Тестові завдання для перевірки знань з правознавства

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Тестові завдання з правознавства для учнів 10-11 профільних класів, для підготовки для участі в олімпіаді з правознавства. В тестах узагальнено матеріал з різних тем курсу. Можна вкористовувати для правознавчих конкурсів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ПРАВОЗНАВСТВА

ВАРІАНТ І

  1. Політична влада, яка регламентується через державні органи і регламентується за допомогою права, - це….

А) державна влада;

Б)соціальна влада;

В) законодавча влада;

Г) виконавча влада.

2. Укажіть, яке з наведених джерел не належить до основних джерел права

А) правовий звичай;

Б) правовий конфлікт;

В) нормативно-правовий акт;

Г) міжнародно-правовий акт.

3. Укажіть, яка з цих теорій пояснює походження кожної держави і права з Божої волі.

А) патріархальна;

Б) теологічна;

В) договірна;

Г) соціально-економічна.

4. Укажіть назву першого систематизованого зводу правових звичаїв часів Київської Русі.

А) «Київська Правда»

Б) Литовський статут

В) «Руська Правда»

Г) Магдебурзький кодекс

5. Укажіть, який з наведених документів проголосив Українську Народну Республіку

А) І Універсал;

Б) ІІ Універсал;

В) ІІІ Універсал;

Г) ІV Універсал.

6. Установіть відповідність

1. прогул А. кримінальна відповідальність

2. розбій Б. соціальна відповідальність

3. несплата орендної плати В. дисциплінарна відповідальність

4. безквитковий проїзд Г. цивільно- правова відповідальність

Д. адміністративна відповідальність

7. Укажіть дату прийняття чинного Закону України «Про громадянство України»

А. 8 жовтня 1991 року

Б. 16 квітня 1997 року

В. 18 січня 2001 року

Г. 25 січня 2005 року

8. Укажіть дату прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини.

А. 20 листопада 1989р.

Б. 4 листопада 1950р.

В. 10 грудня 1948р.

Г. 16 грудня 1966 р.

9. Яке слово пропущене у наведеному висловлюванні.

Законом України «Про освіту» в нашій державі встановлено такі освітньо-кваліфікаційні рівні: кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, _________, спеціаліст, магістр.

А. провідний спеціаліст,

Б. аспірант,

В. бакалавр,

Г. кандидат.

10. Установіть відповідність між групами конституційних прав людини і громадянина та назвами окремих прав і свобод:

1. особисті права А. право на працю

2. політичні права Б. право на недоторканість житла

3. соціальні права В. свобода зборів, демонстрацій

4. економічні права Г. право на житло

Д. право на управління автотранспортом

11. З наведеного оберіть загальні умови вступу до громадянства України іноземних громадян чи підданих. А також осіб без громадянства:

1. наявність законних джерел існування;

2. наявність на території України близьких родичів;

3. відсутність перебування в іноземному громадянстві або зобов`язання його припинити;

4. одержання дозвілу на еміграцію;

5. безперервне проживання на законних підставах на території України протягом 5 років;

6. одержання дозволу на імміграцію;

7. володіння українською мовою в обсязі розуміння та спілкування;

8. володіння українською або російською мовою;

9. визнання й дотримання Конституції та законів України;

10. родинні зв`язки з особами або особою, яка є громадянином України.

ВІДПОВІДІ:

А. 1,2,7,8,9,10

Б. 2,3,4,6,7

В. 1,3,5,6,7,9

Г. 3,5,6,7,9

12. Які пункти належать до переліку обов`язків громадян України

1. дотримання Конституції та законів України

2. членство у політичних партіях

3. здобуття повної загальної середньої освіти;

4. членство у громадських організаціях;

5. сплата податків;

6. підтримка авторитету органів влади.

ВІДПОВІДІ:

А. 1,4,5,6

Б. 1,2,5

В. 2,4,5

Г. 1,2,3,4, 5

13. Доповніть словосполучення.

Відповідно до стю75 Конституції України, єдиним органом ________ в Україні є Верховна Рада України.

А. Представницької влади

Б. державної влади

В. виконавчої влади

Г. законодавчої влади

14. Встановіть відповідність.

1. форма державного правління А. демократія

2. форма державного устрою Б. парламентсько-президентська

3. форма політичного режиму В. проста

Г. президентсько-парламентська

15. Укажіть умови необхідні для обрання людини Президентом України

1. проживання в Україні протягом останніх 5 років;

2. громадянство України;

3. досягнення на день виборів 28 –річного віку;

4. досягнення на день виборів 35 –річного віку;

5. проживання в Україні протягом останніх 10 років;

6. володіння державною мовою;

7. володіння українською, російською та англійською мовами;

8. наявність права голосу.

ВІДПОВІДІ:

А. 1,2,7

Б. 2,4,5,6,8

В. 2,4,6,7

Г. 2,5,6.7

16. Назвіть, яка форма заповіту вимагається законодавством України, недотримання якої має наслідком недійсність такого заповіту.

А. усна форма

Б. письмова форма

В. письмова нотаріальна форма;

Г. письмова за допомогою комп`ютерного набору

17. Укажіть назву документа, який є підставою для законного займання житлового приміщення.

А. паспорт

Б. ордер

В. договір

Г. Довідка про відсутність житла

18. Укажіть, чи визнається злочином така ситуація.

Правоохоронним органам стало відомо, що громадянин Терещенко висловлювався про те, що хоче вчинити крадіжку ноутбука з магазину комп`ютерної техніки, проте наміри поки що не здійснив.

А. це готування до злочину, яке тягне за собою кримінальну відповідальність;

Б. це замах на злочин, який чомусь не було реалізовано, отже це злочин;

В. це само по собі вже злочин

Г. виявлення умислу не є злочином, бо закон карає не за ідеї, а за конкретні дії.

19. Установіть відповідність між чергами спадкоємців за законом

1. перша черга А. двоюрідний брат спадкодавця

2. друга черга Б. якийсь родич, що жив у спадкодавця 6 років;

3. третя черга В. дід удови спадкодавця

4. четверта черга Г. батьки спадкодавця

5. п`ята черга д. рідна тітка спадкодавця

20. Із наведеного переліку речей укажіть ті, що згідно з нормами цивільного законодавства України відповідають поняттю «нерухомі речі».

1. яблуня,

2. музейний експонат

3. земельна ділянка,

4. новий житловий будинок

5. коштовні прикраси

6. споруда збудована 50 років тому

7. автомобіль «Ніссан»

8. космічний супутник

9. яблуко

ТЕСТИ З ПРАВОЗНАВСТВА

ВАРІАНТ ІІ

  1. Суспільно шкідливий протиправний вчинок, здійснення якого передбачає юридичну відповідальність, - це …..:

А. недотримання традицій,

Б. некультурна поведінка,

В. правопорушення

Г .необережність

  1. Укажіть, яка з цих теорій розглядає державу як результат еволюції природи.

А. теологічна

Б. психологічна

В. теорія насильства

Г. органічна

  1. Укажіть рік, яким датують Перший статут Великого князівства Литовського:

А. 1480 р.

Б. 1529 р.

В. 1539 р.

Г. 1588 р.

4. Укажіть, у якому з цих Універсалів Центральної Ради було проголошено автономію України у складі Росії.

А. І Універсал

Б. ІІ Універсал

В. ІІІ Універсал

Г. ІV Універсал

5. Установіть відповідність між теоріями походження держави і права та прізвищами їх засновників.

А. органічна теорія 1. Олександр Радищев

Б. теорія насильства 2. Михайло Драгоманов

В. договірна 3. Герберт Спенсер

Г. теологічна 4. Людвіг Гумплович

5. Фома Аквінський

6. Укажіть, в якому віці набуття дитиною громадянства України або вихід з громадянства України може відбуватися тільки за її згодою.

А від 10 до 18 років

Б від 14 до 18 років\

В від 15 до 18 років

Г від 16 до 18 років

7. Гарантом прав і свобод людини і громадянина в Україні є :

А. Верховна Рада України

Б депутатські фракції у Верховній Раді України

В Президент України

Г Конституційний Суд України

8. Укажіть правильно сформульовану характеристику поняття «біпатриди»

А особа, яка має громадянство двох чи більше держав

Б статус особи у державі- монархії

В особа без громадянства

Г особа, яка має статус біженця

9. Установіть відповідність між назвами навчальних закладів системи вищої освіти та рівнем акредитації, який вони мають.

1. інститут післядипломної освіти А. І рівень

2. національний університет Б ІІ рівень

3. технікум В ІІІ рівень

4. коледж Г. ІV рівень

5. колегіум

10. Укажіть групи, на які поділяються конституційні права людини і громадянина залежно від сфер суспільного життя, в яких вони реалізуються.

1). громадянські

2). Громадські

3) суспільно корисні

4) політичні

5) колективні

6) соціально-економічні

7) корпоротивні

8) культурні

9) соціально-побутові

ВІДПОВІДІ:

А 1,4,8,9

Б 1,4,6,8

В. 3,5,7

Г 1,3,7,9

11. Укажіть, які податки з наведеного переліку передбачені законодавством України і належать до загальнодержавних податків та зборів.

1) податок на землю

2) комунальний податок

3) податок на доходи фізичних осіб

4) податок з реклами

5) збір за паркування автотранспорту

6) податок з власників транспортних засобів

ВІДПОВІДІ:

А 1,2,3

Б 1,2,6

В 1,3,6

Г 1,2,4

12. Яким є конституційний склад Верховної Ради України

А. 5 політичних партій ,які перемогли на виборах

Б. 450 народних депутатів

В. 400 народних депутатів

Г. не менше 226 народних депутатів

13. Установіть відповідність між правоохоронними органами та їхніми структурними підрозділами.

1. Служба безпеки А. спеціальна міліція

2. Міністерство внутрішніх справ Б. регіональні митниці

3. Державна податкова адміністрація В. органи військової контррозвідки

4. Генеральна прокуратура Г. військова прокуратура гарнізону

Д. податкова міліція

14 Укажіть пропущені слова у наведеній нижче конституційній нормі.

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на _____, _______,__________.

15. Укажіть, протягом якого строку діють майнові права інтелектуальної власності на твір, створений автором Петренко

А. протягом життя громадянина Петренка

Б протягом життя громадянина Петренка і 70 років по смерті Петренка

В. по смерті автора – протягом життя його спадкоємців першої черги

Г від 5 до 10 років залежно від твору

16. Укажіть тривалість робочого часу, встановленого законодавством для працівників - учнів навчального закладу віком від 14 до 15 років, які бажають працювати у вільний від навчання час.

А. 18 годин на тиждень

Б 24 години на тиждень

В 36 годин на тиждень

Г 12 годин на тиждень

17. Укажіть, у чому полягає різниця між такими видами кримінальних покарань, як «громадські роботи» та «виправні роботи»

А. різниці між ними не існує

Б при виправних роботах у дохід держави утримується від 10 до 20% заробітку засудженого, а при громадських це відсутнє

В. до громадських робіт засуджуються лише громадяни України, до виправних – інші особи

Г. до виправних засуджується солодь, а до громадських – пенсіонери

18. Установіть відповідність між обсягами цивільної дієздатності особи та віковими характеристиками особи.

1 часткова дієздатність А особа віком від 14 до 18 років

2. неповна дієздатність Б особа, яка не досягла 14 років

3. повна дієздатність В повнолітня особа

4. обмежена дієздатність Г дитина

5. недієздатність

19. Із наведеного переліку речей укажіть ті, що , згідно з нормами цивільного права України, відповідають поняттю «рухомі речі»

1. яблуня,

2. музейний експонат

3. земельна ділянка,

4. новий житловий будинок

5. коштовні прикраси

6. споруда збудована 50 років тому

7. автомобіль «Ніссан»

8. космічний супутник

9. яблуко

ВІДПОВІДІ:

А 2,5,9

Б 1,2,5,8

В. 1,2,5,7,8

Г 1,3,7,9

20. Із наведеного нижче переліку укажіть категорії осіб, які згідно із законодавством України, не можуть перебувати у шлюбі між собою.

1) чоловік і жінка ,які не кохають один одного

2) усиновлювач та усиновлена ним дитина, якщо усиновлення скасовано

3) неповнорідні брат і сестра, які мають спільного батька

4) усиновлювач та усиновлена ним дитина

5)чоловік та жінка, якщо хтось із них не є громадянином України

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!