• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Фізика
 • Застосування технологій діяльнісного навчання в рамках інтерактивної освіти учнів при конструюванні і проведенні уроків фізики

Застосування технологій діяльнісного навчання в рамках інтерактивної освіти учнів при конструюванні і проведенні уроків фізики

Опис документу:
У брошурі висвітлені питання організації навчального процесу, де вчитель фізики ділиться своїм досвідом роботи, розкриває свої методи організації навчально-виховного процесу з використанням інтерактивних прийомів роботи із школярами

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Застосування технологій діяльнісного навчання в рамках інтерактивної освіти учнів при конструюванні і проведенні уроків фізики

Укладач:

О.А.Коломієць, учитель фізики, астрономії та інформатики Галаганівського НВК Снігурівської районної ради Миколаївської області.

Рецензенти: О.В.Шиян, методист Снігурівського районного методичного кабінету.

Г.М.Коломоєць, директор Галаганівського НВК

Рекомендовано педагогічною радою Галаганівського НВК Снігурівської районної ради Миколаївської області,

протокол від 05.01.2017 року, № 3.

У брошурі висвітлені питання організації навчального процесу, де вчитель фізики ділиться своїм досвідом роботи, розкриває свої методи організації навчально-виховного процесу з використанням інтерактивних прийомів роботи із школярами.

© Галаганівський НВК Снігурівської районної ради Миколаївської області

Зміст

 1. Тема педагогічного досвіду

4

 1. Актуальність, практична значущість

4

 1. Джерело виникнення досвіду

4

 1. Ідея і концепція змін

5

 1. Сутність методичної системи, що відображає провідні ідеї досвіду

5

 1. Умови реалізації змін

7

 1. Технологія досвіду

7

 1. Результат змін

10

 1. Адресна спрямованість досвіду

11

Додатки

12

Презентація

21

1. Тема педагогічного досвіду

Застосування технологій діяльнісного навчання в рамках інтерактивної освіти учнів при конструюванні і проведенні уроків фізики

2. Актуальність, практична значущість

Найважливішим завданням сучасної системи освіти є формування сукупності «універсальних навчальних дій», що забезпечують «уміння вчитися», здатність особистості до саморозвитку та самовдосконалення шляхом свідомого і активного присвоєння нового соціального досвіду, а не тільки освоєння учнями конкретних предметних знань і навичок в рамках окремих дисциплін. Це завдання цікаве і важливе. Я бачу її вирішення через діяльнісне навчання на уроках фізики в рамках інтерактивної освіти. Я вважаю, що саме технологія діяльнісного навчання виведуть освіту на той необхідний рівень, при якому будуть досягнуті поставлені суспільством завдання перед школою.

3. Джерело виникнення досвіду

Застосування технологій діяльнісного навчання широко вивчаються методистами, але ефективність їх використання мало досліджені; цікаві так само конкретні методи даного освіти на уроках фізики.

4. Ідея і концепція змін

У своїй роботі вчителем я намагаюся знайти і виробити таку власну технологію викладання, яка б зробила мої уроки цікавими, а головне, значущими для учня. Я прагну до того, щоб учень розумів, де йому в житті знадобляться знання, отримані на уроці, навчився отримувати необхідні йому знання сам, умів вибирати з безлічі інформації вірну, ту, яка заснована на законах фізики, навчався ставити для себе завдання і вибирати шляхи її вирішення. Я прагну, щоб учень сприймав отримані на уроках фізики знання, як знання, які просто необхідні для людини, яка вважає себе культурною. Застосовувані мною методи технологій діяльнісного навчання роблять фізику цікавою, «живою», зрозумілою, важливою наукою.

5. Сутність методичної системи, що відображає провідні ідеї досвіду

Метод навчання, при якому дитина не отримує знання в готовому вигляді, а видобуває їх сама в процесі власної навчально-пізнавальної діяльності, називається діяльнісних методом. Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що вчитель організовує пізнавально-навчальну діяльність учня таким чином, що учень, спираючись на свої потенційні можливості і вже отримані знання, самостійно розв'язує певні ситуації, проблеми в процесі взаємодії «учень-інформація», «учень-ситуація», «учень-знання», «учень-проблеми», «учень-учень», «учень-група» і т.д.

В основі моєї технології навчання на уроках фізики лежать технології діяльнісного навчання: технологія критичного мислення, технологія діяльнісного методу навчання, кейсова технологія і проектна технологія. Однак, і я це підкреслюю, основа всього – технологія гуманного навчання, яка ґрунтується на особистісних якостях учня, повазі до нього і його праці, до його думок і результатів діяльності.

Обрані мною технології є технологіями інтерактивного навчання. Завданням вчителя в інтерактивній технології є виявлення різноманіття точок зору; звернення до особистого досвіду учасників; підтримка активності учасників; поєднання теорії та практики; взаємозбагачення досвіду учасників; заохочення творчості учасників. Учитель при цьому виступає в ролі інформатора-експерта, організатора або консультанта.

Інтерактивні методи викладання допомагають розвивати інтелектуальні здібності учнів, аналітичне мислення, формувати відповідальність за власне навчання.

Трудомісткість досвіду полягає в тому, що кожен урок повинен бути ретельно розроблений, так щоб у вчителя «душа лежала» до даної розробки уроку.

6. Умови реалізації змін

 • Прагнення до використання інноваційних форм роботи;

 • Навчання через відкриття;

 • Педагогіка співробітництва;

 • Гуманна педагогіка.

Реалізувати дану методику може лише вчитель, який володіє технологіями діяльнісного навчання і прагне навчити дитину вчитися.

7. Технологія досвіду

Технологія даної системи роботи складається з 4 основних етапів:

 1. Етап визначення типу уроку (з дидактичної мети) і визначення прогнозованих результатів.

 2. Визначення структури уроку і вибір необхідних елементів технологій діяльнісного навчання.

 3. Наповнення уроку змістом з опорою на методи інтерактивної освіти.

 4. Планування можливості застосування отриманих знань поза уроком. Рефлексія.

Розглянемо ці етапи докладніше.

1 етап. Етап визначення типу уроку (з дидактичної мети) і визначення прогнозованих результатів.

На даному етапі, я обираю тип уроку. Я віддаю перевагу урокам формування знань; урокам формування навичок і умінь; урокам застосування знань, умінь і навичок; урокам узагальнення і систематизації (в кінці теми, перед контрольною роботою), урокам контролю знань, а також часто використовую комбіновані уроки.

На цьому ж етапі я прогнозую результати. Для цього я задаю собі три основних питання: 1. Що я хочу, щоб учні знали і вміли в результаті цього заняття? 2. На які цінності учні повинні звернути увагу в результаті цього заняття? 3. Де учні зможуть надалі застосувати отримані на уроці знання?

2 етап. Визначення структури уроку і вибір необхідних елементів технологій діяльнісного навчання.

При організації роботи на уроках фізики я використовую елементи технологій: технології критичного мислення, технології діяльнісного навчання, кейсова технологія, проектна технологія.

Структура уроку відповідає в основному технології діяльнісного методу навчання або технології критичного навчання. Потрібно сказати, що ні одну технологію в точному вигляді я не використовую. Я дозволяю собі пофантазувати. Діти, привчені добувати інформацію самі, але так, щоб при цьому їм було цікаво, із задоволенням відгукуються на будь-який запропонований цікавий прийом, введений в структуру даного конкретного уроку.

3 етап. Наповнення уроку змістом з опорою на методи інтерактивної освіти.

Використовуючи різні прийоми і методи, я намагаюся внести в них своє: складаю сам кейси (їх практично немає, адаптованих для школи, а тим більше для уроків фізики), намагаюся підібрати цікаві завдання, складаю питання в віршах. Придумуємо з учнями цікаві демонстрації на урок.

Іноді розробляю сам, а іноді беру готові інтерактивні моделі з мережі Інтернет для проведення мінітестування, для проведення навчальних практикумів, вирішення завдань.

Дуже цікава експериментальна робота на уроках фізики. До кожного уроку намагаюся знайти якусь «родзинку», яка робить урок запам'ятовуючим.

4 етап. Планування можливості застосування отриманих знань поза уроком.

Вже на етапі визначення мети учні повинні розуміти, що знання, отримані на уроці, їм будуть необхідні в житті. Через весь урок, на кожному етапі, діти повинні промовляти навіщо вони вивчають цей матеріал і де він їм може стати в нагоді. При підведенні підсумків уроку бажано запропонувати учням можливі творчі роботи з даної теми, які вони можуть за своїм бажанням виконати. Творчі роботи можуть розширювати кругозір, а можуть бути спрямовані на можливо майбутню професію дитини.

8. Результат змін

Проаналізувавши результати діагностики спрямованості навчальної мотивації, можна зробити висновок про те, що в учнів спостерігається стійкий інтерес до фізики як науки і шкільного предмету.

Інтерес до предмету формується під безпосереднім впливом учителя і залежить від його особистості, захопленості, педагогічного досвіду. Школярі відзначають, що стиль відносин між учителем і учнями на сучасних уроках фізики, на яких використовуються технології діяльнісного підходу в рамках інтерактивної освіти, доброзичливий, вчитель завжди заохочує успіхи учня, дає можливість виправити помилки, підтримує у кожного віру в свої сили.

Динаміка «якості знань» учнів за останні три роки з фізики

Навчальний рік

Успішність, %

Якість знань, %

2013-2014

100%

67 %

2014-2015

100 %

70 %

2015-2016

100 %

76%

Новий підхід до проведення уроків фізики безумовно себе виправдовує. Діти з великим задоволенням йдуть на уроки, виконують творчі і дослідницькі завдання.

9. Адресна спрямованість досвіду

Даний досвід може бути цікавий вчителям фізики і вчителям інших предметів, які прагнуть знайти свій цікавий шлях роботи в школі, застосовуючи технології діяльнісного навчання в рамках інтерактивної освіти.

Додаток 1

Приклади елементів уроків діяльнісного навчання фізики

 1. При вивченні теми «Рівнодійна сил» перед учнями ставиться проблема: як веде тіло, якщо на нього діють кілька сил. У хлопців виникає питання: а як спрямовані сили? Від напрямку сил, що діють на тіло, залежить результат. Учні висувають гіпотези: якщо сили спрямовані в одну сторону, то рівнодіюча дорівнює сумі сил, якщо в протилежні, їх різниці, якщо сили спрямовані під кутом один до одного – рівнодіюча не може дорівнює нулю. Перевіряють гіпотези, роблять висновки. Розробляючи сценарій експерименту, проводячи його, учні вчяться працювати в парах, розвивається самостійність, творчі здібності. Процес освоєння матеріалу побудований по циклу наукового пізнання, в діяльності учнів присутні теоретична і практична компоненти.

 2. При вивченні теми «Умови плавання тіл» групам учнів видаються завдання із з'ясування умов, при яких тіло плаває, тоне, спливає. Кожна група вимірює вагу тіла в повітрі, вагу тіла у воді, силу Архімеда, порівнює їх і робить висновок. Перша група робить висновок про умови, при якому тіло тоне, друга – плаває, третя – спливає. У доповідях учні описують методику дослідження і отримані результати.

 3. Заздалегідь оголошується тема уроку, наприклад в 7 класі «Тертя: друг чи ворог?». Клас ділиться на дві групи: песимістів, які висловлюють негативні ідеї за запропонованою темою, і оптимістів, які шукають позитивні доводи.

В ході підготовки до уроку задіяні вміння відшукувати джерела інформації і вибирати з них необхідні факти.

 1. Завдання з невизначеністю при постановці питання, з неповною умовою.

Необхідність таких завдань викликана наступним: в житті, на виробництві бувають труднощі в ухваленні будь-якого рішення в зв'язку з тим, що немає повної інформації про ситуацію. Щоб готувати школярів до вирішення таких ситуацій, можна пропонувати їм завдання наступного типу.

 • Що станеться, якщо кулька, випущена з рушниці, потрапить в куряче яйце. Відповідь на питання залежить від того, варене яйце або сире. Учні конкретизують ситуацію і відповідають на кожен варіант питання.

 • На тіло діють дві сили 5Н і 7 Н. Чому буде дорівнювати рівнодіюча? Знову ж рішення задачі залежить від того, куди спрямовані сили?

 1. Завдання з «чорною скринькою».

Такі завдання розвивають мислення, озброюють методом пізнання, оскільки, досліджуючи «чорну скриньку», учні проходять всі ланки наукового пошуку: накопичення фактів, їх аналіз, висування гіпотези, формулювання наслідків з неї, експериментальної перевірки, формулювання висновку.

Цей вид завдань доречно застосовувати в 8, 11 класах при закріпленні теми «З'єднання провідників». У чорному ящику є три резистори з опором: 5 Ом, 5 Ом, 1 Ом. Як з'єднані ці резистори?

Додаток 2

Приклад уроку з використанням діяльнісного навчання фізики

Урок фізики у 7 класі

Тема: Коефіцієнт корисної дії

Мета:

 • ознайомити учнів з поняттям коефіцієнта корисної дії простих механізмів, показати способи визначення і розрахунку ККД, порівняти значення ККД похилої площини, важеля, рухомого і нерухомого блоків;

 • розвивати навички науково-дослідницької діяльності: висування гіпотези, постановка експерименту, обробка та аналіз отриманих результатів;

 • виховувати культуру проведення експерименту, вміння доказово висловлювати свою думку, вміння взаємодіяти в команді.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: набори з механіки: рухомий і нерухомий блоки, штативи, лінійки, динамометри, каретки, важелі.

Хід уроку

1. Організаційний момент.

Добрий день. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати прості механізми.

2. Початковий етап.

Мета: Актуалізація знань учнів.

На екрані по черзі з'являються портрети: Архімед, Петро I, Гартнер.

Учитель: Хто це? Що ви знаєте про Архімеда, ... Петра 1, ...? Що їх зв'язує?

Архімед – давньогрецький вчений, винайшов прості механізми і описав їх властивості.

Петро І – російський імператор, вивів Росію на новий етап розвитку, можливо, використовував прості механізми при будівництві кораблів, їх транспортуванні.

Третій портрет – невідомий.

Учитель: Про останню історичну особистість і як вона пов'язана з Архімедом і Петром І ми дізнаємося в кінці сьогоднішнього уроку.

Подивимося на анаграми. Розгадайте слова і знайдіть зайве поняття.

 • Блок, воріт, важіль, мотузка. Зайве слово – мотузка, так як інші – різновиди важеля.

Блок буває нерухомим і рухомим. Рухомий блок дає виграш в силі в 2 рази, але програш в відстані в 2 рази.

Нерухомий блок не дає виграш в силі, але дозволяє змінити напрямок дії сили. Блоки застосовуються на будівництвах, в господарстві для підняття важких предметів на велику висоту.

Важіль дає виграш в силі. Використовується у багатьох пристроях: ножицях, візках, плоскогубцях.

 • Клин, гвинт, похила площина, кран. Зайве слово кран, так як інші терміни означають різновиди похилої площини.

3. Визначення теми і мети уроку.

Учитель: Однак в реальних умовах, для здійснення потрібної (корисної) роботи потрібно затратити велику роботу. Як ви думаєте чому?

 • В природі діють сили тертя, опору. Крім того, виконуються зайві, але необхідні для досягнення результатів дії.

Учитель: Розглянемо приклад: в апарат для отримання соку необхідно занурити яблука. Вантажник піднімає яблука в кошиках і висипає їх. Які види робіт він виконує?

 • Робота з підйому яблук, з підйому кошика, підйом самого блоку і мотузки, подолання сили тертя – це повна робота, яку виконує людина. Корисною є тільки робота з підйому яблук, але без інших видів робіт необхідний результат не може бути досягнутий.

Учитель: Співвідношення між корисною про повною роботою називається коефіцієнтом корисної дії механізму.

Запишіть тему уроку і визначення коефіцієнта корисної дії в опорних конспектах, які лежать у вас на парті. ККД позначається грецькою буквою «ета» η.

В яких одиницях вимірюється ККД?

 • у відсотках.

Сьогодні ви виступите в ролі вчених експериментаторів і розрахуєте ККД простих механізмів: похилій площині, рухомого і нерухомого блоків, важеля. Нагадайте мені, що потрібно щоб провести дослідження?

 • Висунути гіпотезу, провести експеримент і проаналізувати результати.

Всі прилади, перед тим, як потрапити до вас на стіл, вступили до інституту в коробках, на яких написано 100%, 120%, 30%, 80%. Визначте, в якій коробці лежали ваші прилади.

Учні роблять припущення. Припускають, що 120% - невірне значення і маркувальник зробив помилку.

Яке значення ККД можуть мати прості механізми?

 • Простий механізм не може мати ККД більший 100%.

Це гіпотеза нашого дослідження. (На дошці з'являється запис гіпотези).

4. Проведення експерименту.

Працюємо в групах, кожна з яких, вирішуючи свою задачу, доводить гіпотезу. Ви вибираєте спосіб доказу: експериментальний метод або рішення теоретичної задачі. А інші учні знайдуть ККД похилої площини, використовуючи віртуальний експеримент. Результати роботи груп заслухаємо і обговоримо класом. А що потрібно, щоб робота вашої групи була успішною. У разі незгоди з вибором, як ви поступите?

Учні виконують роботу (10 хв).

5. Аналіз результатів.

Закінчили експеримент. Поклали прилади. Приступимо до аналізу отриманих результатів.

Учні виходять і заповнюють підсумкову таблицю.

Після викладення результатів вимірювання ККД похилої площини задати питання: Як ви думаєте, що краще використовувати: віртуальний експеримент чи фізичний? (Доказове висловлювання своєї думки). Своя думка.

У таблиці записані отримані результати ККД всіх механізмів.

Учитель: Який механізм має найменше значення ККД? (Похила площина). А який найбільше? (Нерухомий блок).

Тепер обладнання розкладемо по коробках.

Виходить учень, виправляє написи на коробках, і проводить відповідність. 120% - такого ККД бути не може.

Учитель: А механізм з ККД 100% існує? Хто може назвати такий? Учениця, яка є членом наукового товариства, отримала завдання знайти такий механізм.

Повідомлення учня: Я вивчила це питання: Механізм, ККД якого дорівнює 100%, називається вічним двигуном. У природі їх не існує, але робилися спроби винайти. ...

Учитель: На початку уроку було показано три портрети: Архімед, Петро І і Гартнер. Гартнер – це шахрай-винахідник, який нібито винайшов вічний двигун і намагався його продати Петру І за 100 000 рублів. Логічний ланцюжок такий – Архімед винайшов прості механізми, Петро І використовував їх, а Гартнер – наживався на простих механізмах, використовуючи довірливість людей. Архімед рятував свого царя, а Гартнер ледь не згубив репутацію Петра І.

Підведемо підсумок уроку. Я задоволений роботою всього класу, але особливо наголошую ... .. (виставлення оцінок).

6. Домашнє завдання (диференційований підхід)

Ще більше дізнатися про вічний двигун ви можете, вивчивши це питання вдома. Тому домашнє завдання наступне: складіть не менше трьох питань до відповідного параграфа підручника.

І завдання на вибір: повідомлення про моделі вічного двигуна. Придумати свою модель вічного двигуна.

Скласти дві задачі з даної теми.

7. Рефлексія.

Дайте відповіді на запитання:

 • А я і не знав, що ...,

 • У мене виникли труднощі при ...

Презентація

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.