і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Творчо - пошукова робота з використанням компютерних технологій

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Творчо - пошукова робота з використанням комп'ютерних технологій для мотивації пізнавальної діяльності та збудження інтересу учнів до навчання

(іноземна мова)

Найважливішим фактором у процесі формування й активізації потреб учнів у засвоєнні знань є мотивація. Мотив - це внутрішній порив, імпульс, бажання, емоції, що спонукають нас до певних дій. Мотивовані учні мають різноманітні цілі. Серед них можна виділити довгострокові та короткочасні цілі. Прикладами довгострокових цілей можуть бути такі: отримання гарної роботи, можливість спілкування з носіями німецької мови, перспектива жити за кордоном. Прикладом короткочасних цілей може бути бажання успішно написати контрольну роботу, скласти екзамен тощо.

Вважається, що учнів, які мають довгострокові цілі, навчати легше, ніж тих, які мають лише короткочасні цілі. Залежно від цілей можна визначити деякі мотиви щодо їх характеру. Вони можуть бути випадковими, ситуативними та стабільно діючими. У ситуативних і постійних мотивах завжди є домінуючі. Саме вони визначають основну лінію поведінки, обумовлюють спрямованість життєвого шляху школяра.

Можна передбачити, що різні вікові категорії учнів будуть мати різні мотиви вивчення іноземної мови. Учні середніх і старших класів уже можуть ставити перед собою довгострокові цілі, наприклад, отримання перспективної роботи, вищого соціального статусу. Такі учні розглядають іноземну мову як інструмент досягнення своїх цілей.

Важливу роль відіграє зовнішня мотивація, яка базується на бажанні вивчати культуру країни, мова якої вивчається, та інтегруватися в цю культуру - інтеграційна мотивація. Інтеграційна мотивація вважається сильнішою за всі інші мотивації. На рівень зовнішньої мотивації учня впливає багато інших факторів, таких як ставлення учня до іноземної мови, яке, у свою чергу, може бути обумовлене різними соціальними мотивами, попереднім досвідом у вивченні мов тощо. Таким чином, зовнішня мотивація формується загалом поза учнівською аудиторією, але вчитель я маю змогу впливати на формування позитивного ставлення до мови, її носіїв та самого процесу навчання.

З досвіду роботи видно, як правило, молодші школярі приходять до школи без будь- якої зовнішньої мотивації, і далеко не всі учні середніх і старших класів мають достатній рівень сформованості зовнішньої мотивації, а деякі можуть мати навіть негативний досвід у вивченні іноземної мови. Тому все, що відбувається на уроці, має величезний вплив на формування ставлення учня до іноземної мови, його мотивації, яка є невід'ємною умовою успішного навчання.

Мотивація, що виникає завдяки самому процесу вивчення мови, є внутрішньою мотивацією. Можна виділити такі фактори, що впливають на формування внутрішньої мотивації: фізичні умови, методи та прийоми, особистість учителя та відчуття успіху.

Класна кімната, її оформлення, кількість учнів у класі можуть як позитивно, так і негативно впливати на мотивацію учня. Іншими словами, атмосфера, в якій відбувається навчання, відіграє дуже важливу роль. Методи і прийоми, які я використовую у класі, також впливають на мотивацію учня. Узагалі, учні більш - менш лояльно ставляться до всіх методів, але ефективною буде робота тоді, коли вона для учнів має сенс і викликає зацікавленість.

Найважливішим фактором, що впливає на формування внутрішньої мотивації учня, вважаю, є вчитель, особливо це стосується молодшої школи. Це від учителя залежить, цікаво буде учням на уроці чи ні. Не менш важливими є стосунки між учителем та учнями. Безумовно, учитель повинен добре знати свій предмет. Відсутність чи наявність відчуття успіху також впливає на подальшу мотивацію учня. Цікаво, що як абсолютна невдача, так і абсолютний успіх можуть стати демотивуючими для учня. Ступінь складності завдань має бути завжди стимулюючим. Занадто легкі або занадто важкі завдання можуть мати негативний ефект.

Ураховуючи все вищесказане, можна зазначити, що на формування мотивації учнів впливають багато зовнішніх та внутрішніх факторів.

Найважливішим вважаю те, щоб прищепити учням почуття того, що вивчення іноземної мови є приємним процесом. Це дуже суттєво для мотивації оволодіння дітьми мовою. Крім того, на уроках намагаюсь створювати найбільш оптимальні умови для розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів.

Для досягнення результативності сучасного уроку вибираю оптимальні шляхи. Аналіз педагогічної діяльності свідчить, що результативність навчання іноземної мови в повній мірі залежить від того, наскільки сильні дії вчителя і учнів на кожному конкретному етапі уроку. Так, для досягнення результату взаємодії з учнями і для спілкування на уроці намагаюсь залучити учнів через спілкування на основі зацікавленості спільної творчої діяльності. В залежності від ситуації на уроці я намагаюсь виступати в ролі мовного партнера, чи помічника і консультанта, чи ініціатора спілкування. Що стосується учнів, то завдяки сприятливим міжособистісним відношенням, більшість з них не боїться зробити мовну помилку, бути незрозумілим, почувають себе вільно. Завдяки добрим взаємовідносинам з учнями підвищується рівень мотивації учнів. Вважаю, вчителю необхідно володіти такими вміннями: об'єднувати учнів в колектив засобом особистісно і суспільно значимої, цікавої для нього і для учнів діяльності спілкування, координувати свої дії з діями учнів і дії останніх один з одним, організувати колективну, групову, парну форми роботи, вчити спілкуватися, як поступати в конкретній ситуації. А це можливо лише в тому випадку, коли вчитель володіє поряд з професійними знаннями, вміннями культури педагогічного спілкування, яке тісно пов'язано з його загальною культурою, освітою і вихованням.

Практика роботи підтверджує, що навіть наявність в учнів бажання вивчати іноземну мову само по собі ще не може забезпечити високої результативності навчання, це бажання обов'язково повинно бути підкріплене сформованим інтересом учнів до самої навчальної діяльності. Застосування оптимальних шляхів для даних умов активізації навчання учнів допомагає зберегти інтерес до вивчення іноземної мови, а також подолати ті труднощі, які виникають в процесі самої навчальної діяльності.

Підсумовуючи, можна зробити такі висновки: особистість учителя, його професійні навички, відіграють основну роль у розвитку внутрішньої мотивації учнів. Не менш важливими для учнів є тематика спілкування та способи взаємодії на уроці. Володіння інформацією щодо впливу конкретних соціальних факторів на формування зовнішньої мотивації учня може допомогти вчителю знайти найбільш ефективні підходи й методи роботи з конкретним учнем.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
мотивація пізнавальної діяльності
 • Додано
  01.03.2018
 • Розділ
  Німецька мова
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  200
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  2
 • Номер матеріала
  GI394789
 • Вподобань
  0
Курс:«Використання веб-квестів в освітньому процесі»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь