і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • "Система роботи вчителя з обдарованими учнями на уроках української мови та літератури"

"Система роботи вчителя з обдарованими учнями на уроках української мови та літератури"

Опис презентації окремими слайдами:
Система роботи вчителя з обдарованими учнями на уроках української мови та літератури Презентація досвіду роботи вчителя української мови та літера...
Слайд № 1

Система роботи вчителя з обдарованими учнями на уроках української мови та літератури Презентація досвіду роботи вчителя української мови та літератури Радомишльської ЗОШ №3 Бугай Л. І.

Епоха, що настала, - епоха змін, інновацій, епоха інтелекту, – диктує свої умови життя, висуває нові вимоги до людини. Якісно нові зміни в суспільс...
Слайд № 2

Епоха, що настала, - епоха змін, інновацій, епоха інтелекту, – диктує свої умови життя, висуває нові вимоги до людини. Якісно нові зміни в суспільстві переконують, що найбільшою цінністю є неповторна людська особистість з її нахилами, вподобаннями, обдаруваннями.

Обдарованість людини - це маленький паросточок, який ледве прокльовується із землі і вимагає до себе величезної уваги. Необхідно пестити і леліяти,...
Слайд № 3

Обдарованість людини - це маленький паросточок, який ледве прокльовується із землі і вимагає до себе величезної уваги. Необхідно пестити і леліяти, доглядати за ним, зробити все необхідне, щоб він виріс і дав рясний плід. В.А.Сухомлинський

Основне завдання – віднайти талановитих, виявити розумову обдарованість. Обдарованість – складне, багатогранне явище. Кожна обдарована дитина –   і...
Слайд № 4

Основне завдання – віднайти талановитих, виявити розумову обдарованість. Обдарованість – складне, багатогранне явище. Кожна обдарована дитина –   індивідуальність, що потребує особливого підходу.

Що таке обдарованість? (мала модель Рензулі)
Слайд № 5

Що таке обдарованість? (мала модель Рензулі)

1. Творча технічна творчість; конструювання. 2. Інтелектуальна і академічна високий рівень IQ; здатність до практичного одержання знань; високий рі...
Слайд № 6

1. Творча технічна творчість; конструювання. 2. Інтелектуальна і академічна високий рівень IQ; здатність до практичного одержання знань; високий рівень розвитку психологічних процесів (пам’ять, увага).. 3. Практична - адекватна самооцінка ; - уміння використовувати свої позитивні якості.

Індивідуально-особистісний підхід базую на необхідності врахування усієї системи стосунків особистості з оточенням Реалізуючи цей підхід, досягаю: ...
Слайд № 7

Індивідуально-особистісний підхід базую на необхідності врахування усієї системи стосунків особистості з оточенням Реалізуючи цей підхід, досягаю: вивчення досягнутого рівня розвитку особистості; індивідуалізації процесу навчання, яка би відштовхувалася від досягнутого рівня і зберігалася протягом усього процесу навчання.

Намагаючись творчо будувати освітній процес з обдарованими дітьми, враховую індивідуально-особистісний і дидактичний підходи
Слайд № 8

Намагаючись творчо будувати освітній процес з обдарованими дітьми, враховую індивідуально-особистісний і дидактичний підходи

Дидактичні принципи, з опорою на які здійснюю навчання та виховання обдарованих учнів : індивідуалізація та диференціація навчання; довіра та підтр...
Слайд № 9

Дидактичні принципи, з опорою на які здійснюю навчання та виховання обдарованих учнів : індивідуалізація та диференціація навчання; довіра та підтримка; залучення обдарованих учнів до участі у житті школи.

Система роботи  з виявлення обдарованих дітей включає в себе: попередню діагностику сформованості інтелектуальних умінь; спостереження за роботою у...
Слайд № 10

Система роботи  з виявлення обдарованих дітей включає в себе: попередню діагностику сформованості інтелектуальних умінь; спостереження за роботою учнів на уроках словесності, під час  позакласних заходів; аналіз результатів виконання самостійних, творчих робіт; аналіз результатів участі учнів у олімпіадах, інтелектуальних змаганнях, конкурсах тощо.

Характерні особливості обдарованих дітей обдаровані діти мають добру пам’ять, особистий світогляд; в обдарованих дітей добре розвинута свідомість; ...
Слайд № 11

Характерні особливості обдарованих дітей обдаровані діти мають добру пам’ять, особистий світогляд; в обдарованих дітей добре розвинута свідомість; обдаровані діти, як правило, дуже активні  і завжди чимось зайняті; обдаровані діти настирливі у досягненні результату в сфері, яка їх цікавить, для них характерний творчий пошук; вони хочуть вчитися і досягають у навчанні успіхів. Навчання дає їм задоволення;

вони вміють критично оцінювати навколишню дійсність і прагнуть проникнути у суть речей і явищ, вміють фантазувати; вони із задоволенням виконують с...
Слайд № 12

вони вміють критично оцінювати навколишню дійсність і прагнуть проникнути у суть речей і явищ, вміють фантазувати; вони із задоволенням виконують складні та довгострокові завдання; вміють розкривати взаємозв’язки між явищами і сутністю, індуктивно і дедуктивно думати, маніпулювати  логічними операціями, систематизувати, класифікувати та узагальнювати їх.

Шляхи розвитку обдарувань та нахилів учнів створювати проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви; допомагати оволодівати те...
Слайд № 13

Шляхи розвитку обдарувань та нахилів учнів створювати проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви; допомагати оволодівати технічними засобами для записів; розвивати критичне сприйняття дійсності; стимулювати та підтримувати ініціативу учнів, самостійність; під час занять чітко контролювати досягнуті результати та давати завдання підвищеної складності, створювати ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання; залучати до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створювати ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення; використовувати творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят.

Однією з найважливіших умов розвитку обдарованості учнів є формування пізнавального інтересу, який є підґрунтям для  розвитку  пізнавальної активно...
Слайд № 14

Однією з найважливіших умов розвитку обдарованості учнів є формування пізнавального інтересу, який є підґрунтям для  розвитку  пізнавальної активності учнів.

Під впливом пізнавального інтересу з’являються такі важливі компоненти активного навчання як активний пошук, здогад, дослідницький підхід, готовніс...
Слайд № 15

Під впливом пізнавального інтересу з’являються такі важливі компоненти активного навчання як активний пошук, здогад, дослідницький підхід, готовність до виконання різних завдань.

Обов’язковою передумовою розвитку обдарувань школярів повинна виступати проблемність викладання.
Слайд № 16

Обов’язковою передумовою розвитку обдарувань школярів повинна виступати проблемність викладання.

У роботі з обдарованими дітьми використовую наступні форми навчання: індивідуальні, фронтальні, групові, фронтальні заняття-дискусії, семінари, деб...
Слайд № 17

У роботі з обдарованими дітьми використовую наступні форми навчання: індивідуальні, фронтальні, групові, фронтальні заняття-дискусії, семінари, дебати, організаційно-діяльні ігри (ОДІ), рольові ігри.

Розвитку обдарованості сприяє самостійна робота учнів Класифікація типів самостійної роботи: алгоритмічний; із вказанням способу виконання; розпізн...
Слайд № 18

Розвитку обдарованості сприяє самостійна робота учнів Класифікація типів самостійної роботи: алгоритмічний; із вказанням способу виконання; розпізнання; обґрунтування; творчість.

Всебічний розвиток обдарувань школярів здійснюю не тільки в ході навчальної діяльності, а й під час проведення позакласних заходів. Це різноманітні...
Слайд № 19

Всебічний розвиток обдарувань школярів здійснюю не тільки в ході навчальної діяльності, а й під час проведення позакласних заходів. Це різноманітні конкурси, вікторини, семінари, предметні дебати, в ході яких  учні не тільки поглиблюють знання з предмету, а й мають можливість розвивати інтелект, ерудицію, вміння спілкуватись.

Зміна форм діяльності, опора на творчі інтереси дітей, різноманітність областей застосування здібностей – все це допомагає зберігати високу працезд...
Слайд № 20

Зміна форм діяльності, опора на творчі інтереси дітей, різноманітність областей застосування здібностей – все це допомагає зберігати високу працездатність обдарованих дітей. У них виробляється потреба брати все нові і нові рубежі на шляху свого зростання.      

Результати олімпіад, конкурсів
Слайд № 21

Результати олімпіад, конкурсів

Висновки: Систематична робота з обдарованими та здібними учнями підвищує рівень якості знань учнів, їхню пізнавальну активність; сприяє результатив...
Слайд № 22

Висновки: Систематична робота з обдарованими та здібними учнями підвищує рівень якості знань учнів, їхню пізнавальну активність; сприяє результативності участі учнів у предметних олімпіадах, творчих конкурсах, проектній і пошуково - дослідницькій діяльності; сприяє більш високому рівню підготовки випускників до вступу у вищі навчальні заклади, здатності швидше адаптуватись у сучасних умовах; формує потребу самовдосконалення та саморозвитку.

«Нам, сучасникам, не байдуже, Що перейде у спадок молодшим. Нам у майбутнє з тим ввійти дано, Що ми зараз творимо і значим» С. Макітов
Слайд № 23

«Нам, сучасникам, не байдуже, Що перейде у спадок молодшим. Нам у майбутнє з тим ввійти дано, Що ми зараз творимо і значим» С. Макітов

Дякую за увагу
Слайд № 24

Дякую за увагу

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Презентація з досвіду роботи з обдарованими дітьми
 • Додано
  24.02.2018
 • Розділ
  Педагогіка
 • Тип
  Презентація
 • Переглядів
  6313
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  9
 • Номер матеріала
  EC710017
 • Вподобань
  1
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
1000 грн
490 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь