Тема: « Презентація як інструмент в роботі вчителя »

Опис документу:
Тема: « Презентація як інструмент в роботі вчителя » Дана розробка містить мету, план роботи, критерії,завдання творчої групи,очікувані результати роботи творчої групи,зміст усіх засідань творчої групи.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: « Презентація як інструмент в роботі вчителя »

Мета:

 • виявлення проблеми, обґрунтування її актуальності

 • формування готовності педагогів до використання презентацій у навчально-виховний процес

 • психологічне, організаційне, науково-методичне і матеріально-технічне забезпечення умов вивчення, використання та вдосконалення нових технологій навчання

 • підвищення професійної кваліфікації і удосконалення педагогічної майстерності вчителів через впровадження в навчально-виховний процес новітніх інформаційно-комунікаційних технологій під час активних форм роботи з вчителями на засіданнях творчої групи

 • підвищення творчого потенціалу педагогів і якості проведення уроків шляхом впровадження найбільш ефективних інформаційних ресурсів у навчальному процесі

 • створення блогу творчої групи

 • спільне створення навчально-методичних матеріалів щодо використання презентацій, блогів у навчально-виховному процесі

 • створення банку електронних засобів навчання (презентацій, дидактичних ігор, тестів, відеосюжетів, відеороликів).

Об’єкт дослідження: використання презентацій у навчально-виховному процесі.

 Предмет дослідження:

 • мультимедійні засоби подання навчального матеріалу як унаочнення засобів нового покоління

 • вивчення можливостей використання презентацій у навчально-виховній та управлінській діяльності школи.

Кредо творчої групи :

«Чуйні, уважні і сприйнятливі до інтересів школярів,відкриті до всього нового вчителі - ключова особливість сучасної школи »

Актуальність дослідження:

В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в Україні виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної науки. Особливого значення набувають питання посилення неперервного навчання та професійного росту педагога, підвищення рівня його готовності до вирішення освітніх задач на сучасному етапі розвитку суспільства. Впровадження нового Державного стандарту, що ґрунтується на засадах особистісно-зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти, вимагає необхідності розробки нових підходів, форм і методів здійснення методичної підтримки професійної діяльності вчителів. Значна роль у реалізації нових ідей, впровадження компетентнісного підходу належить інформаційно-комп’ютерним технологіям. Будь-які освітні інновації повноцінно утверджуються в школі тільки тоді, коли їх успішно апробовано на практиці, перетворено на конкретні методичні форми. Задля успішного запровадження їх у шкільну освіту та з метою надання інформаційно-комп’ютерної підтримки вчителям у 2013-2014 навчальному році у нашій школі створено творчу групу « Презентація як інструмент в роботі вчителя », під час роботи якої вчителі опанують принципи стильового оформлення презентацій, основні принципи дизайну слайдів, навчаться додавати анімаційні ефекти до об’єктів слайда, відтворювати рух об’єктів за заданими траєкторіями, анімаційні ефекти зміни слайдів тощо.

Завдання творчої групи:

1. Познайомитися з основами та правилами створення презентацій.

2. Поглибити знання про закономірності створення презентацій. 3.Ознайомити та залучити учителів до створення бази презентацій (по предметно) до тем, розділів, модулів. 

3. Навчити вчителів використовувати в презентаціях звук, статичні зображення, анімаційні зображення, відеофрагменти.

Очікувані результати роботи творчої групи:

1. Підвищити зацікавленість учителів щодо створення предметних презентацій.

2. Розробити основні вимоги до створення предметних презентацій.

3.Використовувати можливості мультимедійних технологій у повсякденній роботі.

4.Ознайомитися з :

 • призначенням комп’ютерних презентацій

 • правилами вибору стильового оформлення слайдів презентації

 • принципами дизайну слайдів презентації

 • призначенням й можливостями технічних засобів, призначених для показу презентацій (проекторів, інтерактивних дошок)

 • можливостями програмних засобів, призначених для створення презентацій

 • способами застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах

 • способами показу презентацій у різних програмних середовищах.

5.Навчитися:

 • створювати презентацію за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з порожніх слайдів

 • розробляти структуру презентації

 • добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів

 • додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти

 • керувати рухом об’єктів на слайдах

 • настроювати анімаційні ефекти змінення слайдів

 • додавати до презентації гіперпосилання та кнопки дій і використовувати їх для керування показом презентації

 • настроювати часові параметри показу презентації

 • зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати її як у середовищі програми розробляння презентацій, так і за допомогою інших засобів.

6. Створити бази презентацій (по предметно) до тем, розділів, модулів.

7. Почати розробку електронних інноваційних навчальних матеріалів з

предмету:

 • власні розробки уроків

 • створення мультимедійних даних для уроків (навчальні та

перевірні презентації)

 • розробка дидактичних матеріалів для проведення різних форм і

методів на уроках.

4. Використання нових інформаційних технологій на уроках з метою

підвищення ефективності викладання навчальних предметів: використання мережі Інтернет на уроках.

5. Творче використання додаткових джерел з метою поглиблення знань

учнів з предметів.

6.Створення списку Інтернет - джерел з різних предметів.

Строки реалізації: 2013-2014 н.р.

Список учасників творчої групи

1. Джох Г.І. - керівник творчої групи, вчитель математики та інформатики.

2. Бойко О.Г. - помічник керівника творчої групи,вчитель математики та інформатики.

3.Савіцька Г.Ф.- помічник керівника творчої групи,вчитель початкових класів.

4.Водяна Т.Я.- член творчої групи,вчитель англійської мови.

5.Гудко Ж.Г.- член творчої групи ,вчитель історії.

6.Вішка Л.І.- член творчої групи, вчитель англійської мови.

7.Газдун Р.О.- член творчої групи ,вчитель початкових класів.

8.Бойко І.А.- член творчої групи ,вчитель світової літератури.

9.Грик Н.Т.- член творчої групи ,вчитель української мови та літератури.

10.Бучек Л.С.- член творчої групи, вчитель хімії.

 

План роботи творчої групи на 2013-2014 н.р.:

Тема

Термін

Відповідальний

1.

 Формування творчої групи, визначення конкретних завдань членами групи. Створення та затвердження пріоритетних напрямків. Створення мікрогруп.

Жовтень

2013

Джох Г.І.,

Бойко О.Г.,

Савіцька Г.Ф.

2.

Ознайомлення членів творчої групи з проблемою та завданнями роботи групи. Складання перспективного плану роботи творчої групи . Актуальність вибраної теми для сприяння підвищення рівня кваліфікації вчителів у галузі інноваційних педагогічних і інформаційних технологій (доповідь керівника творчої групи).

Жовтень

2013

Джох Г.І.

3.

Опрацювання нових публікацій з проблеми формування успішної особистості школяра шляхом використання нових інформаційних технологій,вивчення науково-методичної літератури про можливість використання презентацій у навчально-виховному процесі.

Жовтень

2013

Члени ТГ

4.

Створення картотеки з питань формування успішної особистості школяра шляхом використання презентацій у навчально-виховному процесі. Складання інформаційного довідника: список літератури, публікацій з цього питання. Створення інструкцій та іншого допоміжного матеріалу по даному питанню з метою майбутнього впровадження в практику роботи творчої групи .

Жовтень

2013

Савіцька Г.Ф.

5.

Розгляд основ та правил створення презентацій. Робота з програмою Power Point. Використання презентацій, як засобу ІКТ (технологія створення презентацій, вимоги до оформлення, використання на різних етапах уроку.

Жовтень

2013

Бойко О.Г.

6.

Моніторинг знань творчої групи з даної проблеми. Розробка анкет для виявлення, діагностування компетентнісної культури, рівня саморозвитку вчителя з даного питання.

Жовтень

2013

Джох Г.І.

7.

Пошук та завантаження текстової, звукової та відеоінформації з Інтернету.

Листопад 2013

Савіцька Г.Ф.

8.

Робота з програмою Movie Maker. Створення відеокліпів та їх використання на уроках.

Грудень

2013

Бойко О.Г.

9.

Створення електронної адреси. Створення блогу творчої групи.

Грудень

2013

Члени ТГ

10.

Мультимедійний сервіс YouTube. Вставка посилань, документів та відеороликів в презентацію.

Грудень

2013

Члени ТГ

11.

Проведення методичного семінару-тренінгу «Проектуємо успішний урок».

Січень

2014

Джох Г.І.

12.

 Майстер-клас: «Реалізація використання інформаційно-комп’ютерних технологій активного та інтерактивного навчання» .Опанування мережевих комп’ютерних технологій, над якими працює творча група школи. Ознайомлення з презентаціями вчителів-предметників інших шкіл району, області, країни.

Січень

2014

Савіцька Г.Ф.

13.

Методичний практикум для вчителів «Освітні технології». Розробка моделей уроку згідно з проблемою (практичне заняття).Ефективне впровадження та використання комп’ютерів у навчально-виховному процесі.

Лютий

2014

Бойко О.Г.

14..

Створення потокових презентацій (відео кліпів) у середовищі програми MS Movie Maker.

Лютий

2014

Бойко О.Г,

15.

Систематизація матеріалів освітніх видань з проблеми .

Лютий

2014

Джох Г.І.

16.

Створення скриньки методичних порад учителів із визначеної проблеми.

Березень

2014

Джох Г.І.

17.

Вироблення рекомендацій, інструкцій, допоміжних матеріалів щодо впровадження освітніх презентацій в навчальний процес.

Березень

2014

Джох Г.І.

18.

Проведення семінарів – практикумів на ШМО «Використання презентацій у навчально-виховному процесі.»

Квітень

2014

Члени ТГ

19.

Створення та обробка графічної інформації засобами растрового графічного редактора Adobe Photoshop.

Квітень

2014

Джох Г.І.

20.

Узагальнення досвіду роботи членів творчої групи (демонстрація власних презентацій на шкільній педагогічній нараді, на засіданнях методичних об’єднань.

Травень

2014

Джох Г.І.

21.

Складання памятки щодо створення презентацій.

Травень

2014

Члени ТГ

22.

Створення бази презентацій (по предметно)до тем, розділів , модулів.

Травень

2014

Члени ТГ

23.

Презентування учителям памятки щодо створення презентацій.

Травень

2014

Члени ТГ

24.

Презентування учителям напрацювань членів творчої групи.

Травень

2014

Члени ТГ

Тематика занять творчої групи

2013-2014 н. р.

п/п

Термін

Тема заняття

1

Жовтень

Створення слайдових презентацій у середовищі програми MS Power Point.

2

Листопад

Пошук та завантаження текстової, звукової та відеоінформації з Інтернету.

3

Лютий

Створення потокових презентацій (відео кліпів) у середовищі програми MS Movie Maker.

4

Квітень

Створення та обробка графічної інформації засобами растрового графічного редактора Adobe Photoshop.

Заняття №1

Тема: Створення слайдових презентацій у середовищі програми MS Power Point.

МЕТА: ознайомити з процесом створення слайдових презентацій у середовищі програми MS Power Point для унаочнення уроків природознавства, навчити створювати слайдові презентації.

Обладнання: MS Power Point, проектор, комп’ютери, папка з зображеннями та відеоматеріалами для додавання до презентації, рекомендації для виконання практичного завдання.

Зміст заняття

І. Організаційні питання.

ІІ. Оголошення теми та мети заняття.

ІІ. Ознайомлення з правилами, порадами та основними операціями для створення презентацій у середовищі програми MS Power Point:

 1. Призначення та основні об’єкти програми MS Power Point.

 2. Додавання тексту та графічних об’єктів до презентації.

 3. Принципи стильового оформлення презентацій.

 4. Додавання відео та звукової інформації.

 5. Анімація в слайдових презентаціях.

ІІІ. Виконання практичного завдання для закріплення матеріалу.

IV. Підсумки.

V. Домашнє завдання: Створити презентацію для одного з уроків.

Заняття №2

Тема: Пошук та завантаження текстової, звукової та відеоінформації з Інтернету.

МЕТА: ознайомити з основними принципами та правилами пошуку та завантаження текстової, звукової та відеоінформації з Інтернету.

Обладнання: мережа Інтернет, проектор, комп’ютери, рекомендації для виконання практичного завдання.

Зміст заняття

І. Організаційні питання.

ІІ. Оголошення теми та мети заняття.

ІІ. Ознайомлення з основними принципами та правилами пошуку та завантаження текстової, звукової та відеоінформації з Інтернету

 1. Принцип роботи та пошуку глобальної мережі Інтернет.

 2. Робота з програмою-браузером.

 3. Правила пошуку та особливості завантаження текстової та графічної інформації з Інтернету.

 4. Правила пошуку та особливості завантаження звукової та відеоінформації з Інтернету.

 5. Конвертація звукової та відеоінформації.

ІІІ. Виконання практичного завдання для закріплення матеріалу.

IV. Підсумки.

V. Домашнє завдання: Створити збірку матеріалів для уроків по предмету.

Заняття №3

Тема: Створення потокових презентацій (відеокліпів) у середовищі програми MS Movie Maker.

МЕТА: ознайомити з основними принципами та правилами створення відеокліпів за допомогою програми MS Movie Maker.

Обладнання: програма MS Movie Maker, проектор, комп’ютери, рекомендації для виконання практичного завдання.

Зміст заняття

І. Організаційні питання.

ІІ. Оголошення теми та мети заняття.

ІІ. Ознайомлення з основними принципами та правилами створення відео кліпів за допомогою програми MS Movie Maker.

 1. Принцип роботи та можливості програми MS Movie Maker.

 2. Імпорт графічної, звукової та відеоінформації до кліпу.

 3. Додавання тексту, відео переходів та ефектів до кліпу.

 4. Монтаж відеокліпу.

 5. Збереження кліпу у вигляді фільму та у вигляді проекту.

 6. Демонстрація кліпу.

ІІІ. Виконання практичного завдання для закріплення матеріалу.

IV. Підсумки.

V. Домашнє завдання: Створити відеокліп для одного з уроків свого предмету.

Заняття №4

Тема: Створення та обробка графічної інформації засобами растрового графічного редактора Adobe Photoshop.

МЕТА: Ознайомити з процесом створення та обробки графічної інформації засобами растрового графічного редактора Adobe Photoshop.

Обладнання: растровий графічний редактор Adobe Photoshop, проектор, комп’ютери, рекомендації для виконання практичного завдання.

Зміст заняття

І. Організаційні питання.

ІІ. Оголошення теми та мети заняття.

ІІ. Ознайомити з процесом створення та обробки графічної інформації засобами растрового графічного редактора Adobe Photoshop.

 1. Принцип роботи та можливості програми Adobe Photoshop.

 2. Знайомство з основними інструментам для роботи з графічним зображенням.

 3. Робота з шарами (слоями) в програмі Adobe Photoshop.

 4. Додавання тексту до графічного зображення.

 5. Створення складного зображення.

ІІІ. Виконання практичного завдання для закріплення матеріалу.

IV. Підсумки.

V. Домашнє завдання: Створити складне графічне зображення.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!