Олімпіадні завдання з правознавства

Опис документу:
Комплекс олімпіадних завдань з правознавства. Орієнтовані на 9, 10 та 11 класи. Завдання містять різноформатні складники: питання закритої та відкритої форми, співвідношення, юридичні задачі та питання на визначення рівня сформованості аксіологічного склданика предметної компетентності.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Олімпіадні завдання

з правознавства

I етап (2013/2014 н.р.)

10 клас

I Виконайте тестові завдання

Завдання 1-6 мають по 4-5 варіантів відповідей, із яких лише одна правильна - по 1 балу.

 1. Визначте конституційну форму державного устрою України: а) федеративна; б) конфедеративна; в) унітарна; г) республіка.

 2. Визначте випадок, у якому втрачається громадянство України: а) громадянку С. позбавлено права повернення в Україну; б) громадянин М. тривалий час живе у США; в) громадянин Ф. без згоди державних органів України добровільно вступив на військову службу в Польщі; г) громадянці К. під час перебування у Франції було відмовлено у захисті її інтересів посольством України.

 3. Визначте конституційну форму державного устрою України: а) федеративна; б) конфедеративна; в) унітарна; г) республіка.

 4. Визначте ознаку, яка характерна для демократичного режиму: а) надмірна централізація держави; б) формальне закріплення в конституційних актах мінімуму прав і свобод громадян; в) політичний плюралізм; г) державний контроль над засобами масової інформації.

 5. Визначте помилкове твердження: а) громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом; б) громадяни мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації; в) громадяни мають право на повагу їхньої гідності; г) громадяни мають право на соціальний захист.

 6. Визначте, до ознак якого виду політичного режиму належать всебічний і всеохоплюючий контроль держави над суспільством, підкорення і поглинання його державою; існування загальнодержавної ідеології: а) авторитарного; б) демократичного; в) ліберального; г) тоталітарного.

Завдання 7-8 за правильну відповідь (по 2 бала).

7. Установіть, якому історичному типу держави відповідає характерне для неї ставлення до праці.

1 Рабовласницька. А Панування церковного права.

2 Феодальна. Б Право є інструментом держави, значне поширення

3 Буржуазна. звичаєвого права.

4 Соціалістична. В Нігілістичне ставлення до права, спроба його

ототожнення з політичною доцільністю.

Г Право є засобом забезпечення вільної конкуренції

та обмеження втручання держави у приватну сферу.

Д Право є критерієм рівності та справедливості, а не

засобом примусу.

 1. Поясніть значення термінів: країна, суспільні відносини, біпатрид, функції держави, форма правління.

 2. Охарактеризуйте основні теорії виникнення держави. (10 балів)

 3. Правопорушення та юридична відповідальність. (10 балів)

Всього 30 балів.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Олімпіадні завдання

з правознавства

I етап (2013/2014 н.р.)

11 клас

I Виконайте тестові завдання

Завдання 1-6 мають по 4-5 варіантів відповідей, із яких лише одна правильна - по 1 балу.

 1. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється: а) колективним договором; б) індивідуальним трудовим договором; в) державним бюджетом; г) законами України; д) генеральною угодою.

 2. Верховна Рада України є повноважною, якщо до її складу обрано народних депутатів: а) 300; б) 200; в) 226; г) 150.

 3. На який державний орган покладається завдання щодо здійснення контролю за виконанням Державного бюджету України: а) Кабінет Міністрів України; б) Рахункову палату; в) Верховну Раду України; г) Бюджетний комітет Верховної Ради України.

 4. Назвіть основні функції права: а) регулятивна; б) охоронна; в) виховна; г) ідеологічна; д) усі перелічені.

 5. Без вини можлива: а) дисциплінарна відповідальність; б) матеріальна відповідальність; в) кримінальна відповідальність; г) цивільно-правова відповідальність.

 6. До складових державного бюджету належать: а) доходи і видатки бюджету; б) прибутки і витрати державних коштів; в) державний борг, доходи і видатки бюджетних коштів; г) фінансування державних позик.

Завдання 7-8 за правильну відповідь (по 2 бала).

 1. Поясніть значення термінів: браконьєр, диверсія, казус, реверс, форс-мажор.

 2. Установіть відповідність між теоріями походження держави і права, наведеними у лівому стовпчику, та прізвищами їх засновників або прихильників, які містяться у правому стовпчику.

1 Органічна теорія. А О.Радіщев.

2 Теорія насильства. Б М.Драгоманов.

3 Договірна. В. Г.Спенсер.

4 Теологічна. Г Л.Гумплович.

Д Ф.Аквінський.

 1. Порівняйте поняття: людина та громадянин. (5 балів)

 2. Єдність та відмінність права і моралі. (10 балів)

 3. Охарактеризуйте особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. (10 балів)

Всього 35 балів.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Олімпіадні завдання

з правознавства

I етап (2013/2014 н.р.)

9 клас.

Виконайте тестові завдання

Завдання 1-6 мають по 4-5 варіантів відповідей, із яких лише одна правильна - по 1 балу.

 1. Основний закон життя нашої держави називається: а) маніфест; б) конвенція; в) декларація; г) конституція.

 2. Визначте, який орган державної влади відноситься до виконавчої гілки влади: а) Секретаріат Президента України; б) Верховна Рада України; в) Севастопольська міська державна адміністрація; г) Верховний Суд України; д) Конституційний Суд України.

 3. Визначте, яка назва НЕ означає гілку державної влади: а) законодавча влада; б) контрольна влада; в) виконавча влада; г) судова влада; д) всі вищезазначені відповіді вірні.

 4. Громадянство України набувається: а) з народження; б) з моменту отримання паспорту; в) після отримання середньої освіти; г) при досягненні повноліття.

 5. Визначте назву вступної частини Конституції України: а) преамбула; б) вступ; в) передмова; г) епіграф.

 6. Визначте, яка ознака є характерною тільки для правил моралі: а) установлена державою, б) закріплюється у свідомості більшості членів суспільства, в) зазначена у відповідному документі, г) юридична відповідальність за порушення цих правил, д) загальна обов’язковість правил.

Завдання 7-8 за правильну відповідь (по 2 бала).

7. Установіть відповідність між інститутами та галузями права.

1. шлюб а) трудове

2. виборче право б) сімейне

3. право власності в) кримінальне

4. покарання г) конституційне

д) цивільне

8. Установіть відповідність між характеристиками української держави та її визначеннями закріпленими в Конституції України.

1. держава, у якої панує право в усіх сферах суспільного життя а) соціальна

2.держава, у якій людина, її життя та здоровя, гідність є держава

вищою цінністю держави б) правова

3. держава, яка самостійно вирішує всі питання свого держава

внутрішнього життя та зовнішніх відносин в) демократи-

4.держава, де забезпечується реальна участь громадян чна держава

в управлінні державою г) незалежна та

суверенна держава

д) федеративна держава

II Порівняйте поняття: злочин і проступок. (5 балів)

III.Поясніть значення термінів: правила; соціальні норми; спадкодавець; апатрид; виконавча влада. (5 балів)

V Поняття і види юридичної відповідальності. (10 балів)

Всього 30 балів.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»