Тест "Процеси групової динаміки"

Психологія

19.04.2021

105

0

4

Для кого: Дорослі
Опис документу:
Тест "Процеси групової динаміки" може бути корисний молодим фахівцям психологічної служби, які працюють з дитячими колективами у закладах загальної середньої освіти. Доступний для вільного скачування і редагування.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТЕСТ НА ТЕМУ:


ПРОЦЕСИ ГРУПОВОЇ ДИНАМІКИ  1. Термін «Групова динаміка» запровадив:

1) Ч.Кулі;

2) О.Конт;

3) К.Левін;

4) С.Аш

2. Групова згуртованість – це:

1) узагальнене відображення сукупності соціально-психологічних особливостей і якостей особистості, які виявляються в конкретному соціально-психологічному середовищі;

2) творення, розвиток і формування зв'язків у групі, які забезпечують перетворення зовні заданої структури на психологічну спільність людей, психологічний організм, який живе за своїми нормами і законами відповідно до своїх цілей і цінностей;

3) узагальнене відображення сукупності істотних соціальних якостей особистостей, що належать до певної соціальної спільності;

4) приписування ознак іншим членам групи.

3. Група людей, яка сприймає повідомлення - це:

1) аудиторія;

2) публіка;

3) маса;

4) натовп.4. Психологічний вплив на особистість у процесі спілкування і взаємодії, який передає певні настрої, спонуки не через свідомість та інтелект, а через емоційну сферу – це:

1) навіювання;

2) наслідування;

3) переконання;

4) зараження.

5. Соціально-психологічний тип – це:

1) стан відображення соціально-психологічних явищ, взаємозв ́язку спільності й особистості, за якого жоден з них не може істотно змінити соціальні відносини в своїх інтересах;

2) узагальнене відображення сукупності соціально-психологічних особливостей і якостей особистості, які виявляються в конкретному соціально- психологічному середовищі;

3) узагальнене відображення сукупності істотних соціальних якостей особистостей, що належать до певної соціальної спільності;

4) приписування ознак іншим членам групи.

6. «Я-концепція» - це:

1) цілісний, хоч і не позбавлений внутрішніх суперечностей образ власного

«Я», формування якого відбувається поетапно аж до самосвідомості;

2) остаточне уявлення про себе, результат роботи над пізнанням себе,

осмислення своєї ролі на кожному життєвому етапі;

3) феномен, який має для людей велике значення7. Інтеріоризація — це:

1) процес формування внутрішньої структури людської психіки за допомогою засвоєння соціальних норм, цінностей, ідеалів, процес переведення елементів зовнішнього середовища у внутрішнє «Я»;

2) остаточне уявлення про себе, результат роботи над пізнанням себе, осмислення своєї ролі на кожному життєвому етапі; особистість у всіх аспектів її буття, відтворених у самосвідомості;

3) феномен, який має для людей велике значення; 4) етап відображення дійсності у філогенезі.

8. Стадії соціалізації — це:

1) період становлення індивіда.

2) феномени, що виникають у результаті взаємодії комунікативного процесу у певних умовах, відтворюють соціально- психологічну реальність, спонукають і регулюють поведінку людей, сприяють організації різних форм діяльності та спілкування, обмін інформацією і переживаннями;

3) етапи, періоди становлення особистості, засвоєння нею досвіду;

4) причинно-наслідковий зв'язок.

9. Ідентичність - це:

1) цілісний стан особистості, вироблена на основі досвіду готовність стійко реагувати на передбачувані об'єкти чи ситуації, вибіркова активність, спрямована на задоволення потреби;

2) збереження і підтримання особистістю власної цілісності, тотожності, неперервності історії свого життя;

3) феномен, який має для людей велике значення, та історично формується

протягом декількох століть;

4) посада у психологічній службі школи.10. У соціальній психології, термін «фасилітація» означає:

1) вихід члена групи з команди;

2) позитивний вплив однієї особи на іншу;

3) процес соціалізації особистості;

4) соціальний інститут.11. Групові процеси – це:

1) сукупність цілей, завдань та операцій, які сприяють задоволенню основних

мотивів цієї діяльності, потреб та соціальних цінностей членів групи;

2) нормативне регулювання поведінки людей системою засобів впливу суспільства та соціальних груп задля збереження цілісності й стійкості останніх, забезпечення їх позитивного розвитку;

3) процеси групової життєдіяльності групи;

4) стан розщеплення особистості

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Психологія

19.04.2021

105

0

4

Для кого: Дорослі