«Урок-це взаємодія вчителя і учня, де у вчителя провідна роль»

Опис документу:
При організації цілісного освітнього процесу в школі особливого значення набувають взаємодії вчителя і учня.Дві головні фігури в школі - вчитель і учень. Їх спілкування на уроці, в позакласній роботі, на дозвіллі стають важливою умовою ефективності навчально-виховного процесу, засобом формування особистості школяра.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

«Урок-це взаємодія вчителя і учня, де у вчителя провідна роль»

На сучасному етапі суспільного розвитку проблеми людського спілкування викликають великий інтерес різних фахівців: психологів, філософів, соціологів, фахівців з етики та інших. При цьому спілкування розглядається з різних сторін:

1) як реалізація комунікативної потреби людини;

2) як взаємодія людей на моральній основі;

3) як професійні відносини і контактування в процесі спільної діяльності.

Велику увагу приділяє спілкуванню і педагогічна наука: адже поза контактів зі своїми вихованцями педагоги не можуть вирішувати навчальні та виховні завдання.

Педагогічна психологія теж приділяє спілкуванню велику увагу. Для неї об'єктом дослідження стало професійно-педагогічне спілкування і пов'язані з ним питання; встановлення взаєморозуміння між учителем і учнями, а також між учнями; види, засоби, форми і стилі педагогічного спілкування та інші питання. Значне місце відводиться організації оптимального спілкування і навчання йому.

Вчені, що займаються розробкою проблеми спілкування відзначають, що саме в сфері педагогічного спілкування криються ще не розкриті резерви оптимізації навчально-виховного процесу. Шкільна практика показала, що основною причиною педагогічних невдач є невміння спілкуватися і встановлювати контакт. До сих пір в школі рідко зустрічається оптимальне педагогічне спілкування.

При організації цілісного освітнього процесу в школі особливого значення набувають взаємодії вчителя і учня.Дві головні фігури в школі - вчитель і учень. Їх спілкування на уроці, в позакласній роботі, на дозвіллі стають важливою умовою ефективності навчально-виховного процесу, засобом формування особистості школяра. Грунтуючись на аксіомі що відносини між учнем і вчителем - фундамент всіх суспільних формацій, створених людьми за довгі роки можна прийти до висновку, що учня і вчителя не пов'язують інші сторони життя, крім навчання, тому вони не дуже багато знають один про одного. Їх союз приносить тільки психологічне задоволення і виключає близький контакт. Зустрічі вчителя і учня зазвичай обмежені в часі і тривають протягом певного періоду.

Проте, відносини з учителем займають в житті дітей дуже важливе місце, і діти дуже переживають, якщо вони не складаються. У даній ситуації, на вчителя, як на більш досвідченому, лежить завдання створити і підтримувати доброзичливість і взаєморозуміння В основі відносин між учителем і учнем лежить їх спільна праця, а також успіхи в досягненні мети. Процес навчання залежить від того, які стосунки складаються між учнем і вчителем. У процесі реформування системи освіти на засадах демократизації школа покликана створити умови для виховання людини, що відчуває особисту відповідальність за долі оточуючих.

        Все починається з учителя, з його вміння організувати зі школярами педагогічно доцільні відносини як основу творчого спілкування. Учитель - це той, хто ділиться знаннями, мудрістю і досвідом, а учень їх переймає. Додаткова освіта базується на принципі свободи вибору, і якщо параметри взаємодії "учитель-учень" не адекватні потребам обох суб'єктів, то про якість навчання говорити не доводиться, тому що сам факт взаємодії буде не реальний. Існує і протилежна проблема: можна побудувати дуже комфортні відносини з учнем, але їх конструктивність з точки зору вирішення освітніх і розвиваючих завдань буде мінімальна. Таким чином, необхідно знайти відповідь на питання: як побудувати взаємини з учнем, щоб и взаємодія з ним дозволяло отримувати максимальний результат в сфері освіти і особистісного розвитку, і в той же час залишалося б перспективним для подальшого конструктивного спілкування. Відповіддю на це питання може стати модель взаємодії "учитель-учень", призначення якої - оптимізувати навчальний процес. Вчителі не завжди усвідомлюють свою провідну роль в організації контактів. Головним в спілкуванні вчителя і учнів повинні бути відносини, засновані на повазі та вимогливості. Вчителю необхідно звертати увагу на оперативність початку контакту, формування основи демократизації - почуття "МИ", введення особистісних аспектів у взаємодії з дітьми, демонстрацію власної прихильності до класу, показ цілей діяльності, передачу учням розуміння педагогом їх внутрішнього стану, організувати цілісний контакт з класом, зміна стереотипних негативних установок до окремим учням.

     У педагога зі стабільним емоційно-позитивним ставленням до дітей, ділової реакцією на недоліки в навчальній роботі і поведінці, спокійним і рівним тоном в зверненні школярі розкуті, товариські, довірливі. Правильний стиль спілкування створює атмосферу емоційного благополуччя, яка багато в чому визначає результативність навчально-виховної роботи. Вірно знайдений стиль педагогічного спілкування, відповідний неповторної індивідуальності педагога, сприяє вирішенню багатьох завдань.

      Не підлягає сумніву, що найбільш бажаний і сприятливий демократичний стиль взаємодії педагога з учнями. Демократичний стиль - це основа і умова ефективності взаємодії з колективом в цілому і з кожним його членом окремо. Проблемі демократизації взаємин у структурах освіти надається особливе значення як зараз, так і в доступному для огляду майбутньому.

Важливим моментом в навчанні взагалі є те, щоб кожен учень міг переконатися в важливості не тільки засвоєння міцних знань, а й розвитку розумових здібностей. Учень не один в школі. Він працює разом з іншими: учнями та вчителями. Звертаються один до одного за допомогою, не боячись визнати, що вони чогось не розуміють Найважливіші аспекти співпраці:

1) вміння прислухатися один до одного;

2) приймати спільні рішення;

3) довіряти один одному;

4) відчувати свою відповідальність за роботу групи.

 Учні і вчитель можуть багато співпрацювати при підготовці уроків і позакласних заходів. Переходячи до конкретних випадків слід зазначити, що для уроків з літератури хлопці можуть самі писати сценарії із зазначенням ролей учасників, реквізиту. Учні старших класів працюють над комп'ютерними презентаціями. Так презентацію виконану одинадцятикласниками, можна використовувати і на уроках, і під час проведення шкільних предметних тижнів. Добре працюють і опорні схеми, які готують учні на уроки, кросворди, питання для вікторин з предметів, підібрані хлопцями, доповіді та повідомлення, матеріал, який знаходять для проведення уроків відкритого листа, уроків - усних журналів, уроків - «редакцій», уроків - дискусій. Звичайно ж участь в різних конкурсах, робота над творчими завданнями у хлопців вийде тільки тоді, коли поруч буде хороший наставник-учитель. Педагогічний такт, чуйне ставлення до учнів, безумовно відіграють вирішальну роль в успішності праці вчителя. Це дуже важлива сторона майстерності педагога. І від неї багато в чому залежать взаємини між учителем і учнем. Але педагогічний такт повністю не вирішує проблему взаємин. Нездатність педагога задовольнити очікування учня і неувага до цих очікувань можуть породжувати негативне ставлення до самого вчителя, до його предмету, приводити до гострих конфліктів. Конфлікти - явища надзвичайно різноманітні за своїм характером.

Вони можуть бути внутрілічностнимі, зіткнення двох несумісних бажань, протилежних тенденцій, коли не задовольняються основні потреби особистості, завдається шкода цінностям "я". Зазвичай в школах конфлікти бувають між учителем і учнем в підлітковому віці. Тут важливо, що вчитель чітко повинен уявляти собі основні причини виникнення конфліктних взаємовідносин і знати реальні способи їх попередження.

Профіль спілкування вчителів багато в чому залежить від того, в якому класі він проводять уроки. У старших класах інтенсивність звернень вчителів до учнів зменшується. Це можна пояснити тим, що, по-перше, старші школярі більш тямущі, а, по-друге, що вони виконують в основному вже знайомі вправи. У середніх класах збільшується інтенсивність виховних звернень, що потрібно зв'язати з особливостями віку. Інтенсивність дидактичних звернень вчителів від молодших класів до старших знижується, а ефективність їх використання збільшується. Від молодших класів до старших знижується частка немовних засобів спілкування, використовуваних учителем, все частіше використовується діалогічна мова.

Вчителі-чоловіки частіше, ніж вчителі-жінки використовують особистісно - групове спілкування в 66, З% випадків проти 62,0%, а вчителі-жінки частіше, ніж чоловіки використовують міжособистісне спілкування / відповідно 38,0% і 33,7% /. Чоловіки частіше, ніж жінки використовують немовні засоби спілкування, а жінки частіше, ніж чоловіки - мовні засоби. Діалоги і монологи використовуються тими і іншими майже однаково часто, а виховні звернення - частіше вчителями-жінками, ніж вчителями-чоловіками.

Отже, урок надає різнобічну вплив на організм і особистість учнів, формує у них різні мотиви до занять фізичними вправами, які в деякій мірі впливають на проведення уроку в целом.Также на якість проведення уроку безпосередньо впливає і сама підготовка вчителя до нього, його здатності організувати дітей і уроку в цілому, викликати у них інтерес до занять.

Добре підготовлений, організований і проведений урок є надбанням витрачених сил і старань вчителя, запорукою гармонійного розвитку школьніков.К уроків необхідно ретельно і сумлінно готуватися, особливо початківцям вчителям. Без підготовки до уроку не можна провести його досить плідно і успішно.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
3
міс.
0
7
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!