і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Розвиток творчої діяльності та комунікативності на уроках

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Творчий звіт вчителя Островчук О.І.

"Розвиток творчої діяльності та комунікативності на уроках німецької мови"

Німецька мова - істотний елемент культури народів - носіїв цієї мови, яка дає учням безпосередній доступ до величезних скарбів їх культури, підвищує роль гуманітарної освіти, служить містком між культурами інших народів і робить можливим обмін духовними цінностями.

На сучасному етапі розвитку освіти однією з найбільш актуальних проблем, що вимагають нових шляхів розв'язання, є необхідність якісного покращення знання іноземної мови. До якої б сфери діяльності не готували себе сьогоднішні школярі, їм необхідне знання іноземної мови для того, щоб стати гарними фахівцями, здатними успішно використовувати сучасні інформаційні технології та брати участь у міжнародному співробітництві.

Працюючи над своєю проблемною темою: "Розвиток творчої діяльності та комунікативності на уроках іноземної мови", я усвідомлюю те, що повинна сьогодні дати учням не лише певну суму знань, а й розвивати логічне мислення і творчу фантазію. І тому я переконана, що створення на уроці атмосфери продуктивного пізнання, готовності учнів до творчого пошуку значною мірою залежить від моєї власної обізнаності, педагогічних умінь і навичок, фахових знань.

Для того, щоб урок іноземної мови був комунікативно спрямованим, я намагаюсь передбачити і використовувати ті методи й прийоми, які забезпечать комунікативну взаємодію і будуть сприяти формуванню в учнів комунікативної компетенції.

Отже, які ж методи навчання використовую на уроках іноземної мови ?

Важливу роль приділяю початковому етапу навчання іноземної мови - метою якого є формування в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями молодших школярів. Враховуючи вікові особливості учнів початкових класів я створюю на уроці специфічну комунікативно - ігрову атмосферу, у якій синтезується іншомовне спілкування з типовими видами дошкільної діяльності, що сприяє задоволенню потреб та інтересів дітей цього віку. На уроках намагаюсь донести маленьким дітям, що іноземна мова пов'язана з якимось іншим способом життя, з конкретними людьми, які живуть в іншій країні та розмовляють цією мовою. Мовленнєві моделі подаю за допомогою персонажу - ляльки Мії, яка говорить лише німецькою мовою. Максимально використовую дидактичні ігри, використовую ігрові вправи, забезпечую рухову активність учнів тощо. Навчання у грі сприяє легкому та ефективному оволодінню дітьми іноземної мови. Схильність учнів 1-4 класів до спілкування, дитяча безпосередність і допитливість створюють підстави для успішного формування їхньої мовленнєвої та соціокультурної компетенції.

У першокласників і другокласників - мимовільна, слабо розподіляється увага з незначним обсягом, тому я використовую яскраві малюнки, образи, чітко організовую навчальний процес, часто змінюю форми діяльності, включаю рухову активність, елементи драматизації, гри, емоційно звертаюсь до учнів тощо. Для кращого запам'ятовування ми багато раз повторюємо навчальний матеріал, використовуючи предметні картки, рими, у яких представлені лексичні одиниці та мовленнєві зразки кожної теми. Римування повторюємо хором, оскільки це забезпечує швидку організацію роботи учнів, їхню активну участь й емоційність сприйняття навчального матеріалу. Індивідуальна робота, чи парна дає можливість почути кожного учня.

Для активізації мовленнєвої діяльності та створення сприятливого психологічного клімату, ми вивчаємо вірші, пісні, римування, репи, скоромовки тощо. Діти демонструють використання нових лексичних одиниць та мовленнєвих зразків з тем, а також опрацьовуються фонетично, а це допомагає учням легко й швидко запам'ятовувати навчальний матеріал. Формування мовних і мовленнєвих навичок говоріння здійснюється здебільшого у формі дидактичних ігор з картками із зображеннями предметів, людей і тварин. Із захопленням діти грають в ігри "Ланцюжок", "Карусель", "Пантоміма", "Гігантські кроки". "Баба Куця","Відгадай", "Чого не вистачає" тощо.

До вашої уваги деякі ігри, які я використовую в початкових класах:

Гра "Гігантські кроки"(Riesenschritte), мета якої активізувати вживання вивчених ЛО у заданій ситуації.

Гра: "Пантоміма" (учні виконують дії відповідно до лексики): schreiben, lesen, turnen, spielen, singen, malen, rechnen, springen.

Гра "Kettenspiel" (Ланцюжок) автоматизація навичок вживання ЛО та МЗ у заданих ситуаціях.

Was machst du gern? Ich schreibe gern. Und du? Ich male gern. Und du? Ich spiele gern. Und du? Ich spreche gern. Und du?

Гра "Zahlen"(Числа) на карточках учні називають числа нім. мовою.

Також у початкових класах використовую елементи проектної діяльності.

До вашої уваги елементи проектної діяльності учнів - третьокласників з теми "Моя кімната". (учні захищають свої проекти).

Ігрова діяльність учнів на уроках іноземної мови забезпечує мотивацію та зміст іншомовного спілкування учнів початкової школи і сприяє оволодінню ними вміннями навчальної діяльності, формуванню інтересу до нової для них мови.

Більший інтерес до вивчення іноземної мови виявляють учні 5 - 8 класів. Я вважаю, це залежить від того, що оволодіння лексичним матеріалом іде в різних формах з урахуванням психологічних особливостей учнів. Саме тут на різних етапах викладається інформація, яка підлягає засвоєнню і не однорідна по своїм психологічним, психолінгвістичним і методичним характеристикам. Врахування цих особливостей в процесі семантизації лексики і тренування в її використанні дає можливість запам'ятати, осмислити її, тримати довго в пам'яті і використовувати в різних видах мовленнєвої діяльності. Для активізації інтересу використовую такі вправи: погляньте на картинку і згадайте всі слова, які зустрічаються при вивченні даної теми. Запишіть ці слова або послухайте тексти і назвіть напам'ять нові слова, які в них використовуються; прочитай тексти, зрозумій їх зміст, підкресли в них нові слова і назви їх напам'ять. Склади словосполучення із новими словами або речення і т. д., дітям цікаво, в них активізується інтерес до вивчення іноземної мови, особливо лексики.

У середніх класах: 5. 6, 7 пропоную якомога більше різноманітного наочного матеріалу - за формою, кольором, даю деформовані тексти, тексти для доповнення, картки зі словами, вправи: "Читання рядка з прикритою нижньою (або верхньою половиною)", "Пошук у тексті декількох слів", "Пошук речень у тексті для опису малюнків", "Доповнити або почати речення з опорою на текст" тощо. Ці вправи мають на меті закріпити в пам'яті дитини цілісний образ літер, слів, речень, швидко сприймати одразу декілька слів, формувати ігрову мотивацію, словесно - логічну пам'ять, її обсяг.

До вашої уваги інтерактивні методи навчання: гра з м'ячем (повторення вивчених ЛО з теми). Наприклад, тема "Essen".

Was isst du gewȍhnlich zum Frühstück? (Brot mit Kӓse)

Was trinkt dein Friend am Morgen? (Tee mit Brȍtchen)

Was isst dein Vater zu Mittag? ( Borschtsch mit Brot und Kompot)

Was trinkt deine Mutter zum Abend? (Kaffee mit Milch).

Гра: "Assoziationen"до теми "Одяг"

Wort - Igel

Kleidung(die Sandale die Handschuhe der Schal die Hose die Bluse der Pullover der Rock der Mantel die Schuhe die Jeans die Shorts das Top)

Гра "Експрес - опитування" до теми "Freizeit und Hobbys"

Гра "Чарівні слова"

Butter - Mutter Eis - weiβ

Acht - Nacht Musik - Physik

Tier - Offizier Montag - Sonntag

Maus - Haus Zimmer -immer

Messer - besser Wohnung - Ordnung

Nuss - muss Zelt - Welt

Rübe - trübe Hund - Mund

Spiel - stiell Grill - Spiel

Wald - bald Fürst - Wurst

Nase - Vase Kraft - Saft

А зараз музична пауза: у виконанні учнів звучить пісня на німецькій мові "Їхав козак на війну".

В старших класах основною домінуючою формою усного мовлення є бесіда у зв'язку з прочитаним, що включає елементи як діалогічного так і монологічного мовлення, і також ситуації. Письмо на іноземній мові також сприяє заощадженню навчального часу, оскільки під час цього процесу учень промовляє слова і речення у внутрішньому мовленні і водночас ніби прослуховує прочитане.

Комунікативні вправи направлені також на вироблення аудитивних вмінь відшукувати інформацію з мовлення, яка сприймається на слух. Для аудіювання я підбираю тексти з підручника, додаткової літератури, газет, журналів. Вони цікаві, актуальні, несуть потрібну інформацію для учнів. Текст може звучати 2 - 3 рази, а тоді даю завдання до прослуханого тексту: передати зміст розуміння рідною мовою скласти план до тексту; скласти тези; виділити головне в тексті; відповісти на запитання; підібрати правильну відповідь на тестове завдання і т. д.

Ведення дискусії, диспуту є найбільш результативним у старшій школі, оскільки передбачає володіння на досить високому рівні мовленнєвими вміннями та навичками.

При правильній організації навчального процесу на основі творчої діяльності, комунікативної спрямованості, усного випередження створюються умови, коли учням цікаво займатися, коли вони можуть проявляти самостійність у виконанні навчальних дій, рішенні умовно - комунікативних завдань. При говорінні самостійність учнів виражається в повторенні мовного матеріалу по зразку за вчителем, чи опорою на картини, предметні композиції, ситуації в різних видах творчої діяльності.

Тільки завдяки накопиченню мовного матеріалу і практичного досвіду в комунікації можна добитися результатів в навчанні, а для цього я диференціюю, індивідуалізую навчання іноземної мови, стараюсь здійснювати творчий підхід до кожного виду діяльності.

Одним з важливих завдань під час вивчення іноземної мови є активізація пізнавальних інтересів на кожному етапі викладу інформації. Щоб цього добитися намагаюсь активізувати бажання дітей думати і діяти, застосовуючи при цьому різноманітні форми і методи роботи на уроці, вчу їх проявляти творчість і самостійність, враховуючи їх індивідуальні особливості. Кожний етап уроку повинен нести в собі творче, духовно - моральне, культурно - національне збагачення. Засвоєння навчального матеріалу виробляє в учнів вміння та навички навчальної, трудової, художньо - естетичної діяльності.

В старших класах важливу роль відводжу проектній діяльності.

У старших класах учні презентують такі проекти з тем:

"Unsere Schulleben",

"Meine Hobbys und Freizeit", "Mode", "Weltraumturismus" und andere...

Презентація проекту проходить у вигляді:

гри, наукової доповіді, мандрівки, реклами, рольової гри, змагання, презентації тощо...

До вашої уваги проектні роботи учнів - старшокласників (показ проектних робіт, коротке представлення).

Вважаю, що сьогодні вчитель не тільки повинен мати певні знання, уміння й навички, а й уміти самостійно здобувати й використовувати на практиці нові знання, співпрацювати, спілкуватися, адаптуватися до нових обставин, знаходити шляхи розв'язання життєвих проблем. Тобто основною метою стає максимальний розвиток компетентності особистості щодо саморегуляції, самоосвіти й самовдосконалення та спонукання постійної потреби до цього.

Тільки знання, здобуті добровільно, найбільш ефективні для людини, тому одним із найважливіших напрямів сучасного менеджменту освіти повинно бути ефективне управління своєю самоосвітою.

Використання ефективних інноваційних підходів на уроках іноземної мови сприяє виконанню поставлених перед сучасною школою завдань, реалізації особистісних якостей учнів - креативних, когнітивних, діяльнісних, що сприяють соціалізації учнів, а також формують в учнів навчальні компетенції.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
творчий звіт вчителя з досвіду роботи
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Німецька мова
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  213
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  3
 • Номер матеріала
  ZN620857
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі Blogger»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь