"Розвиток мовленнєвої діяльності у позакласній роботі з української мови та літератури"

Опис документу:
Сучасна школа ставить перед собою завдання забезпечити вільне володіння українською мовою як засобом спілкування в усному і писемному мовленні. Ця проблема перш за все розв’язується насамперед на уроках, чому сприяють вимоги сучасних програм. Але дуже великою допомогою для педагогів є позакласна робота, яка проводиться в школі в різноманітних формах.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Неснова Маргарита Костянтинівна

Краматорська загальноосвітня санаторна

школа-інтернат I-II ступенів № 10

Донецької обласної ради

РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

У Законі України «Про освіту» зазначено, що метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, його талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей, необхідних для успішної самореалізації компетенцій, виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору та напрямки своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян для забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

           Метою сучасного педагога має стати запровадження в роботу таких технологій, які допоможуть розвинути учневі його таланти, а також сформувати такі життєві компетентності, завдяки яким може підвищитися творчий і культурний потенціал вихованців. А згодом і суспільства в цілому. Велику роль в цьому можуть відіграти цикл позакласних заходів з української мови та літератури.

Українська мова в Україні – основний предмет загальної освіти учнів. Діти вивчають його протягом всього навчання і всього життя. Але стан суспільства на сучасному етапі диктує свої умови до освіти. Користування мовою, як засобом мислення повязано з формуванням мовлення у дітей, з активним його використанням під час вирішення різних завдань. Розвиток в цьому напрямку йде успішно, якщо дитину навчають розмірковувати вголос, словами виказувати хід думок та називати кінцевий результат. Під час практики діти навчаються оперувати образами, вільно користуються поняттями, розмірковують на рівні логічних абстракцій.

Сучасна школа ставить перед собою завдання забезпечити вільне володіння українською мовою як засобом спілкування в усному і писемному мовленні.

Ця проблема перш за все розвязується насамперед на уроках, чому сприяють вимоги сучасних програм. Але дуже великою допомогою для педагогів є позакласна робота, яка проводиться в школі в різноманітних формах.

Успіх навчання української мови в школі може бути досягнутий лише на основі реалізації чітко продуманої системи навчально-виховних заходів. Адже слід відзначити, що саме позакласна робота відкриває широкі можливості для комплексного підходу до виховання, вона допомагає вчителю більш ретельно вивчити своїх вихованців і удосконалювати їх мовну підготовку.

Мета, принципи позакласної роботи з української мови та літератури.

Позакласна робота сприяє не тільки розвитку учнів, а і удосконалює їхні психологічні якості: допитливість, ініціативність, наполегливість, самостійність в набутті знань, тобто формує життєві компетентності.

Дана проблема майже не досліджується, їй не надається належної уваги, але вона дуже важлива і актуальна. Включаючи інноваційні педагогічні технології в роботу, майже всі учителі обов’язково рано чи пізно організують позакласний захід.

Завдяки участі дітей у позакласних заходах, розвивається їхня креативність, збагачується мовленнєва діяльність, помітно розширюються і зміцнюються їхні знання, які вони отримали під час уроку. Все це помітно полегшую працю самого вчителя під час уроку.

Під час проведення позакласних заходів вирішуються наступні завдання:

 1. Розширюються та поглиблюються знання, отримані на уроках.

 2. Виховується любові до рідної мови, до її багатих засобів висловлювання, милозвучності, краси рідного слова.

 3. Вдосконалюється мовний розвиток, граматичне мислення, формується почуття мови.

 4. Розвивається усне й писемне мовлення, формуються навички правильного висловлювання думки.

 5. Підвищується інтерес до української мови як навчальної дисципліни.

 6. Розвиваються індивідуальні творчі здібності школярів.

Таким чином, уроки з української мови та літератури разом з позакласною роботою мають становити єдину систему мовної освіти.

В процесі позакласної роботи формується життєва компетенція учнів. Адже учні здобувають знання, які знадобляться в їхньому житті:

 • Збагачується словник;

 • Вдосконалюються навички висловлювати думку усно й письмово;

 • Вміння працювати із словниками, літературою, конспектувати у реферати наукові праці;

 • Писати й виголошувати доповіді тощо.

Все вище зазначене домопоже учням активно соціалізуватися у суспільстві.

Форми організації і проведення позакласних заходів з української мови в 5-9 класах

Гурток української мови «Мовознавець»

Це важлива і дуже ефективна форма роботи. ЇЇ перевага полягає у тому, що заняття проводяться систематично, за планом, під керівництвом педагога та при постійному складі учнів.

Форми роботи гуртка «Мовознавець»

 • Проекти (дослідницько-пошукові, творчі, креативні);

 • КВК

 • Літераурні зустрічі (з письменниками, поетами, науковцями);

 • Літературні конкурси (вікторини, змагання)

Гурток української мови може займатися дуже широким колом питань:

На заняттях гуртка практикуються різного виду творчі роботи: створення та захист проектів, написання і прослухування повідомлень лінгвістичного характеру, написання та друкування віршів, прози тощо, розповіді про бачене та почуте, складання загадок, шарад, кросвордів

Головне, щоб керівником враховувались вікові категорії, нахили, здібності та інтереси гуртківців.

В гуртку займається 10-12 учнів. Всі вони не просто спостерігають, а й активно працюють: шукають інформацію, готують виступи, повідомлення, беруть участь у конкурсах, друкуються.

Засідання гуртка «Мовознавець» проводиться систематично за планом.

Форми, методи й прийоми роботи на заняттях гуртка надзвичайно різноманітні. Серед них цікаві повідомлення учнів реферативного характеру, спостереження на спеціально підібраному продемонстрованому мовними явищами з наступними висновками, бесіди, вправи, інтерактивні ігри, добирання до них матеріалу. На заняттях гуртка практикуються різного типу творчі роботи: написання повідомлень лінгвістичного характеру, розповідей про бачене й почуте, складання заголовок, завдань з цікавої граматики, шарад, метаграм, тощо.

Структура заняття гуртка «Мовознавець» складається з двох основних частин – теоретичної та практичної.

У теоретичній частині практикуються доповідні, повідомлення, цікаві розповіді, бесіди на тему заняття, виразне читання, або розповідь про мову, прослухування таких оповідей. Теоретичної частини знайомить гуртківців з основними питаннями теми заняття.

Практична частина сприяє повторенню, усвідомленню і глибокому засвоєнню теоретичних відомостей з теми. Саме завдяки їй розвиваються творчі здібності учнів.

Особливо цікаво гуртківцям працювати над темою «Цікаво про мову», де вони не лише діляться своїми надбаннями, а й обмінюються власним досвідом.

Велику роль в цьому відіграють проектні технології, які активно впроваджуються гуртківцям.

Тиждень мови.

Окрему групу позакласних заходів з мови становлять свята – мовні вечори, ранки, тижні, фестивалі. Організація їх має своєю метою зацікавити учнів мовою, поважати працю над нею, виявити ефективні форми, прийоми проведення позакласної роботи з мови, підсумувати наслідки її за певний період. Найефективнішим з свят є тиждень мови. До нього входять як складова частина (найчастіше заключна) мовні вечори і ранки.

Тиждень мови – це шкільне мовне свято, що триває протягом 7 (10) днів. Це позакласна форма роботи, що охоплює максимальну кількість учнів іноді різних вікових категорій. У цей час здійснюються різноманітні мовні заходи, а учні залучаються до самостійності творчої роботи над словом у всій його багатогранності.

Тиждень мови готується дуже ретельно, обговорюється на засіданні методичного об’єднання вчителів – словесників, де створюється комісія для підготовки і розробки програми, розподіляються обов’язки між членами комісії. Організаційні етапи підготовки поділяються на ІІ періоди:

І період – підбір матеріалу, робота в інформаційному просторі.

ІІ період – виготовлення обладнання, обговорення проектів, розподіл обовязків.

За 7 -10 днів до початку свята учні кожного класу можуть скласти план участі в ньому, назви, заходи, які їх найбільше цікавлять, виділяють своїх представників для відстоювання честі класу в мовних змаганнях. За 2 – 3 дні до початку тижня оголошується програма. У ній заходи плануються на кожен день для всіх учнів, а також для окремих класів.

Програма проведення тижня може бути такою:

1 день. 1)Інформаційний дайджест « Моя країна - Україна!»

2)Виставка кращих леп-буків «Мова моя соловїна».

2 день. День усної народної творчості.

1)Радіоконкурс загадок.

2)Інсценізація казки.

3)Конкурс ілюстрацій до українських казок.

3 день. День народної гри.

1)Розучування народних ігор.

2)Проведення народних ігор.

4 день. Літературний день.

 1. Конкурс віршів про мову.

5 день. «Люби, вивчай рідну мову».

1)Змагання між класами на кращих знавців рідного слова (КВК)

2)Свято «Наша мова калинова»

До тижня мови виготовляються таблиці, на яких визначаються завдання з різних розділів науки по мову. Вони вивішуються в кабінетах, коридорі.

Для орфографічних таблиць добираються, в основному, слова, із складними орфограмами. Але подаються так, щоб спонукати учнів звертатися до підручників, таблиць, словників. У процесі такої роботи розвиваються орфографічна зіркість, увага, вдосконалюються навички орфографічного і морфологічного аналізу, вміння працювати над довідковою літературою; правопис запропонованих слів запам’ятовується. Увазі учнів пропонуються також орфоепічні, зокрема лексичні, фразеологічні, таблиці-завдання на мовний аналіз тощо.

Дуже популярні серед школярів групові конкурси, вікторини, аукціони. Деякі конкурси організовуються завчасно: завдання виконуються вдома і подаються журі. Такими можуть бути конкурси на кращій твір, оповідання, плакат. Завершується тиждень мови святковим вечором.

МОВНІ ВЕЧОРИ

Мовні вечори або ранки – заходи, які вимагають меншої попередньої підготовки й часу, порівняно з фестивалем, декадою або тижнем мови. За змістом можна виділити загальні мовні і тематичні вечори(ранки) мови. На загальних мовних вечорах, не обмежених певною темою, розглядаються різні питання мовознавства. На них, крім того, підсумовується відповідна попередня робота з мови – наслідки тижня, олімпіади, роботи гуртків.

Як і кожний мовний захід, вечір готується заздалегідь. Насамперед визначається зміст матеріалів, які потрібно виготовити, і намічається план вечора, складається сценарій вечора.

Крім загально мовних, організовуються тематичні вечори. Вони присвячуються видатним мовознавцям та певним мовним темам, наприклад: «Видатні мовознавці», «Історія слова» (етимологія слова), «Народ скаже, як завяже» і т.ін.

МОВНІ КОНКУРСИ.

Мовні конкурси – де змагання, підчас яких виявляються найкраще підготовлені з мови учні. Різного типу мовні змагання – досить популярна форма позакласної роботи, яка позитивно впливає на організацію навчально-виховного процесу взагалі й усієї позакласної мовної роботи зокрема.

Добре сплановані конкурси сприяють поглибленню і систематизації знань учнів з мови та повторенню окремих тем і розділів шкільного курсу. Вони розвивають мислення, пам'ять, увагу, виховують кмітливість, уміння вправно орієнтуватись у питаннях мови. Інтерес, активність учнів посилюється при вдалому доборі завдань, особливо таких, що створюють проблемні ситуації.

Мовні конкурси тісно пов’язані з усіма позакласними заходами з мови. Однак ні за змістом, ні за формою організації вони не дублюють їх. Різноманітні за особливостями організації і методикою проведення, вони відрізняються масовістю, охоплює велику кількість активних учасників.

Конкурси з мови повинні старанно плануватися. Кожний з них мусить мати мету, головну думку, що проходить через усе змагання.

Конкурси можуть бути тематичними і загально мовними. У першому випадку добираються конкурсні завдання з одного – двох розділів з науки про мову, у другому – з багатьох. Тематичні конкурси дають більший навчальний ефект, бо при підготовці до них та в процесі проведення учні поглиблено опрацьовують чітко окреслене коло питань.

Мовні конкурси надзвичайно різноманітні за змістом і методикою проведення. Організація їх може передбачати визначення серед учасників особистої або командної першості, тобто бути, індивідуальною і колективною. В другому випадку змагання проводяться між групами – найчастіше класами чи радами.

Позакласні заняття-це найбільш ефективний для дітей метод підвищення якості знань.

На основі вивчення наукової методичної літератури з проблеми дослідження,узагальнення досвіду роботи вчителів-методистів була зроблена спроба розкрити зміст,форми і ефективність позакласної роботи з української мови в 5-9 класах.

Питання з проведення позакласної роботи ще недостатньо розроблені методично і практично. Розвиток і впровадження методики в практику є найважливішою умовою рішення цієї проблеми.

Проведення дослідження дало можливість зробити висновок про правильність висунутої гіпотези і зробити наступні висновки:

На даному етапі в школі ще не достатньо організована систематична, цілеспрямована позакласна робота.

Інтерес до української мови, рівень якості знань підвищується в результаті продуманої, добре організованої позакласної роботи.

Позакласна робота повинна ґрунтуватися на зацікавленості і добровільності, складатися з най різноманітних форм і видів.

Важливе рішення в значенні в рішенні цієї проблеми відіграє вміння вчителя використовувати можливості позакласної роботи.

Подальше вдосконалювання позакласної роботи може відбуватися успішно в тому випадку, коли в школі створюються наступні педагогічні умови:

 • Гарна методична підготовка вчителів – словесників.

 • Розробка строго продуманої цілеспрямованої позакласної роботи.

Слід звернути увагу, що практично відсутня література, яка б підкреслювала можливість і актуальність цієї теми. У вчителів часто не вистачає часу для створення своєї цілеспрямованої системи позакласної роботи, а використовують окремі сценарії і розробки, які і впроваджують на позакласних заняттях. Відсутність же системи позакласної роботи не відповідає завданням дати учням осмислені і міцні знання та розвити у них творчу компетентність.

Література

1.Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР) 2017, № 38-39, ст.380)

2. Дитяча бібліотека — соціокультурний інститут виховання і духовного розвитку особистості : консультація / Держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей» ; авт.-уклад. Н. І. Безручко, О. В. Безручко. — К., 2011. — 24 с.

3. Виштак О. М. «Сучасний підхід до позакласної виховної роботи. Нові форми позакласної виховної роботи» http://ru.osvita.ua/

4. Неснова М.К. «Проектна діяльність в системі формування соціальних компетентностей вихованців санаторної школи-інтернату», Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфереції, Запоріжжя, 2012 року, в 2-х томах

5. Щуркова Н.Е. За гранью урока (о внеклассной работе со школьниками). – Центр гуманитарной литературы “РОН”, 2004. – 185с

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток ключових компетентностей педагога Нової української школи в умовах безперервної освіти»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
30 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.