Щоденник молодого вчителя

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Школа молодого вчителя

Мета створення школи молодого вчителя: допомога вчителеві у розв’язанні конкретних проблем щодо методики викладання, ознайомлення з особливостями роботи зі шкільною документацією, вивчення сучасних методик і технологій навчання, підтримка та розвиток творчого потенціалу молодого учителя.

Основні завдання

- набути практичних навичок, необхідних для педагогічної діяльності;

- навчитися застосовувати теоретичні знання, отримані у ВНЗ, у практичній роботі;

- вивчати передовий педагогічний досвід і застосовувати його в навчально-виховному процесі;

- упроваджувати різні методичні прийоми, які активізують пізнавальну діяльність учнів.

Основні напрямки роботи:

 • методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

 • психологічний супровід педагогічної ідеї;

 • інформаційне забезпечення професійного зростання.

Рекомендації щодо підготовки молодого вчителя до уроку

 1. Вчитайтеся в розділ програми, який потрібно вивчити на даному уроці, а в деяких випадках – і в пояснювальну записку до програми.

 2. Вивчіть матеріал цього розділу, теми.

 3. Сформулюйте задум уроку. Дайте відповідь на запитання, якого б ви хотіли досягти результату, сформулюйте мету уроку (навчальну, виховну, розвивальну).

 4. Уявіть колектив даного класу, уявно намалюйте конкретних учнів. Уявіть психологію цих учнів, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайтеся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.

 5. Продумайте структуру уроку .

 6. Виберіть з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного матеріалу і для даних учнів.

 7. Зіставте обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюйте свої дії на даному уроці.

 8. Підготуйте наочні й навчальні посібники, не забудьте підготувати й перевірити справність ТЗН, комп’ютерної техніки.

 9. Повторіть подумки або вголос вузлові елементи плану, продумайте непередбачені обставини, знайдіть і зафіксуйте запасні варіанти.

 10. Спитайте себе: «Чи готовий я до уроку?»

Орієнтована структура уроків.

Традиційні уроки

Модель 1

 1. Організація учнів до уроку.

 2. Перевірка домашнього завдання.

 3. Актуалізація опорних знань учнів.

 4. Мотивація навчальної діяльності.

 5. Сприймання та усвідомлення навчального матеріалу.

 6. Закріплення навчального матеріалу. Розвиток умінь і навичок.

 7. Підсумок уроку.

 8. Домашнє завдання.

Модель 2

 1. Організація учнів.

 2. Перевірка домашнього завдання.

 3. Усебічна перевірка ступеня засвоєння змісту навчального матеріалу.

 4. Підготовка учнів до активного й усвідомленого засвоєння навчального матеріалу.

 5. Засвоєння нового матеріалу.

 6. Перевірка розуміння і корекція засвоєння учнями нового матеріалу.

 7. Підбиття підсумків уроку.

 8. Інформація про домашнє завдання, інструктаж з його виконання.

Модель 3

 1. Увідно-мотиваційний етап.

 2. Операційно-пізнавальний етап.

 3. Корекційно-оцінювальний етап.

 4. Резюме уроку.

 5. Домашнє завдання.

Інтерактивний урок

 1. Тема.

 2. Мета.

 3. Технології.

 4. Мета технологій.

 5. Мотивація (5% часу).

 6. Оголошення, представлення теми та очікуваних результатів (5% часу).

 7. Надання необхідної інформації (10-15% часу).

 8. Інтерактивні вправи (45-60% часу).

 9. Підбиття підсумків та оцінювання результатів уроку.

Розвивальний урок

 1. Створення ситуації успіху.

 2. Створення ситуації розриву.

 3. Постановка навчального завдання.

 4. Моделювання відкритого способу дій.

 5. Розв’язування завдань.

 6. Підсумкова рефлексія.

Особистісно зорієнтований урок

 1. Організація уроку.

 2. Мотивація учнів до уроку.

 3. Оголошення мети і спільна постановка проблеми уроку.

 4. Планування характеру спілкування та міжособистісних взаємодій.

 5. Надання учням права вибору засобів фіксації матеріалу (конспект, схема, тези, таблиця, висновки, план).

 6. Вибір учнями завдань та їх розв’язання.

 7. Рецензування відповідей товаришів.

 8. Підтримка оригінальних ідей.

 9. Організація обміну думками.

 10. Контроль та оцінювання.

 11. Підсумки уроку.

 12. Домашнє завдання.

Урок-проект

 1. Інформаційні аспекти проекту.

  • Вибір проблеми.

  • Змістові питання.

  • навчальний предмет.

  • Тривалість проекту.

 2. Виконання проекту.

 • Вступне слово вчителя.

 • Оголошення, представлення теми, задуму, ідей проекту.

 • Окреслення очікуваних результатів.

 • Колективне планування етапів роботи (індивідуальної, групової, колективної).

 • Самостійна робота учнів.

 • Обговорення та презентація результатів.

 1. Підбиття підсумків.

Пам’ятка для проведення самоаналізу уроку

 1. Мета уроку.

 2. Місце даного уроку в темі, розділі, курсі. Як пов’язаний даний урок із попередніми, яка його роль у вивченні наступного матеріалу. Специфіка уроку та його тип.

 3. Чи раціонально був розподілений час на всі етапи уроку, чи логічним був перехід від одного етапу до іншого?

 4. Назвати та дати обґрунтування вибору методів навчання.

 5. Які форми навчання використовувались у процесі вивчення нового матеріалу?

 6. Яка реальна характеристика навчальних можливостей учнів? Які особливості учнів були враховані під час даного уроку?

 7. Чи була забезпечена висока працездатність учнів на уроці, яким чином?

 8. Як здійснювався контроль за засвоєнням знань, умінь і навичок?

 9. Як використовувався на уроці кабінет, які засоби навчання, з якою метою?

 10. Чи була забезпечена атмосфера доброзичливості та взаєморозуміння на уроці?

 11. Що планувалось на випадок непередбачуваної ситуації?

 12. Чи вдалося повністю реалізувати мету уроку? Якщо не вдалось, то чому?

Необхідно пам’ятати: посилання на «недоліки» класу та рівень його підготовки є некоректним.

Можливі недоліки в роботі молодого вчителя і способи їх подолання

Недоліки в роботі молодого вчителя

Реакції учнів на недоліки

Способи подолання недоліків

 • Гостра реакція на будь-які відхилення в поведінці учнів.

 • Загравання перед школярем, прагнення сподобатися.

 • Артистичність у поводженні, невміння знайти правильний тон у стосунках.

 • Невміння зосереджувати увагу на головному, істотному.

 • Невміння співвідносити істотну інформацію зі змістом підручника.

 • Нестійкий інтерес до цілей навчання і виховання.

 • Ігнорування самостійної роботи учнів.

 • Невиразність мовлення, невміння правильно розставити акценти в процесі подачі інформації.

 • Невміння опиратися на колектив учнів.

 • Недостатня увага до організації домашнього завдання учнів.

 • Механічне перенесення чужого досвіду у свою роботу.

 • Невміння підтримувати увагу.

 • Утруднення в розподілі уваги між усіма учнями

 • Відсутність дисципліни й працездатності: учні постійно відволікаються, шумлять.

 • Відсутність ритму в оволодінні знаннями.

 • Неприязне ставлення до вчителя.

 • Безвідповідальна поведінка.

 • Несерйозне, неповажне ставлення до вчителя.

 • Пасивне ставлення до сприйняття інформації

 • Втрата відповідальності й цілеспрямованості.

 • Байдуже ставлення до інформації вчителя.

 • Пасивна поведінка частини учнів.

 • Втрата відповідальності у виконанні установки педагога.

 • Втрата уваги й інтересу.

 • Пасивна присутність на уроці.

 • Відсутність прагнення засвоїти інформацію, втрата впевненості в навчанні.

 • Відчуття постійного перевантаження.

 • Постійна конкретизація завдань з урахуванням інтересів і можливостей учнів.

 • Періодична цілеспрямована перевірка вчителем осмислення учнями завдань.

 • Творче переосмислення методів навчання учнів відповідно до складної ситуації.

 • Захоплива розповідь, активізація навчання школярів.

 • Прогнозування інформації з урахуванням залучення до пошуку всіх вихованців, правильне розміщення акцентів.

 • Поєднання вимогливості з довірою.

 • Дотримання міри у вимогах.

 • Ретельна обдуманість учинків.

 • Систематичне спрямування на відбір обов’язкової інформації.

 • Орієнтація на оволодіння важливою (обов’язковою) інформацією з підручника.

 • Постійне націлювання на переосмислення головного.

 • Чергування різних видів роботи.

 • Ретельне продумування відтінків у голосі під час викладу інформації як чинника націлювання учнів на її осмислення.

Самоосвіта вчителя передбачає:

 • науково-дослідницьку роботу з проблеми;

 • вивчення наукової, методичної та навчальної літератури;

 • участь у колективних і групових формах методичної роботи

 • вивчення досвіду своїх колег;

 • теоретичну роботу і практичну апробацію власних матеріалів.

Алгоритм роботи над науково - методичною проблемою.

Ця робота розрахована, як правило, на 5 років і відбувається в між атестаційний період. А сама атестація є звітом про роботу над проблемою.

І етап

Учитель разом з керівником м/о обирає тему, над якою працюватиме, визначає мету і свої завдання.

ІІ етап

Вироблення плану дій педагога: вибір джерел та засобів збирання інформації, визначення очікуваного результату.

ІІІ етап

Робота вчителя над проблемою: аналіз джерел інформації, обмін досвідом, відкриті уроки, виступи на засіданнях м/о, педрадах, конференціях, курсова перепідготовка, участь у навчальних семінарах, систематизація інформації.

ІV етап

Застосування набутих компетенцій: реалізація проблеми в практичній роботі, виступи на засіданнях м/о, педрадах, конференціях, участь у конкурсах-оглядах, робота у творчих групах, аналіз рівня навчальних досягнень учнів, формування компетентностей, видання друкованих матеріалів у фахових виданнях.

V етап

Завершення роботи: самооцінка процесу та результатів роботи (ступінь реалізації мети і завдань), власні висновки, оцінка МК та адміністрації.

Пам’ятка для створення позитивного іміджу молодого вчителя

 1. Риси обличчя, фігура, зріст людини існують незалежно від бажання, тому сприймайте себе таким, яким ви є.

 2. Зверніть увагу на свій голос. грубі, пискливі репліки, різкі, надривні ноти в розмові дратують оточення, свідчать про відсутність навичок культурного поводження.

 3. Краса людини передбачає скромність, тактовність, увічливість, повагу, відкритість. Навпаки, невміння стримувати негативні емоції, цинізм, нахабність, гордовитість не поєднуються з поняттям «приємна людина».

 4. Посміхайтеся. Похмурий настрій або погане поводження псують не тільки ваше обличчя, а й настрій оточення.

 5. Одягайтеся зі смаком. кажуть, що «гарний смак перемагає моду». Головний принцип – виробити індивідуальний стиль в одязі, прикрасах, зачісці. Важливо – чистота й охайність в одязі.

 6. Зачіска – це своєрідна візитна картка кожної людини, тому що вона підкреслює особливості її характеру й способу життя.

 7. Стежте за мімікою й жестами. психологи встановили, що у взаємодії людей 60-80% інформації передається за рахунок рухів, міміки, жестів і лише 20-40 % - за рахунок слів, інтонації й голосу.

Попрацюйте над своїм позитивним іміджем – і він працюватиме на вас!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!