Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
»
Взяти участь Всі події

Тренінг для батьків «Діти з особливими освітніми потребами»

Опис документу:

Тривалість: 1,5 год.

Ключові поняття: представлення, правила роботи, інклюзивне навчання, інтеграція, сегрегація.

Учасники: батьки

Обладнання: аркуші ватману, маркери, аркуші паперу, ручки.

Хід заняття

Вступ

Кожна людина має потреби, які прагне задовольнити. А саме: потреби фізіологічні (тобто, їжа, відпочинок, здоров'я); потреби безпеки (тобто, фізичної, психологічної та економічної); соціальні (тобто, потреба в взаємозв'язку з іншими, і, як наслідок потреба інформованості, приналежності до спільноти-громади, потреба бути улюбленим, почутим, потрібним та визнаним); потребу свободи (тобто, можливості самостійно приймати рішення і впливати на своє життя); потребу самореалізації - тобто здійснення людської особи, віднаходження змісту життя. Дуже часто людина може сама задовольнити ці потреби, або принаймні зробити все, що від неї залежить. Але є ті, які не можуть задовольнити свої базові потреби без нашого позитивного наставлення, допомоги, сприяння.

Знайомство. Вправа «Інтерв’ю» (10 хв.)

Мета: підготувати учасників до роботи, створити комфортну атмосферу, сприяти згуртованості групи.

Хід вправи:

Педагог-тренер пропонує учасникам об’єднатися в пари. Завдання для роботи в парах: протягом 1-2-х хвилин потрібно взяти інтерв’ю один в одного, щоб представити свого «візаві». Питання для інтерв’ю:

  • життєве кредо учасника

  • 3 найулюбленіші речі

  • мрія

Потім учасники по черзі представляють один одного.

Важливо, щоб учасники аплодували після кожної презентації.

Вправа «Очікування» (10 хв.)

Мета: визначити сподівання й очікування учасників щодо заняття, сформулювати власні цілі.

Хід вправи:

Учасники на стікерах записують свої очікування щодо тренінгу та роботи. Потім педагог–тренер пропонує учасникам познайомитись зі своїми очікуваннями –прочитати їх. Після цього учасники прикріплюють свої стікери на плакаті «Береги», на протилежних боках якого зображено 2-а береги «Берег надій» і «Берег реалізованих сподівань». Між берегами –море. Учасники приклеюють свої стікери ближче до «Берега надій», вирушаючи у подорож «Морем пошуків» до «Берега реалізованих сподівань».

Вправа «Сонечко» (20хв)

Мета: підвести учасників до розуміння необхідності ви­роблення і дотримання певних правил, за якими будується взаємодія людей у групі, прийняти правила роботи групи.

Хід вправи:

Педагог-тренер роздає кожному учаснику кілька маленьких клейких папірців (стікерів) жовтого кольору і просить написати на них одну чи кілька умов співпраці (кожну на окремому листочку), необхідних саме йому для ефективної роботи в групі.

На виконання — 2 хв.

Потім педагог-тренер об'єднує учасників у три-чотири підгрупи, яким дає завдання:

1) на великому аркуші намалювати сонечко, а потім у ви­гляді променів прикріпити до нього папірці з написаними умовами (в одному промені об'єднати ті пропозиції, що збігаються за змістом);

2) умови переформулювати у вигляді норм поведінки (правил), необхідних під час тренінгу. Записати їх під від­повідним променем.

На виконання - 10 хв.

Групи залишаються на місцях. Представники кожної групи по черзі пропонують по одному своєму правилу (спо­чатку найдовші промені), а учасники інших груп, якщо не­обхідно, доповнюють.

Коли озвучено всі пропозиції, відбувається прийняття правил для всіх учасників групи. Для цього кожне правило обговорюється: що воно означає, для чого потрібне. Після того, як уся група приймає правило, педагог-тренер записує його на плакаті «Правила роботи групи».

Орієнтовними правилами можуть бути такі:

Слухати і чути (один говорить усі слухають).

Бути позитивними.

Бути активними.

Говорити тільки за темою і від свого імені.

Не критикувати : кожен має право на власну думку

Конфіденційність

Говорити коротко, по черзі

Дотримуватися регламенту

Що нам дає виконання цього завдання?

Вправа «Колесо життя» (10 хв.)

Мета:оцінювання учасниками стану власного здоров'я в окремих сферах їх життєдіяльності.

Обладнання: аркуші зі схемою «Колесо здоров'я», ручки.

Хід проведення:

Інструкція:

1. Намалюйте велике коло на аркуші паперу.

2. Намалюйте маленьке коло у центрі і помітьте його як «центр».

3. Намалюйте 8 спиць від центру до великого колеса, кожна з яких прямо протилежна іншій.

4. Помітьте кожну спицю таким чином: 1) духовна; 2) соціальна; 3) інтелектуальна; 4) професіональна; 5) емоціональна; 6) екологічна; 7) фізична; 8) психологічна.

5. Кінець та початок спиці позначте так, щоб біля центру кола зібралися назви, що вказують на «–», а на відстані від нього – «+»:

Духовна (неактивний – активний). Соціальна (самотній – не самотній). Інтелектуальна (ерудований – не ерудований). Професіональна (задоволений – незадоволений). Емоціональна (нестабільний – стабільний). Екологічна (не бережливий – бережливий). Психологічна (не адаптивний – адаптивний). Фізична (нездоровий – здоровий).

Кожна із спиць утримує колесо у рівновазі. І кожна вимагає нашої уваги. Нам необхідно розвивати наші спиці рівномірно для того, щоб прожити життя гармонійно.

Запитання для обговорення:

У якому аспекті життя Ви відчуваєте себе найкраще?

• Що відчуваєте Ви стосовно результату Вашої роботи?

• Що слід поліпшити?

• Що необхідно змінити?

Міні-лекція: «Люди з особливими потребами» (10 хв.)

Мета: надати учасникам інформацію про людей з особливими потребами.

Хід проведення:

Життя дивна та непередбачувана річ… Іноді буває так, що в ньому трапляються події, на які важко вплинути та зрозуміти до кінця. Народження дитини з вадами – це подія, яка стається не з чиєїсь провини, а просто стається. І від ставлення до неї залежить, наскільки ця дитина має шанс на те, щоб просто БУТИ, щоб отримати розуміння та підтримку світу й знайти в ньому своє місце.

Кожного дня на землі чиєсь життя народжується, а чиєсь згасає. І так вже є, що кожного дня на цей світ народжуються діти, яких ми називаємо дітьми з особливими потребами, які є особливими в тому, що через свою ту чи іншу проблему у фізичному чи психічному розвитку потребують нашої особливої турботи.

Розрізняють такі обмеження дитячої життєдіяльності:

• порушення слуху і мови (глухі, слабочуючі, логопати);

• порушення зору (сліпі, слабо зорі);

• порушення інтелектуального розвитку (розумово відсталі, з затримкою психічного розвитку);

• порушення опорно-рухового апарату;

• комплексні порушення психофізичного розвитку (сліпоглухонімі, ДЦП, з розумовою відсталістю тощо);

• хронічні соматичні захворювання;

• психоневрологічними захворюваннями.

Які, на твою думку, проблеми виникають у дітей з особливими освітніми потребами?

на вулиці

у школі

у магазині

Вправа «Аналіз сегрегації та інтеграції» (10 хв.)

Мета: Проаналізувати слабкі та сильні сторони зазначених підходів й визначити, який існує в Україні.

Обладнання: 4 аркуші ватману, 4 маркери, 4 столи для виконання завдання.

Хід проведення:

Інтеграція – створення рівних можливостей для життєдіяльності та розвитку людей з особливими потребами у суспільстві. Підхід інтеграції передбачає створення умов для навчання та працевлаштування, відвідування місць загального користування, ставлення до людей з особливими потребами на рівних.

Прямо протилежним інтеграції є сегрегаційний підхід.

Сегрегація – це відокремлення людей з особливими потребами від життя в суспільстві, створення для них закритих спеціалізованих установ. Наприклад, це створення системи закритих інтернатних закладів для людей з особливими потребами, яка поширена в країнах колишнього СРСР. Підхід сегрегації, як правило, формується на основі залишкової моделі соціальної політики та моделі індустріальних досягнень. Люди з особливими потребами не вважаються значним соціальним ресурсом; для них забезпечується мінімальний рівень життя в умовах інтернату. Вони не мають права на вибір місця роботи, житла, харчування. В них обмежене коло спілкування. Суспільство сприймає людей з особливими потребами як групу, яка не здатна зробити свій внесок у розвиток добробуту держави.

Інклюзивне навчання - це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми потребами.

Інклюзивна освіта - це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносячи необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівність можливостей.

Учасники об'єднуються в групи за методикою (сонце, повітря, вода, здоров'я). Дві групи учасників працюють над аналізом слабких та сильних сторін сегрегаційного підходу. 2 інші – інтеграційного підходу. Учасникам пропонується використовувати таблицю.

слабкі сторони

сильні сторони

На виконання роботи відведено.

Після роботи в групі учасники презентують свої напрацювання.

Підведення підсумків (Повернення до плакату «Береги) (10 хв.)

Обговорення.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Затвердженопедагогічною радою

Протокол № 1 від 28.08 2018 року

Директор ОЗО__________ І.О.Залізко
Індивідуальнийнавчальний план

для дитини з особливимиосвітніми потребами

____________________________________, учня 6-В класу

ОЗО «Овруцькагімназіяім.Малишка»

на 2018 – 2019 навчальнийрік

(складено на основіробочогонавчального плану ОЗО «Овруцькагімназіяім.Малишка» та Типового навчального плану спеціальних загальноосвітніх

навчальних закладів ІІ ступеня для розумово відсталих дітей з українською мовою навчання, наказ МОН № 627 від 12.06. 2018 року, додаток №18)


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Українська мова

5

Українська література

2

Зарубіжна література

2

Історія України

1

Всесвітняісторія

1

Математика

5

Біологія

2

Географія

2

Музичне мистецтво

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

Трудове навчання

2

Інформатика

1

Основи здоровя

1

Фізична культура

3

Усього

28

Корекційно–розвиткові заняття:

Розвиток мовлення (з логопедом)

Соціально-побутове орієнтування

Лікувальна фізкультура


2

2

2

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

28

Опорний заклад освіти «Овруцька гімназія імені Андрія Малишка»

Овруцької міської ради Житомирської області

Розклад уроків

учня 6-В класу

___________________________________________________

на 2018-2019 навчальний рік

День тижня

Предмет навчального плану

Розклад дзвінків

Супровід дитини

Понеділок

1.Математика

8.30. – 9.15.

Єсипова Н.В

2. Біологія

9.25. – 10.10.

Єсипова Н.В

3.Українська мова

10.20. – 11.05.

Степанчук Г.О.

4.Інформатика

11.15. - 12.00.

Кобилинський В.І.

5.Корекційно – розвиткові заняття з психологом

12.20. – 13.05.

Шадура І.Є.

6. Географія

13.25. – 14.10.

Єсипова Н.В

7.Зарубіжна література

14.20. – 15.05.

Мікулінська В.Б.

Вівторок

1.Математика

8.30. – 9.15.

Єсипова Н.В.

2. Фізична культура

9.25. – 10.10.

Гусар В.А.

3. Українська мова

10.20. – 11.05.

Єсипова Н.В.

4. Історія України

11.15. - 12.00.

Єсипова Н.В.

5. Українська література

12.20. – 13.05.

Степанчук Г.О.

6. Соціально-побутове орієнтування

13.25. – 14.10.

Шадура І.Є.

Середа

1.Математика

8.30. – 9.15.

Єсипова Н.В.

2. Математика

9.25. – 10.10.

Єсипова Н.В.

3.Корекційно – розвиткові заняття з психологом

10.20. – 11.05.

Шадура І.Є.

4. Біологія

11.15. - 12.00.

Єсипова Н.В.

5. Фізична культура

12.20. – 13.05.

Гусар В.А.

6. Українська мова

13.25. – 14.10.

Єсипова Н.В.

7.Зарубіжна література

14.20. – 15.05.

Мікулінська В.Б.

Четвер

1. Математика

8.30. – 9.15.

Єсипова Н.В.

2. Українська мова

9.25. – 10.10.

Єсипова Н.В.

3. Всесвітня історія

10.20. – 11.05.

Гаращук С.В.

4. Основи здоровя

11.15. - 12.00.

Цибулько Є.В.

5. Образотворче мистецтво

12.20. – 13.05.

Горна О.В.

6. Українська література

13.25. – 14.10.

Єсипова Н.В.

Пятниця

1. Музичне мистецтво

8.30. – 9.15.

Шубан М.М.

2. Фізична культура

9.25. – 10.10.

Гусар В.А.

3. Українська мова

10.20. – 11.05.

Єсипова Н.В.

4. Географія

11.15. - 12.00.

Єсипова Н.В

5. Соціально-побутове орієнтування

12.20. – 13.05.

Шадура І.Є.

6.Трудове навчання

13.25. – 14.10.

Цибулько Є.В.

7. Трудове навчання


14.30 – 14.50.

Цибулько Є.В.Директор ОЗО І.О.Залізко
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.