Саморозвиток, самоактуалізація та самореалізація особистості учителя та учня в умовах 12-ти річного навчання в школі

Опис документу:
На сучасному етапі дедалі більшого значення набуває формування творчої особистості, ініціативної особистості. За висловом Л. М. Толстого, знання тільки тоді знання, коли набуті зусиллям думки, а не пам’яті. У зв’язку з цим вчителю початкової школи необхідно зробити навчальний процес творчим, осмисленим, активізувати всю пізнавальну діяльність школярів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Саморозвиток, самоактуалізація та самореалізація особистості учителя та учня в умовах 12-ти річного навчання в школі

На сучасному етапі дедалі більшого значення набуває формування творчої особистості, ініціативної особистості. За висловом Л. М. Толстого, знання тільки тоді знання, коли набуті зусиллям думки, а не памяті.

У зв’язку з цим вчителю початкової школи необхідно зробити навчальний процес творчим, осмисленим, активізувати всю пізнавальну діяльність школярів.

В. О. Сухомлинський вважав, що майстерність учителя полягає в умінні вчити дітей мислити. Кожний педагог має виховувати розум учнів.

У навчальному процесі вчитель постає, насамперед, як організатор і керівник пізнавальної діяльності учнів. Він створює умови, за яких школярі можуть найбільш раціонально і продуктивно розвивати мислення.

Успіх у формуванні особистості дитини залежить від форм організації навчання. На сучасному етапі провідною формою організації навчальної роботи є урок.

Вчителі початкових класів нашої школи вчать своїх вихованців використовувати власний досвід під час розв’язання проблемних питань. Школярам надається максимальна свобода розумової діяльності при побудові логічних ланцюгів.

Педагогами використовуються такі технології: мікрофон, «мозковий штурм», робота в групах, парах, трійках.

На початковому етапі формуються мікрогрупи. При цьому враховується позитивний емоційний стан, готовність учнів до співпраці під час вирішення навчальної проблеми, яка повинна спонукати дітей до пошукової діяльності, обміну власним досвідом, думками, розвивати вміння та навички самостійно працювати. В процесі спілкування учні не тільки виявляють знання з предмета, а й уміння узагальнювати, робити логічні висновки; у них формуються комунікативні уміння – у процесі обговорення свою думку треба висловлювати стисло і не відхилятися від теми; демонструвати вміння не тільки говорити, а й слухати.

Наступний етап – презентація групових рішень. Він організовується залежно від характеру взаємодії учасників груп.

Спільно-індивідуальна форма передбачає представлення результатів власної діяльності кожного учасника, обговорення та вибір доцільного варіанта.

При спільно-послідовній – результат діяльності кожної групи є фрагментом, необхідним для побудови загальної відповіді.

Спільно-взаємодіюча форма обумовлює вибір певних аспектів групових рішень, на основі яких приймається колективне рішення.

На підсумковому етапі учні оцінюють, наскільки вдалося створити атмосферу співробітництва у групі, підбивають підсумки виконаної роботи.

У своїй роботі вчителі початкової школи використовують такі інтерактивні технології:

  • Інтерактивні технології кооперативного навчання (організація навчання у малих групах учнів, об’єднаних спільною навчальною метою: робота в парах, змінні трійки, «карусель», робота в малих групах, «акваріум»);

  • Інтерактивні технології колективно-групового навчання – технології, що передбачають одночасну спільну роботу всього класу;

  • Технології ситуативного моделювання – побудова навчального процесу за допомогою залучення учня до гри, ігрове моделювання явищ, що вивчаються;

  • Технології опрацювання дискусійних питань – широке публічне обговорення якогось суперечливого питання.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн