До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
5
міс.
0
9
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Тест Дж. Голланда для визначення професiйних типiв особистостi

Опис документу:
Інструкція: “У “Переліку професій” попарно поданi рiзнi професiї. У кожнiй парi професiй постарайся надати перевагу однiй з них, вписавши у вiдповiдну графу "Бланку вiдповiдей" знак "+". Якщо в якiйсь iз пар професiй ти не зможеш надати перевагу нi однiй iз них, то в будь-якiй наступнiй повинен вiдмiтити знаком "+" обидві професiї. Всього повинно бути вiдмiчено 42 професiї”.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тест Дж. Голланда для визначення професiйних типiв особистостi

Інструкція: “У “Переліку професій” попарно поданi рiзнi професiї. У кожнiй парi професiй постарайся надати перевагу однiй з них, вписавши у вiдповiдну графу "Бланку вiдповiдей" знак "+". Якщо в якiйсь iз пар професiй ти не зможеш надати перевагу нi однiй iз них, то в будь-якiй наступнiй повинен вiдмiтити знаком "+" обидві професiї. Всього повинно бути вiдмiчено 42 професiї”.

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ

Назва професії

Назва професії

Інженер механік

Інженер-конструктор

В’язальниця

Лікар-терапевт

Кухар

Економіст з планування

Коваль ручного кування

Директор заводу

Кресляр

Дизайнер (художник-конструктор)

Астролог

Лікар-психіатр

Хімік

Бухгалтер

Редактор науковий

Юрисконсульт

Науковий співробітник

Артист

10а

Тренер команди

10б

Статистик

11а

Організатор виховної роботи

11б

Адміністратор

12а

Адвокат

12б

Реставратор

13а

Контролер якості продукції

13б

Постачальник замовлень

14а

Касир

14б

Хореограф

15а

Податковий інспектор

15б

Письменник

16а

Садівник

16б

Біолог

17а

Водій автомобіля

17б

Медична сестра

18а

Інженер-енергетик

18б

Секретар-друкарка

19а

Маляр

19б

Художник-декоратор

20а

Метеоролог

20б

Офіціант

21а

Лаборант

21б

Режисер

22а

Соціолог

22б

Ревізор

23а

Зоолог

23б

Головний технолог

24а

Математик

24б

Архітектор

25а

Продавець

25б

Обліковець

26а

Вчитель

26б

Командир взводу

27а

Вихователь

27б

Фотограф

28а

Експедитор

28б

Керуючий готельним господарством

29а

Коректор

29б

Балетмейстер

30а

Керуючий фермою

30б

Диригент

31а

Радіотехнік

31б

Геолог

32а

Слюсар-ремонтник

32б

Аудитор

33а

Лісник

33б

Екскурсовод

34а

Закрійник

34б

Декоратор вітрин

35а

Фізик

35б

Директор комерційний

36а

Біохімік

36б

Консультант з маркетингу

37а

Токсиколог

37б

Маклер біржовий

38а

Логопед

38б

Стенографіст

39а

Психолог

39б

Менеджер

40а

Референт

40б

Торговець нерухомістю

41а

Поет

41б

Бібліотекар

42а

Архіваріус

42б

Мистецтвознавець

БЛАНК ВIДПОВIДЕЙ

Прізвище, ініціали __________________ Вік _________ Дата ________ 

Номери пар професій

а

б

а

б

а

б

а

б

1

 

 

12

 

 

23

 

 

33

 

 

2

 

 

13

 

 

24

 

 

34

 

 

3

 

 

14

 

 

25

 

 

35

 

 

4

 

 

15

 

 

26

 

 

36

 

 

5

 

 

16

 

 

27

 

 

37

 

 

6

 

 

17

 

 

28

 

 

38

 

 

7

 

 

18

 

 

29

 

 

39

 

 

8

 

 

19

 

 

30

 

 

40

 

 

9

 

 

20

 

 

31

 

 

41

 

 

10

 

 

21

 

 

32

 

 

42

 

 

11

 

 

22

 

 

--

-

-

--

-

-

При обробцi результатiв з Бланку відповідей дані переносиш у “Ключ до тесту Дж. Голланда”, після цього пiдраховуєш кiлькiсть плюсыв за кожним iз 6 типiв і записуєш отримані результати внизу кожної колонки.

 

Ключ до тесту Дж. Голланда

Реалістичний тип

Інтелектуальний тип

Соціальний тип

Конвенційний тип

Підприємливий тип

Артистичний тип

10а

10б

11б

12б

11а

13а

13б

14б

12а

14а

15а

15б

16а

16б

17б

18б

23б

19б

17а

20а

20б

22б

26б

21б

18а

22а

25а

25б

28б

24б

19а

23а

26а

28а

30а

27б

21а

24а

27а

29а

33б

29б

31а

31б

36б

32б

35б

30б

32а

35а

38а

38б

37б

34б

33а

36а

39а

40а

39б

41а

34а

37а

41б

42а

40б

42б

Р=

І=

С=

К=

П=

А=

Далі отриманi суми з кожного типу записуєш у матрицю.

Р

І

С

К

П

А

 

 

 

 

 

 

Переведення початкових балiв у стандартнi здiйснюється наступним чином: проти певної букви в матрицi береться вiдповiдна цифра i з нормо-таблицi у вiдповiдному стовпчику вибирається стандартний бал. Наприклад, з типу Р у матрицi початковий бал 2, а в нормо-таблицi це буде 1 стандартний бал.

НОРМО-ТАБЛИЦЯ ДО ТЕСТУ Дж. ГОЛЛАНДА

СТ бали

Професійні типи особистості

СТ бали

Р

І

С

К

П

А

0

0-1

-

-

-

0-1

-

0

1

2

0

0-1

0

2

0

1

2

3

1

2

1-2

3

1-2

2

3

4-5

2-3

3-4

3

4-5

3

3

4

6

4

5

4

6

4-5

4

5

7

5

6

5-6

7

6

5

6

8-9

6-7

7-8

7

8-9

7-8

6

7

10

8

9

8

10

9

7

8

11

9

10-11

9-10

11

10-11

8

9

12-13

10

12

11

12

12

9

10

14

11-12

13-14

12

13-14

13-14

10

11

-

13

-

13-14

-

-

11

У нашому випадку матриця в стандартних балах буде мати вигляд:

Р

І

С

К

П

А

 

 

 

 

 

 

Пiсля пiдрахування всiх стандартних балiв з всiх професiйних типів у залежностi вiд суми набраних балiв визначається пріоритетний тип особистостi та професiйного середовища оптанта, надаючи перевагу першим трьом типам. Напркиклад: ти належиш до пiдприємливого типу особистостi з яскраво вираженими якостями артистичного й інтелектуального типiв, тобто твоя формула особистостi П А I. Це говорить про те, що для тебе найкраще вибрати пiдприємливе професiйне середовище, але ти будеш себе добре почувати i в артистичному або iнтелектуальному професiйних середовищах.

Для кращого розуміння шкал співвідношення різних типів особистості та професійних середовищ звернись до наступного пояснення.

Теорiя Д. Голланда дозволяє оцiнити сумiснiсть особистостi з певним професiйним оточенням, середовищем. Вiн розробив шкалу пристосованостi рiзних типiв особистостi до рiзних професiйних середовищ, зобразивши її схематично у виглядi шестикутника (див. малюнок).

 

Схема професійних типів особистості та їх взаємозвязку

По вершинах моделi вираховується зв'язок мiж типами особистостi i професiйним середовищем. Вiн обернено пропорцiйний вiдстанi вiд однiєї вершини до iншої в будь-якому напрямку. Наприклад, конвенційному типу ближче реалiстичний i практичний, тому дані типи особистостi можуть пристосовуватись до подiбних професiйних середовищ досить успiшно: К-Р, К-П, Р-К, П-К. Набагато далi вiд конвенцiйного типу знаходяться iнтелектуальний i соцiальний типи, i тому цi особистостi i середовища погано сумiщаються. I зовсiм несумiснi конвенцiйний i артистичний типи - мiж ними найбiльша вiддаль. Таким же чином можна розглянути взаємодiю кожного типу особистостi з будь-яким професiйним середовищем. Результати цього взаємозв'язку вiдображенi в таблицi

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТИПIВ ОСОБИСТОСТI З ПРОФЕСIЙНИМИ СЕРЕДОВИЩАМИ

 

Таблиця 2.3.3.1.

Тип особистості

Тип професійного середовища

Р

І

С

К

П

А

Р

++

+

--

+

-

-

І

+

++

-

-

--

+

С

--

-

++

-

+

+

К

+

-

-

++

+

--

П

-

--

+

+

++

-

А

-

+

+

--

-

++

Умовнi позначення :

  • ++ тип особистостi дуже добре пристосований до даного середовища;

  • + тип особистостi пристосований добре;

  • - тип особистостi пристосований недостатньо;

  • -- тип особистостi зовсiм не пристосований до середовища.

 

Для кращого розуміння наводимо опис типів професійних середовищ

Опис типів професійних середовищ

  • РЕАЛIСТИЧНИЙ (Р). До нього належать люди з орiєнтацiєю на сучасне (краще синиця в руках, нiж журавель в небi). Це чоловiчий, несоцiальний, емоцiйно стабiльний тип. Його представники займаються конкретними об'єктами та їх практичним використанням: речами, iнструкцiями, тваринами, машинами. Охоче обирають професiї механiка, електрика, iнженера, агронома, садiвника, водiя i т.п.. Їх вiдрiзняє, з одного боку, здатнiсть до засвоєння точних знань, соцiальних вмiнь, а з iншого - обмеженiсть в спiлкуваннi. При цьому рiвень розвитку психомоторних якостей переважає в них над усiма iншими властивостями.

  • IНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ (I). Люди, якi вiдносяться до цього типу, бiльше орiєнтованi на творчi - теоретичнi й в деякiй мiрi – естетичнi цiнностi, розумову працю. Але роздумам над проблемою вони надають перевагу заняттям з реалiзацiї пов'язаних з нею рiшень. Їх вiдрiзняють такi якостi, як допитливiсть, аналiтичнiсть, рацiональнiсть, незалежнiсть, пунктуальнiсть, методичнiсть i точнiсть, у них добре розвинуте абстрактне мислення. Але вони, як правило, переважно замкнутi й не можуть бути лiдером. Надають перевагу науковим професiям (ботанiк, астроном, фiзик, математик i т.п.). Вiдзначаються дуже виcоким рiвнем розвитку як вербальних, так i природньо-математичних здiбностей.

  • СОЦIАЛЬНИЙ (С). Люди, якi вiдносяться до цього типу, найчастiше ставлять перед собою такi цiлi та завдання, якi дають можливiсть встановити тiсний контакт з оточуючим суспiльним середовищем. Риси їх характеру: соцiальнiсть, гуманнiсть, жiночнiсть, прагнення навчати i виховувати. Вони активнi, незалежнi, хоча i здатнi пристосовуватися. Насолоджуються дiяльнiстю, пов'язаною з наданням допомоги iншим людям. Тому в заняттях надають перевагу навчанню i лiкуванню, вибираючи такi професiї, як лiкар, вчитель, психолог, декоратор, бармен. Проте не люблять працювати з iнструментами i машинами. Вони вiдрiзняються добре розвинутими вербальними здiбностями, а метаматичнi, як правило, слабо розвинутi. Яскраво проявляються органiзаторськi та комунiкативнi вмiння. При розв'язаннi проблем в основному спираються на емоцiї, почуття та вмiння спiлкуватися.

  • КОНВЕНЦIЙНИЙ (К). До нього вiдносяться люди, орiєнтованi на цiлi, завдання i цiнностi, якi виходять iз звичаїв i загальноприйнятого традицiйного стану суспiльства. Їх пiдхiд до виникаючих проблем носить стереотипний i конкретно-практичний характер. Людину цього типу вiдзначають ригiднiсть, консерватизм i залежнiсть. Вона надає перевагу професiям, якi пов'язанi з розрахунками i манiпулюванням числами, символами, їх простим вiдтворенням, тобто канцелярську дiяльнiсть, наприклад машинопис, бухгалтерiю, економiку. Хоча в цього типу людей краще розвинутi математичнi здiбностi, вони володiють i непоганими навичками спiлкування, але уникають артистичної дiяльностi. Їм не властива спонтаннiсть i оригiнальнiсть мислення, рiшення залежать вiд оточуючих людей. Вони поганi органiзатори i керiвники.

  • ПIДПРИЄМЛИВИЙ (П). Людина цього типу обирає цiлi, цiнностi та завдання, якi дозволяють їй виявляти ентузiазм, iмпульсивнiсть, домiнантнiсть, енергiю, реалiзувати любов до пригод. Надає перевагу неясним вербальним завданням, якi пов'язанi з керiвництвом, високим статусом i владою; таким професiйним ролям, в яких можуть задовольнити свої потреби в домiнантностi й визнаннi, наприклад, завiдувача, директора, телерепортера, товарознавця, суддi, дипломата, журналiста. Уникають монотонної дiяльностi, не люблять ручну працю. Загальнi iнтелектуальнi здiбностi у цих людей посереднi, а от вербальнi дещо вище середнього рiвня. Вони посидючi, але в них погано розвинута стiйкiсть уваги i її концентрацiя, не здатнi до наукової дiяльностi.

  • АРТИСТИЧНИЙ (А). До цього типу вiдносяться люди, якi вiдокремлюються вiд чiтких конкретних проблем i видiв дiяльностi. Вже в молодостi у них є високий життєвий iдеал. Вони вiдрiзняються акцентуванням власного “Я”, складним поглядом на життя, незалежнiстю рiшень. Це жiночий, несоцiальний, оригiнальний тип. Надає перевагу заняттям творчого характеру - музицiюванню, живопису, лiтературнiй творчостi, фотографiї й т.п.. Для нього характернi виключнi здiбностi сприйняття та моторики. Вербальнi здiбностi переважають над математичними. У спiлкуваннi з оточуючими спирається на свої безпосереднi вiдчуття, емоцiї, iнтуїцiю та уяву. Характеризується розкрiпаченiстю, експресiєю, оригiнальнiстю. Але йому бракує старанностi, скрупульозностi.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Правове регулювання освіти осіб з особливими потребами»
Байталюк Ольга Михайлівна
24 години
490 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.