УРОКИ МАТЕМАТИКИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ГРИ

Опис документу:
Одним із шляхів активізації пізнавальної діяльності школярів є використання елементів гри у процесі навчання, зокрема, під час проведення нестандартних уроків: урок-казка, урок—аукціон знань, урок-КВК, урок-концерт та ін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОКИ МАТЕМАТИКИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ГРИ

Виступ на МО вчителів початкових класів

Одним із шляхів активізації пізнавальної діяльності школярів є використання елементів гри у процесі навчання, зокрема, під час проведення нестандартних уроків: урок-казка, урок—аукціон знань, урок-КВК, урок-концерт та ін.

Сучасна дидактика, звертаючись до ігрових форм навчання на уроках, справедливо вбачає в них можливості ефективної взаємодії педагога та учнів, продуктивної форми їх спілкування з наявними елементами змагання, безпосередності, природного інтересу. Визначальними при цьому є думки класиків педагогіки. А.Макаренко називав гру усвідомленою діяльністю, а радість гри — «радістю творчою», «радістю перемоги».

В.Сухомлинський писав: «... у грі розкривається перед дітьми світ, творчі можливості особистості. Без гри немає і не може бути повноцінного дитячого розвитку. Гра — це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, понять про навколишній світ».

Ігри можна поділити на предметні та сюжетні. Предметні призначені для пізнання певних явищ і закономірностей, крім тих, які містять зв'язки та стосунки між людьми. Сюжетні ігри характеризуються тим, що охоплюють закономірності людської діяльності й спілкування. Вони поділяються на виробничі й тренінгові.

Виробничі ігри, у свою чергу, поділяються на імітаційні, рольові, ділові. Останні є синтезом двох попередніх (імітаційних і рольових), вони найбільш ефективні в навчанні, однак і найбільш складні. Для проведення ділових ігор потрібний певний досвід, який можна набути у навчальних іграх інших видів.

Щодо рольових відношень у сюжетних іграх, то їх прийнято ділити на симетричні й асиметричні. При симетричних рольових відношеннях комуніканти (учасники гри) виступають носіями однієї соціальної ролі, наприклад: брат — сестра, учень — учень, вчителі — вчитель. Ситуації такого спілкування спрямовані на розвиток умінь будувати взаємовідносини з носієм ідентичної ролі, обговорювати і вирішувати проблеми в межах загального соціального контексту.

Асиметричні відношення спостерігаються тоді, коли учасники спілкування різняться мі: собою соціальними ознаками. Наприклад учень — учитель, учень — учень (якщо вони належать до різних вікових груп) та ін. Асиметричні відношення впливають і на мовну поведінку відносно до ролі та статусу партнера.

Рольові відношення між учасниками гри основними параметрами, що визначають характер емоцій. Залежно від конкретної дидактичної мети нестандартного уроку, його змісту, індивідуальних вікових і психологічних особливостей дітей, сюжетно-рольову гру можна проводити з одним учнем, групою або з цілим класом.

Для прикладу наведу моделі ігор, які вчитель може використати у своїй практичній роботі.

-

«Мовчанка»

Обладнання: набір карток з числами, геометричні фігури.

Зміст гри. Основне правило: учень повинен відповідати на запитання вчителя, не вимовляючи жодного слова.

Запитання: 1. Яке число стоїть перед 7 і після нього? (Учні мовчки показують картки з числами 6 і 8). 2. Яка геометрична фігура має три кути? (Школярі показують трикутник).

«Магічний квадрат»

Зміст гри. Заповнити магічний квадрат так, щоб суми чисел, які стоять у будь-якому горизонтальному або вертикальному ряду, а також на будь-якій діагоналі квадрата, дорівнювали одному й тому ж числу.

4

2

3

10

5

1

1

4

0

4

6

4

5

Сума 16 Сума 7 Сума 12 Сума 18

«Зірви огірок»

Обладнання: таблиця, на якій намальована грядка, де ростуть огірки. В прорізи вставлені огірки. На зворотній стороні кожного огірка записані вирази на додавання й віднімання. За правильно розв'язані приклади учні нагороджуються вимпелами з написами: «За старанність і добрі знання».

«Чисда-перебіжчики»

Хід гри. Учні поділені на три команди. З кожної виходить по 5 учнів. їм роздають картки з цифрами і знаками дій. За сигналом діти складають приклади на додавання (наприклад, 3+7=10, 6+2=8, 4+5=9). Потім вчитель пропонує з цими ж числами утворити інші приклади на додавання (7+3=10, 2+6=8, 5+4=9). У кожній команді один з її членів записує складені вирази на дошці. Порівнюючи пари виразів, діти повторюють переставний закон додавання. Виграє та команда, яка склала більше прикладів за відведений час і сформулювала переставний закон додавання.

«Засвітило сонечко — виглянь у віконечко»

Обладнання: картки із завданнями на додавання і віднімання. Після знака дорівнює замість результату намальоване віконце.

Приклади:

6 - 2= □, 7 - 3 = □, 1 + 5 = □.

Набори цифр для дітей; зображення сонця.

Хід гри. Картки із завданнями лежать перед гравцями записом вниз. Піднімаючи зображення сонця, ведучий каже: «Засвітило сонце!». Учні перевертають картки. «Виглянь у віконце!» — продовжує ведучий. Гравці розв'язують приклад і кладуть на віконце одержане число. Сигналом до закінчення обчислення є слова: «Сонечко заховалось за хмари». Учень, який розв'яже 3 — 5 прикладів, стає ведучим.

«Калькулятор»

Обладнання: зображення моделі мікрокалькулятора, в якому екран містить проріз для встановлення чисел, результату дії над числами, про які йдеться у математичній загадці. її загадує учень або вчитель. Набори цифр.

Загадки.

1. У клас зайшла Маринка, 2. Дорогою зайчик біг,

За нею — Яринка, Ніс п'ять яблук на пиріг.

Потім зайшов Гнат, Одне впало, покотилось.

Скільки всіх хлоп'ят? Скільки яблук залишилось?


3. Скільки пар лап у курки? У кішки? У гуски? У колобка? У павука?

Зазначу, що під час проведення уроків з елементами гри доцільно дотримуватися таких вимог:

 • адекватність форм проведення занять їх змісту (ігровою є тільки форма заняття);

 • математичний зміст має відповідати дидактичній меті уроку;

 • математичний зміст має бути посильним для кожної дитини (містити елементи диференціації навчання);

 • наявність аудіовізуальних засобів навчання;

 • правила гри — прості й чітко сформульовані;

 • підсумок уроку — чіткий і справедливий.
  Готуючись до проведення таких уроків, учитель має продумати:

 • який матеріал краще використати для уроку;

 • які математичні вміння і навички формувати в учнів;

 • які виховні завдання слід реалізувати і як;

 • як, за мінімально короткий час, підготувати школярів до уроку, ознайомити їх з правилами гри;

 • час проведення уроку;

 • організацію ігрової діяльності відповідно до дидактичної мети;

 • зміну правил гри і видів діяльності відповідно до ситуації;

 • дидактичний матеріал за способом виготовлення і використання;

 • підбиття підсумків.

Накінець зазначу, що в процесі проведення уроків математики з елементами гри реалізуються ідеї співдружності, змагання, самоуправління, виховання через колектив відповідальності кожного за результати своєї праці, а основне — формується мотивація навчальної діяльності й інтерес дітей до математики.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!