і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Акція
Вебінарний безліміт
Заощаджуйте понад 5000грн

Замовляйте усі свідоцтва за вебінари (понад 90 вебінарів)

з 12 липня
до 25 липня
199грн
з 26 липня
до 15 серпня
299грн
з 16 серпня
до 31 серпня
399грн
Активуйте «Вебінарний Безліміт» та отримайте
30 днів необмеженого доступу до 90 вебінарів
Предмети »

Використання сучасних інформаційних технологій під час вивчення англійської мови на старшому етапі

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Цілі та завдання застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні англійської мови.

2. Створення та використання навчальних мультимедіа презентацій на уроках англійської мови.

3. Застосування мультимедійної дошки на уроці англійської мови.

ВИСНОВКИ

ВСТУП

Актуальність теми зумовлена стрімким інформаційним і технологічним прогресом. На сьогоднішній день все більше і більше з’являється різних методик і технологій навчання і виховання за допомогою мультимедійних технологій. Крім того, питання застосування мультимедійних технологій в умовах звичайної школи ще потребує розробки.

Об’єкт: використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови.

Предмет: місце мультимедійних технологій у навчанні англійської мови.

Мета: проаналізувати використання мультимедійних технологій в навчанні англійської мови. Навести приклади застосування мультимедійних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах.

Завдання:

1. Розглянути сутність сучасних мультимедійних технологій та форми і методи їх використання у ЗОШ.

2. Теоретично обґрунтувати ефективність використання сучасних мультимедійних технологій при вивченні англійської мови.

Якщо кинути ретроспективний погляд на історію розвитку цивілізації, то неважко встановити, що люди завжди вдавалися до використання допоміжних засобів для досягнення більшої результативності у навчанні підростаючого покоління. А перші випадки більш-менш широкого використання технічних засобів у навчанні іноземним мовам з’являються в першому і другому десятиліттях XX століття, коли з’явилася “диво століття” – грамофонна платівка. Новий засіб, за допомогою якого демонструвалося “законсервоване звучання”, привабило не тільки вчителів-ентузіастів, але і ряд фахівців–філологів і педагогів.

Проблемою застосування сучасних інформаційних технологій займалося також багато психологів та лінгвістів. Вивчення доцільності використання мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі відбувалося за кількома напрямами. Наприклад, професор Є. C. Полат на ряду з іншими досліджувала проблему застосування мультимедійних технологій в освіті, дослідники А. Н. Леонов та Є. І. Машбіц вивчали проблеми забезпечення навчального процесу комп’ютерними засобами, а такі вчені, як Н. П. Аносова, М. А. Бовтенко та багато інших зробили предметом свого дослідження використання сучасних інформаційних технологій у вивченні іноземної мови. Однак вищенаведені праці неповністю розкривають потенціал використання мультимедійних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах, чим, власне, зумовлена актуальність обраної теми.

В останні роки питання про застосування нових інформаційних технологій у середній школі піднімається все частіше. Це відбувається насамперед через те, що вони дозволяють не тільки покращити існуючі методики, а й сприяють появі нових форм і методів викладання, принципово нового підходу до процесу навчання. Крім того, змістовна основа масової комп’ютеризації в освіті, безумовно, пов’язана з тим, що сучасний комп’ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві. Так, Р. Вільямс і К. Маклі у своїй статті “Комп’ютери в школі” пишуть: “Є одна особливість комп’ютера, що розкривається при використанні його як пристрою для навчання інших і як помічника в придбанні знань – це його бездушність. Машина може “дружелюбно” спілкуватися з користувачем і в якісь моменти “підтримувати” його, однак вона ніколи не виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому контексті застосування комп’ютерів є, можливо, найбільш корисним при індивідуалізації викладання” [4, c. 43].

На сучасному етапі розробкою і впровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій вже активно займаються такі дослідники як Е. С. Полат, Е. И. Дмитрєєва, С. У. Новиков, Т. А. Полілова, Л. А. Цвєткова тощо. Так, О. І. Руденко-Моргун у своїй статті “Комп’ютерні технології як нова форма навчання” пише: “Ми живемо в столітті інформаційної, комп’ютерної революції, що почалася в середині 80-х років і дотепер продовжує нарощувати темпи. От її основні віхи: поява персонального комп’ютера, винахід технології мультимедіа, впровадження в наше життя глобальної інформаційної комп’ютерної мережі Інтернет. Усі ці нововведення легко і непомітно ввійшли в життя: вони широко використовуються майже у всіх професійних сферах і в побуті” [16, c. 12].

1.ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Останнім часом методика викладання іноземних мов зазнала певних змін у організації процесу та методів навчання, його структурі та змісті. На сьогоднішній день найпоширенішим та дієвим методом викладання та навчання іноземних мов, безперечно, є комунікативно-орієнтований, який покликаний максимально наблизити учнів до реальних умов іншомовного середовища. А активне застосування комп’ютерних технологій є одним із засобів реалізації цього методу. Саме тому перед спеціалістами в галузі комп’ютерних технологій, лінгвістами, методистами та викладачами іноземних мов виникла необхідність вдосконалення методики викладання, застосовуючи сучасні мультимедійні технології [13, с. 25]. Таким чином, комп’ютер бере на себе левову частину рутинної роботи викладача, вивільняючи йому час для творчої діяльності, що на сучасному рівні розвитку техніки не може бути віддана комп’ютеру.

Про те, що “… комп’ютери стрімко ввійшли в наше життя й у процес навчання англійській мові, трохи потіснивши традиційні методики і змусивши викладачів іноземних мов вирішувати проблеми, про існування яких кілька десятків років тому жоден лінгвіст навіть не підозрював” пише С. В. Фадєєв [4, с. 102]. Він також говорить, що немає нічого дивного в тім, що не усі викладачі виявилися готовими до широкого впровадження комп’ютерів у таку нетрадиційну сферу, як навчання іноземним мовам. Необхідно, щоб кожен викладач зрозумів просту думку: комп’ютер у навчальному процесі – не механічний педагог чи заступник, аналог викладача, а засіб для навчання дітей, що підсилює і розширює можливості його навчальної діяльності. Те, що викладач бажає одержати в результаті використання машини, у неї необхідно запрограмувати.

Основною метою застосування мультимедійних технологій у навчанні є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. Можна також виділити такі педагогічні завдання впровадження мультимедійних технологій у навчальний процес:

• інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності;

• побудова відкритої системи освіти;

• система інтеграції предметних галузей знань;

• розвиток творчого потенціалу учня;

• розвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності;

• формування інформаційної культури учнів;

• реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства [9, c. 73].

Отже, можна підсумувати, що сучасні мультимедійні технології, відкриваючи учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення нових професійних навиків, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання, що, безумовно, позитивно відображається на ефективності навчання.

2.СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Найефективнішими з огляду на розвиток навичок мислення, пізнавальної діяльності учнів та навичок до самостійної дослідницької діяльності є засоби, які проектуються та розробляються самими учнями при вивченні навчального матеріалу. З цієї точки зору, використання мультимедійних презентацій на уроках англійської мови є чудовим засобом підвищення ефективності навчального процесу.

Поняття мультимедіа об’єднує різноманітні інформаційні об’єкти – такі як текст, графіка, відео, анімація та звук [4, с. 123], які можуть використовуватися як учнями так і вчителями при проектуванні власних розробок. При цьому застосовуються інструментальні засоби розробки навчальних мультимедіа-матеріалів, які включають гіперпосилання, цифрові фотографії, скановані зображення, фрагменти фільмів і текстів.

На уроці мультимедійну презентацію можна продемонструвати на екрані монітору комп’ютера чи на великому екрані за допомогою спеціальних пристроїв – мультимедійного проектора, плазмового екрану тощо. Глядачі бачать чергування електронних сторінок, на кожній з яких можуть бути текст, фотографії, малюнки, діаграми, графіки, відеофрагменти, що може супроводжуватися звуковим оформленням – музикою чи доповідю учителя чи учня. Найбільш поширеною програмою для створення мультимедійних презентацій є PowerPoint з пакету Microsoft Office.

У літературі не існує загальновизнаної класифікації презентацій. Умовно їх можна поділити за такими ознаками:

1. За кількістю медіа засобів: мультимедіа (звуки, зображення, відео фрагменти), текстова (з мінімальним ілюструванням), комбінована.

2. За призначенням: комерційні (здебільшого рекламного характеру), інформаційні, навчальні тощо.

Розглянемо навчальні презентації як окрему групу, враховуючи їх особливу роль у навчальному процесі. В залежності від цілей їх застосування на уроках англійської мови виділяють: лекційні (викладача); звіт про результати діяльності, проект, дослідження (учнівська робота); тест (як викладача так і учнів) [10, c. 8-10].

Крім того, навчальні презентації можна класифікувати за дидактичними ознаками як учительські та учнівські.

За призначенням учительські презентації на уроці можна класифікувати так:

• проблемні – вступ до теми;

• інформативні: інструкції, приклади для учнів, форми оцінювання, консультування;

• діагностичні або контролюючі: для перевірки знань учнів, самооцінювання, наприкінці вивчення теми, розділу, уроку.

Учительські презентації можуть бути використані для супроводу уроку, представлення нової теми чи звіту та для повторення вивченого матеріалу.

Учнівські мультимедійні презентації доцільно використовувати для представлення результатів власних проведених досліджень, проектів, самостійної роботи або ж як засіб ознайомлення з новою інформацією для виконання випереджуючих завдань.

За кількістю учнів, які планують, проектують, розробляють, демонструють, учнівські презентації можна класифікувати так:

• індивідуальні – розробляються і створюються одним учнем;

• групові – розробляються і створюються малою групою учнів;

• класні – можуть бути підготовлені всім класом індивідуально чи малими групами, що створюють окремі слайди.

Виходячи з того, що учнівська презентація є творчою роботою учнів, деякі вчителі помилково вважають, що в ній допустимі будь-які засоби і способи вираження ідей та думок учнів. Проте тут, як і в інших засобах, існують певні вимоги і критерії. Крім естетичних вимог до дизайну презентації, існують специфічні вимоги і до створення учнівської презентації як засобу подання самостійної дослідницької роботи учнів.

Можна вказати на типові помилки учнівських робіт, які створювалися вчителями у ролі учня:

• Викладення в презентації теорії з підручника чи посібника (енциклопедії тощо). Це є недоцільним, оскільки презентація (як дія) результатів дослідження робиться учнями, як правило, наприкінці вивчення теми чи розділу, коли ознайомлення з означеннями та основними формулами вже не є актуальним. Це не слід робити ще й тому, що слайд на екрані демонструється протягом обмеженого проміжку часу, що не сприяє ні сприйняттю, ні запам’ятовуванню нового матеріалу.

• У презентаціях, виконаних як приклади учнівських робіт, використовується текстовий матеріал, що не відповідає віку учнів.

• У презентаціях, які є представленням результатів учнівського дослідження, не відображається гіпотеза, хід дослідження і висновки. Інколи висновки носять загальний характер, не стосуються конкретного дослідження, яке проводили самі учні.

• Розміщення на слайді великого обсягу текстового матеріалу, для читання і осмислення якого необхідно багато часу.

• Перевантаженість презентацій ілюстративним матеріалом, який не відноситься до її змісту, а часто заважає розумінню основного.

• Перевантаженість анімаційними ефектами (різноманітна зміна слайдів, більшість елементів крутиться, виїжджає, вилітає, тощо, ускладнюючи сприйняття та відвертаючи увагу від головного матеріалу, заважаючи запам’ятовуванню.

• Створення так званого “реферату з малюнками” чи “мультимедійного реферату”, тобто використання великої кількості слайдів (більше 10) з текстовою інформацією, переписаною з підручників, посібників, Інтернету, замість формулювання тез чи ключових, опорних слів та фраз.

• Створення так званого “фотоальбому” – забагато ілюстрацій (фотографій чи малюнків) з підписами.

• Розміщення в презентації, що призначена для супроводу доповіді, таблиць замість відповідних діаграм. Для аналізу числових даних таблиць доцільніше використовувати публікації, що призначені для вдумливого читання і докладного аналізу.

• Невідповідність фону презентації та іншого оформлення її змісту.

• Нечитабельність тексту (розмір шрифту (<20), невідповідність кольору букв і фону, добір типу накреслення шрифтів дуже складних для читання.

• Відсутність формулювання теми й автора на першому слайді та використаних джерел на останньому [12, c. 45-48].

Важливим моментом при роботі вчителів з мультимедійними презентаціями є підготовка і проведення учнями презентації як дії, тобто демонстрація учнями створеної мультимедійної презентації. Це потужний та унікальний засіб для формування в учнів вмінь виступати перед аудиторією, коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовуючи різні мультимедійні засоби і можливості (зображення, звукозаписи, відеофільми, гіперпосилання на інші веб-сайти або файли) для ілюстрування ідеї, гіпотези, висновків. В учнів формуються навички стисло, чітко, зручно для ефективної інтерпретації представити результати досліджень за допомогою вдало підібраних діаграм і графіків, а також відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок, ідей. Важливим аспектом правового виховання учнів стає вміння посилатися в презентації на використані джерела інформації.

Програмою навчання крім розробки та створення прикладу учнівської мультимедійної презентації передбачається створення презентації, яку вчитель демонструє учням для супроводу вступного заняття на початку проведення навчального проекту, так званої учительської презентації. Вимоги до створення такого методичного мультимедійного продукту дещо інші, ніж до створення прикладів учнівських робіт. Учительська презентація може бути продемонстрована учням на початку проекту або використана учнями для самостійного перегляду під час роботи над навчальним проектом. Вона має зацікавити учнів, спонукати їх до самостійної роботи, до проведення дослідження, пов’язаного з темою навчального проекту. Тому на початку такої презентації можуть бути вміщені цікаві, провокуючі проблемні запитання. Основні запитання мають бути сформульовані таким чином, щоб вони чітко окреслювали проблему, стимулювали розвиток навичок мислення учнів, спонукали їх до роботи у проекті. В цій презентації, яка, звичайно, має відповідати віку учнів, можуть бути вміщені завдання для учнів, розподіл груп у проекті, етапи роботи та терміни їх виконання. Така учительська розробка може містити корисні для учнів посилання на друковані та Інтернет джерела, з яких вони зможуть одержати додаткову інформацію. У презентації вчителя також можуть бути вбудовані файли з формами оцінювання розроблених учнями робіт, тести для самоконтролю знань та навичок [12, c. 60-63].

Найбільшою перевагою використання мультимедійних презентацій на уроках англійської мови є те, що за допомогою цього засобу можна адаптувати навчальний матеріал під особливості сприйняття учнів і, у випадку учнівської презентації, надати учню можливість додатково закріпити та систематизувати отриману інформацію. Отже, використання мультимедійних презентацій при вивчені англійської мови є потужним засобом підвищення продуктивності навчального процесу.

3. ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ДОШКИ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Особливістю сучасних учнів є те, що вони практично змалку починають отримувати велику кількість інформації за допомогою різноманітних електронних пристроїв передачі даних: телевізорів, DVD програвачів, комп’ютерів, мобільних телефонів тощо, тому і під час навчання зображення з екранів електронних засобів сприймаються ними простіше і швидше. Для кращого сприйняття вони потребують швидкозмінної візуальної інформації та постійної зорової стимуляції. Такому способу подання навчальної інформації повністю відповідають мультимедійні дошки.

Мультимедійна (інтерактивна) дошка – це універсальний технічний засіб візуальної комунікації і навчання, в якому поєднуються характеристики звичайної дошки і новітніх комп’ютерних технологій. Інтерактивна дошка являє собою периферійний пристрій комп’ютера і виконує роль додаткового комп’ютерного монітора, відрізняючись від нього поверхнею, яка чутлива до дотику та має великі розміри — для зручності в роботі з аудиторією. Подібно до звичайного комп’ютерного монітора управління прикладними програмами комп’ютера здійснюється або курсором мишки, або з екранної клавіатури, що виведена на поверхню дошки. Роль курсору мишки на цьому вторинному моніторі з сенсорною поверхнею виконує будь-який твердий предмет, наприклад фломастер або указка. Інтерактивна дошка створена для використання у комплекті з комп’ютером і мультимедійним проектором, що разом складають програмно-технічний або програмно-технологічний навчальні комплекси. За її допомогою не просто відображається те, що відбувається на комп’ютері, а здійснюється двосторонній взаємозв’язок між учителем і комп’ютером, за певних умов це може бути і тристороння взаємодія – учитель, учень і комп’ютер [17, c.116-119].

За способом улаштування і функціонування мультимедійні дошки бувають кількох типів. Ось принцип дії найбільш уживаних:

1. Дошки, що фіксують опір поверхні при дотику. Такі дошки мають м’яку, гнучку поверхню, подібну до вінілу, що складається з двох частин. Матеріал, що фіксує опір, відділяється невеликим проміжком від іншого шару поверхні дошки і передає сигнали на комп’ютер, якщо спрацьовує спеціальна мембрана. Такі дошки можуть управлятися не лише спеціальними маркерами, але і дотиком до дошки рукою чи іншим предметом. Спеціальні маркери можуть бути налаштовані (у програмному забезпеченні, що додається) на відображення різних кольорів.

2. Дошки, що фіксують електромагнітні імпульси. Вони, як і традиційні, мають тверду поверхню. Такі дошки управляються спеціальними електромагнітними ручками (маркерами), які працюють на батареях. Поверхня дошки покрита сіткою тонких дротів, що фіксують невелике магнітне поле, яке випромінюється маркером.

3. Лазерні дошки. Ці дошки мають тверду робочу поверхню з інфрачервоними лазерними сканерами, встановленими на поверхні. Ці сканери виявляють рух спеціальної ручки, закодований колір і передають отримані відомості на комп’ютер.

Ідеальної (універсальної) мультимедійної дошки не існує. Тому, обираючи таку для кабінету англійської мови, потрібно звертати увагу на програмне забезпечення та можливість доступної методичної підтримки з боку виробника, оскільки від особливостей програмного забезпечення дошки суттєво залежить швидкість і якість освоєння вчителем її функцій та ефективність її подальшого використання на уроках. Бажано, щоб у школі використовувалися дошки переважно однієї чи двох модифікацій.

Мультимедійна дошка є принципово новим інтерактивним технічним засобом навчання. Вона поєднує в собі можливості звукових, аудіозвукових та екранних технічних засобів навчання. Використовуючи такий технічний засіб, вчитель має можливість інтенсифікувати навчальний процес, урізноманітнити наочність, навчити школярів представляти результати своєї роботи, використовувати різні програмні засоби, а головне, вирішити визначальну проблему шкільної освіти – формування в учнів стійкого активного інтересу до процесу вивчення англійської мови або будь-якого іншого предмету.

Існують декілька типів уроків, які стануть для учнів значно цікавішими, якщо використати мультимедійну дошку: урок-лекція, урок-провокація, урок-конференція, урок узагальнення і систематизації знань, уроки-тестування, інтегровані уроки, ділові ігри тощо. Зупинимося детальніше на деяких з них.

Урок-лекція. Використовуючи мультимедійну дошку на уроці-лекції вчитель може дати вдвічі більший об’єм інформації за один і той самий час. Пояснення вчителя доповнюється фотографіями, малюнками, анімаціями, відео, текстом тощо. Бажано використовувати звуковий супровід або звукові ефекти, і дотикальні слайди для учнів. В такому випадку задіяні різні види рецепторів та пам’яті, що дає змогу класу краще запам’ятати матеріал. Учні можуть не записувати зміст почутого, оскільки нотатки з даної теми (або презентацію до уроку) вчитель може роздрукувати учням, переписати на флешку або вислати електронною поштою.

Урок узагальнення й систематизації знань. За допомогою схем, таблиць, гіперпосилань можна подати вивчений раніше матеріал структуровано і компактно. Доцільно використовувати слайди з попередніх уроків, які допомагають учням швидко пригадати пройдений матеріал. За допомогою мультимедійної дошки можна організувати колективне чи індивідуальне тестування з подальшим аналізом відповідей. За допомогою такого засобу можна також урізноманітнити навчальний процес, колективно розгадуючи різні пазли та кросворди, активізуючи вивчений лексичний.

Урок-провокація. Таку форму навчального процесу добре використовувати як уроки закріплення знань, умінь і навичок. Вчитель навмисне робить помилки у викладеному матеріалі, а учні помічають їх на дошці червоним кольором. Ці виправлення можна зберігати, додавати нові і вже в новому вигляді надавати іншому класу для їх перевірки. Це може бути простий текст, вправи, пазл чи правило тощо.

Урок-конференція. Відповідно до визначеної теми конференції, вчитель заздалегідь роздає теми доповідей, які мають підготувати учні. Доповідь кожного учня має підкріплюватися наочністю, в цьому випадку в пригоді стане мультимедійна дошка та програмний засіб PowerPoint, в якому учні створюють презентацію.

Отже, застосування мультимедійної дошки значно урізноманітнює навчальний процес, викликаючи в учнів бажання працювати з таким сучасним засобом та інтерес до вивчення англійської мови. Тим самим, сприяючи засвоєнню навчального матеріалу, що ще раз підтверджує необхідність впровадження цього потужного технічного засобу в навчальний процес.

ВИСНОВКИ

Актуальність проблеми використання сучасних мультимедійних технологій на уроках англійської мови зумовлена підготовкою учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. Сучасні досягнення науки та техніки вимагають нових підходів до планування та реалізації уроків. Адже застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі значно розширює можливості уроку, вивільняє час вчителя для творчої діяльності, сприяє засвоєнню учнями нових професійних навиків та викликає інтерес до вивчення мови. Особливим аргументом використання комп’ютерної підтримки на уроці є зацікавленість сучасних учнів новими технічними винаходами.

Потрібно відмітити можливості, які надає використання мультимедійних технологій на уроках:

• здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність (комп’ютерне моделювання);

• формувати інформаційну культуру, уміння обробляти інформацію;

• розвивати мислення;

• готувати учнів до майбутньої професійної діяльності.

Важливі переваги використання сучасних мультимедійних технологій для інтенсифікації викладання англійської мови:

• підвищення ефективності, якості, результативності процесу навчання, завдяки максимальному наближенню учня до культурно-мовного середовища;

• забезпечення спонукальних стимулів, що зумовлюють активізацію пізнавальної діяльності (комп’ютерна візуалізація навчальної інформації);

• поглиблення міжпредметних зв'язків.

Мультимедійні засоби можна використовувати в різних ситуаціях на всіх етапах вивчення матеріалу: під час вивчення нового матеріалу, для узагальнення та систематизації знань, для повторення, для контролю засвоєного матеріалу, а також на позакласних заходах (семінари, вікторини, конкурси).

Хочеться зауважити, що, незважаючи на те, що інформаційно-комп’ютерні технології – це досить потужні механізми, які мають багато можливостей, вони не заміняють викладача, а можуть бути тільки інструментом у його руках. Причому таким інструментом, який має дуже великий ресурс використання. Він лише “виконує” завдання того, хто ним керує. Таким чином, і ставитися до цих технологій треба лише як до інструменту, зробленого для полегшення праці, а не як до генератора команд та ідей чи “замінника” вчителя.

Мультимедійні технології також є засобом для вирішення ще одної проблеми сучасної школи – підтримка інтересу учня до навчання взагалі та англійської мови зокрема. Сучасним учням цікаві нові технічні засоби, оскільки вони досить привабливі і витримують конкуренцію з популярними серед школярів електронними пристроями (MP3-плеєрами, мобільними телефонами і кишеньковими іграми), привертаючи їхню увагу до вивчення англійської мови.

З вищесказаного видно, що застосування мультимедійних технологій на даному етапі є вже вимогою часу, необхідністю. Таким чином, настав час озброїти вчителя новими засобами викладання англійської мови і результат негайно позначиться на наступних поколіннях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Андрєєва В. М., Григораш В. В. Настільна книга педагога / В. М. Андрєєва, В. В. Григораш – Х. : Основа, 2006. – 352 c.

2. Грецька О. О. Використання електронних енциклопедій у навчанні іноземних мов / О. О. Грецька // Іноземні мови. – 2002. – № 2. – С. 38-40.

3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (іноземні мови) // Іноземні мови. – 2004. – № 1. – С. 3-8.

4. Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике / А. В. Зубов, И. И. Зубова – М. : Академия. – 2004. – 208 c.

5. Казачінер О. С. Використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі / О. С. Казачінер // Англійська мова та література – 2009. – № 33. – С. 5

6. Карпенко С. Г., Попов В. В. Інформаційні системи і технології / С. Г.Карпенко, В. В. Попов, Ю. А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк – К. : МАУП. – 2004. – 192 с.

7. Копил І. П. До проблеми застосування сучасних інформаційних технологій при вивчені іноземних мов / 36 наукових праць. вип.28 – К. : КНЛУ – 2005. – C. 30-38.

8. Костюк Т. П Діти – справжні рушії прогресу / Т. П. Костюк // Відкритий урок. – 2004. – № 1-2. – С. 28-29.

9. Кудін В. О. Засоби масової інформації та професійна освіта: філософсько-педагогічний аспект дослідження / В. О. Кудін – Х. : НТУ –“ХПІ”. – 2002. – 207 c.

10. Кужель О. М. Можливості використання мультимедійних курсів у навчанні читання на початковому ступені середньої школи / О. М. Кужель // Іноземні мови. – 2001. – №2. – С. 8-10.

11. Москалева И. С., Голубева С. К. Использование компьютерных технологий для профессиональной подготовки учителей иностранного языка / И. С. Москалева, С. К. Голубева // Иностранные языки в школе. – 2005. – № 1. – С.83-87.

12. Панченков А. О., Пометун О., Ремех Т. О. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування інтеракт. технологій навчання / А. О. Панченков, О. І. Пометун, Т. О. Ремех [Метод. посіб.] – К. : А. П. Н. – 2008. – 72 c.

13. Подопригорова Л. А. Использование Интернета в обучении иностранным язикам / Л. А. Подопригорова // Иностранные языки в школе. – 2003. – № 5. – С.25-31.

14. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К. – 2002. – 136 с.

15. Пушкар О. І. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для учнів вищих навчальних закладів / О. І. Пушкар. – К. : Видавничий центр “Академія” .– 2002. – 704 c.

16. Руденко-Моргун О. І. Комп’ютерні технології як нова форма навчання / О. І. Руденко-Моргун // Іноземні мови в школі – № 2. – С. 12.

17. Шклярук Г.О. Інтенсифікація навчання іноземної мови з використанням комп`ютерних технологій //Англійська мова та література. – 2011р. – № 22. – С. 2-3.

18

Опис документу:
стаття

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Активізація творчого потенціалу вчителів шляхом використання ігрових форм організації учнів на уроці»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн
354 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти