До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
5
міс.
0
9
дн.
2
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Урок 17. З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ» . Тема: Емоції і почуття. Види емоційних станів.

Опис документу:
Мета: вивчити поняття «емоції» та «почуття», дослідити свої психологічні особливості; розвивати навички визначення емоційного стану іншої людини; виховувати культуру прояву своїх почуттів. Поняття для засвоєння: емоція, емоційний стан, міміка, почуття, настрій, інтерес, фрустрація, тривога.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок 17

З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»

11 КЛАС

Тема: Емоції і почуття. Види емоційних станів.

Мета: вивчити поняття «емоції» та «почуття», дослідити свої психологічні особливості; розвивати навички визначення емоційного стану іншої людини; виховувати культуру прояву своїх почуттів.

Поняття для засвоєння: емоція, емоційний стан, міміка, почуття, настрій, інтерес, фрустрація, тривога.

Обладнання: дошка, крейда, зошити, фломастери, ручки, тестовий матеріал, секундомір.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 • Які види емоцій можна виділити? Яку роль вони відіграють в житті людини?

 • Як ви гадаєте, що таке «емоції» і «почуття», яка різниця між цими поняттями?

ІV. Робота над темою уроку

Інформаційне повідомлення.

Специфічною формою взаємодії організму з навколишнім середовищем є емоції.

Емоції – це психічний процес відображення у формі безпосереднього пристрасного переживання життєвого сенсу явищ та ситуацій як відношення їх об’єктивних властивостей до потреб організму (суб’єкта ).

В житті людини емоції визначаються як:

– це психічний процес імпульсивної регуляції поведінки людини, що базується на переживанні нею значущості тих чи інших фактів;

– це оцінка впливу зовнішнього та внутрішнього середовища з позицій задоволення або незадоволення актуальних потреб людини;

– це механізм нагального пошуку поведінки індивіда в визначеній ситуації, що веде до успіху, з одночасним блокуванням безперспективної поведінки.

Емоції охоплюють усі психічні процеси та стани людини, оскільки виступають як внутрішня мова, як система знаків, сигналів, завдяки яким ми дізнаємось про життєве значення того, що відбувається довкола.

Важливим також є те, що емоції включають в себе: 1) суб’єктивне переживання; 2) внутрішню реакцію певних систем організму, особливо реакцію автономної нервової системи, серцево-судинної, дихальної та інш.; 3) думки про емоції, та ситуації, що їх викликають; 4) зовнішні виразні рухи, що можна помітити у виразі обличчя (міміка), рухах тіла (пантоміміка); 5) схильність до певних дій.

Емоції людини виконують наступні функції:

сигнальна функція – завдяки емоціям ми дізнаємось про значущі для нас події, про те, що відбувається навколо;

регулятивна функція – забезпечує напрямок і інтенсивність поведінки людини;

експресивна функція – виражає внутрішні переживання індивіда в зовнішній формі – міміці, жестах, особливостях мовлення та т інш.;

комунікативна функція – за допомогою емоцій ми спілкуємось один з одним.

В житті людини велике значення мають не тільки безпосередньо емоції, а й такий їх специфічний прояв як почуття. Обидва явища хоч і існують в єдності, все ж мають суттєві відмінності.

Емоції – це реакції, які викликаються певними епізодичними впливами або внутрішніми станами організму.

Почуття – це стале емоційне ставлення до різних сторін оточуючої дійсності.

Емоції – це прості переживання, пов’язані з задоволенням або незадоволенням органічних потреб.

Почуття пов’язані з вищими духовними потребами, що виникли в ході історичного розвитку людства.

Емоції пов’язані з першою сигнальною системою. Почуття пов’язані з другою сигнальною системою.

Таким чином, почуття більш складні афективні утворення, ніж емоції. Але розглядати емоції як нижчі, а почуття як вищі прояви афективності було б занадто спрощено. Діалектичне взаємовідношення між емоціями і почуттями можна охарактеризувати наступним чином. Емоції – це фаза виникнення і визрівання почуттів, момент їх перебігу. В свою чергу, почуття є фазою розкриття, виявлення і демонстрації емоцій. Тобто почуття – це в означеному сенсі є рівень розвитку емоційного процесу.

Звертає на себе увагу також поділ емоцій за ступенем збудження чи заспокоєння - на активні або стенічні та пасивні або астенічні.

Стенічні емоції — підштовхують до вчинків, висловів, збільшують напругу сил. Людині важко мовчати, не діяти активно (радість, впевненість, тріумф).

Астенічні емоції — характеризуються пасивністю, бездіяльністю (страждання, неспокій, страх).

За наявністю відтінків задоволення або незадоволення розрізняють:

Позитивні емоції — породжуються узгодженням обставин з нормами, що відповідають світогляду цієї особи (задоволення, радість, захват, замилування, самовдоволення, упевненість, задоволеність собою, повага, довіра, симпатія, ніжність, любов, подяка, спокійна совість, полегшення, безпека, каяття, каяття совісті, й ін.).

Негативні емоції — породжуються відхиленням обставин від параметрів життєдіяльності конкретної людини як особистості (горе (скорбота), невдоволення, туга, сум, нудьга, розпач, засмучення, тривога, переляк, страх, жах, жалість, жаль, розчарування, образа, гнів, презирство, обурення, гордість, ворожість, заздрість, ненависть, злість, ревнощі, сумнів, розгубленість, зніяковілість, сором, стид,відраза і т. д.).

Також окремо виділяють: нижчі емоції, що пов'язані з безумовно-рефлекторною діяльністю, ґрунтуються на інстинктах та є їх вищим виразом (емоції голоду, спраги, егоїзму тощо) і вищі, дійсно людські емоції-почуття: обов'язку, любові, товариства, сорому і т. п.

В багатоманітності емоційної сфери життєдіяльності людини виділяється така група емоцій, яка за своїм змістом може розглядатись як фундаментальна. Це емоції, на основі яких формуються всі інші емоційні стани і до них відносяться (за К. Ізардом):

Інтерес-хвилювання – позитивна емоція, яка сприяє розвитку навичок і вмінь, засвоєнню знань, мотивованого навчання, творчих спрямувань. Вибіркове ставлення особистості до оточуючих об’єктів завдяки їх певному життєвому значенню та емоційній привабливості.

Радість – позитивне емоційне збудження, яке пов’язане з можливістю достатньо повного задоволення актуальної потреби, ймовірність чого до цього моменту була незначна або невизначена.

Горе-страждання – негативна емоція, яка пов’язана з одержанням інформації про неможливість задоволення важливої життєвої потреби, а також можливими життєвими втратами. Найчастіше протікає у формі емоційного стресу і має астенічний характер та супроводжується занепадом духу, відчуттям одинокості, покинутості, нерозуміння оточуючими, особистої непотрібності.

Гнів – емоція (негативна за знаком) викликана раптовою появою серйозної перешкоди на шляху задоволення надзвичайно важливої для суб’єкта потреби, а також в разі розходження поведінки іншої людини з нормами етики, моралі. Прояв гніву виглядає насупленими бровами, відтопиреними губами, виставленою вперед нижньою губою, стиснутими кулаками, сильною жестикуляцією. Може протікати у формі афекту (вибуху гніву). Має стенічний характер.

Провина (каяття)– негативна емоція, яка виникає як результат розбіжностей між очікуваною та реальною поведінкою, а також в разі порушень, які не співпадають з моральними, естетичними або ідеологічними принципами та установками суб’єкта, особливо в ситуаціях, в яких людина відчуває особисту відповідальність. Провина – це засудження своїх вчинків та самого себе, може супроводжуватися почуттям каяття та зниженням самооцінки.

Огида – негативна емоція, змістом якої є бажання “звільнитись від чогось або когось”. Може виникати разом з емоцією гніву.

Презирство – негативна емоція, яка виникає в міжособистісних взаємовідносинах і виявляється в неможливості прийняття однією людиною поглядів, поведінки, життєвих позицій іншої людини як значимих. Це “холодна” емоція, що веде до деперсоналізації іншої людини або цілої групи, втрати ними значущості для інших та переживанням іншими своєї переваги. Презирство, може з’являтись разом з гнівом та огидою і це зветься “ворожою тріадою”.

Страх – негативна емоція, яка проявляється при одержанні суб’єктом інформації про можливу втрату для його життєвого благополуччя, про реальну або уявну небезпеку, яка йому загрожує. Вважається найсильнішою негативною емоцією, яка може паралізувати людину, або мобілізувати її енергію.

Сором – негативна емоція, яка виражається в усвідомленні невідповідності особистих думок, вчинків і зовнішності не тільки очікуванням оточуючих, а й особистим уявленням про належні думки, поведінку і зовнішній вигляд. Пов’язана з прогнозуванням засудження або різкої негативної оцінки в свій адрес з боку оточуючих.

Здивування – швидкоплинна емоційна реакція на особливості об’єкта спостереження. Виникає раптово, пов’язана з парадоксальним фактом або явищем і відволікає увагу від інших об’єктів. Не має чіткого вираження позитивного або негативного знака.

 • Скажіть , будь ласка , яким чином можна зрозуміти, які емоції переживає людина? (відповіді учнів)

При спілкуванні ми звертаємо увагу на тональність голосу, швидкість мови, позу, жести та рухи обличчя співрозмовника (мімічні рухи).

Міміка - універсальний спосіб прояву емоцій серед людей незалежно від расової та соціальної приналежності. Центр розпізнавання емоцій розташовується в правій півкулі головного мозку і має відмінну від центру розпізнавання осіб локалізацію (Додаток 1).

Практична робота

 1. Проведення методики «Діагностика «перешкод» у встановленні емоційних контактів» за В.В.Бойко. (Додаток №2)

 2. Вправа «Тет-а-тет».

Мета: вдосконалення навичок діагностики внутрішнього психологічного стану людини за невербальними ознаками.

Кожен з вас загадує якусь емоцію. Потім ви повертаєтесь до свого сусіда по парті та показуєте йому емоцію, яку ви загадали, за допомогою міміки, жестів, пози. Слова та звуки при цьому не використовувати. Якщо сусід відгадує, він показує «свою» емоцію. Тепер відгадуєте ви.

V. Підсумок уроку.

- Які поняття ви сьогодні вивчили?

- Які бувають емоції та почуття?

- За допомогою чого люди висловлюють емоції?

VІ. Домашнє завдання:

   1. Вивчити конспект.

   2. Підготувати повідомлення на теми: «Агресивність», «Переляк», «Байдужість», «Доброзичливість», «Гнів».

   3. Розробити психологічні рекомендації для людини, яка знаходиться у стані стресу.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток і саморозвиток професійної креативності вчителя »
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн