Урок 8 З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ» . Тема : Творчі здібності. Креативність. Обдарованість.

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Мета : оволодіти понятійним апаратом: «обдарованість», «креативність», «творчі здібності», «система»; визначення творчого потенціалу учнів. Поняття для засвоєння: обдарованість, креативність, творчі здібності. Обладнання: зошити, папір, маркери, крейда, дошка, мультимедійна презентація

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок 8

З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»

11 КЛАС

Тема : Творчі здібності. Креативність. Обдарованість.

Мета : оволодіти понятійним апаратом: «обдарованість», «креативність», «творчі здібності», «система»; визначення творчого потенціалу учнів.

Поняття для засвоєння: обдарованість, креативність, творчі здібності.

Обладнання: зошити, папір, маркери, крейда, дошка, мультимедійна презентація

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

- Дайте визначення поняття «здібності», «задатки».

- З якими видами здібностей ви познайомилися на уроці? Дайте їм визначення.

-Як ви розумієте поняття «творчість»?

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Епіграф до уроку:

« Творчість - це  не розкіш для обраних,

а загальна біологічна потреба,

інколи не усвідомлена нами».
Г. Іванов

Інформаційне повідомлення.

Обдарованість - це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і спеціальну обдарованість. Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості. Спеціальна обдарованість пов'язана з певними видами діяльності, в яких вона найбільше розвивається.

Розрізняють обдарованість:

 • соціальну - лідерську;

 • художню - музичну, образотворчу, сценічну;

 • психомоторну - спортивні здібності;

 • інтелектуальну - здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти (серед інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з 1-2 предметів і не встигають з інших);

 • академічну - надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають відмінними спеціалістами;

 • творчу - нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення (але такі діти часто не досягають поставленої мети і є невдахами. З дитинства вони всіх дратують. Важливо таку дитину побачити і допомогти їй).

Обдарована дитина — дитина, яка вирізняється яскравими, очевидними, інколи визначними досягненнями або має внутрішні задатки для таких досягнень у певному виді діяльності. Обдарованість дитини іноді важко відрізнити від навченості, яка є результатом підвищеної уваги батьків і педагогів до розвитку дитини. До ранніх виявів обдарованості дитини належать: потужна енергійність, значна фізична, розумова і пізнавальна активність, порівняно низькі втомлюваність і потреба у відпочинку; раннє навчання ходьби та інших рухів; інтенсивний розвиток мовлення; допитливість, прагнення до експериментування; легке і швидке засвоювання та використання нової інформації; ранній інтерес до читання, часто — самостійне опанування його тощо.

Але проблема в тому, що є різні види обдарованості: «здібності», «обдарованість», «талант», «геніальність».

 • здібності (індивідуальні риси особистості, які дають змогу за рівних умов успішніше опановувати певну діяльність, розв’язувати завдання, проблеми) – характерні практично для кожної людини;

 • обдарованість (специфічне поєднання здібностей, інтересів, потреб, яке дає змогу виконувати певну діяльність на якісно високому рівні) – характерна для невеликого кола людей;

 • творча обдарованість (дає змогу успішно розв’язувати завдання, виконувати діяльність творчим, оригінальним шляхом) – таких людей ще менше;

 • талант (система рис, які дають змогу особистості досягати значного успіху в оригінальному виконанні творчої діяльності) – таких людей дуже і дуже небагато, декілька тисяч на одне покоління;

 • геніальність (найвища форма таланту, системна характеристика особистості, яка свідчить про її над оригінальні досягнення, що суттєво переважають «звичайну» і навіть творчу діяльність) – винятковий випадок, таких людей народжується не більше 30 на рік.

Креат́ивність — (лат. creatio — створення) — новітній термін, яким окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості в якості незалежного фактора». Раніше у літературі використовувався термін «творчі здібності», однак пізніше почав витіснятися мовним запозиченням  з англійської мови (creativity, creative). В російській мові, на думку професора І.Мілославського, терміном «креативний» позначається творчість, що «не тільки висуває ідеї, але й доводить їх до конкретного практичного результату. А слово «творчий» (рос. творческий) залишається зі своїм вихідним значенням, що не розрізняє діяльність результативну й, навпаки, безрезультатну.

Творчі здібності. Американський психолог Фромм запропонував таке визначення цього поняття: «Це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях; це спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду».

Мультимедійна презентація « Основні показники творчих здібностей»  

Основними показниками творчих здібностей є швидкість і гнучкість думки, оригінальність, допитливість, точність і сміливість.
     Швидкість думки – кількість ідей, яка виникає за одиницю часу.
     Гнучкість думки – здатність швидко і без внутрішніх зусиль переключатися з однієї ідеї на іншу; бачити, що інформацію, отриману в одному контексті, можна використати в іншому. Гнучкість – це добре розвинутий навик переносу (транспозиції). Вона забезпечує вміння легко переходити від одного класу явищ, що вивчаються, до іншого, долати фіксованість методів вирішення, своєчасно відмовлятися від скомпрометованої гіпотези, бути готовим до інтелектуального ризику і до парадоксів.
     Оригінальність – здатність до генерації ідей, які відрізняються від загальноприйнятих, до парадоксальних, несподіваних рішень. Вона пов’язана з цілісним баченням усіх зв’язків і залежностей, непомітних під час послідовного логічного аналізу.
     Допитливість – здатність дивуватися; відкритість та інтерес до усього нового.
     Сміливість – здатність приймати рішенні в ситуаціях невизначеності, не лякатися власних висновків і доводити їх до кінця, ризикуючи особистим успіхом та репутацією.
     Ці показники є вродженими, чи залежать від впливу середовища? Один із творців системи вимірювання творчих здібностей Торренс відзначав з цього приводу, що успадкований потенціал не є найважливішим показником майбутньої творчої продуктивності. В якій мірі творчі імпульси дитини набудуть характерну творчості залежність від впливу батьків та інших дорослих. Сім’я здатна розвинути або знищити творчий потенціал малюка ще у дошкільному віці.
     Для дитини основною діяльністю, в якій виявляється її творчість, є гра. Але гра не лише створює умови для такого вияву. Як свідчать дослідження психологів, вона в значній мірі сприяє розвиткові творчих здібностей малюка (стимулює його). У самій природі дитячих ігор закладені можливості розвитку гнучкості й оригінального мислення, здатність конкретизувати та розвивати як свої власні задуми, так і пропозиції інших дітей.
     Ще одна винятково важлива властивість ігрової діяльності – це внутрішній характер її мотивації. Діти граються тому, що їм подобається сам ігровий процес. І дорослим залишається лише використати цю природну потребу для поступового залучення дітей до більш складних творчих форм ігрової активності. При цьому дуже важливо мати на увазі, що під час розвитку їх творчих здібностей важливіше значення має сам процес, експериментування, а не прагнення досягнути якогось конкретного результату гри.

Практична робота

Методика “Ваш творчий потенціал” С. А. Медніка. (Додаток 1)

VІ. Підсумок уроку.

- Чи тотожні між собою поняття творчість і обдарованість?

- Як можна пояснити поняття «креативність»?

VІІ. Домашнє завдання.

Вивчити конспект.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!