник сертифікації, який не має при собі документ, що посвідчує особу, до незалежного тестування не допускається.

! У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату незалежного тестування, незгоди з рішенням щодо анулювання результату учасник сертифікації може протягом трьох календарних днів після оприлюднення результатів незалежного тестування подати до апеляційної комісії заяву щодо оскарження результатів незалежного тестування.


 Крок 6 

Визначення результатів

Визначення порогу «склав/не склав» покладається на спеціальну комісію. До її складу входитимуть представники МОН, Українського центру оцінювання якості освіти та Державної служби якості освіти. До складу комісії можуть залучатися представники громадськості.

Комісія ухвалюватиме рішення щодо результатів сертифікації шляхом установлення граничної кількості балів за такими показниками:

 • вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації;
 • незалежне тестування учасників сертифікації.

Сертифікат видається учасникам сертифікації, які за кожним із зазначених показників набрали кількість балів, що дорівнює або перевищує встановлену комісією граничну кількість балів.

Через десять робочих днів після встановлення комісією граничної кількості балів, учасники сертифікації, що подолали «поріг», у кабінетах на сайті УЦОЯО вивлять інформацію про успішне проходження сертифікації у вигляді графічного зображення сертифіката.


 P.S. 

Останній шанс

Учасники сертифікації, які подолали «поріг» за результатами тесатування, однак не отримали граничну кількість балів за результатами вивчення практичного досвіду їх роботи, мають ще одни шанс. Комісія може прийняти рішення про утворення експертної групи у складі не менше п’яти експертів, які ухвалять остаточний «вердикт» щодо видачі або ж невидачі сертифікатів.

Експертна група має право змінити кількість набраних кожним із учасників сертифікації балів, зафіксовану в експертних висновках, на підставі результатів оцінювання їх педагогічної майстерності, продемонстрованої в їх е-портфоліо. Для рішення щодо видачі сертифіката необіхдно схвальна відповідь більш ніж двох третин складу експертної групи. 


 Повний документ для ознайомлення: 

Посилання на МОН: https://mon.gov.ua

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти