Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Розвиток читання у дошкільному віці. Посібники серії «Розглядай та пізнавай»
»
Взяти участь Всі події

Розробка "Індивідуальна програма розвитку дитини "

Інклюзивна освіта

Для кого: 4 Клас

20.10.2021

179

30

0

Опис документу:

Індивідуальна програма розвитку дитини з інтелектуальним порушенням легкого ступеня,мовним порушенням, функціональним порушенням зору, незначним порушенням моторної сфери, ситуативним розумінням мови, вузьким обсягом сприйняття, незрілою емоційно-вольовою сферою.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

1. Період виконання: 01.09.2021-31.05.2022

2. Загальні відомості про учня:

  • прізвище, ім’я, по батькові : Побережний Владислав Володимирович

  • дата народження : 06.10.2011р.

  • повне найменування загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається учень: Реклинецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

  • рік навчання:2021-2022 н.р.(третій рік інклюзія)

3. Відомості про особливості розвитку учня: (особливі освітні потреби, стан здоров’я, фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-вольову сферу, навчальну діяльність)

№ з/п

Дата

Короткий зміст

Джерело інформації

1.

2.
3.


19.12.2019р.

03.09.2021р.
07.09.2021р.

Інтелектуальні порушення легкого ступеня, мовні порушення. Функціональні порушення зору. Незначні порушення моторної сфери. Рівень розуміння мови ситуативний. Контактує легко. Характерна вузькість обсягу сприйняття. Емоційно-вольова сфера незріла. Не здатний до регуляції вольових зусиль. Рівень узагальнення, аналізу, синтезу, класифікації різко знижений.


Пізнавальний інтерес сформовано на середньому рівні. Не завжди проявляє зацікавленість до результатів своєї праці. Поведінка задовільна, часом, конфліктує з однокласниками. До доручень ставиться добре.В процесі виконання завдань працює по шаблону, з допомогою вчителя, не має достатніх навичок самостійної роботи.

Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.


Спостереження,бесіда з батьками, результати психологічного обстеження.

Результати вивчення асистентів вчителя.
4. Наявний рівень знань і вмінь учня


Потенційні можливості

Потреби

Знає декілька букв , не читає. Зміст прочитанного вчителем частково розуміє та переказує. Пише за зразком, креслення букв не чітке, копіює, допускаючи помилки. Бере участь у діалозі з дорослим.

Математичні уявлення сформовані недостатньо. Володіє порядковим рахунком в межах 100 з допомогою.Математичні дії виконує тільки на конкретному матеріалі. Розрізняє всі кольори, деякі геометричні фігури .Намагається складати та розв'язувати елементарні сюжетні задачі.Математичні дії виконує на початковому рівні.Спостерігає за природніми явищами, розуміє сезонні зміни у житті рослин та тварин. Охоче працює на уроках трудового навчання та фізичної культури.


Комплексна робота з усіх розділів програми.


Потребує допомоги під час виконання завдань.


5. Додаткові освітні та соціальні потреби учня: (додаткова підтримка асистента вчителя, супровід соціальним працівником, робота з вчителем- дефектологом, вчителем-логопедом тощо)

Так (зазначити потреби) : додаткова підтримка асистента вчителя, робота з психологом.


6. Характеристика учня


Сфера розвитку

Стисла характеристика

Заплановані дії

Очікувані результати/уміння

Емоційно-вольова

Емоційно-вольова сфера повністю незріла. Діяльність не цілеспрямована. Схильний до перебільшень, маніпулювання. Не здатний до регуляції вольових зусиль. Не доводить розпочату діяльність до завершення.

Корекційно-розвиткові заняття
Підвищення уваги, працездатності,

розвиток сили волі,

впевненості в собі.

Фізична

Незначні порушення моторної сфери: загальної та дрібної моторики, рівноваги, просторової орієнтації.

Корекційно-розвиткові заняття.

Орієнтування в просторі, вироблення точності в русі, рівновазі. Сформований здоровий спосіб життя.

Когнітивна

Характерна вузькість обсягу сприйняття. Не сформовані логічні операції. Труднощі розподілу уваги. Початковий рівень процесів узагальнення. При виконанні завдань потребує допомоги дорослого. Знижений обсяг робочої пам’ яті та запам’ ятовування. Низький рівень розвитку перцептивного мислення. Здатність до заучуваності знижена.


Корекційно-розвиткові заняття.

Розвиток когнітивних процесів, довільної уваги, пам’ яті.

Мовленнєва

Рівень розуміння мовлення ситуативний, інструкції виконує вибірково. Зв’ язне мовлення ще формується. Фонематичний слух порушений, сприйняття недостатньо сформоване. Вибірково розуміє прослуханий текст, не завжди складає розповіді. Знижена потреба у висловлюваннях.

Тренувальні вправи, кількаразове повторення.Розвиток фонематичних процесів. Сформованість слухового сприйняття, лексико-граматична сторона мовлення.

Соціальна

Комунікації на рівні простих граматичних речень. Труднощі в організації цілеспрямованої діяльності. Спілкування з однолітками напружені, агресивні.


Корекційно-розвиткові заняття

Сформовані знання та вміння поводитись в оточуючому середовищі.7. Навчальні предмети (у разі, коли потенційні можливості учня не дають змоги засвоїти навчальну програму, що призводить до необхідності розроблення адаптованої або модифікованої програми)


Порядковий номер

Навчальний предмет

Програма

адаптована

модифікована

1.2.


3.


4.


5.


6.


7.

Українська мова та літературне читання


Математика


Я досліджую світ


Музичне мистецтво


Трудове навчання


Образотворче мистецтво


Фізична культура

++


+


+


+


+


+Звільнення від вивчення окремих навчальних предметів:

так (зазначити предмет (предмети)): англійська мова, інформатика


8. Адаптація

Пристосування середовища: доступність, інтенсивність освітлення, зменшення рівня шуму в класі, приміщення для усамітнення ( інклюзивна кімната), робота в тиші, позитивні підкріплення, надання можливості порухатись, близький безпосередній контроль, розміщення дитини у зручному місці.


Психолого-педагогічна адаптація: збільшення часу на виконання завдань, чергування видів діяльності, виконання завдань за зразком, вид та частота релаксації, використання засобів концентрації уваги, інше


Адаптація навчального матеріалу: адаптація навчальних посібників, наочних матеріалів, картки-підказки, використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів, індивідуальні інструкції виконання завдань, індивідуальні дидактичні матеріали.

Так (зазначити обладнання) : зошити із шаблонами, роздаткові, дидактичні матеріали, настільні ігри.9. Індивідуальний навчальний план

Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма розробляються відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік предметів та кількість годин для їх вивчення.

Індивідуальний навчальний план Реклинецького ЗЗСО І-ІІІ ст. для учня 4 класу інклюзивної форми навчання Побережного Владислава Володимировича з 01.09.2021р. (Наказ МОН України від 29.01.2021р.№121 ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 4 класу з порушеннями інтелектуального розвитку)


1. Українська мова та літературне читання - 7 год


2. Математика - 4 год


3. Я досліджую світ - 4 год


4. Музичне мистецтво - 1 год


5. Трудове навчання - 2 год


6. Образотворче мистецтво - 1 год


7. Фізична культура - 3 год

22 год

Корекційно-розвиткові заняття

  1. Розвиток мовлення - 4 год

  2. Лікувальна фізкультура ( ритміка) - 2 год

  3. Соціально-побутове орієнтування - 2 год


Навчальний предмет : Українська мова та літературне читання


Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,які засвоїв ученьза рік/півріччя

-слухає й розуміє коротке монологічне висловлення

-дає відповіді на запитання за змістом прослуханого тексту,використовуючи альтернативні засоби комунікації, малюнки

-за допомогою вчителя переказує казку, називає дійових осіб,визначає послідовність подій;

-співвідносить знайомі слова і реальні предмети

-виявляє позитивнее ставлення до книжки;

-робить спроби читати склади, прості речення з допомогою вчителя;

-з допомогою підбирає ілюстрації до творів та переказує казки;

-намагається зрозуміти зміст прочитаного;


-має уявлення про українських письменників, може назвати головного героя.

- за допомогою визначає місце звука в слові;

-за зразком списує букви,склади речення;

- знає про написання великої букви на початку речення та про крапку в кінці речення;

- робить перші спроби письма на слух під диктування вчителя, після відповідної підготовчої роботи;

-бере участь в обговоренні змісту і форми медіапродуктів;

-висловлює почуття з приводу переглянутих простих медіатекстів, сприймає прості медіапродукти.


Розвиток словника,вміння використовувати засоби альтернативної комунікації. Слухання прочитанного педагогом тексту, розгляд ілюстрацій.

Робота з малюнками на визначення послідовності подій у тексті. Формування позитивного ставлення до книжки.

Складова структура слова. Слово. Списування слів.

Практичне знайомство з реченням. Формування умінь глобального читання.

Робота з дитячою книжкою, текстами, сюжетними малюнками, схемами, піктограмами, послідовність подій у тексті.

Усна народна творчість: загадки, лічилки, скоромовки, чистомовки, вірші, співаночки.

Ознайомлення з різними видами та джерелами інформації.

Робота з медіапродукцією

Ігрові технології. Технологія особистісно – орієнтованого навчання. Інформаційно-комунікаційна технологія.

Формувальне оцінювання


Навчальний предмет: Математика


Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань, які засвоїв учень за рік/півріччя

-рахує в межах 100 у прямому порядку;

-розв`язує приклади на додавання та віднімання в межах100 без переходу через розряд з допомогою;

-розв язує приклади на збільшення та зменшення числа на декілька одиниць з допомогою.;

-називає дні тижня, кількість діб у тижні;

-розрізняє стрілки годинника, з допомогою вчителя показує на циферблаті час;

-розв язує з допомогою

арифметичні задачі на різницеве порівняння та на наочному матеріалі складені арифметичні задачі на дві дії; за допомогою намагається записувати розв'язок задачі;

-вимірює та креслить геометричні фігури, знає назву та визначає вершини, кути, сторонни прямокутників.Нумерація в межах 100. Утворення і запис круглих десятків.Пряма і зворотна лічба десятками в межах 100. 1,10,100 – лічильні одиниці.

Числа одноцифрові , двоцифрові та трицифрові числа.

Додавання та віднімання в межах 100 без переходу через розряд.Час. Доба. Тиждень.Дні тижня. Година. Місяць. Рік. Назва місяців по порядку.
Прості текстові арифметичні задачі на різницеве відношення, структурні компоненти задачі.

Геометричні фігури: кути, відрізок, прямокутник, квадрат.

Ігрові технології. Технологія особистісно – орієнтованого навчання. Інформаційно-комунікаційна технологія

Формувальне оцінюванняНавчальний предмет: Я досліджую світЦілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,які засвоїв ученьза рік/півріччя

-за допомогою вчителя пояснює будову та функції людського тіла, правила гігієни

-розпізнає здорові та шкідливі звички; - за допомогою вчителя пояснює: правила догляду за власною зовнішністю, за особистими речами,

-за малюнками наводить приклади гартування , здорового харчування

-дотримується правил поведінки в сім ї;

-називає членів родини,професії батьків,місце їх роботи;

-пояснює що має робити людина певної професії,відповідає на запитання що входить у домашні обовязки;

-має уявлення і за малюнком наводить приклади

предметів живої та неживої природи; -

пори року,зміни в житті рослин та тварин кожної пори року;

-практично визначає частини доби,орієнтується за стрілками годинника,називає частини доби,дні тижня

Пізнання функцій та можливостей людського тіла.Основи здорового способу життя.Основи здорового харчування. Правила акуратності (зовнішній вигляд, кімната, робоче місце). Родина,рідня. Склад родини. Професії батьків. Домашні обов`язки. Обов`язки та права батьків та дітей. Безпечна поведінка. Домашня адреса. Як потрібно берегти речі.
Рідний край: села, міста.

Транспорт. Правила вуличного руху.

Школа, шкільне товариство.

Жива і нежива природа.

Пори року та їх ознаки.

Різноманітність рослинного та тваринного світу.

Екскурсії.

Охорона та збереження природи.

Частина доби, їх послідовність. Вчора, сьогодні, завтра. Тиждень: назви та послідовність днів тижня. Робочі та вихідні дні.Ігрові технології. Технологія особистісно – орієнтованого навчання. Інформаційно-комунікаційна технологія

Формувальне оцінюванняНавчальний предмет: Музичне мистецтво


Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань, які засвоївученьза рік/півріччя

-намагається за допомогою вчителя виконати пісні у відповідно-му настрої;

-висловлює власне ставлення до твору;

-розрізняє характер і темп пісень за допомогою вчителя, називає му-

зичн твори;

-виконує елементарні ритмічно – танцювальні рухи, відтворює нескладні танцювальні елементи;

-дотримується правил елементарного музикування;

-слухає звучання музики;

-намагається правильно відтворювати ритм та рух до пісні, визначити жанри музики;

-розрізняє тембр голосу.

Спів пісень різного емоційного змісту й характеру.

Створення темброво – ритмічних супроводів до пісень і танців.

Пластичне інтонування характеру музики, виконання ритмічно – танцювальних рухів.

Музикування на дитячих музичних інструментах.

Створення темброво-ритмічних супроводів до пісень і танців.


Ігрові технології. Технологія особистісно – орієнтованого навчання. Інформаційно-комунікаційна технологія

Формувальне оцінювання

Навчальний предмет: Трудове навчання


Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення

Оцінювання

знань, які засвоїв учень за рік/півріччя

-має уявлення про глину, пластилін;

-розпізнає тварин на фігурках;

-дотримується правил праці;

-виконує трудові операції;

-оздоблює виріб з допомогою;

-визначає просторове розташування предметів на макеті.

-відбирає природні матеріали для виробів,

-з єднує деталі клеєм;

-наклеює на основу з допомогою.-називає властивості картону, паперу, ниток;

-розмічає за шаблоном картон та ріже ножицями;

-розрізняє нитки, гудзики за розміром,кольором

-виконує трудові операції з допомогою;

-має поняття про насіння квітів та його збирання;

-дотримується правил догляду за кімнатними рослинами;

-має уявлення про роботу в саду,на городі, у квітнику;

-має уявлення про важливість відродження та збереження традиційних ремесел;

-виконує найпростіші дії щодо самостійності у побуті;

-має уявлення про культуру харчування, про призначення посуду;

-виконує сервірування столу під керівництвом вчителя

Робота з глиною, пластиліном, солоним тістом:правила безпечної праці, стилізовані фігурки тварин, їх пропорції, оздоблення виробу, визначення просторового розташування предметів на макеті.

Техніко-технологічні відомості,трудові операції.

Робота з природніми матеріалами:властивості засушених матеріалів, прикріплювання наклеюванням, правила складання макета, наклеювання та закріплення.


Робота з папером та нитками: властивості паперу та ниток, правила різання ножицями, складання та вирізування різних фігур, намотування ниток на картон, зв’ язування, відбір гудзиків.


Сільсько-господарські роботи.

Світ ремесел та декоративно-ужиткове мистецтво.
Основи побуту. Трудові операції.

Ігрові технології. Технологія особистісно – орієнтованого навчання. Інформаційно-комунікаційна технологія


Формувальне оцінювання

Навчальний предмет: Образотворче мистецтво


Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання

знань, які засвоїв учень за рік/півріччя

-відтворює будову предмета, форму, пропорції;

-орієнтується на площині паперу;

-підбирає кольори залежно від змісту зображення;

-використовує основні та похідні кольори;

-контролює власні практичні дії;

-дотримується правил організації робочого місця та матеріально-технічними засобами;

-визначає колорит;

-помічає та характеризує красу в довкіллі;

-розпізнає та називає зображення знайомих предметів з допомогою;

-називає персонажів, свої уподобання у мистецтві;

-створює композицію за зразком;

-презентує результати власної діяльності ;

-бере участь у виставках.


Художньо-творча діяльність:колір як образотворчий засіб.


Світлі та темні відтінки основних кольорів. Основи створення малюнка, форма, будова, розмір деталей, їх пропорції, орієнтування на площині паперу.
Сприймання та інтерпретація мистецтва: знайомство із видами та жанрами мистецтва, враження, емоції.

Комунікація через мистецтво :презентація результатів власної діяльності , участь у виставках.

Ігрові технології. Технологія особистісно – орієнтованого навчання. Інформаційно-комунікаційна технологія

Формувальне оцінювання
Навчальний предмет: Фізична культура


Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання

знань, які засвоїв учень за рік/півріччя

-має уявлення про руховий режим, ранкову

гімнастику;

-має поняття про травматизм та способи його запобігання;

-сприймає наочне приладдя;

-виявляє інтерес до занять фізичною культурою;

-знає своє місце в строю;

-сприймає надану вчителем інформацію та терміни;

-виконує вправи, ходьбу, стрибки, біг, лазіння

-узгоджує свої дії з діями інших учнів;

-розрізняє та називає предмети, використані на уроці;здійснює вправи з

м’ячем,скакалкою;

-вміє узгоджувати дихання,

-здійснює

зчіпляння та розчіпляння вказівних пальців;

-дотримується правил поведінки;

-бере участь в іграх, естафетах;

-емоційно реагує на ігрові ситуації

Руховий режим дня учня.Дихальні вправи, вправи на розтягування, розслаблення, для розвитку координаційних здібностей, стройові вправи, ритмопластичні вправи, з використанням гімнастичних предметів, імітаційні вправи, спортивно-прикладні вправи.

Кистьова та пальчикова гімнастика.


Рухливі ігри, естафети, змагання.

Ігрові технології. Технологія особистісно – орієнтованого навчання. Інформаційно-комунікаційна технологія

Формувальне оцінювання

10. Джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку:

висновок психолого-медико-педагогічної консультації +

попередня індивідуальна програма розвитку +

батьки/опікуни +

учень +

інші


11. Члени групи з розроблення індивідуальної програми розвитку


Прізвище, ім’я, побатькові

Найменування посади

Підпис


Левочко Мирослава ІгорівнаІлечко Олена Петрівна


Годісь Галина Ігорівна

Кроп Ольга Володимирівна


Фенчин Ганна МикитівнаГодісь Галина Ігорівна


Кабанець Христина Володимирівна
Керівник Реклинецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів


Класний керівник


Асистенти вчителяДиректор інклюзивно-ресурсного центру м.Сокаль


Практичний психолог


Мати дитини12. Узгодження індивідуальної програми розвитку з:


1) батьками/законними представниками:

прізвище, ім’я, по батькові батьків/законних представників :Кабанець Христина Володимирівна, Побережний Володимир Петрович.


підпис дата

2) учнем у разі, коли йому виповнилося 16 і більше років

підпис дата13. План консультування батьків/законних представників у процесі розроблення/виконання індивідуальної програми розвиткуДата

Мета

Відповідальні особи

08.09.2021р

10.09.2021р.


Допомогти подолати труднощі емоційно-вольової та особистісно-мотиваційних особливостей розвитку дитини.


Яку допомогу надавати дитині під час виконання завдань.
Практичний психолог

Асистенти вчителя


14. Моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягнень


Сфери розвитку/ навчальні предмети

Строк проведення моніторингу

протягом першого півріччя навчального року

після закінчення першого півріччя навчального року

протягом другого півріччя навчального року

після закінчення навчального року

Українська мова та літературне читання


Математика


Я досліджую світ

Музичне мистецтво


Трудове навчання


Образотворче мистецтво


Фізична культурагруденьгрудень


грудень


грудень
груденьгруденьгрудень


травеньтравень


травень


травеньтравеньтравеньтравень__________________________

(найменування посади керівника загальноосвітнього навчального закладу)

_______________

(підпис)

____________________

(ініціали, прізвище)

Керівник Реклинецького ЗЗСО І-ІІІ ст. Левочко М.І.

____ ____________ 2020 р.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.