Сприяння відродженню й розвитку різних видів і жанрів традиційного народного мистецтва

Опис документу:
Мистецтво

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Завдання

1. Сприяти відродженню й розвитку різних видів і жанрів традиційного народного мистецтва в м. Ніжині, надавати творчі й методичні консультації майстрам народного мистецтва, вести підготовку творчої молоді, сприяти поповненню музейних фондів міста творами сучасних митців, проводити роботу зі збереження давніх традицій та технологій виробництва, автентичності виробів народних майстрів.

2. Допомагати в створенні при Ніжинському управлінні культури і туризму науково-інформаційний центр з питань розвитку традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів з метою залучення осередків народних промислів, як об’єктів культурно-пізнавального туризму, для організації нових туристичних маршрутів.

3. Розробляти й здійснювати заходи щодо створення умов для відродження та розвитку культурної самобутності всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, осередків традиційної народної творчості, художніх промислів та ремесел, котрі здавна притаманні мешканцям м. Ніжина (проведення культурно-просвітницьких заходів, улаштування всеукраїнських, обласних, регіональних і персональних виставок, етнографічно-мистецьких свят, майстер-класів, круглих столів, семінарів, мистецьких читань).

4. Налагодити співпрацю з Національною спілкою майстрів народного мистецтва України.

5. Сприяти організації видавничого центру «Народні джерела» при ПП «Міланік», де ніжинські майстри мали б змогу презентувати свої творчі ідеї широкому загалу зацікавлених осіб.

6. Організовувати роботу з презентації мистецької й сувенірної продукції, виготовленої ніжинськими майстрами, позаяк вона буде просто необхідною в національному історико-архітектурному заповіднику, яким ми вбачаємо рідний Ніжин.

7. Допомагати в створенні в художньому відділі НКМ ім. І. Спаського постійно-діючої виставки робіт народних умільців чи інтерактивної експозиції, яка б могла стати основою нового туристичного маршруту «Ніжин – місто творців», що підсилило б туристичну привабливість регіону, сприяло б розвиткові депресивних населених пунктів Ніжинщини, відродженню художніх промислів в них, збереженню досвіду сільських майстрів та реалізації їх продукції, надавало б науково-методичну підтримку осередкам народних промислів.

8. Забезпечувати рекламно-інформаційну складову роботи народних промислів та їх продукції: розміщення інформації на електронних сторінках місцевих ЗМІ, створення порталу інформаційної підтримки ремесел і народних промислів. Дана електронна сторінка має акумулювати новини у сфері ніжинських народних промислів та законодавство в даній галузі; розміщувати інформацію про фестивалі й конкурси, ремісничу освіту, історію народних промислів; подавати новини з регіону, містити віртуальні каталоги виробів місцевих умільців і корисні посилання.

9. Співпрацювати з журналістами Ніжинського ТБ, щодо створення більшої кількості програм з популяризації ніжинської історико-культурної спадщини, які б висвітлювали регіональні особливості нашої держави, актуальні питання розвитку народних промислів, потужний креативний потенціал народних майстрів.

10. Активізувати спонсорську та меценатську підтримку: залучення позабюджетних ресурсів, коштів громадських і благодійних організацій на розвиток народних промислів, для поширення інформації про туристичні можливості осередків ніжинських ремесел.

11. Налагодити співпрацю з керівництвом спеціалізованого міського магазину «Лелека» для реалізації виробів народних промислів, що сприятиме формуванню позитивного іміджу міста в Україні та за кордоном.

12. Сприяти формуванню творчих кластерів – об’єднань естетичного й патріотичного виховання молоді, чинника регіонального розвитку – на базі осередків народних ремесел, як культурної індустрії в межах держави, складової духовної культури українського народу для створення базису розвитку периферійних територій міста і навколишніх сіл.

(Кластер – це галузеве, територіальне та добровільне об'єднання підприємницьких структур, які тісно співпрацюють із науковими (освітніми) установами, громадськими організаціями та органами місцевої влади з метою підвищення конкурентноздатності власної продукції і сприяння економічному розвитку регіону. Наприклад, кластер майстрів-різьбярів, туристичний кластер, етноісторичний культурно-пізнавальний екологічно-туристичний кластери з комплексним задіянням потенціалу народних ремесел тощо).

13. Ефективне задіяння освітянської спадщини: розширення сфери використання спеціалістів без залучення додаткових коштів на оплату праці мистецьких навчальних класів та гуртків. Виявлення тих народних промислів, які збереглися в Ніжині та навколишніх селах, а також майстрів, готових передати свої знання та навички бажаючим освоїти певний промисел.

14. Захист інтелектуальної власності місцевих майстрів, координація співпраці між усіма ланками, які забезпечують процес виробництва етнопродукції.

15. Урізноманітнення туристичних послуг, підвищення їх якості й конкурентоспроможності. Розробка етнографічного маршруту з метою ознайомлення з осередками народних промислів та ремесел, організації майстер-класів, аби туристи мали можливість ознайомитися з виробами народних майстрів, традиціями й технологіями виробництва, старовинними національними техніками.

16. Збереження традицій осередків насамперед через систему освітніх закладів, що ліквідує проблему із забезпеченням зміни поколінь народних майстрів та збереже традиційні технології виробництва.

17. Об’єднання всіх зацікавлених структур (працівників міських музеїв та бібліотек, освітянських закладів – школи мистецтв, Будинку дітей та юнацтва, Станції юних техніків, ДНЗ, НДУ ім. М. Гоголя, заради забезпечення координації дій для здійснення навчання з поглибленим вивченням та збереженням національних традицій, пізнання власної країни, формування гордості за її культурні надбання. У цій співпраці осередки народних промислів можуть виступати постачальниками мистецької та сувенірної продукції, джерелом нових форм дозвілля та послуг. Відповідно перераховані вище структури можуть стати місцем ознайомлення і продажу творів місцевих умільців, фондом для збереження найкращих мистецьких виробів, майданчиками для проведення лекцій, майстер-класів, пленерів.

18. Здійснювати пошуки шляхів удосконалення співпраці освітян міста щодо забезпечення наступності та неперервності навчання й виховання, творчого і інтелектуального розвитку учнів, їх спрямованості на самореалізацію, надання системної підтримки обдарованій молоді.

19. Враховувати аксіологічний та акмеологічний підходи при формуванні осередків народних промислів. (Аксіологічний підхід органічно притаманний гуманістичній педагогіці, оскільки людина розглядається в ній як найвища цінність суспільства та самоціль суспільного розвитку. Це стратегічна програма якісного оновлення освітнього процесу на всіх його щаблях, «аксіологічна пружина», яка надає активність всім іншим ланкам системи цінностей, стверджує, що наш світ – це світ цілісної людини, тому важливо навчитися бачити те загальне, що не тільки об'єднує людство, а й характеризує кожну окрему людину. Ідея гуманізації передбачає здійснення принципово іншої спрямованості освіти, не пов'язаної з підготовкою «знеособлених» молодих кваліфікованих кадрів, а з досягненням результативності в загальному і професійному розвитку особистості. Використання знань акмеології – створення ситуації успіху).

20. Інтенсивніше залучати педагогів міста до організації творчої діяльності учнів у ремісничих осередках за інтересами, створення навчально-розвивального середовища, в якому функціонують гуртки; проводити пошуки і впровадження інноваційного досвіду в практику роботи гуртків; модернізувати систему науково-методичної роботи в позашкільних закладах на основі інноваційних технологій, удосконалення навчальних програм, змісту, форм і методів навчання та виховання. Це передбачає активну участь керівників гуртків та педагогів в дослідно-експериментальній роботі з вищеназваного напряму.

21. Сприяти організації екскурсій школярів і студентів по осередках народних промислів для отримання особистих вражень, інтерактивного ознайомлення з виробничими традиціями предків.

22. Залучати до співпраці дітей із соціально незахищених категорій, батьки яких не мають можливості забезпечити змістовне дозвілля своїм дітям, що дасть можливість привернути таких дітей до культурних цінностей і спадщини, створить умови для їх додаткової освіти, підвищення професійної майстерності, соціалізації через участь у різних формах вищеназваної роботи, яка є добровільною і вмотивованою.

23. Працювати над створенням для молоді з осередків народної творчості спеціального середовища для розвитку художньо-творчого потенціалу особистості, зокрема загальноміської «Малої художньої академії».

24. Працювати над удосконаленням і модернізацією роботи комплексу «Місто майстрів», що діє при КВНЗ «НУКіМ ім. Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради і включає в себе училище культури, школу мистецтв, гуртожиток, творчі майстерні. Згуртувати колектив однодумців навколо створення навчально-показових майстерень народних майстрів, шкільного музею учнівської й народної майстерності, дитячого колегіуму.

25. З метою підвищення ефективності роботи з дітьми та молоддю забезпечити педагогів та майстрів науково-методичною літературою, в якій інтегруються три типи діяльності – дозвілля, творчість і пізнання на компетентнісній основі (пізнавальна, творча і практична компетентності). Такими, на нашу думку, є авторські рукописи:

Листівки-візитівки «Ніжин – місто мрійників, місто творців».

Програма «Основи народних промислів». Курс за вибором із декоративно-прикладного мистецтва для художніх шкіл чи художніх відділень, що діють при школах мистецтв. (Дана програма створена на основі науки акмеології – створення ситуації успіху. Програма, завдяки застосуванню сучасних підходів і технологій, здатна надати педагогам психолого-педагогічну інформацію про організацію творчої діяльності учнів; поглибити педагогічні знання щодо специфіки роботи в позашкіллі; підказати напрями дослідницько-експериментальної роботи, які відпрацьовуватимуться в подальшому; допомогти в модернізації основ традиційних народних промислів; знайти нові підходи для самоосвіти й самореалізації творчих задумів; долучитися до загального процесу відродження національної культури. Програма охоплює теоретичні практикуми, семінари, конференції, майстер-класи, пленери, виставки, презентації, огляди-конкурси, котрі так необхідні для розвитку творчих здібностей та обдарованостей учнів).

Книжка-мальованка «Академія професора Олівця» для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку за авторською методикою навчання азам образотворчого мистецтва. (Мета книги – допомогти в розвиткові творчих здібностей у самостійному відтворенні елементарних художніх зображень на основі створення асоціативних образів. Методика занять спрямована на ранній розвиток дитини: розвиток моторики, сенсорики, творчості, винахідливості, фантазії, уяви, інтелекту, пам’яті, уваги, координації, аналітичного сприйняття, вміння порівнювати і узагальнювати, емоційності, ерудиції, художнього смаку, мовлення, образного креативного та асоціативного мислення. На сторінках книги присутні: пальчикова гімнастика, логічні завдання, рольові ігри, дидактичні матеріали з образотворчого мистецтва – рисунок, живопис, ліплення, конструювання. Задіяні всі основні зони розвитку).

Дитячий нон-фікшн (енциклопедія з вкрапленнями казки й майстер-класів) «Дивовижні перетворення в країні Образотворчості».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»