урок з фізики 7 клас

Опис документу:
Урок вивчення нового матеріалу,розроблено з метою засвоєння теми "Коливальний рух.Амплітуда коливань.Період і частота коливань.маятники."В уроці використані такі форми і методи роботи "Мозковий штурм",Інтерактивна вправа "Результат",індивідуальна робота з обдарованими дітьми,використання слайдів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок з фізики

7 клас

Тема уроку: Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період і частота коливань. Маятники.

Мета.

Навчальна. Ввести поняття коливального руху та з’ясувати його характеристики. Ознайомити з різновидами маятників: математичним та пружинним.

Розвиваюча. Сприяти розвитку матеріалістичного світогляду на прикладі коливальних процесів.

Виховна. Виховувати працелюбність.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

Прилади та матеріали для роботи з учнями:

- Notebook Коливальний рух

- Вільні коливання вантажу на нитці та на пружині

- Маятник Фуко

- Демонстрація. Механічні коливання (штатив, пружина, 100 г важок, нитка з кулькою на штативі, маятник Максвела)

- Демонстрація. Визначення амплітуди коливань нитяного маятника (штатив, нитка з кулькою на штативі, лінійка)

- Демонстрація. Визначення амплітуди коливань пружинного маятника (штатив, пружина, 3 важки по 100 г, лінійка)

Вважай нещасливим той день і ту годину,

коли ти не засвоїв нічого нового…

Давньокитайська мудрість

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Для того, щоб приступити до вивчення нової теми, перевіримо ваші

знання отримані на попередніх заняттях.

Проводиться фронтальне опитування.

За кожну правильну відповідь ви отримуєте «+». Чим більше «+» ви отримаєте за урок, тим вища оцінка.

Запитання:

 1. Що називається механічним рухом?

 2. Що називається матеріальною точкою?

 3. Які види механічного руху ви знаєте? Наведіть приклади.

За формою траєкторії – прямолінійний, криволінійний;

За характером руху тіла – рівномірний, нерівномірний.

 1. Що називається траєкторією руху?

Це уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається.

 1. Який рух називається нерівномірним?

Рух, під час якого тіло за рівні інтервали часу долає різний шлях.

 1. Який рух називають рівномірним рухом по колу?

Це такий криволінійний рух, у ході якого, точка, рухаючись коловою траєкторією, за будь-які рівні інтервали часу проходить однаковий шлях.

 1. Чому рівномірний рух по колу є періодичним?

Тому що він повторюється через певні однакові інтервали часу.

 1. Які є основні характеристики обертального руху?

Період обертання та обертова частота.

На екрані перед вами є завдання, в якому вам необхідно визначити правильну відповідь (слайд3,4)

Завдання на екрані:

1. Період обертання… - В

2. Період обертання хвилинної стрілки годинника дорівнює - Г

3. Формула періоду обертання - Б

4. Одиниця вимірювання частоти в системі СІ - А

5. Формула частоти обертання - Д

6. Чверть місяця – Ж

7. Чому дорівнює період обертання Землі навколо Сонця? - Б

8. Частота обертання… - А

9. Період обертання Землі навколо своєї осі - Г

10. Формула швидкості руху тіла по колу - В

11. Період обертання секундної стрілки годинника - Ж

12. Час, за який відбувається повна зміна фаз Місяця – Е

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Діти, видів нерівномірного руху є багато. Окрім обертального руху, який ми вивчили на попередніх уроках, сьогодні ми розглянемо ще один вид нерівномірного руху. Скажу вам тільки, що справжня революція здійснилась в конструкції годинників після вивчення властивостей цього руху.

Потім вчитель показує відеофрагмент «Коливальний рух в природі». Опісля показує приклади коливань різних маятників. (слайд 5,6,7)

Скажіть, будь-ласка, що є спільного у всіх цих рухах та що їх відрізняє від обертального руху?

Відповідь: вони періодично повторюються але мають різні траєкторії руху : на відміну від обертових рухів, які мають для кожної точки колові траєкторії, під час коливання тіло рухається в протилежних напрямах по одній і тій самій траєкторії.

Сформулюємо тему сьогоднішнього уроку.(написана на дошці)

Якої мети ми повинні досягнути

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Чи часто ми стикаємося з коливальними рухами?

Наведіть приклади коливань.

Коливаються

 • мости, коли по ним проходять потяги,

 • частини працюючих механізмів,

 • голосові зв’язки, коли ми розмовляємо,

 • високовольтні дроти під дією вітру,

 • струни на музикальних інструментах.

Іноді коливання корисні, і тоді їх використовують для практичних цілей, іноді – шкідливі, і тоді намагаються їх зменшити або усунути.

Декілька прикладів коливальних рухів нам проілюструє відео.

 1. Коливання — найпоширеніша форма руху в навколишньому світі та техніці.

Для спостереження коливань необхідно відхилити тіло від положення

рівноваги.

Положення рівноваги – це місце, в якому тіло зупиняється. (слайд 8)

Підвісимо тягарець на нитку, відхилимо його від положення рівноваги і відпустимо. Тягарець почне коливатися, тобто рухатися від одного крайнього положення до іншого, повторюючи свій рух через певний інтервал часу.

То що ж таке коливальний рух?

Коливальний рух - це рух, під час якого положення тіла повторюється через певні проміжки часу. (записати в зошит)

Тягарець, що коливається на нитці – це приклад найпростішого маятника. (слайд 9)

Маятник – це тверде тіло, яке здійснює коливання під впливом притягання до Землі або під впливом дії пружини. (записати в зошит)

Маятники, які коливаються завдяки притяганню до Землі, називають фізичними маятниками .

х коливання є доволі складними, адже залежать від маси, геометричних розмірів, форми маятника тощо. (слайд 10,11)

Маятники, в яких тіло коливається завдяки дії пружини, називають пружинними маятниками.

Коливання пружинного маятника залежать від властивостей пружини і маси тіла.

Щоб розміри і форма тіла не впливали на його коливання, слід узяти

нитку, довжина якої є досить великою порівняно з розмірами тіла, —

у такому випадку тіло можна вважати матеріальною точкою. При цьому

нитка має бути легкою і досить тонкою, а щоб під час коливань тіло було

на незмінній відстані від точки підвісу, — нерозтяжною.

Маятники використовують у багатьох фізичних приладах. Особливо важливим є використання маятників у годинниках, адже періодичність коливання надає можливість здійснювати відлік часу.

Яку ще інформацію ви можете додати про маятники?

Маятник винайдений Ібн Юнусом у 10 столітті. Вивченням маятника займався й Галілео Галілей. В 16—17 ст. маятники використовували в годинниках. Сьогодні маятники, крім годинників, широко використовуються в різних механізмах, зокрема в навігаційних приладах, сейсмографах, в будівництві.

Маятники мають дуже важливу властивість: якщо амплітуда коливань маятника набагато менша від його довжини, то частота і період коливань маятника не залежать від амплітуди. Цю властивість малих коливань відкрив Ґалілео Ґалілей*, і саме вона покладена в основу роботи механічних годинників. Відео маятники. (слайд 12)

Ма́ятник Фуко́ — маятник, який використовується для демонстрації обертання Землі навколо своєї осі. (слайд 13)

Винахідник пристрою — Леон Фуко.

Вперше демонстрація маятника Фуко відбулася в Парижі у 1851 році.

Маятник Фуко — це великий масивний маятник зі значним періодом коливання, підвішений до склепіння просторої високої зали. На підлозі під маятником зазвичай малюють коло з поділками, щоб відслідковувати зміну площини коливання відносно поверхні Землі.

Згідно із законом збереження моменту імпульсу коливання маятника відбуваються зі збереженням площини коливання. Водночас внаслідок обертання Землі, орієнтація цієї площини відносно приміщення змінюється, у чому можна переконатися, спостерігаючи за маятником протягом певного часу.

Період обертання площини коливань маятника Фуко залежить від широти.

Найближчий до Бучі маятник Фуко знаходиться в м.Києві в Політехнічному університеті.

Відео ( слайд 14).

 1. Коливальний рух є періодичним рухом, тому він характеризується такими фізичними величинами, як період коливань і частота коливань.

Період коливань — це фізична величина, що дорівнює часу, за який від-

бувається одне коливання. (записати в зошит)

Період коливань, як і період рівномірного руху по колу, позначають

символом T і обчислюють за формулою:

T=

де t — час спостереження; N — кількість коливань за цей час.

Одиниця періоду коливань в СІ секунда: [T ]= с.

Частота коливань це фізична величина, яка дорівнює кількості коливань за одиницю часу. (записати в зошит)

Частоту коливань позначають символом 𝜈 (ню) і обчислюють за

формулою:

𝜈 =

Одиниця частоти коливань в СІ герц (Гц)

Якщо тіло за одну секунду робить одне коливання, то частота його коливань дорівнює одному герцу: 1Гц=1/с.

Частота 𝜈 і період Т коливань є взаємно оберненими величинами:

𝜈 =

Спостерігаючи за коливаннями маятника, неважко побачити, що є певна максимальна відстань, на яку тіло, що коливається, віддаляється від положення рівноваги. Цю відстань називають амплітудою коливань.

Амплітуда коливань це фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань. (записати в зошит) ( слайд 18)

Амплітуду коливань позначають символом A

Одиниця амплітуди коливань в СІ метр: [A]= м.

За одне коливання тіло проходить шлях lo, який приблизно дорівнює чотирьом амплітудам: lo =4А.

Коливання, амплітуда яких з часом зменшується, називають затухаючими коливаннями. .( слайд 19)

Прикладами затухаючих коливань є:

 • Коливання автомобіля на ресорах під час руху;

 • Погойдування гілки дерева після того, як із неї злетів птах.

Коливання, амплітуда яких з часом не змінюється, називають незатухаючими коливаннями.

Прикладами незатухаючих коливань є:

 • Коливання маятника заведеного будильника;

 • Рух голки швацької машинки;

 • рух крил комах та птахів.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Розв’язування задач .( слайд 20)

 1. Голка швацької машини коливається з періодом 0.25 с. Якою є частота коливань голки?

 2. Ударний вузол перфоратора здійснює коливання з частотою 2.25 Гц. З яким періодом коливається ударний механізм?

 3. Серце одне з найбільш досконалих коливальних систем. У різних тварин воно скорочується з різною частотою. У кита – 7 скорочень за 1 хвилину, а у синички – 1200 скорочень за той же час. Порівняйте частоту пульсу кита та синички.

VI. Підбиття підсумків уроку. Оцінювання.

Інтерактивна вправа «Результат»

На столах учнів лежать конверти. Учні повинні продовжити речення.

Сьогодні на уроці я:

 • дізнався(дізналась)…

 • зрозумів (зрозуміла)…

 • навчився (навчилась)…

 • я не вмів (не вміла), а тепер умію…

 • надалі я хочу…

VII. Домашнє завдання. .( слайд 21)

Опрацювати матеріал підручника з теми:§13;

Розв’язати задачі 1-4 з вправи 13

6

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!