"Сприймання української музики як засіб формування музичної культури школярів"

Опис документу:
Стаття на тему "Сприймання української музики як засіб формування музичної культури школярів". Взаємозв'язок української музики з навколишнім життям сприяє формуванню музичної культури учнів, прилученню їх до цінностей української культури, виховує морально-естетичні якості характеру та патріотичні почуття, розширює світогляд та інтелект молоді в цілому.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Пирожок Ірина Віталіївна

Вчитель музичного мистецтва

Вишнівчицької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені С. М. Раєвського

Сприймання української музики як засіб формування музичної культури школярів

В програмах з музичного мистецтва реалізовано ідею загальної музичної освіти учнів на основі української національної культури. Її суть полягає у ставленні до музичного мистецтва як невід’ємної частини духовного життя народу; у зверненні до народної музичної творчості крізь призму її життєвих зв’язків із духовним, матеріальним та практичним світом людини; у розгляді української музичної культури в діалектичній єдності з музикою інших народів; у вивченні професійної музики крізь призму її фольклорних джерел; у розкритті естетичного змісту української народної і професійної музики на основі осягнення учнями суті й особливостей музичного мистецтва. Таким чином, програма передбачає не лише формування музичної культури учнів як важливої і невід’ємної частини їхньої духовної культури, комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі сприймання й інтерпретації кращих зразків української та світової музичної культури, а також формування національної свідомості школярів, що є досить актуальним питанням сьогодення.

Проблемою формування слухацької діяльності займалися в своїх дослідженнях: Е. Абдуллін, Б. Асафьєв, Л. Бернстайн, Л. Горюнова, Д. Кабалевський, Є. Миколаєва, А. Пілічяускас, Б. Яворський та інші. Проблему сприймання музичних творів досліджували: Н. Гродзенська, В. Шацька, О. Апраксіна, Н. Ветлугіна, О. Рудницька та інші.

У формуванні музичної культури школярів слухацька діяльність має першорядне значення, оскільки слухання музики є найважливішим видом музичної діяльності, який забезпечує розвиток всіх основних музичних здібностей школярів. Відповідно до теорії музичної освіти головним завданням слухацької діяльності є формування музичної культури учнів в процесі спілкування їх з високохудожніми зразками народної, класичної, сучасної вітчизняної та зарубіжної музики.

При організації процесу формування слухацької культури школярів слід

враховувати концепцію музичного виховання школярів на основі української національної культури, яка ґрунтується на таких положеннях:

  • любов до народної музики, пісні – найприродніше і найглибше духовне начало людського життя, адже кожна дитина генетично несе в собі початки тієї музичної свідомості, на якій в далекому минулому зросла могутня стихія музичного фольклору;

  • фольклор сприяє проникненню учнів до глибин народної творчості, наближенню до сформованих упродовж віків уявлень про сутність людини, її духовність, красу й гармонію довкілля;

  • народна музика повинна увійти до загальної музичної свідомості як безпосередньо живе, хвилююче і цілісне явище, а не як романтична спадщина, перед якою повинні вклонятися;

  • фольклор слід вивчати не як сукупність його видів і жанрів, а як саме життя народу від найдавніших часів до сьогодення, як цілісний духовний, матеріальний та практичний світ людини [3, с. 92].

Увага вчителя до народної музики як цілісного явища допоможе розкрити своєрідність народнопісенних жанрів, особливості їх перетворення у професійних творах композиторів. При сприйманні української класичної музики слід опиратися на спадщину українських композиторів та педагогів. М. Лисенко особливу увагу приділяв вихованню дітей і розвитку їх сприймання, використані ним дитячі опери «Коза-дереза», «Пан Коцький», «Зима і весна» мають близьку для дітей тематику і вводять їх у світ казки. Під час слухання цих творів діти вчаться розуміти й образно сприймати музику, ознайомлюються із засобами музичної виразності та зі звуковою палітрою. Використовуючи досвід М. Леонтовича, ми викликаємо у дітей інтерес до музики, вчимо їх сприймати музику та залучуємо до самостійної творчості. На досвіді В. Верховинця чітко формується національна та музична культура дітей шляхом залучення дітей до сприймання народної танцювальної музики та пластичного інтонування музики [4, с. 1-33; 2, с. 6-56].

Програмою з музичного мистецтва передбачено безліч творів для слухання українських композиторів, серед них такі, як: Рапсодія № 2, Вальс Ре мінор, романс «Безмежнеє поле», кантата «Б’ють пороги», «Українська сюїта», «Баркарола», «Елегія», «Героїчне скерцо», опери «Тарас Бульба, «Наталка-Полтавка» М. Лисенка; «Пісня» Л. Ревуцького; «Колядки та щедрівки», «Квартет для двох скрипок, альта і віолончелі» В. Барвінського; опера «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського; «Кітч-музика» В. Сильвестрова; «Прелюд пам’яті Шевченка» Я. Степового, романси «Ой три шляхи широкі», «Степ»; «Гуцульський триптих», «Мелодія» М. Скорика та інші. Більшість цих творів проникнуті інтонаціями української народної пісні, ритмічним колоритом української танцювальної музики та глибиною протяжних балад українських гуслярів [1, с. 1-30].

Взаємозв'язок української музики з навколишнім життям сприяє формуванню музичної культури учнів, прилученню їх до цінностей української культури, виховує морально-естетичні якості характеру та патріотичні почуття, розширює світогляд та інтелект молоді в цілому. Тільки шляхом спілкування з народними музикантами, шляхом проведення фольклорних свят, відвідування концертів, конкурсів, оглядів музичних колективів, поступово формується музична культура школярів, світогляд, морально-естетичні смаки, та патріотичні почуття гордості за свою землю та свій народ.

Список використаних джерел:

  1. Масол Л. М, Мистецтво. 5 – 9 класи. Базова навчальна програма / Л.М. Масол, Л. М.

  2. Михайличенко О. В. Музично-педагогічна діяльність українських композиторів і виконавців другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: історичні нариси / О. В. Михайличенко. – Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2005. – 102 с.

  3. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі: навч.-метод. посібник / О.Я.Ростовський. – Тернопіль, Навчальна книга – Богдан 2001. – с. 216

  4. Хлєбникова Л.О, Дорогань Л.О, Кондратова Л.Г. Музичне мистецтво. 1 – 4 класи. Базова навчальна програма / Л.О. Хлєбникова, Л.О. Дорогань, Л.Г. Кондратова

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»