Тести з історії України по темі: «Виникнення та становлення Русі – України».

Опис документу:
Київська Русь — це період в історії України слов»янської держави на наших землях. Тестування для перевірки знань до ЗНО. Тести складаються з завдань: з вибором однієї правильної відповіді; на встановлення хронологічної послідовності; на всановлення відповідності.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тести з історії України по темі: «Виникнення та становлення Русі – України».

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

 1. Перші спроби регламентації адміністративної системи та впровадження нового порядку стягнення данини в Київській Русі належать:

 •  князю Аскольду

 • князю Святославу

 •  княгині Ользі

 •  князю Ігорю

 1. Яке з нижченаведених визначень пояснює, що таке віче:

 •  об’єднання ремісників міста

 •  збори вільного населення міста для вирішення громадських справ

 •  група професійних воїнів на чолі з князем

 •  народне ополчення під час війни

 1. Хто з давньоруських князів уклав у 944 р. договір з Візантією, за яким Київська Русь отримала право вести з Константинополем вільну торгівлю, надсилати туди торгові кораблі, але натомість втратила свої володіння у гирлі Дніпра і на узбережжі Чорного моря:

 •  Святослав

 •  Олег

 •  Ігор

 •  Аскольд

 1. Кому з давньоруських князів кияни сказали: «Ти, княже, чужої землі шукаєш і бережеш, а своєї мало не втратив»

 •  Ігорю

 •  Аскольду

 •  Олегу

 •  Святославу

 1. Хто з давньоруських князів першим прийняв хрещення у Константинополі:

 •  Ігор

 •  Ольга

 •  Аскольд

 •  Олег

 1. Сутність поняття «варяги»:

 •  жителі Візантії, ромеї, воїни і грабіжники, які часто наймалися на службу до руських князів

 •  жителі сучасної Німеччини, германці, що жили на узбережжі моря і здійснювали напади на різні землі, зокрема і на Русь

 •  мешканці Скандинавії, відомі в Європі під назвою «нормани», воїни-моряки, що вчиняли грабіжницькі походи, у тому числі й на руську землю

 •  слов’яни, що обрали своїм заняттям військову справу і служили в дружинах руських князів

 1. Держава, на яку робили походи Аскольд, Олег та Ігор

 •  Болгарія

 •  Візантія

 •  Польща

 •  Угорщина

 1. Позначте плем’я, у битві з яким загинув київський князь Святослав Ігорович, повертаючись на батьківщину після походу проти Візантії.

 •  Авари

 •  Печеніги

 •  Половці

 •  Хозари

 1. Позначте іншу назву варягів.

 •  Угри

 •  Венеди

 •  Нормани

 •  Гуни

 1. Позначте ім’я князя, який правив у 1019-1054 рр.

 •  Володимир Мономах

 •  Святослав Ігорович

 •  Ярослав Мудрий

 •  Володимир Великий

 1. Позначте назву країни, королевою якої була Анна Ярославна.

 •  Франція

 •  Польща

 •  Німеччина

 •  Угорщина

 1. Позначте рік хрещення Русі.

 •  862 р.

 •  882 р.

 •  1036 р.

 •  988 р.

 1. Позначте ім’я київського князя, який під час походу на Константинополь прибив на його воротах свій щит.

 •  Аскольд

 •  Олег

 •  Ігор

 •  Святослав

 1. Позначте назву кочових племен, на місці і на честь перемоги над якими було збудовано Софіївський собор у Києві

 •  Половці

 •  Печеніги

 •  Торки

 •  Угри

 1. Позначте ім’я князя, який остаточно розгромив печенігів і відігнав їх від кордонів Русі.

 •  Ярослав

 •  Святослав

 •  Володимир

 •  Олег

 1. Позначте дату походу Святослава проти хазар.

 •  964-972

 •  964-966

 •  968-971

 •  966-967

 1. Прочитайте уривок і визначте про якого князя йде мова.

«І при нім стала віра християнська плодитися в Русі і розширятися і чорноризці стали множитися, і монастирі стали з’являтися… І придбав він (книги) , що ними почуваються віруючі люди і втішаються ученням божественного слова. Бо як ото хто-небудь в землю зоре, а другий засіє, а інші пожинають і їдять поживу вдосталь, – так і сей. Отець бо його… землю зорав і розм’якшив, себто хрещенням просвітив, а сей великий князь… засіяв книжними словами серця віруючих людей, а ми пожинаємо, учення приймаючи книжнеє».

 •  Ярослава Мудрого

 •  Володимира Великого

 •  Ігоря Старого

 •  Олега Віщого

 1. Позначте ім’я ймовірного автора «Повісті минулих літ»

 •  князь Володимир

 •  Іларіон

 •  Нестор

 •  співець Боян

 1. Князь, за правління якого почали карбувати перші руські монети.

 •  Святослав

 •  Ярополк

 •  Володимир

 Ярослав

 1. Які моря з’єднував торговельний шлях «із варяг у греки»?

  •  Чорне та Каспійське

  •  Балтійське та Чорне

  •  Балтійське та Каспійське

 Чорне та Азовське

 1. Літопис «Повість минулих літ» фактично відбиває:

  1.  норманську теорію походження державності Русі

  2.  теорію автохтонного формування державності Русі

  3.  процес формування державності Русі під вирішальним впливом Візантії

  4.  процес формування державності Русі під вирішальним впливом кочових народів

 2. Основним заняттям населення Київської Русі в Х – ХІ ст. було(а):

  1.  тваринництво

  2.  землеробство

  3.  торгівля

  4.  ремесло

 3. Кого з князів Київської Русі вважали родоначальником своєї правлячої династії?

  1.  Аскольда

  2.  Кия

  3.  Рюрика

  4.  Олега

 4. Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

Розташуйте події в хронологічній послідовності

  1. хрещення Аскольда

  2. утворення Київської Русі

  3. страта князя Ігоря деревлянами

  4. помста княгині Ольги деревлянам

 1. Розташуйте події в хронологічній послідовності

  1. убивство Аскольда

  2. походи Ігоря на Візантію

  3. реформи княгині Ольги

  4. загибель Святослава

 2. Установіть послідовність правління князів

  1. Аскольд

  2. Ігор

  3. Ольга

  4. Ярослав

 1. Укажіть напрями діяльності перших київських князів (від Олега до Святослава)

  1.  будівництво міст, підтримка ремесел і торгівлі у своїх володіннях

  2.  захист власних володінь від нападників та організація воєнних походів на сусідні землі

  3.  збір і збут полюддя

  4.  розробка державного законодавства, кодифікація звичаєвого права

  5.  організація постійних міжнародних зносин з сусідніми державами й активних дипломатичних контактів з іншими народами

  6.  приєднання до своїх володінь нових земель і нових народів та обкладання їх даниною

  7.  запровадження єдиної державної релігії

Позначте твердження, які характеризують розвиток Київської Русі за правління Володимира Великого.

  1.  Здійснив два переможні походи на Константинополь

  2.  На чолі мирного посольства відвідав Константинополь і уклав договір з імператором Константином Багрянородним

  3.  Запровадив нове зведення законів усного звичаєвого права, назване літописцем «Уставом земляним»

  4.  Для захисту кордонів Київської Русі від нападів печенігів розпочав будівництво системи укріплень «змієві вали»

  5.  Під Києвом завдав остаточної поразки печенігам

  6.  Здійснив спробу реформувати язичництво, проголосивши Перуна головним богом

  7.  Написав "Повчання дітям"

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

 1. Перші спроби регламентації адміністративної системи та впровадження нового порядку стягнення данини в Київській Русі належать:

 •  князю Аскольду

 • князю Святославу

 •  княгині Ользі

 •  князю Ігорю

 1. Яке з нижченаведених визначень пояснює, що таке віче:

 •  об’єднання ремісників міста

 •  збори вільного населення міста для вирішення громадських справ

 •  група професійних воїнів на чолі з князем

 •  народне ополчення під час війни

 1. Хто з давньоруських князів уклав у 944 р. договір з Візантією, за яким Київська Русь отримала право вести з Константинополем вільну торгівлю, надсилати туди торгові кораблі, але натомість втратила свої володіння у гирлі Дніпра і на узбережжі Чорного моря:

 •  Святослав

 •  Олег

 •  Ігор

 •  Аскольд

 1. Кому з давньоруських князів кияни сказали: «Ти, княже, чужої землі шукаєш і бережеш, а своєї мало не втратив»

 •  Ігорю

 •  Аскольду

 •  Олегу

 •  Святославу

 1. Хто з давньоруських князів першим прийняв хрещення у Константинополі:

 •  Ігор

 •  Ольга

 •  Аскольд

 •  Олег

 1. Сутність поняття «варяги»:

 •  жителі Візантії, ромеї, воїни і грабіжники, які часто наймалися на службу до руських князів

 •  жителі сучасної Німеччини, германці, що жили на узбережжі моря і здійснювали напади на різні землі, зокрема і на Русь

 •  мешканці Скандинавії, відомі в Європі під назвою «нормани», воїни-моряки, що вчиняли грабіжницькі походи, у тому числі й на руську землю

 •  слов’яни, що обрали своїм заняттям військову справу і служили в дружинах руських князів

 1. Держава, на яку робили походи Аскольд, Олег та Ігор

 •  Болгарія

 •  Візантія

 •  Польща

 •  Угорщина

 1. Позначте плем’я, у битві з яким загинув київський князь Святослав Ігорович, повертаючись на батьківщину після походу проти Візантії.

 •  Авари

 •  Печеніги

 •  Половці

 •  Хозари

 1. Позначте іншу назву варягів.

 •  Угри

 •  Венеди

 •  Нормани

 •  Гуни

 1. Позначте ім’я князя, який правив у 1019-1054 рр.

 •  Володимир Мономах

 •  Святослав Ігорович

 •  Ярослав Мудрий

 •  Володимир Великий

 1. Позначте назву країни, королевою якої була Анна Ярославна.

 •  Франція

 •  Польща

 •  Німеччина

 •  Угорщина

 1. Позначте рік хрещення Русі.

 •  862 р.

 •  882 р.

 •  1036 р.

 •  988 р.

 1. Позначте ім’я київського князя, який під час походу на Константинополь прибив на його воротах свій щит.

 •  Аскольд

 •  Олег

 •  Ігор

 •  Святослав

 1. Позначте назву кочових племен, на місці і на честь перемоги над якими було збудовано Софіївський собор у Києві

 •  Половці

 •  Печеніги

 •  Торки

 •  Угри

 1. Позначте ім’я князя, який остаточно розгромив печенігів і відігнав їх від кордонів Русі.

 •  Ярослав

 •  Святослав

 •  Володимир

 •  Олег

 1. Позначте дату походу Святослава проти хазар.

 •  964-972

 •  964-966

 •  968-971

 •  966-967

 1. Прочитайте уривок і визначте про якого князя йде мова.

«І при нім стала віра християнська плодитися в Русі і розширятися і чорноризці стали множитися, і монастирі стали з’являтися… І придбав він (книги) , що ними почуваються віруючі люди і втішаються ученням божественного слова. Бо як ото хто-небудь в землю зоре, а другий засіє, а інші пожинають і їдять поживу вдосталь, – так і сей. Отець бо його… землю зорав і розм’якшив, себто хрещенням просвітив, а сей великий князь… засіяв книжними словами серця віруючих людей, а ми пожинаємо, учення приймаючи книжнеє».

 •  Ярослава Мудрого

 •  Володимира Великого

 •  Ігоря Старого

 •  Олега Віщого

 1. Позначте ім’я ймовірного автора «Повісті минулих літ»

 •  князь Володимир

 •  Іларіон

 •  Нестор

 •  співець Боян

 1. Князь, за правління якого почали карбувати перші руські монети.

 •  Святослав

 •  Ярополк

 •  Володимир

 Ярослав

 1. Які моря з’єднував торговельний шлях «із варяг у греки»?

  •  Чорне та Каспійське

  •  Балтійське та Чорне

  •  Балтійське та Каспійське

 Чорне та Азовське

 1. Літопис «Повість минулих літ» фактично відбиває:

  1.  норманську теорію походження державності Русі

  2.  теорію автохтонного формування державності Русі

  3.  процес формування державності Русі під вирішальним впливом Візантії

  4.  процес формування державності Русі під вирішальним впливом кочових народів

 2. Основним заняттям населення Київської Русі в Х – ХІ ст. було(а):

  1.  тваринництво

  2.  землеробство

  3.  торгівля

  4.  ремесло

 3. Кого з князів Київської Русі вважали родоначальником своєї правлячої династії?

  1.  Аскольда

  2.  Кия

  3.  Рюрика

  4.  Олега

 4. Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

Розташуйте події в хронологічній послідовності

  1. хрещення Аскольда

  2. утворення Київської Русі

  3. страта князя Ігоря деревлянами

  4. помста княгині Ольги деревлянам

 1. Розташуйте події в хронологічній послідовності

  1. убивство Аскольда

  2. походи Ігоря на Візантію

  3. реформи княгині Ольги

  4. загибель Святослава

 2. Установіть послідовність правління князів

  1. Аскольд

  2. Ігор

  3. Ольга

  4. Ярослав

 1. Укажіть напрями діяльності перших київських князів (від Олега до Святослава)

  1.  будівництво міст, підтримка ремесел і торгівлі у своїх володіннях

  2.  захист власних володінь від нападників та організація воєнних походів на сусідні землі

  3.  збір і збут полюддя

  4.  розробка державного законодавства, кодифікація звичаєвого права

  5.  організація постійних міжнародних зносин з сусідніми державами й активних дипломатичних контактів з іншими народами

  6.  приєднання до своїх володінь нових земель і нових народів та обкладання їх даниною

  7.  запровадження єдиної державної релігії

Позначте твердження, які характеризують розвиток Київської Русі за правління Володимира Великого.

  1.  Здійснив два переможні походи на Константинополь

  2.  На чолі мирного посольства відвідав Константинополь і уклав договір з імператором Константином Багрянородним

  3.  Запровадив нове зведення законів усного звичаєвого права, назване літописцем «Уставом земляним»

  4.  Для захисту кордонів Київської Русі від нападів печенігів розпочав будівництво системи укріплень «змієві вали»

  5.  Під Києвом завдав остаточної поразки печенігам

  6.  Здійснив спробу реформувати язичництво, проголосивши Перуна головним богом

  7.  Написав "Повчання дітям"

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»