Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

23 квітня 2020 о 19:00

Розвиток імпресивного мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями

Про мовленнєві порушення та можливості мовленнєвого розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями.

Розвиток мовлення важкий та трудомісткий, багатокомпонентний та тривалий процес, що потребує розвитку інших психічних функцій. Саме через його складність у багатьох категорій дітей, що мають особливі освітні потреби, виникають труднощі під час його формування та розвитку. Діти з порушеннями інтелектуального розвитку різних ступенів часто мають мовленнєві порушення та утруднення у спілкуванні.

Для того, щоб детально розібратися з чого саме необхідно розпочинати роботу з розвитку мовлення та в який спосіб її правильно організувати в освітніх закладах – Маргарита Чайка, співзасновниця, керівниця, методистка та експертка консалтингової агенції для освітян «Центр компетенцій» – провела вебінар з цієї теми. 

Первинне порушення:

 • порушення функцій ЦНС, невідповідність віковій типології;
 • через недорозвиток та/або ураження ГМ, КГМ, пар ЧМН;
 • порушення аналізаторів, мозкових дисфункцій;
 • корегується медиками.

Вторинне порушення:

 • за умов відсутності компенсації первинного порушення;
 • корегується соціумом (батьки, педагоги, однолітки, власний досвід);
 • робота з вищими психічними функціями (соціальними, не інстинктами);
 • механізм інтеріоризації через культурні знаки – мовлення.

Мовленнєві порушення

Поетапність процесів імпресивного мовлення за О. Р. Лурія

 1. сприймання інформації закодованої в фонемах, словах, фразах, реченнях чи текстах;
 2. переробка цієї інформації;
 3. співвіднесення сказаного із вже набутими знаннями для повного розуміння;

Етап розуміння мовлення за О. Р. Лурія

Дії процесу осмислення за І. М. Богдановою

 • аналіз властивостей та ознак відбувається на основі аналізаторних систем, за допомогою яких отримуємо уявлення про якості предмета;
 • їх логічне узагальнення, в процесі якого всі якості розглядаються цілісно, але з поміж них виділяють найсуттєвіші та найбільш інформативні;
 • формування понять та узагальнених висновків на основі сформованих причинно-наслідкових зв’язків в процесі розумової діяльності;
 • переробка практичного значення та вірогідності висновків. 

Взаємозв’язок імпресивного мовлення з психічними процесами

Сильні сторони, на які можливо спиратися при розвитку мовлення:

 • оптимальне сприйняття інформації через зоровий та тактильний аналізатори + вербалізація;
 • наслідування дій дорослих та інших дітей (компенсаторний механізм);
 • механічне запам`ятовування інформації;
 • потреба в комунікації, інтерес до спілкування (у більшості випадків);
 • достатній рівень соціалізації (за умов проведення корекційної та розвивальної роботи);
 • кращий рівень розвитку візуальної, тактильної та рухової пам`яті (у порівнянні зі слуховою пам'яттю);
 • кращий рівень розвитку емоційної сфери (за умови певної ситуації в родині та розвитку).

Оптимальна подача матеріалу

Звернення до дитини:

 • привертання уваги (оклик, дотик, дзвоник, рух тощо);
 • контакт «очі-в-очі» (поки немає зорового контакту – немає усвідомленого спілкування);
 • тактильний контакт (за умови недостатньої концентрації уваги, або відсутності зорового контакту);
 • мовлення чітке, рівномірне, досить повільне;
 • між словами є істотні паузи;
 • прості фразові конструкції на одну-дві дії;
 • якщо дитина не зрозуміла інструкції – повтор (ідентичний) + засоби АК. 

Для глибокого розуміння важливості правильної організації корекційно-розвиткової роботи відповідно до імпресивного мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями, радимо переглянути вебінар Маргарити Чайки.

Спікерка розповіла про всі нюанси роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями та поділилась історіями, які пережила в житті сама. 

Вебінар: https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-impresivnogo-movlenna-u-ditej-z-intelektualnimi-porusennami-167.html

#вебінар #порушення #інклюзія