+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання в початковій школі

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Волк Н.В..
заступник директора з навчально-виховної роботи
Комунальний заклад освіти Майська середня загальноосвітня школа
с. Майське, Україна

Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання в початковій школі

Стаття присвячена питанню сучасних педагогічних технологій виховання і навчання в початковій школі.

В якості основних компонентів розглядаються педагогічні технології та ігрові технології. Автор підкреслює, що використання педагогічних і ігрових технологій дає можливість продуктивно використовувати навчальний час і в позаурочний час та домагатися високих освітніх результатів.

Відомий дидакт, одна з провідних розробників проблеми формування інтересу в процесі навчання, Щукіна Г. І. вважає, що цікавий урок можна створити за рахунок наступних умов:

  • особистості вчителя (навіть складний матеріал, який пояснюється улюбленим учителем, добре засвоюється);

  • змісту навчального матеріалу;

  • застосування сучасних навчальних технологій.

Якщо використання перших двох визначень нам не завжди підвладні, то ось третій пункт — це простір для реалізації.

На даний час в освіті відбуваються з зміни, які охоплюють майже всі сторони педагогічного процесу. Особистий інтерес учня - це вирішальний фактор процесу освіти.

Головним завданням вважаю, є підвищення педагогічної майстерності вчителя шляхом освоєння сучасних освітніх технологій навчання та виховання. Педагогічна технологія - проектування навчального процесу, заснована на використанні сукупності методів, прийомів і форм організації навчання та навчальної діяльності, що підвищують ефективність навчання, застосування яких має чітко заданий результат.

З оволодінням будь- якою новою технологією починається нове педагогічне мислення вчителя: чіткість, структурність, ясність методичного мови.

Застосовуючи нові педагогічні технології на уроках, я переконалася, що процес навчання можна розглядати з нової точки зору і освоювати психологічні механізми формування особистості, домагаючись більш якісних результатів.

Для підвищення ефективності освітнього процесу при проведенні уроків в початковій школі, використовую наступні сучасні освітні технології:

1. Технологія проблемного навчання

Її актуальність визначається розвитком високого рівня мотивації до навчальної діяльності, активізації пізнавальних інтересів учнів, що стає можливим при вирішенні виникаючих протиріч, створення проблемних ситуацій на уроці. Долаючи посильні труднощі учні відчувають постійну потребу в оволодінні новими знаннями, новими способами дій, вміннями і навичками. Ефективність застосування цієї технології підтверджується не тільки моїми власними спостереженнями, але і результатами анкетування учнів, їхніх батьків, динамікою підвищення якості навчання.

Ця технологія привернула мене новими можливостями побудови будь-якого уроку, де учні не залишаються пасивними слухачами і виконавцями, а перетворюються в активних дослідників навчальних проблем. Навчальна діяльність стає творчою. Діти краще засвоюють не те, що отримають в готовому вигляді і зазубрили, а то, що відкрили самі і висловили по-своєму. Щоб навчання за цією технологією не втрачало принципу науковості, висновки учнів обов'язково підтверджую і порівнюю з правилами, теоретичними положеннями підручників, словникових, енциклопедичних статей. Технологія проблемного діалогу універсальна, так як може бути застосована до будь-якого предметного змісту і на будь-якому рівні навчання, легко і доступно викладена О.Л.Мельникової в книзі «Проблемний урок або Як відкривати знання з учнями».

2. Дослідницька робота.

Такий підхід дозволяє перевести учня з слухача на активного учасника процесу навчання.

Дослідницька поведінка - один з найважливіших джерел отримання дитиною уявлень про світ. Дослідити, відкрити, вивчити - значить зробити крок в незвідане і непізнане. Діти за своєю природою дослідники і з великим інтересом беруть участь в різних дослідницьких справах. Успіх дослідження багато в чому залежить від його організації. Дуже важливо навчити дітей спостерігати, порівнювати, ставити питання і виробити бажання знайти відповіді. А, значить, потрібно читати додаткову літературу, вчитися ставити експерименти, обговорювати результати, прислухатися до чужої думки. При проведенні досліджень діти вчаться мислити, робити висновки.

3. Здоров'язберігаючи технології.

У моєму класі вона включають в себе: проведення тематичних фікультхвилинок на кожному уроці, динамічних пауз, участь в спортивних змаганнях школи і району, проведення батьківських зборів на тему «Режим дня в школі і вдома», «Як зберегти здоров'я дитини», ,« Комп'ютер і дитина », організацію гарячого харчування в школі для всіх учнів, серію зустрічей з лікарем загальної практики, організацію рухливих ігор на перервах. Думаю, що наше завдання сьогодні - навчити дитину різним прийомам і методам збереження і зміцнення свого здоров'я, щоб потім, перейшовши в середньої школи і далі, діти могли вже самостійно їх застосовувати. Свої уроки я намагаюся будувати, ставлячи перед собою саме цю мету: як зробити урок здоров'язберігаючих?

Використовую на уроках різні веселі фізкультхвилинки, гімнастику, «спів» звуків і багато іншого.

4. Навчання у співпраці (Робота в групах)

Робота в групах має позитивну роль не лише на перших етапах навчання, але і в усій навчально-виховної роботи. Методику роботи в групах я провожу ввести вже з перших днів навчання дітей . Це можуть бути уроки технології, навколишнього світу, де на перших етапах перед дітьми не ставиться складних завдань аналізу і синтезу досліджуваного матеріалу. Поки що діти погано знають один одного, пропоную їм розділитися на групи по 4-5 учнів за бажанням. Даю завдання виконати роботу самостійно кожному, а потім цю ж роботу, - але всім разом.

Наприклад, на уроці ручної праці робота з пластиліном, тема "10 наливних яблук". Спочатку кожен робить своє яблуко, а потім ще 5 всією групою та колективно оформляють яблуньку, вішаючи на неї яблучка. Перед початком роботи з дітьми обумовлюю правила роботи: називати один одного тільки по імені і в розмові використовувати тільки ввічливі слова. Пізніше, коли діти добре пізнають один одного, починаю роботу по формуванню груп на чверть. Основним принципом відбору є особисті симпатії, вміння спілкуватися, рівень інтелектуального розвитку дитини.

І так як створювана група є єдиним цілим, то кожна дитина повинна бути задіяна в роботі. І тому методика такої роботи передбачає розподілити між дітьми їх обов'язки. Головним в групі вибирається командир. Ця дитина повинна вміти організувати роботу, направляти її в потрібне русло. Генератор ідей - той, хто подає ідею, виділяє головну думку досліджуваного матеріалу. Фіксатор - той, хто записує (бажано в схемах) все, що передбачає група. Критик - виявляє недоліки в роботі, критикує пропоноване з позиції неприйнятного в даних умовах. Аналітик робить висновки, узагальнює сказане. Головна мета роботи в групі - наблизитися до досліджуваної проблеми разом, незалежно від твоєї призначеної ролі.

Робота в групах дуже цікава дітям, так як вони ближче пізнають один одного, вчаться спілкуватися, враховуючи інтереси товариша. Учитель же, спостерігаючи за учнями, може для себе провести міні-моніторинг психічних особливостей дитини (вміння спілкуватися в мікроколективі, узагальнювати сказане, висловлювати свою думку, визначити рівень працездатності).

На таких уроках жодна дитина не залишається осторонь. Навіть діти з низьким рівнем працездатності, які на уроці воліють мовчати, роблять спроби включитися в роботу групи. Не можна думати, що ця робота приносить результати з перших уроків. Для цього потрібно серія таких уроків і кропітка праця вчителя.

5. Ігрові технології

Гра - це природна для дитини і гуманна форма навчання. Навчаючи за допомогою гри, ми вчимо дітей не так, як нам, дорослим, зручно дати навчальний матеріал, а як дітям зручно і природно його взяти.

Ігри дозволяють здійснювати диференційований підхід до учнів, залучати кожного школяра в роботу, з огляду на його інтерес, схильність, рівень підготовки по предмету. Вправи ігрового характеру збагачують учнів новими враженнями, виконують розвиваючу функцію, знімають стомлюваність. Вони можуть бути різноманітними за своїм призначенням, змістом, способам організації і проведенням. З їх допомогою можна вирішувати будь-яку одну задачу (удосконалювати обчислювальні, граматичні навички і т. д.) Або ж цілий комплекс завдань: формувати мовленнєві вміння, розвивати спостережливість, увагу, творчі здібності і т. д.

Використовую ігрову діяльність в таких випадках:

  • для освоєння поняття, теми і навіть розділу навчального предмета

(урок-гра «Подорож по країні Знань», урок - спектакль «Народні свята»);

  • в якості уроку або його частини (введення, пояснення, закріплення, вправи, контролю).

Це різноманітні ігри - змагання, естафети, в яких пропонується знайти значення виразу, вставити потрібний знак, придумати приклад і т.д. Такі ігри незаперечні в оцінці автоматизму навичок і умінь.

Наприклад, на уроках навчання грамоті в грі «Хто більше?» Діти самостійно придумують слова на заданий звук. У грі «Знайди слово в слові» учні складають слова з букв даного вчителем слова. Наприклад, гроза (троянда, ріг, гора і т.д.) З такою ж метою використовую гри «Знайди пару» (підібрати синоніми до слів), «Допиши слово» та інші. Наприклад: «З'єднай половинки слів».

Але включаючи в процес навчання дітей гри та ігрові моменти, вчитель завжди повинен пам'ятати про їх цілі і призначення. Не можна забувати, що за грою варто урок - це знайомство з новим матеріалом, його закріплення і повторення, це і робота з підручником і зошитом.

Висновок

Таким чином, використання інтеративних технологій в процесі навчання підвищує його ефективність, робить більш наочним, насиченим (підвищується інтенсифікацію процесу навчання), сприяє розвитку у школярів різних загальнонавчальних умінь, підвищує якість навчання, полегшує роботу на уроці.

Опис документу:
Стаття присвячена питанню сучасних педагогічних технологій виховання і навчання в початковій школі. В якості основних компонентів розглядаються педагогічні технології та ігрові технології. Автор підкреслює, що використання педагогічних і ігрових технологій дає можливість продуктивно використовувати навчальний час і в позаурочний час та домагатися високих освітніх результатів.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності соціального педагога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн
590 грн