«Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання англійської мови»

Опис документу:
Розробка включає аналіз теоретичних основ використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі (а саме: навчанні іншомовного спілкування в загальному та в навчанні англійської мови зокрема) та розкриває практичне застосування нових інформаційних технологій у навчальному прроцесі з іноземної мови: під час вивчення лексики, відпрацювання вимови, навчання діалогічного мовлення, відпрацювання граматичних явищ, навчання аудіювання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКС, від англ. Information and communications technologyICT) — часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу.[1] Вираз вперше було використано в 1997[2] році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великобританії[3], який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

У даний час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на людину. Особливо це сильно діє на дитину, яка з більшим задоволенням подивиться телевізор, ніж прочитає книгу.

Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп’ютерів впливають на виховання дитини і сприйняття нею навколишнього світу. Істотно змінюється і характер її улюбленої практичної діяльності — гри, змінюються й улюблені герої та захоплення.

Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати з різних каналів: підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку. Але сьогодні вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Адже мозок сучасної дитини налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, тому він набагато легше сприйме на уроці інформацію, запропоновану за допомогою медіа засобів.

Використання комп’ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним,  диференційованим та індивідуальним.

Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і різноманітніі ігри, сучасний комп’ютер разом з тим є для дитини рівноправним партнером, якого дитині так, часом, не вистачає. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти її, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.

Використання ІКТ у навчальному процесі початкових класів загальноосвітньої школи має широкий спектр: від використання як засобу, що дозволяє вчителю впливати на організацію педагогічної праці та в підготовці до проведення уроків, до використання ІКТ у навчанні самими учнями початкових класів, що дозволяє під час опанування роботи з комп’ютером вправлятися у вивченні низки навчальних предметів початкової школи з використанням комп’ютерних програм.

Інтегрування звичайного уроку з комп’ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень, важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент

Застосування на уроці комп’ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить вчителю за короткий час отримувати об’єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів, і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня.

Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об’єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при письмовому опитуванні.

Але хочу застерегти від надмірного захоплення комп’ютером. Усе корисне в міру. Комп’ютер не повинен замінювати такі традиційні засоби навчання, як крейда, дошка, олівець, зошит, ножиці тощо. Він є лише одним з інструментів навчання, яким повинен оволодіти учень. Використання ІКТ у навчальному процесі початкової школи повинно відповідати дидактичним аспектам. Усі ці засоби — програмні продукти, навчальні платформи тощо — мають бути оцінені та застосовані відповідно певним цілям уроку.

Є велика кількість комп’ютерних енциклопедій, досконалих навчаючих програм, ілюстрованих комп’ютерних книг, навчальних ігор, що розвивають здібності дитини. Але саме по собі це багатство без участі старших, без праці дорослої людини, залученої до процесу виховання дитини, не навчить дитину. І тут на перший план виходить особистість учителя. Тому хочу побажати вам творчості, натхнення, успіхів у тій професії, яку ви обрали.

Використання ІКТ на уроках іноземної мови вчитель Харченко Ю.Ю.

      Використання комп‘ютерних технологій робить урок привабливим та сучасним. Урок, на якому відбувається індивідуалізація навчання, розвивається пізнавальна діяльність учнів, а саме інтелектуальна активність, логічне мислення, увага, пам‘ять, мова, уява, інтерес до навчання. Урок, на якому з‘являються нові можливості для розвитку гармонічної індивідуальності, здібної до колективної співпраці. 

 Спираючись на комп’ютерні технології, вчителі іноземної мови розширюють можливості навчального процесу за допомогою використання мультимедійних презентацій у навчальному процесі. Таким чином учні вчаться

 • читати з метою вибіркового отримання інформації;

 • точно записувати необхідну інформацію;

 • оформляти короткі повідомлення;

 • точно і стисло викладати думку;

 • визначати тему та основні ідеї тексту і записувати їх;

 • формулювати своє ставлення до прочитаного;

 • оформляти пункти плану;

 • користуватися словником і довідковою літературою.

   Робота над створенням мультимедійної презентації сприяє розвиткові навичок та вмінь писемного мовлення, що спонукає учнів до усного мовлення. Практичне володіння іноземною мовою не може бути повноцінним, якщо воно не включає обидві основні форми комунікації (усну і писемну) у тісному взаємозв’язку. Писемне мовлення має багато якостей, необхідних для усного мовлення. Воно має потребу у вдосконалішому обдумуванні, щоб забезпечити вимоги правильності, чіткості викладу думки. поступово оволодіваючи особливостями писемного мовлення, учні переносять їх у певній мірі на усну мову, від чого усна мова стає досконалішою, а сам учень відчуває себе впевненіше. 
Презентація для учнів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням  англійської мови, предмет американська література 11 клас:

    Публікації у програми Publisher допомагають вчителю розробити та створити наочний матеріал:

·        Плакатів та постерів,

·        Стін газет,

·        Листівок і багато іншого.

         Таким чином  можна створити наочність з будь-якої теми, для будь-якого уроку. Працюючи в команді вчитель та уні розкривають свій творчий потенціал, вони разом працюють, шукають необхідний матеріал, яскраві картинки і разом працюють над оформленням. Така робота якнайкраще розриває учня, як особистість, дає змогу висловити свою точку зору з певної теми, а також проявити свою творчість.

Таким чином учні і вчитель можуть створити самостійно плакати, наочність з будь-якої теми та оформити клас, оформити тематичний урок, тощо.

До презентації з теми можна створити плакат до свята, а також залучити учнів до подальшої співпраці.

Презентації у програмі Power Point це найкраща можливість зробити урок цікавим та захоплюючим. Як вчитель може приготувати цікавий матеріал з теми, так і учні можуть зробити звичайне монологічне мовлення у вигляді презентації, з картинками та ключовими словами та питаннями для однокласників.

          Такий вид роботи є не тільки цікавим, але й корисни, адже учні вчаться підбирати влучний матеріал, правильно його оформлювати та презентувати для однокласників.

         Презентацію також можна використати для підготовки для тематичного свята. Таким чином залучення новітніх технологій до процесу вивчення іноземної мови підвищує інтерес до вивчення іноземної мови та культури, заохочує учня до індивідуальної та творчої роботи, а також мотивує учнів конкурувати у групі і презентувати свої власні розробки та презентації.

Вчитель: Харченко Ю. Ю

Практичне застосування засобів ІКТ на уроках іноземної мови.

Володіння іноземною мовою стає невід'ємною якістю культурної, освіченої

людини. Об'єктивною причиною підвищення інтересу до оволодіння іноземною

мовою є встановлення більш тісних контактів із зарубіжними країнами,

розвиток міжнародних зв'язків. Суб'єктивна причина полягає у тому, що

оволодіння будь-якою мовою розглядається учнем як важлива якість,

властивість особливості. З одного боку, такий підхід дозволяє

використовувати потенціал мови, яка вивчається для розвитку особистості

учня. З іншого боку, для успішної реалізації іноземної мови як засобу

навчання [1,192].

Стрімкий перехід сучасного суспільства до ери глобальної комп’ютеризації

не може не викликати змін у викладанні навчальних предметів, в тому

числі й іноземних мов. Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель

повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації [6,1].

Важливість застосування інформаційно-комунікативних технологіій

дозволяє ліквідувати великий недолік традиційної методики навчання мові.

Майже 80-90% нового мовного матеріалу сприймалось учнями через зоровий

канал. Орієнтація на друкований текст, як на основу для навчання

призводить до того, що ні рецептивні (розуміння), ні продуктивні (мова)

уміння учнів не можуть бути розвинені у належній мірі: учні погано

говорять самі і ще гірше розуміють іноземну мову на слух.

Оскільки я вважаю, що іноземна мова повинна стати для учня передусім

засобом спілкування, а не предметом вивчення, то на найвищому шаблі

ієрархії цінностей інформаційно-комунікативних технологій вбачаю саме

аудіювання. Учень має чути мову не лише від одного носія, тобто вчителя,

тому постійно застосовую на уроках у 5-11 класах аудіо диски. Це не

обов’язково має бути текст, з яким учні працюватимуть весь урок,

достатньо навіть короткого вірша, після прослуховування якого, діти

передадуть зміст почутого англійською мовою. Це дає можливість

використовувати мовний матеріал не тільки у власній мові, але й при

розумінні мови співрозмовника чи диктора.

Інформаційно-комунікативні технології - це та система навчання, яка

з’явилась у відповідь на вимоги часу. У найзагальнішому вигляді ці

вимоги можна звести до прискорення процессу навчання іноземній мові при

мінімальних енергетичних затратах учня. В умовах середньої школи ІКТ в

силу своєї гнучкості та високої результативності навчання можуть бути

використані на різних типах уроків [3,34].

Чільне місце у системі роботи на уроках узагальнення та систематизації

знань я виділяю online тестам. Це можуть бути multiple choice tests, які

особливо подобаються учням, оскільки вони пропонують кілька варіантів

відповідей. Я чудово розумію, що успіх будь-якої діяльності залежить не

лише від здібностей і знань, а від мотивації, тобто від прагнень

досягати високих результатів. Тому результати тестування аналізуємо

разом, робимо висновки, визначаємо майбутній напрямок роботи разом,

ґрунтуючись на результати тестів. Таким чином прагну підвищити рівень

мотивації, що спонукає дитину до діяльності і здобуття більшихрезультатів.

Слід пам'ятати, що визначати структуру уроків з застосуванням ІКТ,

вчитель повинен самостійно, виходячи із конкретних умов. Єдина загальна

вимога для такого уроку – він повинен бути цікавим. Тільки у такому

випадку будуть створені необхідні передумови для активізації

пізнавальної діяльності. Якщо вчитель та учні працюють спільно, якщо

вони загальними зусиллями вирішують поставлені задачі, можна впевнено

сказати, що такий урок ефективний.

У структурі уроку засвоєння нових знань віддаю перевагу слайдам та

зображенням Smart Art , пильну увагу приділяю організаційній частині,

адже саме тут я можу налаштувати дітей на активну співпрацю. Створити

позитивний настрій уроку допомагають яскраві фото та тематичні картинки

в кожному слайді. Навіть презентація граматичного матеріалу вже не буде

такою незрозумілою, якщо зобразити її у вигляді малюнка Smart Art. Між

іншим, слайди та зображення Smart Art можна використовувати на всіх

етапах вивчення мови, як в початковій так і в старшій школі. Такі уроки

відзначаються високою ефективністю та результативністю навчальної

діяльності учнів.

Незаперечним є факт, що створення та впровадження ІКТ в

навчально-виховний процес має велике значення. В процесі підготовки до

уроків я враховую соціально-вікові особливості учнів, забезпечую

змістовний бік навчального процесу, щоб забезпечити максимальну

ефективність кожного уроку [5,486]. Так при використанні ІКТ значно

підвищується ефективність як прямого зв'язку (вчитель-учень), так і

зворотного (учень-вчитель).

У своїй діяльності з метою формування комунікативної компетентності я

організовую дискусії, створюю проблемні ситуації, пропоную письмові

роботи у формі твору, дискурсивного есе; пропоную комунікативні творчі

завдання. Свідченням сформованості комунікативної компетентності моїх

учнів є вміння висловлювати свою думку та аргументовано її доводити,

здатність до толерантності у спілкуванні, використання вивченої лексики.

Крім того це сприяє подоланню психологічних бар'єрів, зокрема бар'єру

страху перед спілкуванням іноземною мовою та бар'єру страху можливості

зробити помилку.

Систематичне використання ІКТ на уроках впливає на результати навчання

не тільки безпосередньо, але і опосередковано, шляхом посилення

мотивації. Досягається це перед усім за рахунок підвищення активності

кожного із учнів та відчуття задоволеності від успішної практичної

діяльності, яка здійснюється разом з вчителем та іншими учнями. Одна з

особливостей такого навчання полягає у тому, що кожне завдання кожної

вправи виконується кожним учнем вголос [4,206].

Такий вид діяльності дозволяє переключити школярів на розуміння того,

що відео програми успішно використовуються для навчання, сприяючи

розвитку творчої активності, захопленню предметом, створення найкращих

умов для оволодіння навичками аудіювання і говоріння, що забезпечує в

кінцевому результаті ефективність засвоєння матеріалу на уроках

а уроках

англійської мови. Я переконалася, що використання відео на уроках не

лише створює мотивацію для подальшого вивчення мови а й дає негайну

результативність навчання. Наступного уроку учні вже самі співатимуть

команди Teddy. Особливий інтерес в учнів початкової школи викликає

самостійна домашня робота з диктором (таку можливість забезпечують

підручники з дисками видавництва Oxford ), про що кожен активно звітує

ледве переступивши поріг класу. Урок стає цікавим, з'являється інтерес

до предмету. Виникненню інтересу до предмету сприяє не тільки сам процес

виконання вправ, але й результат цієї роботи. "Звикання" до мови створює

в учня переконання, що він володіє одним з найтяжчих для нього аспектів

навчання - усною мовою. Це дуже важливо при роботі з слабкими чи

середніми учнями. Оскільки вони погано справляються з завданнями, їх

рідко викликають, звідси відчуженість від того, що відбувається у класі,

втрачається інтерес до своєї роботи і до роботи групи в цілому [7,1].

Вважаю, що залучення всіх учнів до активної роботи на уроці шляхом

створення групових мультимедійних презентацій – це найважливіший резерв

підвищення його результативності. Такий вид діяльності застосовую в

старших класах, оскільки учні вже розмовляють англійською та мають певні

навики у володінні комп’ютером. Умовою ефективного протікання такого

процесу є формування груп з сильних та слабших учнів, це допомагає мені

підвищити рівень компетентності слабших учнів. У роботі з проектом кожен

учень робить свій внесок, до того ж дітям дуже подобається презентувати

свої проекти, розмовляючи при цьому англійською і вони із задоволенням

працюють в групах допомагаючи один одному.

Використання апаратури статичної проекції (проектор, ноутбук) дає

можливість реалізувати принцип наочності. Спеціально створені слайди,

публікації, кінофільми дозволяють не лише проілюструвати в зорово

сприятливій формі будь-яку тему або розгорнути сюжет, але і залучити

учнів до активної мовленнєвої діяльності. Особливо ефективними засоби

наочності виявляються у роботі по закріпленню і повторенню вивченого

лексичного матеріалу, і на етапі розвитку мовних навичок. У навчальних

умовах відсутність мовного оточення можна також поповнити тільки за

допомогою ІКТ . Перегляд документального або літературно-драматичного,

науково-популярною або художнього фільму в певних умовах може виявитися

для розвитку мовних навичок значно кориснішим, ніж вивчення будь-якого

правила або виконання протягом того ж часу письмового перекладу [1,192].

Застосування будь-яких інформаційно-комунікативних технологій навчання

виправдане тоді і лише тоді, коди воно дозволяє реалізувати таку форму

навчання, яку без цього технічного засобу реалізувати не можливо. Так

наприклад під час вивчення теми «the USA» чи «Britaіn» в старших класах

я показую фрагмент фільму (”Over America” або “London”), крім того,

перед переглядом будь-якого фрагменту представляю учням слова та фрази,

які будуть використані у фільмі. Власний досвід доводить, що цей прийом

прийом

дає змогу засвоїти велику кількість лексичних одиниць, збагатити

словниковий запас учнів а отже розширити комунікативний словник,

поглибити лінгвокраїнознавчі та соціокультурні знання; створити

мотивацію для подальшого вдосконалення мови, що вивчається.

Таким чином підготовка уроку, активізація пізнавальної діяльності і

застосування ТЗН на сучасному уроці взаємопов'язані та необхідні для

підвищення ефективності навчального процесу.

Основними результативними моментами, які підтверджують ефективність

використання ІКТ на уроках іноземної мові можуть виступити:

активне використання засвоєних знань та вмінь в практиці усного

спілкування іноземною мовою; вміння використовувати мовний матеріал не

тільки у власній мові, але й при розумінні мови співрозмовника;

створення негайної мотивації навчання;

подолання психологічних бар'єрів, зокрема бар'єру страху перед

спілкуванням іноземною мовою та бар'єру страху можливістю зробити

помилку;

5) висока та негайна результативність навчання, вже на другий день

занять учні спілкуються на мові, що вивчається;

6) засвоєння великої кількості мовних, лексичних та граматичних одиниць;

7) діяльність учнів протікає в атмосфері піднесеності, легкості та

співробітництва, у результаті чого найбільш успішно реалізується

використання ІКТ при вивченні іноземної мови [2,24].

Я навела лише деякі методи які я застосовую у своїй роботі

використовуючи ІКТ, адже кожен урок – це творчий пошук вчителя і учнів,

співробітництво, радість спілкування англійською мовою.

Список використаних джерел

Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспетательного процеса. – М.:

Просвешение, 1993. – 192с.

Баханов К. Що таке технологія навчання? // Шлях освіти. – 1999. – №3. –

С. 24.

Корсунська Н.О. Оптимізація комп’ютерних технологій навчання. –

Професійно-технічна освіта. – 1998. -№1. – С. 33-38.

Нові технології навчання. / За редакцією В.Д. Шарко – Херсон:

«Олді-Плюс». - 2001. – 206с.

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у

підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук.

праць. У 2-х част. / Ред. кол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. –

Київ-Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2000. – Ч. І – 486 с., Ч. ІІ – 531 с. –

2002.

HYPERLINK "http://www.confcontact.com/" http://www.confcontact.com/

HYPERLINK "http://osvita.ua" http://osvita.ua

Голоднюк Наталія Юріївна, вчитель іноземних мов Смілянської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

13.11.2012, 16:19

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ

НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Інформатизація освіти - це процес утілення у традиційну практику роботи структур і установ нових інформаційних технологій із метою підвищення ефективності їх функціонування.

Модель сучасної школи передбачає створення єдиного освітнього простору, що формує умови для вільного руху інформації, швидкого доступу до неї всіх учасників навчального процесу. Цього можна досягти шляхом використання інформаційно-комунікативних технологій під час навчально-виховного процесу. Використання комп'ютера та цифрових ресурсів у процесі вивчення іноземної мови є одним із найголовніших напрямів роботи методичного об'єднання вчителів іноземної мови.

Метою діяльності є створення умов для переходу школи на новий якісний рівень освіти, який дозволяє створити комфортні та гармонійні умови для педагогічного колективу школи під час підготовки і проведення занять, виходячи із сучасних вимог до уроку (використання ІКТ).

Задачі діяльності:

1.Підвищення ефективності управління за рахунок упровадження нових інформаційно-комунікативних технологій.

2.Забезпечення підготовки і перепідготовки педагогічних працівників із використання нових інформаційний технологій у професійній діяльності.

3.Створення матеріально-технічних умов для здійснення процесів інформатизації освіти.

4.Адаптація та впровадження комп’ютерних розвивальних, навчальних та інформаційних технологій.

5.Підвищення ефективності навчального процесу за рахунок упровадження комп’ютерних навчальних технологій.

6.Формування інформаційного мислення у випускників школи.

Очікувані результати:

1.Підвищення якості викладання іноземної мовиш ляхом ефективного використання сучасних педагогічних та інформаційно-комунікативних технологій.

2.Розширення можливості індивідуалізації і диференціації навчання учнів.

3.Прищеплення учням навичок роботи із сучасними технологіями, що сприяє їх адаптації до соціальних умов.

4.Постійне динамічне оновлення змісту, форм,процесів навчання та виховання.

5.Створення засобів наочності, розробка матеріалів для комп'ютеризованих уроків.

Реалізація впровадження ІКТ в навчально-виховний процес здійснюють у декількох напрямках. Рівень професійної грамотності педагогів значно зріс за останні роки завдяки активній участі вчителів іноземної мови нашої школи в теоретичних та практичних семінарах районного, міського та обласного рівнів із впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес.

Неможливо недооцінювати можливості самоосвіти. Створення методичного кабінету вчителів іноземної мови з доступом до мережі Інтернет надало можливості педагогам підвищити як свій інтелектуальний рівень, так і рівень мовленнєвої компетенції шляхом спілкування з носіями мови. Кожен учитель іноземної мови користується медіатекою, методичними матеріалами, комп'ютерними програмами та інтернет-ресурсами для проведення уроків, позакласних заходів, для створення навчальних матеріалів та програм. Зараз вчитель має досить велику кількість навчальних комп'ютерних програм, як вітчизняних, так і аутентичних.

Протягом 10 років методичне об'єднання вчителів іноземної мови співпрацює з представництвом

Pearson Education. Новітні методичні комплекси спрямовані на використання ІКТ як на уроці, так і для роботи вдома. Ці програми повністю відповідають авторській концепції підручника, збережена сюжетна лінія і персонажі, подання і закріплення матеріалу відповідає тематичному та поурочному плануванню, завдяки чому максимально полегшується задача впровадження мультимедійного компонента у кожний урок. Усі ці матеріали є зручним та ефективним засобом самостійної роботи учнів удома. Комп'ютерні програми мають велику кількість мовленнєвих вправ та ігор, спрямованих на вдосконалення навичок аудіювання, читання та письма. Учителі іноземної мови використовують ці програми для роботи у комп'ютерному класі та з інтерактивною дошкою, плануючи домашні завдання (кожен учень школи має відповідне комп'ютерне забезпечення). Семінари, які проводять досвідчені методисти, розкривають питання забезпечення високої якості подання матеріалу шляхом використання нових технологій для індивідуалізації процесу навчання, створення умов для успішної діяльності кожного учня.

Для початкової школи вчителі іноземної мови використовують диски з казками для вдосконалення навичок аудіювання. Також на уроках ефективно використовують лексико-граматичні тести в режимі онлайн.Перед учителями іноземної мови стоїть головна задача - надати учням можливість комунікації.

Завершуючи навчання у спеціалізованій школі учні повинні вміти здійснювати комунікацію як рідною, так і іноземною мовою. Тому вчителі іноземної мови багато уваги приділяють формуванню інформаційної компетенції. Учні нашої школи вчаться знаходити необхідну інформацію, аналізувати її, вибирати головне і використовувати це для розв'язання особистих проблем та створення нового продукту. Невід'ємною складовою роботи вчителя є розвиток навичок самоосвіти у наших учнів, тому що сьогодні як ніколи людина повинна вміти розвивати свою функціональну компетентність, вміти орієнтуватися в інформаційних потоках. Інтернет — це величезний простір для розвитку творчих здібностей учнів. Його використання дає можливість спілкування учнів нашої школи з безпосередніми носіями мови. Це здійснюється шляхом листування електронною поштою з ровесниками з інших країн; інтернет-конференцій з іншими школами. Це величезний крок уперед у навчанні англійської мови та чудова нагода заявити про себе на весь світ, бути здатним до спілкування, розвиваючи комунікабельні навички.

Досвід роботи в мережі Інтернет показав, що завдання на основі ресурсів Всесвітньої павутини є одним з найефективніших засобів досягнення вищезазначених цілей. Вони сприяють розвитку самоосвітньої активності, яка спрямована на засвоєння нового досвіду. Учні вчаться проводити дослідження, систематично і чітко висловлювати свої думки у письмовому вигляді, надсилати й отримувати велику кількість текстової, цифрової і графічної інформації, аналізувати інформацію, яка надходить, і представляти нові ідеї. Завдання на основі інтернет-ресурсів та проектна діяльність сприяють навчанню в співпраці, формуванню навичок взаємодопомоги, умінню здійснювати спільну діяльність. Учні спілкуються з носіями мови за допомогою чатів, відеоконференцій, форумів та електронної пошти. Вони дізнаються більше про життя, цінності та культуру людей, мову яких вивчають.

Учителі школи використовують готові інтернет-ресурси, а також учаться створювати їх самостійно. Інформаційні ресурси мережі Інтернет містять текстовий, аудіо- і візуальний матеріал з різних тем. Вони створені виключно для навчання. Є досвід використання п'яти видів інтернет-ресурсів. Кожен із цих видів випливає із попереднього, і стає поступово складнішим, що дозволяє вирішити складніші питання. Перші два спрямовані на пошук, відбір та класифікацію інформації. Інші охоплюють елементи проблемного навчання і спрямовані на активізацію пошуково-пізнавальної діяльності учнів.

Освіта в Україні набуває нових рис: комп'ютеризація навчального процесу спонукає до перегляду традиційних форм і методів викладання іноземної мови, виникнення таких нових форм проведення уроків, як «метод проектів». По-перше, ця інтегрована форма навчання ефективна для розвитку навичок дослідницької діяльності, адже методом проектів учні розв'язують проблеми, що ґрунтуються на міжпредметних зв'язках. Це заохочує учнів працювати в колективі, оскільки зазвичай обсяг роботи, який необхідно виконати, дуже великий, що й потребує кооперації.

На своїх заняттях учителі іноземної мови активно використовують створення та захист проектів учнями за різними напрямками із застосуванням презентацій та мультимедійного проектору. Для виконання проектних робіт учні використовують програму MS Office Power Point. Дуже цікаво спостерігати за розвитком учнів, переглядаючи їхні презентації. Для кожної дитини це можливість висловитися й показати себе, свої інтереси та навички.

Презентації використовують і вчителі, і учні. Учителі створюють оригінальні навчальні матеріали, які захоплюють, мотивують та націлюють учнів на успішні результати. Освітній потенціал мультимедійної презентації ефективно використовують на уроках іноземної мови для здійснення наглядної підтримки процесу навчання.

Досвід використання мультимедійної презентації свідчить про те, що її використання сприяє поєднанню різноманітної текстової аудіо- та відеонаочності. Можливе використання для презентацій як інтерактивної, так і мультимедійної дошки, що дозволяє краще систематизувати новий лексичний, граматичний і навіть фонетичний матеріал та створити підтримку під час навчання всіх видів мовленнєвої діяльності. Також можна використовувати окремі слайди як роздавальний матеріал.

Використання мультимедійної презентації сприяє активізації уваги всього класу; співвідношенню класної та позакласної самостійної роботи учнів; економії навчального часу; формуванню комп'ютерної мультимедійної компетентності як учителя, так і учня; розвитку креативних здібностей учнів.

У результаті ми досягаємо головної мети навчання — виховання особистості, яка здатна розвиватися в умовах сучасного суспільства

Використання перспективного досвіду Зінченко Оксани Олександрівни,

вчителя іноземної мови Смільченецького НВК

«Використання ІКТ на уроках іноземної мови»

Реформування освіти в Україні зумовлює інтенсивні пошуки шляхів трансформування освітнього процесу на гуманістичних засадах, які знаходять своє відображення в освітніх інноваціях, що поширюються внаслідок інноваційної освітньої діяльності. Творче зростання, формування педагогічної майстерності кожного учасника педагогічного процесу, надання вчителеві свободи творчого вибору форм, методів, засобів навчання передбачає нові підходи до організації підвищення його кваліфікації – системи методичної роботи. Окремий напрям в інноваційній освітній діяльності займають сьогодні кращі зразки педагогічної праці, що традиційно визначаються як перспективний педагогічний досвід.

Розкриття сутності педагогічного досвіду. Модель сучасної школи передбачає створення єдиного освітнього простору, що формує умови для вільного руху інформації, швидкого доступу до неї всіх учасників навчального процесу. Цього можна досягти шляхом використання інформаційно­комунікативних технологій під час навчально­виховного процесу. Використання комп’ютера та цифрових ресурсів у процесі вивчення іноземної мови є одним із найголовніших напрямів роботи вчителя іноземної мови Зінченко Оксани Олександрівни, досвід якої я вивчаю.

Метою діяльності є створення умов для переходу школи на новий якісний рівень освіти, який дозволяє створити комфортні та гармонійні умови для педагогічного колективу школи під час підготовки і проведення занять, виходячи із сучасних вимог до уроку (використання ІКТ).

Задачі діяльності:

1. Підвищення ефективності управління за рахунок упровадження нових інформаційно­комунікативних технологій.

2. Забезпечення підготовки і перепідготовки педагогічних працівників із використання нових інформаційний технологій у професійній діяльності.

3. Створення матеріально­технічних умов для здійснення процесів інформатизації освіти.

4. Адаптація та впровадження комп’ютерних розвивальних, навчальних та інформаційних технологій.

5. Підвищення ефективності навчального процесу за рахунок упровадження комп’ютерних навчальних технологій.

6. Формування інформаційного мислення у випускників школи.

Очікувані результати:

1. Підвищення якості викладання іноземної мови шляхом ефективного використання сучасних педагогічних та інформаційно­комунікативних технологій.

2. Розширення можливості індивідуалізації і диференціації навчання учнів.

3. Прищеплення учням навичок роботи із сучасними технологіями, що сприяє їх адаптації до соціальних умов.

4. Постійне динамічне оновлення змісту, форм, процесів навчання та виховання.

5. Створення засобів наочності, розробка матеріалів для комп’ютеризованих уроків.

Реалізація впровадження ІКТ в навчально­виховний процес здійснюється у декількох напрямках: участь учителів іноземної мови у теоретичних та практичних семінарах районного та обласного рівнів із впровадження ІКТ у навчально-виховний процес; участь у інтернет-конференціях; самоосвіта та ін.

Рівень професійної грамотності педагогів значно зріс за останні роки. Доступне підключення до мережі Інтернет надало можливості педагогам підвищити як свій інтелектуальний рівень, так і рівень мовленнєвої компетенції шляхом спілкування з носіями мови. Кожен учитель іноземної мови користується медіа текою, методичними матеріалами, комп’ютерними програмами та інтернет­ресурсами для проведення уроків, позакласних заходів, для створення навчальних матеріалів та програм. Зараз вчитель має досить велику кількість навчальних комп’ютерних програм, як вітчизняних, так і аутентичних.

Передові методи та прийоми досвіду, які я використовую на уроці. Працюючи над темою «Використання ІКТ при введенні та автоматизації лексичних одиниць та мовленнєвих зразків», я використовую у своїй роботі новітні методичні комплекси, спрямовані на використання ІКТ на уроці, так і для роботи вдома (Round Up, Pearson Education). Ці програми повністю відповідають авторській концепції підручника, а подання і закріплення матеріалу відповідає тематичному та поурочному плануванню. Усі ці матеріали є зручним та ефективним засобом самостійної роботи учнів удома. Комп’ютерні програми мають велику кількість мовленнєвих вправ та ігор, спрямованих на вдосконалення навичок аудіювання, читання та письма.

Для початкової школи я використовую диски з казками для вдосконалення навичок аудіювання, а також лексико-граматичні тести, які учні виконують в режимі online.

Переді мною, як учителем іноземної мови, стоїть головне завдання – надати учням можливість комунікації, а Інтернет - це величезний простір для розвитку творчих здібностей учнів. Його використання дає можливість спілкування учнів

нашої школи з безпосередніми носіями мови (листування електронною поштою з ровесниками з інших країн; переписка в соціальних мережах).

Досвід роботи в мережі Інтернет показав, що завдання на основі ресурсів Всесвітньої павутини є одним з найефективніших засобів досягнення вищезазначених цілей. Вони сприяють розвитку самоосвітньої активності, яка спрямована на засвоєння нового досвіду. Учні вчаться проводити дослідження, систематично і чітко висловлювати свої думки у письмовому вигляді, надсилати й отримувати велику кількість текстової, цифрової і графічної інформації, аналізувати інформацію, яка надходить, і представляти нові ідеї. Завдання на основі інтернет­ресурсів та проектна діяльність сприяють навчанню в співпраці, формуванню навичок взаємодопомоги, умінню здійснювати спільну діяльність.

На своїх заняттях я спонукаю учнів до створення та захисту проектів за різними напрямками із застосуванням презентацій та мультимедійного проектору. Для виконання проектних робіт учні використовують програму MS Office Power Point.

У результаті ми досягаємо головної мети навчання — виховання особистості, яка здатна розвиватися в умовах сучасного суспільства.

ІКТ на уроках іноземної мови: досвід використанняВизначення сучасного етапу розвитку суспільства як постіндустріального; інтенсивний розвиток сучасних інформаційно-комунікативних технологій; перехід від знаннєвої парадигми освіти до компетентнісної, визнання необхідності освіти протягом всього життя людини - все це визначає необхідність широкого використання інформаційних технологій в системі освіти в цілому та при викладанні окремих навчальних предметів зокрема.

Ряд сучасних вітчизняних наукових досліджень присвячено вивченню особливостей використання інформаційно-комунікативних технологій в освіті. Наукові праці Олійника В.В. присвячені теоретико-методологічним основам дистанційної освіти дорослих, Кухаренка В.М. – теоретичним та методичним засадам дистанційного навчання у ВНЗ та ЗНЗ. Розробці, впровадженню та аналізу ефективності сучасних програмних педагогічних засобів присвячено праці Редько В. Активно досліджуються можливості використання мережі Інтернет при підготовці та проведенні уроків Вовковінська Н., Калиндрузь Л. (спілкування в мережі Інтернет), Анака В. (електронна пошта), Войченко О., Солопов А. (пошук у мережі Інтернет), Базурін В., Закомірний І. (створення веб-сайтів), Іштуків В.В. (ефективне використання локальної мережі в навчальному процесі), Данилова О., Манако В., Манако Д. (створення та використання мультимедіа).

Разом з тим в науково-методичній літературі недостатньо уваги приділяється питанням, що стосуються критеріїв визначення доцільності використання інформаційно-комунікативних технологій для вирішення дидактичних завдань уроку іноземної мови в цілому, окремих його етапів, впливу використання ІКТ на підвищення інтересу до вивчення німецької мови як другої іноземної, мотивації навчальної діяльності.

В практичній діяльності безпосередньо використовуються інформаційно-комунікативні технології на різних етапах підготовки та проведення уроку німецької мови. В узагальненому вигляді дані щодо використання ППЗ, надбудов для використання в Microsoft Word (макросів), тестових оболонок подано у таблиці 1.

Таблиця 1. Використання програм, надбудов (макросів) та ППЗ при підготовці та проведенні уроків німецької мови.

№ з/п

Засіб

Етап уроку, мета використання

1.

Презентація Power Point

Активізація ЛО по темі

Фонетична зарядка

Введення нових ЛО або граматичного матеріалу

2.

Відео та аудіофайл

Мотивація навчальної діяльності учнів;

Розвиток навичок аудіювання, усного мовлення, письма

3.

Документ Word:

- з використанням форм

- використання надбудов (макросів)

Тести для перевірки рівня засвоєння фактичних знань, рівня сформованості вмінь, засвоєння лексичного матеріалу тощо з подальшим друком на мережевому принтері

Створення роздаткових друкованих матеріалів (тексти з пропусками різних типів; кросворди, судоку, сканворди тощо)

4.Тестові оболонки (Test-W, Test-W2, Drugba)

Тренування та перевірка засвоєння лексичного, граматичного матеріалу з використанням тексту, зображень, відео- та аудіо файлів; створення бази тестових завдань

5.Hot Potatoes

тренування у використанні лексико-граматичного матеріалу, перевірка рівня засвоєння у різних формах (тесту з множинним вибором, співставлення, тексти з пропусками з можливістю вибору відповіді з запропонованих та визначення власної відповіді з встановленням обмеження у часі та без нього тощо)

ППЗСтворення цілісної структури уроку з запропонованих модулів

Як видно з представленої таблиці, використання інформаційно-комунікативних технологій можливе на будь-якому етапі уроку. Вибір конкретного засобу залежить щонайменше від таких факторів:

· технічне забезпечення навчально-виховного процесу в конкретному закладі освіти;

· рівень підготовки вчителя і учнів до використання ІКТ;

· стабільність роботи програми / ППЗ, надійність збереження результатів діяльності учнів та вчителя;

· забезпечення програмними засобами з дотриманням ліцензійних угод відповідно до чинного законодавства.

Аналіз особистого досвіду дозволив виявити такі утруднення:

· використання ІКТ у системі навчальної роботи на уроках німецької мови вимагає попередньої ґрунтовної підготовки від вчителя;

· підготовка уроку з використанням ІКТ потребує значних витрат часу в порівнянні зі звичайним уроком;

· вибір засобу ТЗН утруднюється відсутністю науково – обґрунтованого комплексного аналізу їх використання та методичних рекомендацій.

Основним шляхом подолання вказаних вище утруднень є самоосвіта, обмін досвідом та організація навчання педагогічних працівників у _іж курсовий період, в тому числі за спеціально розробленою авторською програмою «ІКТ на уроках іноземної мови».

Позитивний вплив використання ІКТ у навчальному процесі з німецької мови підтверджується результатами внутрішнього моніторингу успішності навчання в період з 2006 по 2010 роки, наведеними в таблиці 2.

Таблиця 2. Результативність навчання учнів Олександрійської гімназії-інтернату (німецька мова).

Навчальний рік

Рівень навчальних досягнень

Низькийсереднійдостатнійвисокий

2008-20091%57%30%12%

2009-2010-32%54%14%

2010-2011 (1сем)-7%75%18%

Наведені результати підтверджують позитивний вплив використання ІКТ на результативність вивчення німецької мови у вказаний період. Поступовість підвищення пояснюється тим, що введення ІКТ не було раптовим, а носило пролонгований характер. Так, на першому етапі використовувались інформаційні проекти, вчительські презентації. На другому було введено використання тестування за допомогою ПК, окремі дослідницькі проекти, на третьому – впроваджено використання учнівських відео та презентацій, дослідницьких проектів, публікацій, проведення уроків з використанням мережі Інтернету.

Результати навчання І семестрі 2010-2011 н.р проілюстровано наступною діаграмою:

Діаграма підтверджує загальну тенденцію щодо підвищення результативності, продемонстровану в таблиці 2. Найбільшим досягненням вважаємо відсутність учнів з низьким рівнем навчальних досягнень.

Дані, наведені Є.І.Пасовим, свідчать, що в учнів старших класів зберігається бажання спілкуватись іноземною мовою на фоні поступового зниження інтересу до процесу її вивчення. Опитування, проведені серед учнів Олександрійської гімназії-інтернату, підтверджують припущення щодо підвищення інтересу до уроків іноземної мови з використанням ІКТ. Крім того, учні більш сумлінно ставляться до виконання домашніх завдань, пов’язаних з використанням інформаційно-комунікативних технологій. При цьому значною мірою підвищується ефективність засвоєння матеріалу.

Про це свідчить результативність вивчення таблиці сильних і неправильних дієслів в двох підгрупах 8 класу. Учні першої підгрупи вивчали матеріал традиційним способом, шляхом виконання системи вправ (підготовчих, тренувальних, контрольних). Учні другої групи при вивченні того ж матеріалу користувались тестовими завданнями, підготовленими з використанням тестової оболонки «Test-W» у тренувальному режимі. Обидві групи мають навички роботи з даною програмою, тому контрольна перевірка за допомогою тієї ж програми та у письмовому вигляді, для порівняння використовувався середній бал. При цьому частка учнів, що продемонструвала високий рівень засвоєння матеріалу, у другій групі була більшою на 12%. Крім того, в другій групі не було учнів з низьким рівнем знань з даної теми, в той час як у першій групі частка таких учнів склала 9%.

Аналіз вітчизняних НМК з предмету «Німецька мова» свідчить про недостатній рівень врахування можливостей ІКТ при їх розробці. ППЗ мають достатньо складний інтерфейс, можуть працювати нестабільно; матеріали, розміщені в них, не прив’язані до конкретного підручника. НМК виробництва ФРН, досконаліші в технічному сенсі, не враховують цілий ряд аспектів – зокрема, рідну мову учня, його досвід вивчення інших іноземних мов, вітчизняні реалії, особливості вітчизняної методики навчання іноземних мов тощо. Можливим шляхом вирішення даної проблеми могла б стати кооперація та створення спільних НМК з Гете-інститутом, видавництвами Klett, Langenscheidt тощо

ВИСНОВКИ

В сучасних умовах головною задачею освіти є не лише отримання учнями певної суми знань, але і формування в них вмінь та навичок самостійного набування знань. Справжнім творчим стимулом є створення уроків- презентацій, які є невід'ємною частиною освітньої діяльності. Презентації допомагають задовольнити творчі амбіції вчителів та поповнюють базу методичних розробок уроків.

Важливим є і те,що використання ІКТ допомагає підвищити мотивацію учнів до навчання, більш раціонально будувати процес навчання і, таким чином, досягати гарантованих результатів педагогічної діяльності. Суттєвим в технології критичного мислення та у використанні ІКТ є те що вона сама є інструментом пізнання, розвиває у дітей навички критичного мислення. Всі кроки цієї технології спрямовані на розвиток дитини, дають установку на успіх, вчать співпрацювати з іншими, тобто формують соціалізовану людину.

Я намагаюсь працювати творчо, розуміти проблеми своїх учнів, сприяти розвитку їх пізнавальних навичок, умінню орієнтуватися в інформаційному просторі, формувати незалежну точку зору та сприяти розвитку послідовного творчого мислення, комунікативних навичок, тобто формувати соціалізовану людину , яка не лише пристосована до сучасних умов життя, але здатна змінювати світ на краще.

Використання Ікт на уроках німецької мови ВСТУП

Одним із концептуальних напрямків розвитку сучасної освіти є інноваційні технології, до яких належать технологія критичного мислення та інформаційно- комунікаційні технології, впровадженням яких я займаюсь разом з методичним об’єднанням вчителів іноземних мов за розробленими комплексно- цільовою програмою Харківької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 та алгоритмом. Вплив технологій на результати навчально-виховного процесу – актуальна тема для науковців. З 2010 року триває перший етап реалізації ІКТ на уроках іноземної мови, перед цим МО вчителів іноземної мови нашої школи працювало протягом 5 років над впровадженням технології критичного мислення. На мою думку ці технології дуже тісно пов’язані одна з одною, тому що дозволяють навчити учнів здобувати знання, критично їх оцінювати, розвивати мислення учнів, вміння користуватися інформаційно- комунікаційними технологіями та вміння знаходити найнеобхідніше серед багатьох потоків інформацій. Новизна нашого досвіду полягає в соціалізації учнів за допомогою впровадження елементів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках іноземної мови, німецької мови зокрема та в його соціально – адаптованій спрямованості, що є вихідним із задачі школи, району, країни в цілому Реалізація мети дозволяє: - сформувати громадську активність в сучасному суспільстві; - навчити учнів ефективно користуватися іноземною мовою, як для спілкування в реальних життєвих ситуаціях, так і для здобуття і розвитку знань; - розв′язувати комунікативні завдання з урахуванням соціокультурних і соціолінгвістичних аспектів мови; - використовувати навчальний досвід, набутий у школі для майбутньої самоосвіти. В сучасних умовах головною задачею освіти є не лише отримання учнями певної суми знань, але і формування в них вмінь та навичок самостійного набування знань. Результати анкетування учнів в вересні 2009 та в вересні 2010 років свідчить, що в учнів, які активно працюють з комп̉’ютером , формується більш високий рівень самоосвітніх навичок. Інформаційне культурне середовище ставить більш високі вимоги і до вчителя. Справжнім творчим стимулом є створення уроків- презентацій, які є невід'ємною частиною освітньої діяльності. Є такі уроки, де необхідно на дошці креслити велику кількість схем і опорних сигналів, а для цього потрібно багато часу та місця. Така задача успішно вирішується за допомогою комп′ютера та екрана. Презентації допомагають задовольнити творчі амбіції вчителів та поповнюють базу методичних розробок уроків. Але є і особливі труднощі. До труднощів організаційного порядку відноситься проблема концентрації уваги учнів. Деякі діти(незалежно від віку) не можуть в силу свого темпераменту більш 10-15 хвилин сприймати інформацію з екрану комп′ютера. Один із засобів вирішення цієї проблеми – живе спілкування з учителем, що дає можливість поєднувати різні види діяльності на уроках. Жоден комп′ютер не замінить живого спілкування з учителем. Більш розумним є використання комп′ютера на занятті як фрагмента уроку. Сучасні ІКТ є основою процесу інформатизації освіти, реалізація якого дозволяє: -Підвищити рівень навчання за допомогою більш повного використання доступної інформації; Важливим є те,що використання ІКТ допомагає підвищити мотивацію учнів до навчання, більш раціонально будувати процес навчання і, таким чином, досягати гарантованих результатів педагогічної діяльності. Безпосередньо на уроках я використовую ІКТ при вивченні нового лексичного матеріалу( особливо в 5-6 класах), коли можна не тільки пояснити значення того чи іншого слова, а й проілюструвати його значення. Наприклад значення виразу «займатися спортом» -при створенні , наприклад, в старших класах проектів, коли учні ознайомлюються з великою кількістю інформації за заданою темою і повинні зробити доповідь. На мою думку, такі елементи проектної технології доцільно використовувати майже кожного уроку. Суттєвим в технології критичного мислення та у використанні ІКТ є те що вона сама є інструментом пізнання, розвиває у дітей навички критичного мислення. Всі кроки цієї технології спрямовані на розвиток дитини, дають установку на успіх, вчать співпрацювати з іншими, тобто формують соціалізовану людину. Я намагаюсь працювати творчо, розуміти проблеми своїх учнів, сприяти розвитку їх пізнавальних навичок, умінню орієнтуватися в інформаційному просторі, формувати незалежну точку зору та сприяти розвитку послідовного творчого мислення, комунікативних навичок, тобто формувати соціалізовану людину , яка не лише пристосована до сучасних умов життя, але здатна змінювати світ

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!