Учнівська конференція на тему: "Подорож у світ юридичних професій"

Опис документу:
Матеріал дає уявлення про окремі юридичні професії, основні повноваження слідчого, прокурора та представників інших юридичних професій; ознайомить з вимогами, яким мають відповідати особи, що збираються працювати в галузі права.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: Подорож у світ юридичних професій.

Мета: дати уявлення про окремі юридичні професії, основні повноваження слідчого, прокурора та представників інших юридичних професій; ознайомити з вимогами, яким мають відповідати особи, що збираються працювати в галузі права; формувати навички аналізу життєвих ситуацій з точки зору доцільності звернення по допомогу до представників юридичних професій.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Форма проведення: учнівська конференція.

Обладнання: мультимедійне обладнання, електронна презентація, тести з профорієнтації, плакати, фломастери, рекламні проспекти освітніх закладів.

Структура уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. Проведення конференції

ІV. Закріплення нових знань та вмінь учнів

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

Учитель нагадує учням, що заняття проходитиме у формі учнівської конференції. Звертає увагу на те, що для продуктивності співпраці необхідна плідна робота всіх присутніх на занятті. Всі присутні сідають по групам, доповідачі займають свої місця.

Вправа «Мої очікування»

Мета: визначити сподівання й очікування учасників тренінгу.

Учням роздаються стікери у формі квітки, на яких записують свої очікування від заняття. Потім, виголошуючи свої очікування, приклеюють їх на дерево (заздалегідь виготовлений плакат і розміщений на дошці).

3. Вправа «Правила»

Мета: сприяти створенню доброзичливої, комфортної атмосфери для конструктивної роботи.

Для того щоб спілкування на занятті було ефективним, нам потрібно прийняти правила роботи. Учні по черзі висловлюють свої пропозиції. Всі запропоновані правила записуються на ватмані.

Добровільна участь у виконанні вправ та завдань.

Говорити від свого імені, стисло, по суті.

Один говорить – усі слухають.

Поважати думки інших.

Будь-яку відповідь приймати позитивно.

 1. Грай чесно.

 2. Шкода, що програв, але не заздри, не сумуй.

 3. Не тішся з невдачі іншого.

 4. Виконуй свою роботу вчасно і якнайкраще, при цьому пам'ятай про загальну роботу колективу.

 5. Допоможи, навчи, покажи тому, хто не може впоратись з роботою.

 6. Вчись у інших того, чого не вмієш сам, із вдячністю приймай допомогу і підтримку друзів, якщо це необхідно.

 7. Стався до інших так, як ти бажаєш, щоб до тебе ставились.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Розповідь вчителя.

Вступне слово вчителя.

У сучасному суспільстві існують понад 40 тис. різних професій, однією з найбільш шанованих серед них вважають юридичну. Це пов'язане з тим, що фахівці в галузі права потрібні практично в усіх сферах життя.

Юрист багато в чому схожий на лікаря. До представників цих професій звертаються за допомогою: якщо в людини виникають проблеми зі здоров'ям — вона йде до лікаря, якщо із суспільними правовідносинами — до юриста. Іноді саме своєчасна бесіда з юристом допомагає уникнути можливих проблем у майбутньому або розв'язати конфліктну ситуацію, що вже має місце. Разом із тим як і лікар, так і юрист дуже часто відповідальні за долю людини. Сьогодні на уроці ми розглянемо деякі з юридичних професій.

Термін «юрист» найчастіше вживається у трьох значеннях:

 • фахівець з юридичною освітою;

 • практичний діяч у галузі права;

 • студент юридичного навчального закладу.

Учитель. А зараз під час конференції за допомогою фахівців ми познайомимося з основними юридичними професіями та вимогами до них.

Учень 1. Юрист. Юридична освіта.

Юрист (від латин. jus— «право»)— це фахівець, який має юридичну освіту (вищу чи середню професійну) і професійно розбирається у праві, що знає закони й уміє їх правильно застосовувати.

Основними юридичними професіями (спеціальностями ) є:

 суддя;

 слідчий;

 прокурор;

 адвокат;

 нотаріус;

 юрисконсульт

Людина, яка здобула юридичну освіту, може працювати в:

 суді;

 прокуратурі;

 міліції;

 нотаріаті;

 податковій службі;

 органах державної влади та місцевого самовря¬дування;

 юстиції;

 органах реєстрації актів цивільного стану (РАЦС);

 юрисконсультом у підприємствах та організаціях;

 адвокатурі і т.ін.

Наявність спеціальних знань і навичок — дві найважливіші риси, що відрізняють професійного юриста від людини, яка просто цікавиться законодавством.

Спеціальні знання з юриспруденції юрист одержує як під час навчання (у коледжі або вузі), так і шляхом самоосвіти протягом усього життя. Набуття професійних навичок починається в навчальному закладі — на заняттях, під час навчальної практики й потім триває у процесі професійної діяльності вже на робочому місці.

На сьогодні у країні налічується близько 190 державних і приватних вищих навчальних закладів, що готують юристів різних рівнів — молодших фахівців, бакалаврів, спеціалістів.

Найбільш фундаментальні знання в галузі права дають у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Львівському національному університеті ім. Івана Франка, Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди, Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого (Харків), Одеській національній юридичній академії. Високий рівень освіти забезпечують навчальні заклади спеціальних органів управління: митної та податкової служб, зовнішньої торгівлі, дипломатичної та державної служби.

Слово вчителя. Як правило, одержавши спеціальність юриста, фахівець у галузі юриспруденції обирає для себе одну з багатьох юридичних професій. Він може стати адвокатом, слідчим, прокурором, оперативним працівником міліції чи інших правоохоронних органів, суддею, нотаріусом, юрисконсультом, Що займається супроводом комерційної діяльності, та ін.

Учень 2. Адвокат.

Адвокат (від латин. odvocare— «кликати на допомогу»)— це людина, що обрала своєю професією надання юридичної допомоги. Основне завдання адвоката — усіма законними способами максимально ефективно захищати права й законні інтереси довірителя (клієнта). Ефективний захист і представництво прав є метою й необхідним результатом професійної діяльності адвоката. Для того щоб стати адвокатом, людині потрібно мати вищу юридичну освіту, скласти спеціальний іспит, прийняти присягу адвоката, отримати ліцензію (дозвіл) на заняття адвокатською діяльністю.

Крім того, щоб стати висококваліфікованим адвокатом, треба мати постійну практику, багато читати спеціальної літератури і юридичної періодики, вивчати досвід колег, опановувати основи ораторської майстерності, уміти переконувати інших людей у правильності своєї позиції.

Майбутньому адвокатові дуже важливо навчитися працювати з юридичними джерелами — знати систему законодавств і вміти знаходити відповіді на запитання, що виникають у процесі професійної діяльності.

До професійних обов'язків адвоката відносяться: довірчий характер відносин з клієнтом; суворе дотримання професійної таємниці, бо він не може розголошувати відомості, повідомлені йому клієнтом; адвокат не може бути допитаний як свідок про обставини, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням обов'язків захисника або представника потерпілого , позивача, відповідача; праця адвоката оплачується з коштів, які надходять від громадян і організацій за надану їм юридичну допомогу. Ці особливості вимагають від адвоката універсальної правової підготовки, широкої загальної та правової ерудиції, майстерності усного мовлення, вміння аргументувати свої висновки, спростовувати докази з іншого боку, вміння встановлювати контакт з клієнтом, розташовувати його на довіру. 

Учень 3. Прокурор

Прокурор (від латин. procurare — «наглядати, відати чим-небудь,піклуватися»)— це головний представник обвинувачення у вчиненні злочину.

У судовому процесі прокурор протистоїть адвокатові. Він також повинен мати універсальну підготовку в галузі юриспруденції й мати всі навички, якими володіє адвокат. Крім цього, до окремих співробітників прокуратури можуть висуватися додаткові вимоги, пов'язані зі специфікою їхньої діяльності. Наприклад, прокурор-криміналіст також повинен бути гарним слідчим.

Професійний прокурор повинен добре розбиратися в людях, уміти слухати інших і обстоювати свою думку, бути завзятим і наполегливим у досягненні своєї мети.

Людина, яка обрала професію прокурора, повинна мати високі моральні якості та виконувати свої професійні обов'язки, не мати судимості, у тому числі погашеної. Остання обставина визначається тим, що прокурор має моральне право жадати від інших виконання закону тільки в тому випадку, якщо сам має бездоганну репутацію.

Щоб стати прокурором, необхідно одержати вищу освіту у вузі, що має державну акредитацію. Прокурором району (міста) можна стати, якщо отримати необхідний практичний досвід (зокрема, працювати на посаді помічника прокурора або слідчого 3—5 років).

У прокурора багато обов'язків і багато прав. Обов'язки: підтримка державного обвинувачення в суді, представництво громадян у судах, нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законодавства України всіма підприємствами, організаціями і установами, нагляд за органами, які виконують покарання (в'язниці, СІЗО), та ін.

Прокурорів міст, районів, областей призначає Генеральний прокурор України. Генерального прокурора України призначає Президент України за згодою Верховної Ради України на 5 років.

До найбільш важливим професійним особливостям роботи прокурора відносяться:

 • Універсальність (прокурор повинен бути фахівцем у попередньому слідстві, в діяльності установ та органів, виконуючих покарання і призначення судом заходів примусового характеру, адміністрації місць тримання затриманих і взятих під варту і, зрозуміло, фахівцем у загальнонаглядової справі).

 • Організаторський характер прокурорської діяльності;

 • Мистецтво мовлення (повинен надавати своїм виступам у суді, на зборах публічну пристрасність, точно і аргументовано висловлювати свої думки);

 • Принциповість і наполегливість, об'єктивність і непідкупність у справі забезпечення законності.

 • Вимоги, що пред'являються до прокурора, поширюються на всіх працівників прокуратури - заступників і помічників прокурорів, прокурорів відділів та управлінь.

Учень 4. Прокурор

Слідчий — це посадова особа органів внутрішніх справ, Служби Безпеки України, прокуратури. Він провадить попереднє слідство, тобто здійснює дії, зміст яких полягає в з'ясуванні обставин здійснення злочину, у пошуку винного й пред'явленні йому обвинувачення.

Вирішальними в професійній діяльності слідчого є ті якості, які характеризують творчий початок його особистості: розвинене уявлення; самостійність; гнучкість (уміння змінювати свою діяльність і змінювати ухвалені рішення відповідно до нової інформації, здатність відмовитися від шаблонних рішень); об'єктивність мислення (повинен уміти дивитися на свої дії очима сторонньої, критично налаштованої людини); оперативність (уміння вирішувати завдання в стислий строк); інтелектуальний рівень (насамперед, загальна ерудиція), гарна пам'ять, інтуїція. До того ж у роботі слідчого необхідно дуже тонко відчувати натуру людини, насамперед злочинця (відрізняти, коли він говорить правду, а коли бреше), розуміти, які мотиви злочину й за яким сценарієм він розвивався.

Слідчим може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, необхідний рівень знань, достатній для здійснення досудового слідства, який успішно склав кваліфікаційні іспити та прийняв Присягу слідчого України.

Учень 5. Суддя

Суддя — це професійний юрист, який наділений у встановленому порядку відповідними повноваженнями і здійснює від імені держави правосуддя, виносить рішення й вироки, визначає покарання особам, що скоїли злочин. Професія судді є однією із найдавніших і особливо відповідальних юридичних спеціальностей.

У процесі здійснення правосуддя суддя:

 • вивчає матеріали конкретних справ;

 • аналізує законодавство й судову практику;

 • вислуховує пояснення громадян, готуючи справу до розгляду;

 • слухає справи й виносить щодо них відповідне рішення (або вирок).

Діяльність судді багатогранна, охоплює всі сфери спілкування між людьми, і тому набір принципів, норм, що стосується професійної етики судді, досить умовний, як і саме поняття професійної етики. Однак є певна специфіка в діяльності судді, що пов'язана з моральними ситуаціями, що не зустрічаються в інших професіях, але є звичайними для правосуддя (наприклад, обов'язок не розголошувати таємницю наради, як і те, що відбувалося у закритому судовому засіданні).

Суддею може стати громадянин України, який проживає на території України не менше десяти років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше ніж три роки, який досягнув віку 25 років. Уперше суддів призначає на посаду Президент України строком на п'ять років. Після закінчення цього терміну Верховна Рада України призначає суддів безстроково.

Правовий статус судді характеризується незалежністю, він підкоряється лише закону. Незалежність суддів забезпечується встановленим законом порядком їх призначення, незмінністю, недоторканністю суддів, суворої юридичною процедурою здійснення правосуддя, таємницею наради суддів при винесенні судових рішень і забороною вимагати її розголошення, відповідальністю за неповагу до суду або втручання у вирішення конкретних справ, створенням необхідних організаційно-технічних умов для діяльності судів, а також матеріальним і соціальним забезпеченням суддів, відповідним їх високому статусу. 

Суддя арбітражного суду - посадова особа, що дозволяє в основному економічні суперечки. Він керує розглядом економічного чи іншого спору, пов'язаного з господарською діяльністю, приймає рішення у справі, забезпечує захист прав і законних інтересів сторін. Він зобов'язаний виявляти порушення законності, державної та договірної дисципліни, недоліки в економічній діяльності та вживати заходів до їх усунення та попередження. Розгляд спорів побудоване на принципі арбітрування, тобто на засадах узгодження, на врахуванні інтересів сторін. Втручання будь-яких органів, організацій і посадових осіб у діяльності арбітрів щодо вирішення спорів не допускається. Рішення судді обов'язкові для виконання.

Глибоке знання законодавства, що діє в сфері економіки, специфіки відповідної галузі господарства, соціально-культурного будівництва, вміння керувати арбітрування, вести засідання арбітражного суду, знаходити і приймати обгрунтовані і законні рішення - такі вимоги до судді арбітражного суду. 

Учень 6. Нотаріус

Нотаріус (від латин. noyarius— «переписувач, секретар») — професійний юрист, основною функцією якого є виконання нотаріальних дій. Нотаріальні дії полягають у засвідченні в установленому порядку різних фактів, подій і явищ. Нотаріальні дії в Україні засвідчують нотаріуси, що працюють у державних нотаріальних конторах, або ті, які займаються приватною нотаріальною практикою. Державні й приватні нотаріуси виконують, в основному, однакові нотаріальні дії: засвідчують угоди, для яких законодавством установлена обов'язкова нотаріальна форма (договори, заповіти, доручення); видають свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя; засвідчують правильність копії документів і виписок з них, дійсність підпису й вірність перекладу; засвідчують різні факти (перебування громадянина в певному місці та ін.).

Окрім означеного, державні нотаріуси виконують низку додаткових нотаріальних дій, пов'язаних зі спадкуванням: засвідчують заповіти, вій дають свідоцтва про право на спадщину й уживають заходів щодо охорони спадкоємного майна.

Нотаріусом може стати громадянин України, який здобув вищу юридичну освіту і пройшов стажування протягом 6 місяців у державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю.

Учень 7. Юристконсульт

Юрисконсульт (від латин. jurisconsultus— «радник права») — це фахівець, що професійно знається на законодавстві та здійснює правовий супровід комерційної діяльності (будівельної, видавничої, транспортної, фармацевтичної, торговельної та ін.) на певному підприємстві. На відміну від співробітників юридичних фірм, юрисконсульт захищає інтереси й вирішує проблеми тільки одного клієнта — свого роботодавця. Основне завдання юрисконсульта — забезпечити виконання закону на підприємстві й самим підприємством. Юрисконсульт складає і візує договори, накази, листи, претензії, заяви, стягує борги з несумлінних контрагентів, представляє і відстоює інтереси підприємства в судах, різних організаціях, документально оформляє всі укладені підприємством угоди. Юрисконсульт контролює прийом на роботу і звільнення співробітників, консультує бухгалтерію із приводу застосування різних норм Податкового кодексу, створює процедури прийняття рішень, супроводжує нові інвестиційні проекти та ін.

Щоб стати юрисконсультом, достатньо мати вищу юридичну освіту. Оскільки юрисконсульт часто виступає як офіційний представник компанії, мають значення презентабельна зовнішність, приємний голос, правильна мова, уміння наполягти на своєму, залишаючись стриманим, увічливим і тактовним.

Учень 8. Як і де можна отримати юридичну підтримку

Згідно зі статтею 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу. Однак далеко не кожна людина знає, як реалізувати це конституційне право, особливо, враховуючи невисокий розмір власних доходів.

Коли звертатись до юриста?

 • При укладенні договорів на значні суми, щодо цінного майна, нерухомості обо з серйозними для Вас забовязаннями. Крім договорів позики, що укладаються між фізичними особами на суму, що не перевищує 10 неоподаткованих мінімумів.

 • При укладенні кредитних, іпотечних, депозитних, страхових договорів на значну суму.

 • У відносинах з органами влади, якщо самостійно розібратися не вдається.

 • Якщо вас намагаються притягнути до кримінальної або адміністративної відповідальності.

 • При здійсненні підприємницької діяльності.

 • При виникненні суттєвих спорів (конфліктів), в тому числі для ведення судових справ.

Яких юристів бажано уникати?

 • Він має погану репутацію та негативні рекомендації інших клієнтів.

 • Юрист, який при спілкуванні з Вами постійно відволікається на інші справи, не виявляє ввічливості, вживаю лайливі слова.

 • Він обіцяє швидко вирішити Вашу проблему до того, як Ви встигли повністю розповісти про неї.

 • Він пропонує Вам вирішити проблему незаконним шляхом, наприклад, занісши хабара чиновнику чи судді, та ще й пропонує при цьому свої послуги.

 • Він хвалиться своїми зв’язками в усіх органах влади.

 • Він дає Вам роз’яснення, яких Ви не можете зрозуміти, навіть після Ваших прохань про уточнення.

Якою може бути допомога юриста?

 • Під час укладання договору юрист проаналізує запропонований договір, чи складе його для Вас. Професійно складений договір захистить Вас від можливих випадків шахрайства або виникнення несприятливих наслідків.

 • В конфліктній ситуації під час ведення переговорів. Юрист допоможе Вас\м відстояти Ваші права та інтереси.

 • У відносинах з органами влади юрист допоможе залишатися в правовому полі і уникнути порушення Ваших прав та інтересів.

 • При зверненні до суду. Це допоможе звернутися до незалежного суду та грамотно скласти позовну заяву. Також, юрист може представляти Вас у суді.

Хто надає безкоштовну юридичну допомогу?

 • Громадські приймальні існують у всіх 24 областях України.

 • Центри правових консультацій та офіси громадського захисту.

 • Приймальні громадських організацій.

 • Юридичні клініки.

ІV. Закріплення нових знань та вмінь учнів

V. Підсумок уроку

Заключне слово вчителя

Професія юриста є однією з найдавніших в історії цивілізації. Вона з'явилася разом з правом. Її роль зростала в міру розвитку законодавства, підвищення регулюючого значення права в житті суспільства. Знання права і вміння його застосовувати стало важливою умовою для здійснення багатьох функцій держави. Професії юриста належить важлива соціальна роль. Юристи захищають інтереси особистості, її права, свободи, власність, інтереси суспільства, держави від злочинних та інших протиправних посягань. Вони покликані вести боротьбу за справедливість, гуманність, законність, правопорядок. Соціальна роль юриста особливо зростає в правовій державі, де дотримання й виконання юридичних норм надається найважливіше значення.

VІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати конспект та текст підручника.

 2. Підготувати відповіді на запитання розміщені після відповідного тексту підручника.

9

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!